Opprett en egendefinert visning i et dokumentbibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette egendefinerte visninger av et dokumentbibliotek til å vise elementer på en måte som passer for deg. Du kan for eksempel velge kolonnene du vil vise og ordne dem i rekkefølgen du vil bruke. Du kan også sortere, filtrere eller gruppeelementer til å opprette en visning som dekker dine behov. Når du er ferdig, gi visningen et navn og lagre den. En kobling til den egendefinerte visningen vises i Vis-menyen øverst i høyre hjørne på siden for dokumentbiblioteket der du opprettet visningen.

Måter å opprette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek

Bruke ett eller flere av de under metoder for å opprette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek. Når du er ferdig, kan du gi visningen et navn og lagre den. En kobling til den lagrede visningen vises på Vis-menyen i biblioteket der du opprettet den egendefinerte visningen.

 1. Gå til dokumentbiblioteket der du vil opprette en egendefinert visning.

 2. Klikk Knapp for å legge til kolonne i dokumentbibliotek Hvis du er i listevisning på siden for dokumentbiblioteket, øverst i dokumentbiblioteket, eller klikk Knapp for å ordne dokumentbibliotek , og klikk deretter Knapp for å legge til kolonne i dokumentbibliotek Hvis du er i side ved side-visning.

 3. Hvis du vil opprette og legge til en ny kolonne til å ta med i den egendefinerte visningen, Velg kolonnen du vil legge til, gi den et navn, og klikk Opprett. Hvis du har biblioteket eieren eller administratortillatelser for biblioteket der du vil opprette og legge til en ny kolonne, klikk mer … å gå til siden for innstillinger for biblioteket der du kan opprette og legge til andre typer kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og legge til andre typer kolonner, kan du se opprette en visning.

  Velg kolonnene du vil vise i et dokumentbibliotek

 4. Hvis du vil velge hvilke kolonner du vil skal vises, klikker du Vis/Skjul kolonner.

  Dokumentet biblioteket Rediger listevisning

  Obs!: Ser skjermen annerledes ut enn dette? Systemansvarlig kan ha klassisk modus angi på dokumentbiblioteket. Hvis dette er tilfelle, kan du se opprette en visning.

Lagret egendefinerte dokumentvisning for biblioteket i Office 365

Obs!: Ser skjermen annerledes ut enn dette? Systemansvarlig kan ha klassisk modus angi på dokumentbiblioteket. Hvis dette er tilfelle, kan du se opprette en visning.

 1. Klikk Knapp for å legge til kolonne i dokumentbibliotek Hvis du er i listevisning på siden for dokumentbiblioteket, øverst i dokumentbiblioteket, eller klikk Knapp for å ordne dokumentbibliotek , og klikk deretter Knapp for å legge til kolonne i dokumentbibliotek Hvis du er i side ved side-visning.

 2. Klikk Vis/Skjul kolonner nederst på listen.

  Velg kolonnene du vil vise i et dokumentbibliotek

 3. I ruten Rediger Visningskolonner enten dra og slippe eller velg et element i listen og bruker pil opp eller pil ned for å endre rekkefølgen som kolonnene vises.

  Ordne kolonnene i et dokumentbibliotek

 4. Når du er ferdig å ordne kolonnene, klikker du Bruk.

  Obs!: Ser skjermen annerledes ut enn dette? Systemansvarlig kan ha klassisk modus angi på dokumentbiblioteket. Hvis dette er tilfelle, kan du se opprette en visning.

 1. Plasser musepekeren over navnet på kolonnen du vil sortere etter, og klikk pil ned ved siden av navnet på kolonnen på siden for dokumentbiblioteket.

  Sorter dokumentvisning biblioteket i Office 365

 2. Klikk én av to sorteringsalternativene øverst i listen over på menyen til å sortere elementer i dokumentbiblioteket. Du alternativer tilgjengelig her, avhenger av hvilken type dataene som blir funnet i denne kolonnen. Hvis du for eksempel kolonnen endret ved kan sorteres alfabetisk mens kolonnen endret kan sorteres etter dato – eldre til nyere eller nyere til eldre. Du kan også sortere etter størrelse – mindre større eller større til mindre.

 1. Plasser musepekeren over navnet på kolonnen du vil filtrere etter, og klikk pil ned ved siden av navnet på kolonnen på siden for dokumentbiblioteket.

 2. Klikk Filtrer etter, og velg deretter verdien du vil bruke til å filtrere elementer i dokumentbiblioteket. Bare elementer som samsvarer med verdi du har valgt vises deretter i listen.

  Filtrere dokumentvisning biblioteket i Office 365

 3. Hvis du vil fjerne et filter, klikker du Fjern filter fra.

 1. Plasser musepekeren over navnet på kolonnen du vil gruppere etter, og klikk pil ned ved siden av navnet på kolonnen på siden for dokumentbiblioteket.

 2. Klikk Grupper etter for å gruppere elementer i dokumentbiblioteket etter kolonnen valgt.

  Gruppe for dokument-biblioteket ved visning i Office 365

 1. Når du har opprettet en egendefinert visning, vises en * neste navnet på visningen øverst til høyre på siden for dokumentbiblioteket for å angi at visningen er endret. Klikk Alle dokumenter for å lagre endringene, og klikk deretter Lagre visning.

  Lagre en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i Office 365

 2. I Lagre som-boksen skriver du inn et navn for visningen, og klikk deretter Lagre. En kobling til den egendefinerte visningen vises nå i Vis-menyen i biblioteket der du opprettet visningen, og den * forsvinner.

Angi standardvisningen for et dokumentbibliotek

Hvis du vil angi standardvisningen for et dokumentbibliotek, kan du gå til visningen du vil angi som standard, og klikk deretter Angi gjeldende visning som standard i Vis-menyen.

Endre en egendefinert visning av et dokumentbibliotek

Hvis du vil endre en egendefinert visning av et dokumentbibliotek, kan du se redigere en egendefinert visning av et dokumentbibliotek.

Slett en egendefinert visning av et dokumentbibliotek

Hvis du vil slette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek, må du ha biblioteket eieren eller administratortillatelser for biblioteket der du vil slette den egendefinerte visningen. Se slette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek fremgangsmåten til å slette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×