Opprett et skjema med Microsoft Forms

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med Microsoft Forms kan du opprette undersøkelser, spørrekonkurranser og avstemninger, og enkelt se resultatene etter hvert som de kommer inn.

Tips!: Skal du lage en spørrekonkurranse? Start her.

Følg disse trinnene for å komme i gang med å bygge opp et skjema:

 1. I nettleseren går du til Microsoft Forms-nettstedet på http://forms.microsoft.com.

 2. Logg på Office 365 med påloggingsinformasjonen tilknyttet jobb- eller skolekontoen.

 3. Klikk på Nytt skjema under Mine skjemaer for å opprette skjemaet.

  Opprette nytt undersøkelsesskjema

 4. Skriv inn et navn for skjemaet. Du kan også angi en valgfri undertittel.

  Obs!: Skjemanavn kan inneholde opptil 90 tegn, og en undertittel kan inneholde opptil 1000 tegn.

  Navn og undertittel angitt for et nytt skjema

 5. Klikk på Legg til spørsmål for å legge til et nytt spørsmål i skjemaet. Du kan velge å legge til Valg-, Tekst-, Vurdering- eller Dato-spørsmål.

  Obs!: Skjemaet lagres automatisk mens du oppretter det.

  Spørsmålstyper i form av valg, tekst og vurdering vises for et skjema.

 6. For valgspørsmål skriver du inn teksten du vil vise for spørsmålet og hvert av valgene.

  Et valgspørsmål i skjemaet vises med alternativer

  Vil du legge til flere valgmuligheter? Klikk på Legg til alternativ for å legge til flere alternativer enn de to standardvalgene. Klikk på Legg til «Annet»-alternativet for å legge til et alternativ for valg som viser teksten Annet. Hvis du vil fjerne et valg, velger du papirkurvknappen ved siden av det. Du kan også velge å gjøre et spørsmål obligatorisk, eller tillate flere valg for et spørsmål ved å endre innstillingene nederst i spørsmålet. For å få Microsoft Forms til å tilfeldig blande rekkefølgen av de alternativene som vises til brukerne av skjemaet, klikker du på ellipseknappen ( ... ) og klikker deretter på Tilfeldig alternativrekkefølge.

  Tips!: Klikk ellipseknappen (...), og klikk deretter Undertittel for å legge til en undertittel for et spørsmål.

  Noen valgspørsmål vil utløse automatiske forslag.

  Foreslåtte svaralternativer for et spørsmål

  Klikk på de foreslåtte alternativene for å legge dem til som valg. I det følgende eksemplet er mandag, onsdag og fredag valgt.

  Et utvalg av svaralternativer for et spørsmål

 7. Klikk Legg til spørsmål for å legge til flere spørsmål i skjemaet. Hvis du vil endre rekkefølgen på spørsmålene, klikker du Opp- eller Ned-pilen på høyre side av hvert spørsmål. For tekstspørsmål velger du Langt svar-alternativet hvis du vil at en større tekstboks skal vises på skjemaet.

  Spørsmålstekst vises i et skjema

  Tips!: Hvis du vil kopiere et spørsmål, merker du det, og deretter klikker du Kopier spørsmålet-knappen Kopier spørsmål-knappen i øvre høyre hjørne.

 8. Tekstspørsmål tillater også at du angir begrensninger når tall er riktig svar. Klikk ellipseknappen (...), og klikk deretter Begrensninger. Du kan velge å begrense tallene ved å velge fra de forskjellige alternativene, slik som Større enn, Mindre enn, Mellom og mange andre.

  Tekstspørsmål vises med tallbegrensning mellom 1 og 6

 9. Hvis du vil se hvordan skjemaet ditt ser ut på en datamaskin, kan du klikke på Forhåndsvisning øverst i utformingsvinduet. Hvis du vil teste skjemaet, skriver du svar på spørsmålene mens du er i forhåndsvisningsmodus, og klikker deretter på Send.

  Forhåndsvisningsmodus for datamaskin for et undersøkelsesskjema for klasser

 10. Klikk Mobil for å se hvordan skjemaet ser ut på en mobil enhet.

  Forhåndsvisningsmodus for mobil for et undersøkelsesskjema for klasser

  Klikk Tilbake når du er ferdig med å forhåndsvise skjemaet.

Følg disse trinnene for å komme i gang med å bygge opp et skjema:

 1. Logg deg på med påloggingsinformasjonen tilknyttet jobb- eller skolekontoen for Office 365.

 2. Klikk på Ny og velg deretter Forms for Excel for å begynne å opprette skjema.

  Alternativet Sett inn skjema for Excel i Excel Online

  Obs!: Forms for Excel, i Preview for bedriftskunder, er tilgjengelig for OneDrive for Business og nye gruppeområder koblet med Office 365-grupper. Mer informasjon om Office 365-grupper.

  Obs!: Vi oppdaterer for øyeblikket denne funksjonen og ruller ut endringer, slik at du kanskje ennå ikke kan se Forms for Excel. Hvis du ser funksjonenExcel-undersøkelser, kan du lese mer om Excel-undersøkelser i OneDrive og skjemaer for Excel i OneDrive for Business.

 3. Skriv inn et navn for skjemaet, og klikk deretter på Opprett.

 4. Klikk på Legg til spørsmål for å legge til et nytt spørsmål i skjemaet. Du kan velge å legge til Valg-, Tekst-, Vurdering- eller Dato-spørsmål.

  Obs!: Skjemaet lagres automatisk mens du oppretter det.

  Spørsmålstyper i form av valg, tekst og vurdering vises for et skjema.

 5. For valgspørsmål skriver du inn teksten du vil vise for spørsmålet og hvert av valgene.

  Et valgspørsmål i skjemaet vises med alternativer

  Vil du legge til flere valgmuligheter? Klikk på Legg til alternativ for å legge til flere alternativer enn de to standardvalgene. Klikk på Legg til «Annet»-alternativet for å legge til et alternativ for valg som viser teksten Annet. Hvis du vil fjerne et valg, velger du papirkurvknappen ved siden av det. Du kan også velge å gjøre et spørsmål obligatorisk, eller tillate flere valg for et spørsmål ved å endre innstillingene nederst i spørsmålet. For å få Microsoft Forms til å tilfeldig blande rekkefølgen av de alternativene som vises til brukerne av skjemaet, klikker du på ellipseknappen ( ... ) og klikker deretter på Tilfeldig alternativrekkefølge.

  Tips!: Klikk ellipseknappen (...), og klikk deretter Undertittel for å legge til en undertittel for et spørsmål.

  Noen valgspørsmål vil utløse automatiske forslag.

  Foreslåtte svaralternativer for et spørsmål

  Klikk på de foreslåtte alternativene for å legge dem til som valg. I det følgende eksemplet er mandag, onsdag og fredag valgt.

  Et utvalg av svaralternativer for et spørsmål

 6. Klikk Legg til spørsmål for å legge til flere spørsmål i skjemaet. Hvis du vil endre rekkefølgen på spørsmålene, klikker du Opp- eller Ned-pilen på høyre side av hvert spørsmål. For tekstspørsmål velger du Langt svar-alternativet hvis du vil at en større tekstboks skal vises på skjemaet.

  Spørsmålstekst vises i et skjema

  Tips!: Hvis du vil kopiere et spørsmål, merker du det, og deretter klikker du Kopier spørsmålet-knappen Kopier spørsmål-knappen i øvre høyre hjørne.

 7. Tekstspørsmål tillater også at du angir begrensninger når tall er riktig svar. Klikk ellipseknappen (...), og klikk deretter Begrensninger. Du kan velge å begrense tallene ved å velge fra de forskjellige alternativene, slik som Større enn, Mindre enn, Mellom og mange andre.

  Tekstspørsmål vises med tallbegrensning mellom 1 og 6

 8. Hvis du vil se hvordan skjemaet ditt ser ut på en datamaskin, kan du klikke på Forhåndsvisning øverst i utformingsvinduet. Hvis du vil teste skjemaet, skriver du svar på spørsmålene mens du er i forhåndsvisningsmodus, og klikker deretter på Send.

  Forhåndsvisningsmodus for datamaskin for et undersøkelsesskjema for klasser

 9. Klikk Mobil for å se hvordan skjemaet ser ut på en mobil enhet.

  Forhåndsvisningsmodus for mobil for et undersøkelsesskjema for klasser

  Klikk Tilbake når du er ferdig med å forhåndsvise skjemaet.

Følg disse trinnene for å komme i gang med å bygge opp et skjema:

 1. Logg deg på med påloggingsinformasjonen tilknyttet jobb- eller skolekontoen for Office 365.

 2. Åpne opp den Excel-arbeidsboken hvor du ønsker å sette inn skjemaet.

 3. Klikk på Skjema > Nytt skjema i Tabell-inndelingen for å begynne å opprette skjemaet.

  Alternativet Sett inn nytt skjema i Excel Online

  Obs!: Kontroller at Excel-arbeidsboken er lagret i OneDrive for Businessskjema -knappen. Vær også oppmerksom på at Forms for Excel, i Preview for bedriftskunder, er bare tilgjengelig for OneDrive for Business og nye gruppeområder koblet med Office 365-grupper. Mer informasjon om Office 365-grupper.

  Obs!: Vi oppdaterer for øyeblikket denne funksjonen og ruller ut kontinuerlig endringer, slik at du kanskje ikke for øyeblikket ser Skjema-knappen. Hvis du ser Undersøkelse-knappen, kan du lære mer om undersøkelser i Excel online.

 4. En ny fane, Microsoft Forms, åpnes.

 5. En standardtittel for skjemaet er tilgjengelig. Hvis du vil endre den, klikker du på tittelen og skriver inn et nytt navn.

 6. Klikk på Legg til spørsmål for å legge til et nytt spørsmål i skjemaet. Du kan velge å legge til Valg-, Tekst-, Vurdering- eller Dato-spørsmål.

  Obs!: Skjemaet lagres automatisk mens du oppretter det.

  Spørsmålstyper i form av valg, tekst og vurdering vises for et skjema.

 7. For valgspørsmål skriver du inn teksten du vil vise for spørsmålet og hvert av valgene.

  Et valgspørsmål i skjemaet vises med alternativer

  Vil du legge til flere valgmuligheter? Klikk på Legg til alternativ for å legge til flere alternativer enn de to standardvalgene. Klikk på Legg til «Annet»-alternativet for å legge til et alternativ for valg som viser teksten Annet. Hvis du vil fjerne et valg, velger du papirkurvknappen ved siden av det. Du kan også velge å gjøre et spørsmål obligatorisk, eller tillate flere valg for et spørsmål ved å endre innstillingene nederst i spørsmålet. For å få Microsoft Forms til å tilfeldig blande rekkefølgen av de alternativene som vises til brukerne av skjemaet, klikker du på ellipseknappen ( ... ) og klikker deretter på Tilfeldig alternativrekkefølge.

  Tips!: Klikk ellipseknappen (...), og klikk deretter Undertittel for å legge til en undertittel for et spørsmål.

  Noen valgspørsmål vil utløse automatiske forslag.

  Foreslåtte svaralternativer for et spørsmål

  Klikk på de foreslåtte alternativene for å legge dem til som valg. I det følgende eksemplet er mandag, onsdag og fredag valgt.

  Et utvalg av svaralternativer for et spørsmål

 8. Klikk Legg til spørsmål for å legge til flere spørsmål i skjemaet. Hvis du vil endre rekkefølgen på spørsmålene, klikker du Opp- eller Ned-pilen på høyre side av hvert spørsmål. For tekstspørsmål velger du Langt svar-alternativet hvis du vil at en større tekstboks skal vises på skjemaet.

  Spørsmålstekst vises i et skjema

  Tips!: Hvis du vil kopiere et spørsmål, merker du det, og deretter klikker du Kopier spørsmålet-knappen Kopier spørsmål-knappen i øvre høyre hjørne.

 9. Tekstspørsmål tillater også at du angir begrensninger når tall er riktig svar. Klikk ellipseknappen (...), og klikk deretter Begrensninger. Du kan velge å begrense tallene ved å velge fra de forskjellige alternativene, slik som Større enn, Mindre enn, Mellom og mange andre.

  Tekstspørsmål vises med tallbegrensning mellom 1 og 6

 10. Hvis du vil se hvordan skjemaet ditt ser ut på en datamaskin, kan du klikke på Forhåndsvisning øverst i utformingsvinduet. Hvis du vil teste skjemaet, skriver du svar på spørsmålene mens du er i forhåndsvisningsmodus, og klikker deretter på Send.

  Forhåndsvisningsmodus for datamaskin for et undersøkelsesskjema for klasser

 11. Klikk Mobil for å se hvordan skjemaet ser ut på en mobil enhet.

  Forhåndsvisningsmodus for mobil for et undersøkelsesskjema for klasser

  Klikk Tilbake når du er ferdig med å forhåndsvise skjemaet.

Følg disse trinnene for å komme i gang med å bygge opp et skjema:

 1. Logg deg på med påloggingsinformasjonen tilknyttet jobb- eller skolekontoen for Office 365.

 2. Åpne den OneNote-notatblokken hvor du ønsker å sette inn et skjema.

 3. Velg SkjemaerSett inn-fanen.

  Alternativet Sett inn skjema i OneNote Online
 4. Skjemaer for OneNote-panelet åpnes og forankres på høyre side av OneNote-notatboken.

  Panelet Skjemaer for OneNote i OneNote Online
 5. Klikk på Logg på.

 6. Klikk på Tillat når du ser meldingen om at skjemaer for OneNote ønsker å vise et nytt vindu.

 7. I panelet Skjemaer for OneNote ser du nå en liste over alle skjemaer og spørrekonkurranser som er opprettet.

  Viser en liste over skjemaer og prøver i panelet Skjemaer for OneNote.
 8. Klikk på Nytt skjema under Mine skjemaer for å opprette et skjema. Et nytt vindu åpnes med et tomt skjema og med standardtittelen («Skjema uten navn»).

 9. Klikk på standardtittelen for å legge til din egen tittel. Du kan også legge til en beskrivelse for skjemaet.

 10. Klikk på Legg til spørsmål for å legge til et nytt spørsmål i skjemaet. Du kan velge å legge til Valg-, Tekst-, Vurdering- eller Dato-spørsmål.

  Obs!: Skjemaet lagres automatisk mens du oppretter det. Det nye skjemaet er oppført under Mine skjemaer i panelet Skjemaer for OneNote.

  Spørsmålstyper i form av valg, tekst og vurdering vises for et skjema.

 11. For valgspørsmål skriver du inn teksten du vil vise for spørsmålet og hvert av valgene.

  Et valgspørsmål i skjemaet vises med alternativer

  Vil du legge til flere valgmuligheter? Klikk på Legg til alternativ for å legge til flere alternativer enn de to standardvalgene. Klikk på Legg til «Annet»-alternativet for å legge til et alternativ for valg som viser teksten Annet. Hvis du vil fjerne et valg, velger du papirkurvknappen ved siden av det. Du kan også velge å gjøre et spørsmål obligatorisk, eller tillate flere valg for et spørsmål ved å endre innstillingene nederst i spørsmålet. For å få Microsoft Forms til å tilfeldig blande rekkefølgen av de alternativene som vises til brukerne av skjemaet, klikker du på ellipseknappen ( ... ) og klikker deretter på Tilfeldig alternativrekkefølge.

  Tips!: Klikk ellipseknappen (...), og klikk deretter Undertittel for å legge til en undertittel for et spørsmål.

  Noen valgspørsmål vil utløse automatiske forslag.

  Foreslåtte svaralternativer for et spørsmål

  Klikk på de foreslåtte alternativene for å legge dem til som valg. I det følgende eksemplet er mandag, onsdag og fredag valgt.

  Et utvalg av svaralternativer for et spørsmål

 12. Klikk Legg til spørsmål for å legge til flere spørsmål i skjemaet. Hvis du vil endre rekkefølgen på spørsmålene, klikker du Opp- eller Ned-pilen på høyre side av hvert spørsmål. For tekstspørsmål velger du Langt svar-alternativet hvis du vil at en større tekstboks skal vises på skjemaet.

  Spørsmålstekst vises i et skjema

  Tips!: Hvis du vil kopiere et spørsmål, merker du det, og deretter klikker du Kopier spørsmålet-knappen Kopier spørsmål-knappen i øvre høyre hjørne.

 13. Tekstspørsmål tillater også at du angir begrensninger når tall er riktig svar. Klikk ellipseknappen (...), og klikk deretter Begrensninger. Du kan velge å begrense tallene ved å velge fra de forskjellige alternativene, slik som Større enn, Mindre enn, Mellom og mange andre.

  Tekstspørsmål vises med tallbegrensning mellom 1 og 6

 14. Hvis du vil se hvordan skjemaet ditt ser ut på en datamaskin, kan du klikke på Forhåndsvisning øverst i utformingsvinduet. Hvis du vil teste skjemaet, skriver du svar på spørsmålene mens du er i forhåndsvisningsmodus, og klikker deretter på Send.

  Forhåndsvisningsmodus for datamaskin for et undersøkelsesskjema for klasser

 15. Klikk Mobil for å se hvordan skjemaet ser ut på en mobil enhet.

  Forhåndsvisningsmodus for mobil for et undersøkelsesskjema for klasser

  Klikk Tilbake når du er ferdig med å forhåndsvise skjemaet.

 16. Ditt nyopprettede skjema vises øverst på Mine skjema-listen under Nytt skjema- og Ny spørrekonkurranse-knappene.

  Viser en liste over skjemaer og prøver i panelet Skjemaer for OneNote.
 17. Når du er klar for det, kan du bygge inn skjemaet i OneNote-notatblokken.

Vil du gi tilbakemelding om Microsoft Forms?

Vi vil gjerne høre fra deg. Klikk på Flere alternativer (...) > Tilbakemelding øverst i høyre hjørne av Microsoft Forms-vinduet. Du kan også besøke Microsoft Forms sitt User Voice-nettsted for å gi forslag og stemme over ideer som andre allerede har sendt inn.

Se også

Justere innstillingene for skjema eller test i Microsoft Forms

Endre et skjematema

Kontrollere skjemaresultatene

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×