Opprette Access-skjemaer og -rapporter fra en SharePoint-liste

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan opprette skjemaer og rapporter fra en SharePoint-liste og bruke dem som visninger. Brukere av SharePoint-området som har Access 2007 installert kan åpne disse skjemaer og rapporter ved hjelp av Vis-menyen i SharePoint-listen. Du kan gjøre en tilgang til standardvisning for en liste.

Visninger som du oppretter ved hjelp av Access 2007 er lagret i en databasefil på Windows SharePoint Services-serveren. Når du åpner en Access-visning av en SharePoint-liste, Access starter, og den viser skjemaet eller rapporten. Fordi databasen er lagret på SharePoint-området, kan visningen åpnes av andre brukere av området. En bruker trenger ikke kjenne til plasseringen i SharePoint-område på databasefilen som inneholder Access-visning for å kunne bruke visningen. I tillegg til trenger ikke brukeren også vite hvordan du starter Access – dette håndteres automatisk av SharePoint-området.

Obs!: En bruker må ha Access 2007 installert på datamaskinen for å kunne opprette, bruke eller endre en Access-visning på et SharePoint-område.

Hva vil du gjøre?

Opprette en Access-visning av en SharePoint-liste

Gjøre en tilgang til standardvisning for SharePoint-liste

Bruke en Access-visning av en SharePoint-liste

Endre en Access-visning av en SharePoint-liste

Opprette en Access-visning av en SharePoint-liste

Når du oppretter en Access-visning av en SharePoint-liste, starter Access automatisk. I Access kan du basere visningen på en rekke skjema- og rapportmaler og deretter tilpasse visningen. Ved å publisere visningen på SharePoint-området kan du gjøre det lett tilgjengelig for andre brukere.

Obs!: Du trenger rettigheten Administrere lister på Windows SharePoint Services-serveren for å kunne opprette en visning av en SharePoint-liste. Denne rettigheten er som standard inkludert i tilgangsnivået Utforming.

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å opprette en Access-visning av en SharePoint-liste som du viser i webleseren.

 1. Klikk Opprett visningVis-menyen Rullegardinmeny på SharePoint-området.

 2. Klikk Access-visningOpprett visning-siden.

  Access starter, og du blir spurt om du vil lagre en lokal kopi av databasen som vil inneholde den nye visningen.

 3. I dialogboksen Lagre en lokal kopi blar du til plasseringen der du vil lagre kopien, skriver inn et navn på den lokale kopien i Filnavn-boksen og klikker Lagre.

  Den lokale kopien lagres og åpnes i Access, og dialogboksen Opprett Access-visning vises.

 4. I dialogboksen Opprett Access-visning dobbeltklikker du visningstypen du vil opprette.

  Access oppretter den nye visningen og åpner den i oppsettvisning.

 5. Du kan tilpasse den nye visningen i oppsettvisning, eller du kan bytte til utformingsvisning.

  I oppsettvisning kan du endre størrelse på og ordne kontrollene (for eksempel etiketter og felt) i visningen, men du kan ikke legge til nye kontroller i visningen. Du får en forhåndsvisning av dataene, slik at du lettere kan se hvordan de vil vises i den endelige visningen.

  I utformingsvisning kan du endre størrelse på og ordne kontroller, og du kan legge til flere kontroller i visningen. Du får imidlertid ikke noen forhåndsvisning av dataene.

  Du kan bytte mellom utformingsvisning og oppsettvisning så ofte du vil. Hvis du bruker utformingsvisning til å legge til kontroller i visningen, kan du deretter bytte til oppsettvisning og ordne disse kontrollene i visningen samtidig som du forhåndsviser dataene.

 6. Når du er ferdig med tilpassingen, klikker du Publiser til SharePoint-område på meldingslinjen.

  Verktøylinje

  Dialogboksen Legg ut på webserver åpnes.

  Hvis meldingslinjen ikke vises, gjør du følgende for å vise den:

  • Klikk Meldingslinje i Vis/skjul-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

 7. Som standard lagrer Access visningen i en databasefil i biblioteket Delte dokumenter på SharePoint-området – dette området inneholder listen du brukte til å opprette visningen. I de fleste tilfeller vil du antakelig gjøre dette, men du kan lagre databasen i et annet dokumentbibliotek som du velger i Lagre i-boksen i dialogboksen Legg ut på webserver. Du kan gjøre dette for å få større kontroll over hvem som skal ha tilgang til visningen, og om brukere skal kunne åpne visningen i skrivebeskyttet modus eller i redigeringsmodus. SharePoint-området kan også ha spesifikke biblioteker for publisering av Access-visninger. I så fall må du kanskje endre Lagre i-plasseringen og velge riktig bibliotek.

  Administratoren av SharePoint-området kan hjelpe deg med å velge riktig bibliotek.

 8. Access angir et navn på databasen i Filnavn-boksen i dialogboksen Legg ut på webserver. Dette navnet er det samme som navnet på databasen du lagret som en lokal kopi. Du kan endre navnet hvis du vil, men i de fleste tilfeller bør du godta det foreslåtte navnet – dette vil gjøre det lettere å huske hvilken lokal database som svarer til databasen du publiserer på SharePoint-området.

 9. Klikk Publiser for å lagre databasen på SharePoint-området.

Til toppen av siden

Gjøre en tilgang til standardvisning for SharePoint-liste

Når du foretar en tilgang til standardvisning for SharePoint-liste, åpnes Access-visning automatisk når brukere åpner listen hvis disse brukerne har Access installert på datamaskinen.

Viktig!: Hvis du gjør en Access-visning i standardvisningen, liste besøkende som ikke har Access 2007 installert ikke kunne bruke listen.

 1. Klikk Innstillinger for liste med SharePoint-liste er åpen, på Innstillinger-menyen.

 2. På siden Listeinnstillinger under visninger, klikker du navnet på Access-visning du vil angi standardvisning.

 3. Velg Angi dette standardvisning på siden Rediger visning, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Bruke en Access-visning av en SharePoint-liste

Hvis du vil bruke en Access-visning av en SharePoint-liste, velger du Access-visningen på Vis-menyen for listen.

 • Vis-menyen Rullegardinmeny klikker du navnet på Access-visningen. Access starter, og visningen åpnes i skrivebeskyttet modus.

  I skrivebeskyttet modus kan du endre dataene i visningen og skrive ut visningen, men du kan ikke endre visningsutformingen. Hvis du vil endre visningsutformingen, ser du neste del i denne artikkelen, Endre en Access-visning av en SharePoint-liste.

Til toppen av siden

Endre en Access-visning av en SharePoint-liste

Hvis du vil endre utformingen for en Access-visning, lagrer du en lokal kopi av databasen som inneholder Access-visningen, og gjør endringene. Deretter kan du bruke den lokale kopien av visningen eller, hvis du har de nødvendige rettighetene på SharePoint-området, publisere den nye visningen.

Obs!: Du kan endre en lokal kopi av en Access-visning uavhengig av tilgangsnivå for Windows SharePoint Services. Du trenger imidlertid rettigheten Administrere lister på Windows SharePoint Services-serveren for å kunne publisere den endrede visningen på SharePoint-området. Denne rettigheten er som standard inkludert i tilgangsnivået Utforming. Hvis du selv opprettet Access-visningen, har du antakelig allerede rettigheten Administrere lister. Er du ikke helt sikker, kontakter du administratoren for SharePoint-området for å finne ut om du har de nødvendige rettighetene.

 1. La Access-visningen være åpen, og klikk Lagre som på meldingslinjen.

  Lagre som-knappen på meldingslinjen

  Obs!: Hvis meldingslinjen ikke vises, gjør du følgende for å vise den:

  • Klikk Meldingslinje i Vis/skjul-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

 2. Klikk Ja når du blir spurt om du vil lukke visningen og alle andre åpne objekter.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 3. I Lagre i-boksen angir du hvor du vil lagre den lokale kopien, skriver inn et navn på den lokale kopien i Filnavn-boksen og klikker Lagre.

  Access lagrer den lokale kopien av databasen og åpner den.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre oppsettet for visningen uten å legge til noen nye kontroller, høyreklikker du visningen i navigasjonsruten og klikker deretter Oppsettvisning på hurtigmenyen.

   I oppsettvisning kan du endre størrelse på og ordne kontrollene (for eksempel etiketter og felt) i visningen, men du kan ikke legge til nye kontroller i visningen. Du får en forhåndsvisning av dataene, slik at du lettere kan se hvordan de vil vises i den endelige visningen.

  • Hvis du vil legge til eller fjerne kontroller (for eksempel etiketter eller felt) i visningen, høyreklikker du visningen i navigasjonsruten og klikker deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

   I utformingsvisning kan du endre størrelse på og ordne kontroller, og du kan legge til flere kontroller i visningen. Du får imidlertid ikke noen forhåndsvisning av dataene.

   Obs!: Hvis du velger å redigere visningen i utformingsmodus og skal publisere den endrede visningen på SharePoint-området, må du ikke legge til noen felt som ikke er en del av SharePoint-listen.

 5. Du kan bytte mellom utformingsvisning og oppsettvisning så ofte du vil. Hvis du bruker utformingsvisning til å legge til kontroller i visningen, kan du deretter bytte til oppsettvisning og ordne disse kontrollene i visningen samtidig som du forhåndsviser dataene.

Publisere den endrede Access-visningen på SharePoint-området

Når du er ferdig med å redigere visningen, og du har rettigheten Administrere lister på SharePoint-området, kan du publisere den endrede visningen. Følg fremgangsmåten nedenfor.

Kontakt administratoren av SharePoint-området for å få rettigheten Administrere lister.

 1. Lagre visningen i den lokale kopien av databasen.

 2. Klikk Publiser til SharePoint-område på meldingslinjen.

  Verktøylinje

  Obs!: Hvis du ikke har rettigheten Administrere lister, vises ikke knappen Publiser til SharePoint-område på meldingslinjen. Hvis meldingslinjen ikke vises, gjør du følgende for å vise den:

  • Klikk Meldingslinje i Vis/skjul-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

 3. Klikk Publiser i dialogboksen Legg ut på webserver.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×