Opprette datavisualisererdiagram

Ønsker du å opprette et detaljert og elegant Visio-flytskjema fra en Excel-arbeidsbok automatisk? Du kan gjøre dette ved hjelp av datavisualiserermalene. Hver mal har en tilknyttet Excel-arbeidsbok som brukes til å konvertere prosessdata i et flytskjema i Visio. Du kan også få din egen egendefinerte Excel-mal, angi tilordninger i malveiviseren og opprette diagrammet automatisk. Når du oppretter flytskjemaet, kan du legge til, redigere eller slette rader i Excel og deretter oppdatere diagrammet fra Visio. Du kan til og med legge til flere kolonner med data i Excel som konverteres til Visio-figurdata. Datavisualisering støttes i Visio Pro for Office 365.

Oversikt over Datavisualiserer

Muligheten til å bruke datavisualiserermaler er bare tilgjengelig med Visio Pro for Office 365 på den oppdaterte lanseringskanalen. Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon av Visio du bruker, velger du Fil > Konto > Om Visio. Se Visio Pro for Office 365 for å lære mer om abonnementsversjonen av Visio.

Hvis ikke du ser Datavisualiserermalene, eller hvis du har andre spørsmål angående å komme i gang, kan du gå til siden Vanlige spørsmål om Datavisualiserer.

Merknad: Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du ha et Office 365-abonnement. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office. Hvis du er en IT-ekspert som administrerer oppdateringsprosessen for Office 365, kan du se siden for kanalutgivelser for å se hvilke oppdateringer som er inkludert i hver kanal.

I denne artikkelen

Opprette et datavisualisererdiagram

Før du begynner

Samle ideer og arbeid med dem i et utkast på papir eller ved hjelp av håndskrift. Ved å bruke et utkast får du en god start på arbeidet og de etterfølgende trinnene blir lettere.

Hvis du vil opprette et datavisualisererdiagram, kan du arbeide samtidig i Excel og Visio. Det kan være enklere å arbeide i to vinduer på Windows-enheten din eller i et miljø med flere skjermer. Når du sammenligner visuelt arbeidet mellom Excel og Visio, kan du lettere se om du gjør arbeidet slik du hadde tenkt.

Anbefalt    Se denne Microsoft Office-videoen: Datavisualiserer: Demo.

Fase 1: Velg en datavisualiserermal

 1. Åpne Visio, eller velg Fil > Ny hvis du redigerer et diagram.

 2. Velg MALER.

  MALER-kommandoen
 3. Velg Flytskjema.

  Flytskjema-kommandoen
 4. Velg Grunnleggende flytskjema - Datavisualiserer eller Tverrfunksjonelt flytskjema - Datavisualiserer.

  Datavisualiserer-maler

  En mal for Datavisualiserer har et Excel-ikon i øverste venstre hjørne.

Hvis du vil ha mer informasjon om flytskjemaer og figurer, kan du se Opprette et grunnleggende flytskjema og Opprette et tverrfunksjonelt flytskjema.

Fase 2: Opprett en Excel-arbeidsbok

 1. I forhåndsvisningen av malen velger du Mal for Excel-data.

  Velge koblingen til Excel-datamalen

  Legg merke til at hvis du vil bruke samme utvalg av Excel-maler som du finner i denne artikkelen, kan du laste dem ned fra følgende koblinger:

 2. Velg Fil > Lagre og angi en datamaskin, nettverksserver eller et SharePoint-dokumentbibliotek. Skriv deretter inn filnavn, og velg Lagre.

 3. Hvis du vil legge til et nytt regneark nederst i arbeidsboken, velger du Nytt ark Nytt ark-knappen .

 4. Opprett en Excel-tabell. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Excel-tabeller, kan du se Oversikt over Excel-tabeller, Opprette eller slette en Excel-tabell og Endre størrelse på en tabell ved å legge til eller fjerne rader og kolonner.

 5. Legge til kolonner og rader i tabellen som brukes til å opprette Visio-diagrammet. Det finnes spesifikke krav for kolonneoverskrifter og verdier i Excel-tabeller. Bruk avsnittet Hvordan Excel-kolonner samhandler med Visio-flytskjemakomponenter som visuell veiledning.

Fase 3: Legg til flere figurdata i Excel-tabellen (valgfritt)

 1. Undersøk Prosesskart-fanen i Excel-malen. Kolonnene i Excel-tabellen er farget blå og grønn. Fargen gir en visuell pekepinn på forskjellen mellom kolonnene.

  De blå kolonnene brukes til å opprette flytskjemaet i Visio-diagrammet. Alle kolonner legges også til som figurdata.

 2. Hvis du vil legge til flere figurdata, kan du legge til én eller flere kolonner i Excel-tabellen.

  De grønne kolonnene angir flere figurdata du kan legge til hver figur. Du kan legge til hvilket som helst tall i de ekstra kolonnene. Som standard er disse dataene ikke synlige i diagrammet, med mindre du legger til datasymboler. Hvis du vil se figurdataene i Visio-diagrammet, velger du Data > Figurdata-vinduet. Hvis du vil ha mer informasjon om figurdata og datasymboler, kan du se Legge til data i figurer og Datasymboler, en oversikt.

Fase 4: Opprett et Visio-diagram med veiviseren

 1. Gå tilbake til Visio. I forhåndsvisningen av malen velger du målenhet, og deretter velger du Opprett.

 2. Gjør følgende på den første siden i Opprett diagram fra data-veiviseren:

  1. Velg en mal under Hvilket diagram vil du opprette fra dataene?: Grunnleggende flytskjema, Tverrfunksjonelt flytskjema (vannrett), eller Tverrfunksjonelt flytskjema (loddrett).

  2. Under Velg Excel-arbeidsboken velger du en arbeidsbok fra listen over nylig brukte arbeidsbøker, eller velg Bla gjennom å finne arbeidsboken du opprettet i trinn 2.

  3. Under Velg en tabell eller et egendefinert område i arbeidsboken velger du tabellen som inneholder Excel-prosessdataene.

  4. Velg Fullfør. Dette godtar alle standardverdier som Visio fyller ut for de andre sidene i veiviseren.

Diagrammet opprettes derfor automatisk i en beholder. Flere Visio-sider legges til avhengig av størrelsen på flytskjemaet.

Fase 5: Lagre Visio-diagrammet

 • Velg Fil > Lagre og finn en plassering. Skriv inn filnavn, og velg deretter Lagre.

Det er lurt å ha Excel- og Visio-filene på samme plassering fordi de fungerer sammen.

Fase 6: Oppdater diagrammet og last det inn på nytt

Når du oppretter et diagram med datavisualiserer, kan det hende at du vil gjøre endringer. Fordi det finnes to komponenter i datavisualisereren, en Excel-arbeidsbok og et Visio-diagram, må diagrammet synkroniseres med endringer i dataene i Excel-tabellen ved å oppdatere den fra Visio. Det er viktig å forstå at synkroniseringen er en énveis handling. Først oppdaterer du dataene i Excel, og deretter oppdaterer du diagrammet i Visio. Hvis det er forskjeller mellom dataene i Excel og Visio når du oppdaterer, har dataene i Excel rangen.

 1. Gjøre endringer i dataene i Excel-tabellen. Du kan legge til, oppdatere eller slette rader.

 2. Lagre Excel-arbeidsboken.

 3. Velg diagrambeholderen i Visio, og velg deretter Data > Oppdater.

Endringene du gjorde i Excel-arbeidsboken vises deretter i Visio-diagrammet. Oppdateringen medfører bare endringer i figurer og tilkoblinger i beholderen. Behold alle diagramfigurer og koblingslinjer i beholderen. Hvis du legger til en figur manuelt i beholderen, og deretter oppdaterer diagrammet, fjernes figuren. Alle andre objekter som finnes på siden, men utenfor beholderen, påvirkes ikke. Formateringsendringer du gjør i figurer eller koblinger i beholderen, bevares. Hvis du vil ha mer informasjon om beholdere, kan du se Tydeliggjøre strukturen i diagrammer ved hjelp av beholdere og lister.

Fase 7: Tilpasse kommunikasjon mellom Excel-tabellen og Visio-diagrammet (valgfritt)

Noen ganger ønsker du kanskje å tilpasse opprettingen av datavisualisererdiagrammene. Det kan hende at du for eksempel ønsker å bruke forskjellige figurer for å være i samsvar med standarder for din organisasjon, eller tilordne til ulike kolonnenavn i Excel-tabellen.

 1. Når du har valgt Opprett for å starte Opprett diagram fra data -veiviseren, og har angitt verdiene på den første siden (se fase 4), velger du Neste eller Tilbake for å vise hver side i veiviseren.

 2. Velg Hjelp for å få mer informasjon om hvordan du tilpasser hvert alternativ på siden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Opprett diagram fra data-veiviseren.

Til toppen av siden

Slik fungerer Excel-kolonner med Visio-flytskjemakomponenter

Bruk følgende bildegjennomgang for å forstå hvordan de enkelte Excel-kolonnene brukes til å opprette Visio-flytskjemaet.

Prosesstrinn-ID   Et nummer som identifiserer hver figur i flytskjemaet. Denne kolonnen er obligatorisk, og hver verdi i Excel-tabellen må være unik. Verdien kan ikke være tom. Denne verdien vises ikke på flytskjemaet.

Excel-prosesskart – interaksjon med Visio-flytskjema: Prosess trinn-ID

Prosesstrinnbeskrivelse    Tekst som legges til hver figur i flytskjemaet.

Excel-prosesskart – interaksjon med Visio-flytskjema: Beskrivelse av prosesstrinn

ID for neste trinn    Prosesstrinn-ID for neste figur i rekkefølgen. En forgreningsfigur har to neste trinn og er representert med kommadelte tall, for eksempel 4,5. Du kan ha flere enn to neste trinn.

Excel-prosesskart – interaksjon med Visio-flytskjema: Neste trinn-ID

Koblingsetikett    For forgreningsfigurer vises koblingsetiketter som tekst som er atskilt med komma, for eksempel Ja, Nei. Ja tilsvarer 4 og nei tilsvarer 5 i eksemplet.

Excel-prosesskart – interaksjon med Visio-flytskjema: Koblingsetikett

Figurtype    Figurtypen du ønsker å representere i Visio-diagrammet som for eksempel Prosess eller Beslutning. Microsoft anbefaler bruk av rullegardinlister for å validere valgene dine.

Excel-prosesskart – interaksjon med Visio-flytskjema: Figurtype

Funksjon og fase     Funksjonen (eller svømmebanen) og fasen (eller tidslinjen) som hver figur tilhører. Denne kolonnen gjelder bare for et tverrfunksjonelt flytskjemadiagram og ignoreres ved et enkelt flytskjemadiagram.

Excel-prosesskart – interaksjon med Visio-flytskjema: Funksjon og fase

Til toppen av siden

Bruke andre sjablonger til å opprette et datavisualisererdiagram

I tillegg til å bruke de grunnleggende og tverrfunksjonelle flytskjemamalene, kan du bruke sjablonger fra andre maler når du oppretter et datavisualisererdiagram. Det finnes for eksempel andre prosessorienterte sjablonger som Kontrolldiagram, BPMN grunnleggende, eller Six Sigma-flytskjema. Du kan legge til figurer fra en hvilken som helst sjablong, for eksempel Mine figurer.

 1. Åpne et datavisualisererdiagram som du allerede har opprettet.

 2. Legge til én eller flere sjablonger i Figurer-ruten.

  Velg for eksempel Flere figurer, og velg deretter Forretning > Forretningsprosess > Figurer for kontrolldiagram.

  Flere maler i Figurer-ruten
 3. Velg OpprettData-fanen for å starte veiviseren Opprett diagram fra data.

 4. Velg Neste til du ser siden Velg en passende figur for hver verdi som er oppført i kolonnen «Figurtype».

 5. Velg sjablongen du vil bruke fra listen til høyre på siden, for eksempel Figurer for kontrolldiagram.

  Flere maler som er lagt til på veiviser-siden.

Bruke datasymboler på et diagram

Du kan forbedre diagrammet ved å legge til datasymboler, noe som kan gjøre figurdata i diagrammet synlig. Dermed kan du gjøre diagrammet om til et prosessinstrumentbord der datasymboler viser informasjon om sentrale ytelsesindikatorer (KPI) ved å bruke ikon for datasymboler basert på figurdataene.

 1. Åpne Datavisualiserer-diagrammet.

  Velg beholderen du vil bruke for datasymboler.

 2. Velg Data > Datasymbolfelt.

 3. Velg datasymbolfeltene du vil bruke i diagrammet.

  Datasymbolene brukes på hele diagrammet. Hvis du vil skjule datasymboler for bestemte figurer, kan du holde kolonneverdiene for dataene blanke i Excel-arbeidsboken for de bestemte radene.

 4. Hvis du vil, kan du angi flere alternativer i Data-fanen.

Bruk datasymboler for Visio-Data Visualizer-diagram

Til toppen av siden

Neste trinn

Her er noen oppgaver du kanskje ønsker å gjøre når du har opprettet et datavisualisererdiagram.

 • Temaer    Et tema i Visio er et sett med farger og effekter du kan legge til på en tegning med et enkelt klikk. Temaer er en rask måte å gi tegningene et profesjonelt utformet utseende på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk et profesjonelt utseende på tegningene dine med temaer.

 • Oppsett    Visio har manuelle støttelinjer og automatiske verktøy som kan hjelpe deg å sikre at figurene i diagrammet er riktig justert og med riktig avstand. Dette bidrar til å gjøre tegningen så tydelig som mulig og gi den et profesjonelt preg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Juster og posisjoner figurer i et diagram.

 • Eksportere    Eksporter et datavisualisererdiagram og en tilknyttet Excel-arbeidsbok til en Visio-malpakke (.vtpx). En Visio-malpakke lagrer diagraminnstillinger, sjablonger og data slik at andre kan bruke dem som et raskt utgangspunkt for å opprette sine egne datavisualisererdiagrammer. Andre brukere kan installere malpakken på datamaskinene sine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksportere og installere en malpakke for Datavisualiserer.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×