Opprett et dokument som skal brukes i tidligere versjoner av Word

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du vil kanskje av og til dele dokumenter med personer som bruker tidligere av versjoner av Word.

Word 2007 og Word 2010 kan åpne DOCX-filer opprettet med Word 2013. Word 2003-brukere som har installert Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater kan også åpne Word 2013-dokumenter.

Hvis du ikke er sikker på hvilken tidligere versjon de bruker, lagrer du dokumentene i filformatet Word 97 – 2003 (DOC).

Obs!: Hvis du vil finne ut hvilke innhold og funksjoner som ikke er tilgjengelige for redigering i tidligere versjoner, kan du se Funksjoner som oppfører seg annerledes i tidligere versjoner.

Opprett et nytt dokument i formatet Word 97 – 2003

Hvis du vil opprette et nytt dokument i Word 2013 som en person som bruker en eldre versjon av Word, kan se gjennom og redigere, lagrer du det i formatet Word 97 – 2003.

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Ny.

 2. Åpne et nytt dokument ved å klikke Tomt dokument.

 3. Klikk Fil, klikk Lagre som, og velg deretter en plassering for filen.

 4. Skriv inn et navn på dokumentet i Filnavn-boksen i dialogboksen Lagre som.

 5. Klikk Word 97-2003-dokument i listen Lagre som type. Dette endrer filformatet fra DOCX til DOC.

 6. Klikk Lagre.

Funksjoner som fungerer annerledes når du bruker Word 97–2003-format

Disse tabellene viser dokumentelementer som fungerer annerledes og dokumentelementer som ikke er tilgjengelige når du redigerer *.doc-filer.

Word 2013

Endre når du bruker filformatet Word 97–2003 (*.doc)

Apper for Office

Fjernes permanent fra dokumentet.

Nettvideo

Konverteres permanent til et bilde med en hyperkobling til nettvideoen.

Svar på kommentarer / informasjon om «fullført»

Svar på kommentarer omgjøres til individuelle kommentarer, og kommentarer merket som «fullført» tilbakestilles.

Overskrifter som er skjult som standard

Overskrifter vises som standard. Egenskapen fjernes permanent.

Nye tallformater i Word 2010

Store bokstaver, tyrkisk (latin) {A, B, C, Ç, D, …}
Små bokstaver, tyrkisk (latin) {a, b, c, ç, d, …}
Store bokstaver, bulgarsk (kyrillisk) {А,Б,В,Г,Д, …}
Små bokstaver, bulgarsk (kyrillisk) {а, б, в, г, д, …}
Store bokstaver, gresk

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Små bokstaver, gresk

{α, β, γ, δ, ε,…}
tresifret fast format {001…NNN}
firesifret fast format {0001…NNNN}
femsifret fast format {00001…NNNNN}

Nye nummereringsformater konverteres til arabiske tall (1, 2, 3, 4, ...).

Nye effekter for figurer og tekstbokser

Figurer og tekstbokser konverteres til effekter som er tilgjengelige i *.doc-formatet.

Teksteffekter

Effekter på tekst fjernes permanent.

Alternativ tekst i tabeller

Tabeller mister informasjon om alternativ tekst.

OpenType-funksjoner

OpenType-funksjoner fjernes permanent fra teksten.

Blokkering av forfattere

Låste områder i deler av dokumentet fjernes.

Nye WordArt-effekter

Effekter på tekst fjernes permanent.

Innholdskontroller

Innholdskontroller konverteres til statisk innhold.

Temaer

Konverteres permanent til stiler.

Hoved-/tilleggsskrifter

Konverteres permanent til direkte formatering av skriftene.

Sporede flyttinger

Konverteres permanent til innsettinger og slettinger.

Justeringstabulatorer

Konverteres permanent til tradisjonelle tabulatorer.

SmartArt-grafikk

Konverteres til et enkelt bilde. Hvis det ikke gjøres noen endringer i Word 2003, kan SmartArt-grafikken opprettes på nytt ved å åpne dokumentet i Word 2013 og oppgradere det til filformatet Open XML.

Diagrammer

Konverteres til et enkelt bilde. Hvis det ikke gjøres noen endringer i Word 2003, kan diagrammet opprettes på nytt ved å åpne dokumentet i Word 2013 og oppgradere det til filformatet Open XML. Alle data utenfor grensene som støttes av Excel 2003, fjernes permanent.

Innebygde Open XML-objekter

Ingen endring.

Byggeblokker

Byggeblokker og Autotekst-oppføringer kan miste en del informasjon.

Bibliografi

Konverteres permanent til statisk tekst.

Sitater

Konverteres permanent til statisk tekst.

Formler

Konverteres til et enkelt bilde. Hvis det ikke gjøres noen endringer i Word 2003, kan formelen opprettes på nytt ved å åpne dokumentet i Word 2013 og oppgradere det til filformatet Open XML.

Relative tekstbokser (tekstbokser som skaleres til en prosent av sidens bredde eller høyde)

Relative målinger konverteres permanent til absolutte plasseringer.

Hvis du oppretter et dokument som sendes til personer som arbeider i tidligere versjoner av Word, og du vet at de har installert den i Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater, kan du arbeide i Microsoft Word 2010 modus.

Hvis du ikke er sikker på om personer du sender dokumentet har installert Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel og PowerPoint Open XML-filformater, kan du arbeide i kompatibilitetsmodus. Kompatibilitetsmodus sørger for at ingen nye og forbedrede funksjoner i Word 2010 er tilgjengelige når du arbeider i et dokument, slik at personer som bruker tidligere versjoner av Word, har fullstendige redigeringsmuligheter.

Obs!: Hvis du allerede har opprettet et dokument, og du vil finne ut hvilket innhold som ikke vil være tilgjengelig for redigering i tidligere versjoner, kan du se funksjoner som oppfører seg annerledes i tidligere versjoner.

Aktivere kompatibilitetsmodus

Når du oppretter et nytt dokument som skal brukes i en tidligere versjon, kan du slå på kompatibilitetsmodus ved å lagre filen i Word 97-2003-format.

 1. Åpne et nytt dokument.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk Lagre som.

 4. Klikk Word 97-2003-dokument i Filtype-listen. Dette endres filformatet til DOC.

 5. Skriv inn et navn på dokumentet i filnavn-boksen.

 6. Klikk Lagre.

Funksjoner med forskjellig virkemåte i tidligere versjoner

Disse tabellene viser dokumentelementer som oppfører seg annerledes og dokumentelementer som ikke er tilgjengelige når du arbeider i kompatibilitetsmodus.

Obs!: Hvis du bruker Microsoft Word Starter 2010, støttes ikke alle de oppførte funksjonene for Word 2010 i Word Starter. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i Word Starter, kan du se Funksjoner som støttes i Word Starter.

Word 2010-element

Endring når det åpnes i Word 2007

Endring når det åpnes i Word 97-2003

Nye nummereringsformater

Nye nummereringsformater konverteres til arabiske tall (1, 2, 3, 4, ...).

Nye nummereringsformater konverteres til arabiske tall (1, 2, 3, 4, ...).

Nye figurer og tekstbokser

Figurer og tekstbokser konverteres til effekter som er tilgjengelige i dette formatet.

Figurer og tekstbokser konverteres til effekter som er tilgjengelige i dette formatet.

Teksteffekter

Effekter på tekst fjernes permanent med mindre effektene brukes ved hjelp av en egendefinert stil. Hvis de brukes ved hjelp av stilen, kommer teksteffektene frem igjen når dokumentet åpnes i Word 2010.

Effekter på tekst fjernes permanent med mindre effektene brukes ved hjelp av en egendefinert stil. Hvis de brukes ved hjelp av stilen, kommer teksteffektene frem igjen når dokumentet åpnes i Word 2010.

Alternativ tekst i tabeller

Tabeller mister informasjon om alternativ tekst.

Tabeller mister informasjon om alternativ tekst.

OpenType-funksjoner

Nye typefunksjoner fjernes.

Nye typefunksjoner fjernes.

Blokkering av forfattere

Blokkeringer som er brukt i deler av dokumentet, fjernes.

Blokkeringer som er brukt i deler av dokumentet, fjernes.

Nye WordArt-effekter

Effekter på tekst fjernes permanent.

Effekter på tekst fjernes permanent.

Nye innholdskontroller

Konverteres permanent til statisk innhold.

Konverteres permanent til statisk innhold.

Innholdskontroller for Word 2007

Ingen endring.

Konverteres permanent til statisk tekst.

Temaer

Ingen endring.

Konverteres permanent til stiler. Hvis filen senere åpnes i Word 2010, kan du ikke endre stilen automatisk ved å bruke temaer.

Hoved-/tilleggsskrifter

Ingen endring.

Konverteres permanent til statisk formatering. Hvis filen senere åpnes i Word 2010, endres ikke skrifttypen i brødtekst og overskrifter automatisk hvis du bruker en annen stil.

Sporede flyttinger

Ingen endring.

Konverteres permanent til innsettinger og slettinger.

Tabulatorer

Ingen endring.

Justeringstabulatorer konverteres til tradisjonelle tabulatorer.

SmartArt-grafikk

Ingen endring.

Blir et enkelt objekt som ikke kan redigeres såfremt ingen endringer gjøres og det åpnes på nytt i Word 2010.

Diagrammer

Ingen endring.

Noen diagrammer konverteres til bilder som ikke kan endres. Data utenfor støttede rader går tapt.

Innebygde Open XML-objekter

Ingen endring.

Konverteres til statisk innhold.

Byggeblokker

Ingen endring.

Byggeblokker og Autotekst-oppføringer kan tape en del informasjon.

Bibliografi

Ingen endring.

Konverteres permanent til statisk tekst.

Sitater

Ingen endring.

Konverteres permanent til statisk tekst.

Formler

Ingen endring.

Blir til grafikk og kan ikke endres. Eventuelle merknader, sluttnoter eller fotnoter i formlene slettes permanent når du lagrer dokumentet.

Relative tekstbokser

Ingen endring.

Konverteres permanent til absolutte posisjoner.

Selv om personer som bruker tidligere versjoner av Microsoft Office Word og har installert Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater kan åpne dokumenter som er lagret i formatet Microsoft Office Word 2007, kanskje de ikke kunne endre enkelte elementer som ble opprettet ved hjelp av nye eller forbedrede funksjoner. Hvis du for eksempel hvis du bruker en tidligere versjon av Word til å åpne et dokument som inneholder formler, blir formlene til bilder som ikke kan redigeres.

Hvis du vil opprette et dokument som skal brukes i en tidligere versjon av Microsoft Office Word, kan du arbeide i kompatibilitetsmodus. Kompatibilitetsmodus sikrer at ingen nye og forbedrede funksjoner i Office Word 2007 er tilgjengelige mens du arbeider i et dokument, slik at personer som bruker tidligere versjoner av Word, har fullstendige redigeringsmuligheter.

Obs!: Fil-menyen er erstattet med Microsoft Office-knappen Office-knappen .

Aktivere kompatibilitetsmodus

Når du oppretter et nytt dokument som skal brukes i en tidligere versjon, kan du slå på kompatibilitetsmodus ved å lagre filen i Word 97-2003-format.

 1. Åpne et nytt dokument.

 2. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 3. Velg Word 97-2003-dokument i Filtype-listen.

 4. Skriv inn et navn på dokumentet i filnavn-boksen.

 5. Klikk Lagre.

Dokumentelementer som oppfører seg annerledes i kompatibilitetsmodus

Følgende er en liste over dokumentelementer som fungerer annerledes eller ikke er tilgjengelige når du arbeider i kompatibilitetsmodus.

Office Word 2007-element

Virkemåte i kompatibilitetsmodus

Relativ plassering av tekstbokser

Bare absolutt plassering er tilgjengelig.

Marger

Bare absolutte tabulatorer er tilgjengelige.

Temafarger

Er ikke tilgjengelige.

Temaskrifter

Er ikke tilgjengelige.

Temaeffekter

Er ikke tilgjengelige.

Innholdskontroller

Er ikke tilgjengelige. Eldre kontroller er imidlertid tilgjengelige.

SmartArt

Det finnes bare et begrenset antall diagramtyper.

Formler

Er ikke tilgjengelige.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×