Opprette betingede (boolske) uttrykk

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter betingede (også kjent som boolske) uttrykk. Et betinget uttrykk evalueres til sant eller usant, og deretter returnerer det et resultat som oppfyller den angitte betingelsen. Hvis du bruker funksjoner i betingede uttrykk, kan du også angi en handling for verdier som oppfyller og ikke oppfyller betingelsen i uttrykket. Du kan for eksempel opprette et uttrykk som søker etter alle salg med en fortjenestemargin på 10 eller mindre, og deretter angi at disse tallene skal vises i rødt eller erstatte verdiene med en melding.

I denne artikkelen

Forstå betingede uttrykk

Opprette et betinget uttrykk

Eksempler på betingede uttrykk

Forstå betingede uttrykk

Et betinget uttrykk er en type uttrykk som tester dataene for å se om de oppfyller en betingelse, og foretar deretter en handling avhengig av resultatet. Et uttrykk kan for eksempel søke etter datoverdier etter enn en gitt startdato, og deretter vise en feilmelding når du prøver å angi en dato før den definerte startdatoen.

Betingede uttrykk har samme form og bruker samme grunnleggende syntaks som andre uttrykk, og du kan bruke dem på samme måte som du bruker andre uttrykk:

 • For tabellfelt legger du til uttrykket i egenskapen Valideringsregel for feltet. Brukere må deretter angi verdier i feltet som samsvarer med betingelsene i uttrykket. Hvis du for eksempel bruker et uttrykk som >=#1/1/1900# i et dato/klokkeslett-felt, må brukere angi verdier lik eller senere enn 1. januar 1900.

 • For kontroller i skjemaer, kan du legge til uttrykket Control kilde eller Valideringsregel -egenskapen for kontrollen. Vanligvis du legger til betinget uttrykk i egenskapen Valideringsregel , og du har lagt til uttrykk som beregner verdier i egenskapen Kontrollkilde . For eksempel bruker > = #1/1/1900 # i i Validaområ regel egenskap for en kontroll hindrer brukerne i å angi en ugyldig dato. Bruke et uttrykk, for eksempel Date() i Kontrollkilde -egenskapen viser gjeldende dato som standardverdien.

 • For spørringer, kan du legge til betingede uttrykk i en tom celle i raden Felt, eller du kan bruke et uttrykk i raden Vilkår for spørringen. Når du bruker et uttrykk i raden Felt, vises resultatene som en kolonne i spørringsresultatene. Når du bruker et uttrykk som vilkår for et eksisterende felt, fungerer uttrykket som et filter og begrenser postene som spørringen returnerer.

  Du kan for eksempel bruke dette uttrykket i felt-raden i en spørring: = IIf ([Ordredato] < = #04/01/2003 #, [Ordredato], "Ordre registrert etter 1"). Uttrykket angir et datovilkår (< = #04/01/2003 #). Når spørringen kjøres, vises alle datoverdier som oppfyller vilkåret, og alle datoverdier som ikke oppfyller vilkåret erstattes med meldingen "Ordre registrert etter 1." Trinnene i delen legge til et uttrykk i en spørring forklarer hvordan du bruker dette uttrykket i en spørring.

  Derimot bruker dette uttrykket i feltet vilkår i en spørring, returneres bare postene med datoer som oppfyller vilkåret: tipsetmellom #04/01/2003 # AND #05/15/2003 #.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og bruker uttrykk, kan du se artikkelen Opprette et uttrykk.

Øverst på siden

Opprette et betinget uttrykk

Trinnene i denne delen forklarer hvordan du legger til et betinget uttrykk i en tabell, en kontroll i et skjema eller en rapport og en spørring. Hvert sett med trinn bruker et litt annerledes uttrykk for å teste verdiene i et dato/klokkeslett-felt og utføre en handling, basert på hvorvidt datoverdiene oppfyller den angitte betingelsen.

Legge til et uttrykk i et tabellfelt

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil endre, og klikker Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. I kolonnen Datatype klikker du dato/klokkeslett-feltet.

 3. Under Feltegenskaper i kategorien Generelt klikker du egenskapsboksen Valideringsregel og skriver inn det følgende uttrykket:

  >=#01/01/1900#

  Obs!: Du trenger ikke å bruke datoformatet for USA. Du kan bruke datoformatet for ditt land. Du må imidlertid omslutte datoverdien med nummertegn (#), som vist.

 4. Klikk kolonnen ved siden av Valideringstekst, og skriv inn denne tekststrengen:

  Datoen må være senere enn 1. januar 1900.

  Her kan du også bruke det lokale datoformatet.

 5. Lagre endringene, og bytt til dataarkvisning. Du gjør dette ved å høyreklikke dokumentfanen for tabellen og klikke Dataarkvisning på hurtigmenyen.

 6. Skriv inn en datoverdi i dato/klokkeslett-feltet som er før 1. januar 1900. Access viser meldingen angitt i egenskapsboksen Valideringsregel, og du kan ikke gå ut av feltet med mindre du skriver inn en verdi som uttrykket evaluerer som sann.

Legge til et uttrykk i en kontroll

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du skjemaet som du vil endre, og klikker Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Høyreklikk en kontroll som er bundet til et dato/klokkeslett-felt, og klikk deretter Egenskaper på hurtigmenyen.

  Egenskapssiden for kontrollen vises.

 3. I kategorien Data eller Alle klikker du feltet ved siden av Valideringsregel og skriver inn det følgende uttrykket:

  >=#01/01/1900#

  Obs!: Du trenger ikke å bruke datoformatet for USA. Du kan bruke datoformatet for ditt land. Du må imidlertid omslutte datoverdien med nummertegn (#), som vist.

 4. Klikk kolonnen ved siden av Valideringstekst, og skriv inn denne tekststrengen:

  Datoen må være senere enn 1. januar 1900.

 5. Lagre endringene, og gå tilbake til skjemavisning. Du gjør dette ved å høyreklikke dokumentfanen for skjemaet og klikke Skjemavisning på hurtigmenyen.

Legge til et uttrykk i en spørring

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du spørringen som du vil endre, og klikker Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Klikk en tom celle i raden Felt for utformingsrutenettet, og skriv inn det følgende uttrykket:

  =IIf([Feltnavn]<=#04/01/2003# , [Feltnavn] , "Dato etter 1. april 2003")

  Mens du skriver inn uttrykket, må du kontrollere at du erstatter begge forekomstene av feltnavn med navnet på dato/klokkeslett-felt. Hvis tabellen ikke inneholder datoer før 1 April 2003 alter også datoene i uttrykket som skal arbeide med dataene.

 3. Lagre endringene, og klikk deretter Kjør for å vise resultatene.

Uttrykket fungerer på følgende måte: det første argumentet (= IIf ([feltnavn] < = #04/01/2003 #) angir betingelsen som dataene må oppfylle – datoer må være på eller tidligere enn 1 April 2003. Det andre argumentet ([feltnavn]) angir hva brukere ser når betingelsen er SANN, datoene i feltet. Det tredje argumentet («Senest 1 April 2003 Date»)) angir meldingen som brukerne ser når dataene ikke oppfyller betingelsen.

Husk at ikke alle betingede uttrykk bruker funksjonen IIf. Husk også at funksjonen IIf er delen av uttrykket som krever argumentene, ikke selve uttrykket.

Hvis du vil ha mer informasjon om uttrykk og hvordan du kan bruke dem, kan du se artikkelen lage uttrykk.

Øverst på siden

Eksempler på betingede uttrykk

Uttrykkene i den følgende tabellen viser noen metoder for å beregne sanne og usanne verdier. Disse uttrykkene bruker funksjonen IIf (Immediate If) til å bestemme om en betingelse er sann eller usann og deretter returnere én verdi hvis betingelsen er sann og en annen verdi hvis betingelsen er usann.

Se artikkelen IIf, funksjon for mer informasjon.

Uttrykk

Beskrivelse

=IIf([Bekreftet] = "Ja"; "Ordre bekreftet"; "Ordre ikke bekreftet")

Viser meldingen "Ordre bekreftet" hvis verdien for feltet Bekreftet er Ja. Hvis ikke, vises meldingen "Ordre ikke bekreftet".

=IIf(IsNull([Land/region])," ", [Land/region])

Viser en tom streng hvis verdien for feltet Land/region er Null. Hvis ikke, vises verdien for feltet Land/region.

=IIf(IsNull([Region]),[Sted]&" "& [Postnr], [Sted]&" "&[Region]&" "& [Postnr])

Viser verdiene for feltene Sted og Postnr hvis verdien for feltet Region er Null. Hvis ikke, vises verdiene i feltet Sted, Region og Postnr.

=IIf(IsNull([Leveringsdato] - [SendtDato]); "Kontroller for manglende dato "; [Leveringsdato] - [SendtDato])

Viser meldingen Kontroller for manglende dato hvis resultatet av å subtrahere verdien for feltet SendtDato fra verdien for feltet Leveringsdato er Null. Hvis ikke, vises differansen mellom verdiene for feltet Leveringsdato og SendtDato.

Toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×