Opplæring: Opprette en Power View-rapport med data fra Azure Marketplace

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I denne Power View-opplæringen laster du ned gratis data fra Microsoft Azure Marketplace, legger til mer data og oppretter relasjoner mellom tabeller. Du oppretter en rekke forskjellige visualiseringer i Power View for å se hvilken type visualisering som passer for hvilken type data: Når passer det å bruke et kart, et stolpediagram eller et linjediagram? Hvordan sorteres og filtreres data i visualiseringer? Hvordan fungerer neddrillinger? Du oppretter også enkle beregnede felt i Power Pivot, slik at Power View kan bruke dataene bedre i arbeidsboken. Først trenger du dataene.

Power View-arket bruker Windows Azure Marketplace-data med kart, stolpe- og linjediagrammer

Opprett et Power View-ark med et kart over flyplasser i USA, et liggende stolpediagram over gjennomsnittsforsinkelser for et flyselskap og et linjediagram som viser forsinkelser etter måned.

I denne artikkelen

Laste ned data fra Microsoft Azure Marketplace

Opprette et Power View-ark med et gruppert diagram

Endre sorteringsrekkefølge

Endre et aggregat fra sum til gjennomsnitt

Hente data om flyselskaper

Relatere tabeller i Power View

Filtrere diagrammet

Endre diagramoppsettet

Opprette et annet diagram

Endre sorteringsrekkefølge for diagrammet

Hente flyplasskoder

Relatere flyplasser-tabellen til andre tabeller

Opprette et kart

Filtrere kartet

Kryssfiltrere visualiseringer

Legge til en tidsvisualisering

Opprette en tabell for månedsnavn

Legge til tabellen i modellen

Opprette et beregnet felt for månedsnavn år

Bruke det nye feltet månedsnavn år beregnet i Power View

Sortere et felt etter et annet felt

Opprette et linjediagram etter måneder

Legge til neddrilling for et linjediagram

Mer moro med forsinkelsesdata

Temaer og formatering

Relatert informasjon

Laste ned data fra Microsoft Azure Marketplace

 1. I Excel klikker du fanen Power Pivot > Manage Data Model (Behandle datamodell).

Vises ikke Power Pivot-fanen? Start Power Pivot in Microsoft Excel 2013-tillegget.

 1. Klikk Hent eksterne data > Fra datatjeneste > Fra Microsoft Azure Marketplace.

 2. Klikk Type > Data og Pris > Gratis i veiviseren for tabellimport.

 3. Søk etter "air carriers".

 4. Klikk Abonner ved siden av US Air Carrier Delays.

 5. Logg på med en Microsoft-konto. Hvis du ikke har en konto, følger du instruksjonene for å opprette en.

Dette vinduet viser noen eksempeldata.

 1. Bla til slutten av eksempeldataene, og klikk Utvalgsspørring.

 2. Du kan skrive inn et egendefinert navn for tilkoblingen. Klikk deretter Neste.

 3. Klikk Forhåndsvis og filtrer.

 4. I dette vinduet kan du velge hvilke kolonner du vil importere, ved å fjerne merket i avmerkingsboksene. Vi vil ha dem alle. Klikk OK og deretter Fullfør.

Nedlastingen kan ta en stund. Det er mer enn 2,4 millioner rader i datasettet.

 1. Klikk OK.

Du har bare opprettet en datamodell i Excel.

Opprette et Power View-ark med et gruppert diagram

 1. Klikk fanen Sett inn > Power View-rapporter i Excel.

I feltlisten finner du tabellen On_Time_Performance.

 1. Klikk pilen ved siden av tabellen On_Time_Performance.

Du ser feltene (kolonnene) i tabellen.

 1. Merk av for Carrier.

Dette viser en liste over forkortelser for transportører.

 1. Merk av for ArrDelayMinutes.

Du får et aggregert tall per transportør.

 1. Klikk pilen ved siden av ArrDelayMinutes i Verdier-boksen.

Du ser at du får en sum for forsinkelse i minutter per transportør.

 1. Klikk pilen under Liggende stolpediagram på fanen Utforming, og klikk deretter Gruppert liggende stolpediagram.

 2. Skaler diagrammet slik at det blir høyere: Dra håndtakene på kanten nederst når markøren endres til en pekende hånd. Pekende hånd i Power View

 3. Dra DepDelayMinutes i feltlisten til Verdier-boksen under ArrDelayMinutes.

Du ser nå at noen transportører har mer punktlige ankomster, mens andre har mer punktlige avganger.

Endre sorteringsrekkefølge

 1. Hold pekeren over diagrammet for å se sorter etter øverst til venstre. Klikk Carrier.

Diagrammet er nå sortert etter ArrDelayMinutes.

 1. Klikk stig øverst til venstre. Diagrammet er nå sortert i synkende rekkefølge i stedet for.

Du ser at WN har det klart høyeste tallet.

Endre et aggregat fra sum til gjennomsnitt

Summering av forsinkelser er kanskje ikke alltid den riktige løsningen. Et flyselskap med mange flyvninger kan oftere være i rute, men likevel ha en større totalsum.

 1. Klikk pilen ved siden av ArrDelayMinutes i Verdier-boksen, og endre fra Sum til Gjennomsnitt.

 2. Gjør det samme for DepDelayMinutes.

 3. Sorter på nytt ette ArrDelayMinutes.

Bildet endres fullstendig. WN er ikke i nærheten av å ha den lengste gjennomsnittlige forsinkelsen. Du ser at XE er den verste i gjennomsnitt.

Les mer om å Endre Summer til gjennomsnitt eller andre aggregater i Power View.

Hente data om flyselskaper

Det er bare ett problem: Hva står transportørforkortelsene for? Hvilket flyselskap er XE? Du finner selvsagt alt på Internett.

 1. Gå til dette nettstedet med en liste over tobokstavskodene for flyselskaper: http://www.airfarewatchdog.com/pages/3799702/airline-letter-codes/.

 2. Merk de to kolonnene med data, og kopier dem.

 3. Klikk i et tomt regneark i Excel-arbeidsboken, og skriv inn FlyselskapKode i celle A1 og FlyselskapNavn i celle B1.

 4. Klikk i celle A2, og lim inn dataene.

 5. Formater dataene som en tabell (Ctrl + T) og gi tabellen navnet flyselskaper.

 6. Endre også fanenavnet til Flyselskaper.

Relatere tabeller i Power View

 1. Gå tilbake til Power View-arket i Excel-arbeidsboken.

 2. Du ser at Flyselskaper-tabellen allerede finnes i feltlisten.

Hvis du ikke ser den, klikker du Alle i feltlisten.

 1. Kontroller at det liggende stolpediagrammet er valgt, og fjern Carrier fra Akse-boksen.

Dette viser den generelle gjennomsnittsforsinkelsen for ankomster og avganger for alle transportører.

 1. Utvid Flyselskaper-tabellen, og merk av for FlyselskapNavn.

Diagrammet har nå flyselskapsnavn. Det finnes imidlertid ett problem: Alle verdiene er de samme. Power View viser en melding i feltlisten: "Relasjoner mellom tabeller kan være nødvendig."

 1. Klikk Opprett.

 2. Klikk On_Time_Performance i tabellen.

 3. Klikk Carrier under Kolonne (sekundær).

 4. Klikk flyselskaper i Relatert tabell.

 5. Klikk under Relatert kolonne (Primær). Flyselskapkode.

Dette oppretter en relasjon mellom de to tabellene i feltene Flyselskapkode og Carrier.

 1. Klikk OK.

 2. Sorter tabellen på nytt, slik at ArrDelayMinutes-feltet sorteres synkende.

Legg merke til at tallene i tabellen ikke lenger er identiske, og du ser flyselskapsnavn i stedet for transportørkoder. XE er altså koden for ExpressJet.

Filtrere diagrammet

Ser du verdien (tom) i listen over flyselskaper? La oss bli kvitt den ved å filtrere dataene.

 1. Med det liggende stolpediagrammet for flyselskaper merket, klikker du Chart (Diagram) i området Filters (Filtre).

  Tips!: Vises ikke filterområdet? Klikk fanen Power View > Vis > Filterområde.

  Legg merke til at filterområdet allerede er fylt ut med feltene i diagrammet. Filtrene i diagramfilteret filtrerer bare dette diagrammet, ingen andre visualiseringer i arket.

 2. Klikk AirlineName (Flyselskapnavn), merk av for (All) ((Alle)), og fjern merket for (Blank) ((Tom)).
  (Blank) ((Tom)) er borte fra diagrammet.

Endre diagramoppsettet

 1. Sørg for at det stående stolpediagrammet er valgt.

 2. Klikk fanen Oppsett > Forklaring > Vis forklaring øverst.

Dette oppsettet utnytter plassen bedre.

 1. La diagrammet være merket, klikk skaleringshåndtaket på høyre side og gjør diagrammet smalere.

 2. Du har nå plass til enda en visualisering.

Opprette et annet diagram

 1. Klikk i det tomme arket for å starte en ny visualisering.

Tips!: Dette er viktig: Så lenge en visualisering er merket, blir nye felt du velger, lagt til i denne visualiseringen i stedet for at det startes en ny visualisering.

 1. Merk av for Orgin i tabellen On_Time_Performance i feltlisten.

Origin er en annen liste over koder – disse gjelder for flyplasser.

 1. Merk av for DepDelayMinutes i tabellen On_Time_Performance.

 2. Klikk pilen ved siden av DepDelayMinutes i Felt-boksen, og klikk deretter Gjennomsnitt.

Tallet har mange desimaler.

 1. Klikk kolonnen Average of DepDelayMinutes og fanen Utforming > Reduser desimaler.

Tallet har nå to desimaler.

 1. Velg fanen Utforming, og klikk pilen under Liggende stolpediagram > Stablet stolpe.

 2. Dra det øverste og nederste skaleringshåndtaket slik at det vises så mange stolper som mulig i diagrammet.

Endre sorteringsrekkefølge for diagrammet

 1. Hold pekeren over diagrammet for å se sorter etter øverst til venstre. Klikk Origin.

Diagrammet er nå sortert etter DepDelayMinutes.

 1. Klikk stig øverst til venstre. Diagrammet er nå sortert i synkende rekkefølge i stedet for.

JLN har helt klart dårligste ankomstpunktlighet. Men hvor er JLN? Vi har igjen interessante data, men de betyr ikke så mye fordi de fleste flyplasskodene er ukjente for oss.

Hente flyplasskoder

 1. Gå til http://www.airportcodes.us/us-airports.htm.

 2. På nettstedet merker og kopierer du de fire kolonnene med data – Code, Name, City og State – men ikke overskriften "US Airports, Sorted by Airport Code".

 3. Klikk plusstegnet (+) i Excel for å legge til et tomt regneark.

 4. Klikk i celle A1, og lim inn dataene.

 5. Gi kolonnene nytt navn:

  • Code = FlyplassKode

  • Name = FlyplassNavn

  • City = FlyplassBy

  • State = FlyplassDelstat

 6. Formater dataene som en tabell (Ctrl + T) og gi tabellen navnet flyplasser.

 7. Endre også fanenavnet til Flyplasser.

Relatere Flyplasser-tabellen til andre tabeller

 1. Gå tilbake til Power View-arket i Excel-arbeidsboken.

 2. Flyplasser-tabellen finnes allerede i feltlisten.

  Hvis du ikke ser den, klikker du Alle i feltlisten.

 3. Kontroller at det stående stolpediagrammet er valgt, og fjern Origin fra Akse-boksen.

 4. Dette viser den generelle gjennomsnittsforsinkelsen for avganger for alle flyplasser.

 5. Utvid Flyplasser-tabellen, og merk av for FlyplassNavn.

  Diagrammet har nå flyplassnavn. Men igjen, alle verdiene er de samme, og du ser denne meldingen i feltlisten: "Relasjoner mellom tabeller kan være nødvendig."

  La oss å opprette relasjoner på en annen måte.

 6. Power Pivot-fanen > Manage Data Model (Behandle datamodell).

 7. Klikk fanen Home > Diagram View (Hjem > Diagramvisning) i -vinduet.Power Pivot

  Nå ser du tre tabeller i modellen. Det er en linje fra On_Time_Performance til Flyselskaper, men ikke til Flyplasser.

 8. Finn Origin-feltet i On_Time_Performance-tabellen, og dra det til FlyplassKode-feltet i Flyplasser-tabellen.

 9. Gå tilbake til Power View-arket i Excel.

 10. Klikk OK i meldingen om at datamodellen er endret.

  Tallene i tabellen er ikke lenger identiske, og du ser flyplassnavn i stedet for transportørkoder.

 11. Sorter diagrammet synkende etter Average of DepDelayMinutes.

JLN er altså koden for Joplin Regional Airport.

Les mer om hvordan du oppretter relasjoner mellom tabeller.

Opprette et kart

Ville disse dataene være mer interessant Hvis vi så den på et kart? Nå som vi har by og navnene i flyplasser-tabellen, kan vi tilordne dataene. Først, går vi flyselskap diagrammet slik at vi har mer plass.

 1. Dra flyttehåndtakene for flyselskapsdiagrammet slik at diagrammet plasseres til venstre i diagrammet, og dra skaleringshåndtakene for å gjøre diagrammet høyt og smalt.

 2. Merk Flyplasser-diagrammet, og klikk fanen Utforming > Kart.

Første gang du oppretter et kart i Power View vil du se et personvernadvarsel om at dataene må geokodes ved å sende dem til Bing gjennom en sikker Internett-tilkobling.

 1. Klikk OK.

 2. Power View plasserer kanskje FlyplassNavn i Farge-boksen. Dra det i så fall til Plasseringer-boksen.

 3. Dra skaleringshåndtakene slik at kartet fyller hele den gjenværende arkbredden.

Det er for mange punkt. La oss fokusere på flyplassene med de lengste forsinkelsene. Legger du merke til punktet nord for Australia? Det er Guam.

Filtrere kartet

 1. La kartet være merket, og klikk Kart i filterområdet.

 2. Klikk Average of DepDelayMinutes.

Du ser rullefeltet fra 0 til 25,37 minutter.

 1. Dra den venstre siden av rullefeltet slik at du bare ser forsinkelser på mer enn 10 minutter.

Tips!:  Hvis du vil ha et mer nøyaktig tall, kan du også gjøre dette i avansert filtreringsmodus. Klikk ikonet til høyre for filternavnet (Average of DepDelayMinutes) og Vis elementer hvor verdien > er større enn eller lik > skriv inn 10 i boksen.

 1. la oss filtrere ut Guam. Gå til filterområdet, klikk FlyplassNavn. Merk av for Alle, skriv inn Guam i søkeboksen og klikk deretter forstørrelsesglassikonet for søk.

Guam International Airport er det eneste resultatet.

 1. Fjern merket for Guam.

 2. Klikk plusstegnet øverst til høyre på kartet for å zoome inn, og bruk markøren til å flytte slik at du bare ser det kontinentale USA og Alaska.

 3. Hold pekeren over det store punktet i Beringhavet: Adak Airport, med nesten 24 minutters forsinkelse.

Kryssfiltrere visualiseringer

Nå kommer det morsomme, å leke med interaksjonen mellom visualiseringer.

 1. Klikk boblen for Adak Airport.

 2. Se hva som skjedde med det liggende stolpediagrammet for flyplasser! Alaska er tilsynelatende det eneste flyselskapet som flyr til Adak Airport. Legger du merke til at du fremdeles ser totalgjennomsnittet for Alaska og alle de andre flyselskapene? Hvis gjennomsnittet for enkeltverdien er mer enn totalen, gjør Power View enkeltstolpen stolpen smalere enn totalstolpen, slik at du fremdeles kan se totalen.

 3. Zoom inn, og flytt videre slik at du bare ser det kontinentale USA.

 4. Klikk ExpressJet i det liggende stolpediagrammet.

Hovedsakelig østlige og sentrale deler av USA.

 1. Klikk stolpen for Frontier.

Bare tre: flyplassene San Francisco, Palm Springs og Greater Rockford. San Francisco er kanskje den største flyplassen på dette kartet.

 1. Klikk boblen på kartet for San Francisco.

Oi. Nesten alle flyselskaper som flyr fra San Francisco har verre gjennomsnitt der enn andre steder.

Les mer om filtrering og utheving i Power View.

Legge til en tidsvisualisering

La oss se hvordan flyselskapene gjorde det i ulike måneder. Vi kan gjette hvilke måneder som var verst. La oss se om vi har rett. On_Time_Performance-tabellen inneholder flere datofelt, herunder FlightDate, som har formatet M/D/ÅÅÅÅ TT:MM:SS AM, for eksempel 1/1/2012 12:00:00 AM.

Det finnes også et Month-felt. Det er bare numerisk og inneholder ikke månedsnavn, men la oss starte med det.

 1. Start et nytt Power View-ark: Klikk Sett inn > Power View-rapport i Excel.

 2. Vis On_Time_Performance-tabellen i feltlisten, og merk av for Month.

Siden det er et numerisk felt (markert med et sigmasymbol, Σ), legger Power View sammen verdiene.

 1. I Felt-boksen klikker du pilen ved siden av Month > Ikke oppsummer.

Power View oppretter en tabell med måneder i rekkefølge. 1, 2, 10, 11 og 12. Det er bare ett problem: De er faktisk ikke i rekkefølge.

 1. Merk av for Month-tabellen på arket, går du til On_Time_Performance-tabellen og drar Year og sett det inn over Month i Felt-boksen.

 2. I Felt-boksen klikker du pilen ved siden av Year > Ikke oppsummer.

 3. Nå kan du se at månedene 10, 11 og 12 faktisk er før månedene 1 og 2, fordi de er i 2011.

Opprette en tabell for månedsnavn

 1. Opprett et nytt ark i Excel, og start en tabell i celle A1:

MonthNumber

MonthName

1

Januar

2

Februar

 1. Merk celle A2 til B3, og dra deretter fyllhåndtaket nederst til høyre i celle B3 [ZA010278334], til celle B13.

fyllhåndtak

Dette fyller rad 4 til 13 med resten av månedsnumrene og -navnene.

 1. Merk rad 1 til 13 og kolonne A og B, og opprett en tabell (CTRL + T).

 2. Pass på at det er merket av for Tabellen har overskrifter.

 3. Kategorien Excel Utforming > Tabellnavn, Skriv inn MonthNames.

 4. Gi regnearket det nye navnet Månedsnavn.

Legge til tabellen i modellen

 1. Med tabellen merket, på fanen Power Pivot > Add to Data Model (Legg til i datamodell) i Excel.

  Dette åpner Power Pivot-vinduet i arket MonthNames (Månedsnavn).

 2. I Power Pivot-vinduet på fanen Home > View > Diagram View (Hjem > Visning > Diagramvisning).

 3. Opprett en relasjon mellom tabeller ved å dra fra Month-feltet i On_Time_Performance-tabellen til MonthNumber-feltet i MonthNames-tabellen.

Opprette beregnet felt for månedsnavn og år

 1. På fanen Power PivotHome > View > Data View (Hjem > Visning > Datavisning).

 2. Gå til On_Time_Performance-tabellen, og klikk kolonnen Legg til kolonne.

  Du skal opprette en grunnleggende beregnet kolonne.

 3. Skriv inn

  = RELATERT

 4. Klikk MonthNames-arket og MonthName-kolonnen.

  Dette bringer månedsnavn-feltet fra tabellen MonthNames og legger til (MonthNames [månedsnavn] i formelen i On_Time_Performance-tabellen.

 5. Skriv inn

  ) & " " &

  Pass at du bruker rette anførselstegne.

 6. Klikk Year-kolonnen i On_Time_Performance-tabellen.

  Dette legger til [Year] i formelen. Hele formelen ser slik ut:

  =RELATED(MonthNames[MonthName]) & " " & [Year]

 7. Trykk Enter.

  Power Pivot fyller ut et felt med månedsnavnet fra tabellen MonthNames (Månedsnavn), et mellomrom og året fra tabellen On_Time_Performance, for eksempel oktober 2011.

 8. Merk kolonnen, høyreklikk og gi den det nye navnet Månedsnavn År.

Bruke det nye beregnede feltet Månedsnavn År i Power View

 1. Gå tilbake til Excel og Power View-arket.

 2. Dra det nye feltet Månedsnavn År til arket.

Hm, noe er galt: Månedene er i alfabetisk og ikke kronologisk rekkefølge.

Sortere et felt etter et annet felt

 1. Gå tilbake til Power Pivot-vinduet.

 2. Gå til On_Time_Performance-tabellen, og klikk kolonnen Legg til kolonne for å opprette en grunnleggende beregnet kolonne.

 3. Skriv inn

  = YEAR([

  Dette viser en liste over kolonnene i tabellen.

 4. Klikk FlightDate -kolonnen, og trykk deretter Tab-tasten.

 5. Skriv inn

  ) & FORMAT(MONTH([

 6. Klikk FlightDate-kolonnen på nytt i listen over kolonner i tabellen, og trykk deretter TAB.

 7. Skriv inn

  ), "00"

  Hele formelen ser slik ut:

  =YEAR([FlightDate]) & FORMAT(MONTH([FlightDate]),"00")

 8. Trykk Enter.

  Power Pivot oppretter en kolonne med bare året fra feltet FlightDate (Flyvningsdato) og bare månedsnummer fra det samme feltet. Siden vi bruker 00, vises månedsnummeret med to sifre. Eksempel: 201201 er januar 2012.

 9. Merk kolonnen, høyreklikk og gi det Nye navnet månedsnummer år.

 10. Merk kolonnen Månedsnummer År, og klikk fanen Power PivotHome > Sort by Column (Hjem > Sorter etter kolonne).

  Månedsnavn år er i feltet Sorteringskolonne.

 11. I Etter kolonne-feltet klikker du Månedsnummer år > OK.

Opprette et linjediagram etter måneder

 1. Gå tilbake til Excel og Power View-arket, og klikk OK i meldingen om at datamodellen er endret.

  Det er virkelig endret. Månedene er nå sortert kronologisk, oktober 2011 til februar 2012. Det er mye bedre.

 2. Merk Månedsnavn År-tabellen, velg feltlisten > On_Time_Performance-tabellen, og merk av for DepDelayMinutes-feltet.

  Dette feltet legges til som en sum.

 3. Felt-boksen, og klikk DepDelayMinutes > gjennomsnitt.

 4. Gå til fanen Utforming > Andre diagrammer > Linje.

  Akkurat som forventet. Desember var den verste måneden, tett fulgt av januar.

 5. Legg til en ny linje: Merk Månedsnavn År-tabellen, gå til feltlisten > On_Time_Performance-tabellen, og dra ArrDelayMinutes-feltet til Verdier-boksen.

  Dette feltet legges også til som en sum.

 6. Felt-boksen, og klikk ArrDelayMinutes > gjennomsnitt.

Legg merke til at DepDelayMinutes, avganger, var verst i desember, men ArrDelayMinutes, ankomster, var verst januar.

La oss se hvilke dager i måneden som var verst.

Legge til neddrilling for et linjediagram

 1. La linjediagrammet være merket, fra feltlisten > On_Time_Performance tabellen, og dra Day of Month til akse-boksen nedenfor Månedsnavn år.

Linediagrammet ser uforandret ut.

 1. Dobbeltklikk punktet for desember 2011.

Nå ser vi de daglige forsinkelsene for desember måned i 2011. Legger du merke til de to toppene for DepDelayMinutes?

 1. Hold markøren over toppene for DepDelayMinutes: 22. og 27. desember, før og etter julaften.

Hva med november?

 1. Klikk pilen for å drille opp øverst til høyre, for å gå tilbake til diagrammet etter måneder.

Pil for å drille opp i diagramvisualiseringer i Power

 1. Dobbeltklikk november 2011.

Ingen overraskelser her. 29. november var den verste dagen for ankomster og avganger.

Les mer om å legge til neddrilling for et Power View-diagram eller en matrise.

Mer moro med forsinkelsesdata for flyselskaper

I denne opplæringen har du:

 • Hentet data fra kilder på Internett.

 • Opprettet relasjoner.

 • Opprettet en rekke ulike diagrammer og et kart.

 • Filtrert og kryssfiltrert data.

 • Opprettede beregnede felt i Power Pivot.

 • Arbeidet med tidsdata i Power Pivot og Power View.

 • Lagt til neddrilling i et diagram.

Du kan fortsette å leke med dataene. Her er for eksempel noe annet du kan prøve. Kopier Månedsnavn År-linjediagrammet fra dette Power View-regnearket, og lim det inn i arket med kartet. Når du klikker flyplasser på kartet, vil du da se hvordan de er sammenlignet med hverandre per måned.

Temaer og formatering

Prøv å spille med temaer på fanen Power View for. Power View-arket i bildet ved begynnelsen bruker sammensatt temaet med en Heldekkende Light2 bakgrunn. Se hva du komme frem til! Les mer om formatering av Power View-rapporter.

Relatert informasjon

Diagrammer og andre visualiseringer i Power View

Filtrering, utheving og slicere i Power View

Kart i Power View

Hva er nytt i Power View i Excel 2013 og i SharePoint Server

Power View: utforske, visualisere og presentere data

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×