Opplæring: Opprette kartbaserte Power View-rapporter

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Abstrakte:    Dette er den tredje opplæringen i en serie. Du har opprettet en Excel-arbeidsbok fra grunnen av data som er importert fra flere kilder i første opplæringen, Importere Data i Excel 2013 og opprette en datamodell, og den datamodellen ble opprettet automatisk av Excel. Andre opplæringen,utvide datamodellrelasjoner ved hjelp av Excel 2013, Power Pivot og DAX, du har lært slik utvide datamodellen og opprettet hierarkier i dataene.

I denne opplæringen skal du bruke den utvidede datamodellen til å bygge overbevisende rapporter med flere visualiseringer ved hjelp av Power View.

Denne opplæringen har følgende deler:

Opprette en Power View-rapport

Opprette beregnede felt for Power View og pivottabeller

Angi standardinnstillinger for felt, tabellvirkemåter og datakategorier

Kontrollpunkt og test

På slutten av denne opplæringen kan du ta en test for å kontrollere hva du har lært.

Denne serien bruker data som beskriver olympiske medaljer, vertsland og ulike OL-øvelser. Opplæringene i denne serien er følgende:

 1. Importere data i Excel 2013 og opprette en datamodell

 2. Utvide datamodellrelasjoner ved hjelp av Excel 2013, Power Pivot og DAX

 3. Opprette kartbaserte Power View-rapporter

 4. Integrere Internett-data og angi standarder for Power View-rapporter

 5. Hjelp for Power Pivot

 6. Lag flotte Power View-rapporter – del 2

Vi foreslår at du fullfører dem i denne rekkefølgen.

Disse leksjonene bruke Excel 2013 med Power Pivot aktivert. Veiledning om hvordan du aktiverer Power Pivot, klikker du her.

Opprette en Power View-rapport

I de forrige leksjonene opprettet en Excel-arbeidsbok med en pivottabell som inneholder data om olympiske medaljer og hendelser. Hvis du ikke har fullført forrige opplæringen, kan du laste ned arbeidsboken fra slutten av forrige opplæringen fra her.

I denne delen skal du opprette en Power View-rapport som gir en visuell fremstilling av OL-dataene.

 1. Klikk Sett inn > rapporter > Power View-rapporter i Excel.

  Sett inn en Power View-rapport

 2. En tom Power View-rapport vises som et ark i arbeidsboken.

  En tom Power View-rapport i Excel

 3. I området Power View-felt klikker du pilen ved siden av Verter for å utvide tabellen, og klikk deretter By.

 4. Utvid medaljer -tabellen, og klikk idrett. Med dette viser Power View idrett ved siden av stedsnavnet, som vist i følgende skjermbilde.
  En ny tabell i Power View

 5. Velg Count (ikke tom) i området felt i Power View-felt, klikker du pilen ved siden av idrett. Nå Power View er telling i sports i stedet oppgi dem, som vist i følgende skjermbilde.

  Opprette antall idretter, i stedet for en liste over idretter

 6. Velg UTFORMING > Bytt visualisering > Kart. UTFORMING-fanen er bare tilgjengelig hvis Power View-tabellen er valgt. Det kan hende du får en advarsel om aktivering av eksternt innhold når du bytter til kartvisualisering.

 7. Et kart erstatter tabellen som visualisering. Blå sirkler i forskjellige størrelser på kartet angir antall ulike idrettsøvelser som ble avholdt i de enkelte olympiske vertsbyene. Men det kan være mer interessant å se hvilke som var sommerøvelser og hvilke som var vinterøvelser.

 8. For å få mest mulig nytte av rapportområdet, skjuler vi Filtre-området. Klikk pilen øverst til høyre i Filtre-området.

 9. Utvid medaljeri Power View-felt. Dra feltet sesong ned til farge-området. Det var bedre: kartet nå viser blå bobler for sommer sports og røde bobler for vinteren sports, som vist i følgende skjermbilde. Du kan endre størrelse på visualiseringen ved å dra et av hjørnene.

  Opprett en kartvisualisering

Nå har du en Power View-rapport som visualiserer antall sportsøvelser på ulike steder, ved hjelp av et kart som er fargekodet basert på årstider. Og det tok bare noen få klikk.

Opprette beregnede felt for Power View og pivottabeller

Power View bruker den underliggende datamodellen til å opprette visualiseringer. Med Power Pivot og DAX kan du utvide datamodellen ved å opprette egendefinerte formler, og deretter kan du opprette rapporter basert på disse formlene og beregningene i pivottabeller og i Power View.

Opprette et beregnet felt i Power Pivot

 1. Klikk Power Pivot > Datamodell > Behandle i Excel for å vise Power Pivot-vinduet.

 2. Merk tabellen medaljer . Kontroller at beregningsområdet vises. Beregningsområdet er funnet under tabelldataene, og brukes til å opprette, redigere og behandle beregnede felt. Hvis du vil vise beregningsområdet, velger du Hjem > visningen > beregningsområdet, som vist i følgende skjermbilde.

  Beregningsområdet i PowerPivot

 3. La oss beregne antall ol. I beregningsområdet, merker du cellen rett under utgavekolonnen. Velg Autosummer > spesifikt antall fra båndet, som vist i følgende skjermbilde.

  Opprette et spesifikt antall i PowerPivot

 4. Power Pivot oppretter en DAX-uttrykk for den aktive cellen i beregningsområdet. I dette tilfellet Power Pivot automatisk opprettet følgende DAX-formel:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  Ytterligere beregninger i Autosummer er like enkle, for eksempel SUMMER, gjennomsnitt, Min, Maks og andre.

 5. Lagre Excel-arbeidsboken. Datamodellen oppdateres med det nye beregnede feltet. Når du går tilbake til Power View-fanen i Excel, vises en advarsel om at datamodellen har blitt oppdatert, som vist i følgende skjermbilde.

  En advarsel angir at datamodellen er endret

Vi skal bruke dette beregnede feltet med spesifikt antall utgaver senere i opplæringen.

Opprette et beregnet felt som bruker DAX i Power Pivot

Autosummer-beregningen er nyttig, men noen ganger er mer tilpassede beregninger påkrevd. Du kan opprette DAX-formler i beregningsområdet, akkurat som du oppretter formler i Excel. La oss opprette en DAX-formel og se hvordan den vises i datamodellen, og hvordan den som et resultat av dette er tilgjengelig i pivottabellen og i Power View.

 1. Åpne vinduet Power Pivot. I beregningsområdet, merker du cellen rett under Autosummer beregningen du har fullført i den forrige delen, som vist i følgende skjermbilde.

  Opprette DAX-formler i beregningsområdet i PowerPivot

 2. La oss beregne prosentdelen av alle medaljer. Skriv inn følgende DAX-formel på formellinjen. IntelliSense har tilgjengelige kommandoer basert på hva du skriver, og du kan trykke tabulatortasten for å velge det uthevede IntelliSense-alternativet.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Når du bytter tilbake til Excel-vinduet, viser Excel at datamodellen er oppdatert. Velg pivottabell i Ark1i Excel. Utvid medaljer -tabellen i Pivottabellfelt. Nederst i feltlisten er de to beregnede feltene vi nettopp opprettet, som vist i følgende skjermbilde. Velg prosentandel av alle medaljer.

  Pivottabellfelt med beregnede felt

 4. Feltet prosentdel av alle medaljer vises etter antall medaljer i pivottabellen. Den er formatert ikke som en prosentandel, så Velg disse feltene (du kan velge dem samtidig, ved å holde markøren over toppen av én av feltet prosentdel av alle medaljer til markøren blir til en pil ned, og deretter klikke). Når de er valgt, klikker du Hjem > tall > prosent. Juster antall desimaler til to i samme-delen på båndet. Pivot-tabell ser ut som følgende skjermbilde.

  Pivottabell med prosentdata

I en tidligere opplæring filtrerte vi idrettsfeltet til bare de ti første, alfabetisk, og det er grunnen til at bare kolonnene fra vannidrett til boksing vises, og grunnen til at prosenten i totalsummen er 29,16 % i stedet for 100 %. Hva dette forteller oss, er selvsagt at disse ti første idrettene utgjør 29,16 % av alle medaljer som er blitt utdelt i sommerlekene. Vi kan også se at vannidrett utgjorde 10,88 % av alle medaljer.

Siden feltet Prosentdel av alle medaljer finnes i datamodellen, er det også tilgjengelig i Power View.

Du kan også opprette beregnede felt fra Power Pivot-fanen mens du er i Power View. Om du oppretter et beregnet felt i Power Pivot eller mens du er i Power View, er resultatet det samme: datamodellen oppdateres for å inkludere det beregnede feltet, og det gjøres tilgjengelig for alle klientverktøy.

Angi standardinnstillinger for felt, tabellvirkemåter og datakategorier

En annen måte å effektivisere rapportopprettingen i Power View på, er å angi et standard feltsett. Når du angir et standard feltsett for en tabell, kan du ganske enkelt klikke denne tabellen i Power View og standardsettet med felt legges automatisk til i en ny rapport.

I denne delen skal du angi standardinnstillinger for arbeidsboken for å spare tid når du oppretter rapporter.

Opprette et standard feltsett for en tabell

 1. Power Pivot-vinduet skal fortsatt være tilgjengelig. Hvis ikke, klikker du Power Pivot > Datamodell > Behandle. Velg Hjem > Visning > Datavisning i Power Pivot for å sikre at Datavisning er valgt. Velg Medaljer-tabellen.

 2. Klikk Rapporteringsegenskaper > Standard feltsettAvansert-fanen. Et vindu vises som lar deg angi standardfelt for tabeller som opprettes ved hjelp av klientverktøy som Power View.

 3. Velg Sport, hendelse, Utgaveid, Athlete og medaljer i den venstre ruten, og klikk legge til - > slik at de standardfeltene. Kontroller at de vises i den høyre ruten standardfelt, i rekkefølgen de er oppført. Vinduet Standard feltsett ser ut som følgende skjermbilde.

  Vinduet Standard feltsett

 4. Klikk OK for å lagre standard feltsett for Medaljer-tabellen.

 5. Gå til Power View-arket i Excel for å se hvordan dette fungerer.

 6. Klikk hvor som helst på det tomme rapportlerretet for å være sikker på at en eksisterende visualisering ikke er valgt. Power View-arket har for øyeblikket bare én visualisering, som er kartet du opprettet tidligere.

 7. Klikk navnet på medaljer -tabellen i Power View-felt-listen. Powerview oppretter en tabell, og legger automatisk til fem standardfeltene fra tabellen medaljer i rekkefølgen du har angitt, som vist i følgende skjermbilde. Hvis du utilsiktet klikker på trekanten ved siden av medaljer, tabellen ganske enkelt utvides i stedet for å legge til en ny tabell med standardfelt.

  Standard feltsett settes automatisk inn i Power View-tabellen

Angi tabellvirkemåte

Du kan også angi en standard tabellvirkemåte, som Power View bruker til automatisk å opprette rapportetiketter for tabellen. Dette blir nyttig når du oppretter visualiseringer fra samme tabell, kanskje for mange forskjellige rapporter. Vi bruker standard tabellvirkemåte i de neste trinnene, så la oss definere det nå.

 1. Tilbake i Power Pivot, med Medaljer-tabellen valgt, velger du Avansert > Rapporteringsegenskaper > Tabellvirkemåte. Det vises et vindu der du kan angi tabellvirkemåte.

 2. Radidentifikator i Tabellvirkemåte-vinduet er kolonnen som inneholder bare unike nøkler og ingen tomme verdier. Dette er ofte tabellens primærnøkkel, men behøver ikke være det. Du må velge en radidentifikator før du gjør andre valg i vinduet. Velg MedalKey som Radidentifikator.

 3. Velg AthleteID under Behold unike rader. Felt du velger her har radverdier må være unikt, og ikke være aggregert når oppretting pivottabeller eller Power View-rapporter.

  Obs: Hvis du har problemer med rapporter som ikke aggregere hvor du vil de skal, sikre feltet du vil mengde ikke er valgt i feltene Behold unike rader.

 4. For Standardetikett velger du en nøkkel som skal brukes som en standard rapportetikett. Velg idrett.

 5. La det merkede området som [Ingen kolonne merket], for Standardbilde, etter at du ikke har lagt til bilder ennå. Tabellvirkemåte-vinduet ser ut som følgende skjermbilde.

  Tabellvirkemåte-vinduet

 6. Klikk OK. I Power View-arket i Excel, velger du tabellen du opprettet i de forrige trinnene. Velg Utforming > tabell > kortet fra båndet. Tabellen du opprettet endringer i en samling med kort; dataene er den samme, men visualisering av dataene er endret. Nå ser tabellen slik det følgende skjermbildet.
  Kortvisualiseringer med standard tabellvirkemåte

Legg merke til at Idrett-feltet er større enn resten, og vises som en overskrift for hvert kort. Det er fordi du har angav Idrett som standardetikett i Tabellvirkemåte-vinduet da du var i Power Pivot.

Angi datakategorier for felt

For at Power View dynamisk skal kunne opprette rapporter basert på underliggende data, for eksempel sted, må felt som inneholder slike data, være riktig kategorisert. La oss angi kategoriene for noen felt for OL-dataene.

 1. Velg verteri Power Pivot. Velg noc_landområde-feltet. Klikk pilen Avanserte > Rapporteringsegenskaper > datakategori: , og velg land/område fra listen over tilgjengelige datakategorier, som vist i følgende skjermbilde.

  Datakategorier i PowerPivot

 2. Velg NOC_CountryRegion-kolonnen under Medaljer. Igjen endrer du datakategori til Land/område.

 3. Gå tilbake til Excel, og velg Power View-arket. Utvid medaljer -tabellen i Power View-felt, og Legg merke til at noc_landområde-feltet har en liten globusikonet ved siden av den nå. Hele verden angir at noc_landområde inneholder en geografisk plassering, som vist i følgende skjermbilde.

  Ikon for geografisk sted i Power View-felt

Vi skal bruke dette geografiske stedet i en kommende opplæring. Det er på tide å lagre arbeidet ditt, gå gjennom det du har lært og deretter gjøre deg klar til å sette i gang med neste opplæring.

Kontrollpunkt og test

Gå gjennom det du har lært

I denne opplæringen har du lært hvordan du oppretter en kartbasert Power View-visualisering, og deretter opprettet du beregnede felt for å utvide datamodellen og analysere dataene på en annen måte. Du har også lært hvordan du oppretter standard feltsett for en tabell, noe som effektiviserer opprettelsen av en ny Power View-tabell som er forhåndsutfylt med et standardsett med felt. Du har også lært hvordan du definerer standard tabellvirkemåte, slik at du kan organisere og merke nye tabeller på en rask og konsekvent måte.

I den neste opplæringen i denne serien skal du bygge videre på det du har lært her. Det er masse data der ute, og i den neste opplæringen skal du legge til Internett-data i datamodellen, og sette inn bilder for å lage strålende Power View-rapporter

Her er en kobling til neste opplæring:

Opplæring: Inkludere Internet-data og angi standardinnstillinger for Power View-rapporter

TEST

Vil du se hvor godt du husker hva du har lært? Her får du en mulighet til det. Følgende test belyser funksjoner eller krav du har lært om i denne opplæringen. Nederst på siden finner du svarene. Lykke til!

Spørsmål 1: Hvor får Power View dataene til å opprette Power View-rapporter fra?

A: Bare fra regneark i Excel.

B: Bare fra datamodellen.

C: Bare fra data som er importert fra eksterne kilder.

D: Fra datamodellen og fra data som finnes i regnearkene i Excel.

Spørsmål 2: Hvilke av følgende er sant om et standard feltsett?

A: Du kan bare opprette ett standard feltsett for hele datamodellen.

B: Hvis du klikker tabellnavnet under Power View-felt i Power View, blir det opprettet en tabellvisualisering som fylles ut automatisk med standardfeltsettet.

C: Hvis du oppretter et standard feltsett for en tabell, blir alle de andre feltene i denne tabellen deaktivert.

D: Alle svarene ovenfor

Spørsmål 3: Hvilke av følgende er sant om beregnede felt?

A: Når du oppretter dem i Power Pivot, vises de i Power View som tilgjengelige felt i tabellen der de ble opprettet.

B: Hvis du oppretter dem i beregningsområdet i Power Pivot, er de skjult for alle klientverktøy.

C: Når du oppretter dem i Power Pivot, vises de som individuelle tabeller i alle klientverktøyene.

D: Både A og B.

Spørsmål 4: Hvilke av følgende er riktig hvis du velger et felt i Behold unike rader i vinduet Standard tabellvirkemåte?

A: Du må eksplisitt velge Summer dette feltet i Power View-felt for å aggregere feltet.

B: Feltet blir alltid aggregert i Power View eller i pivottabeller.

B: Feltet blir aldri aggregert i Power View eller i pivottabeller.

D: Å velge Behold unike rader har ingen effekt på virkemåten til feltet i Power View eller pivottabeller.

Testen en swers

 1. Riktig svar: B

 2. Riktig svar: B

 3. Riktig svar: A

 4. Riktig svar: C

Obs!: 

 • Data og bilder i denne opplæringsserien er basert på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Populasjonsdata fra Verdensbanken (worldbank.org)

 • OL-piktogrammer for olympiske grener fra Thadius856 og Parutakupiu

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders