Office
Logg på

Oppgradere nettverket til et frittstående Yammer Enterprise-abonnement

Obs! Dette emnet gjelder for kunder som bruker Office 365 Government.

Yammer Basic er en sosial nettverkstjeneste for organisasjoner som hjelper ansatte med å holde kontakten, dele og samarbeide. Det er en gratis tjeneste som gir bedrifter og deres ansatte et privat nettverk hvor de kan publisere meldinger, laste opp filer, «like» innlegg, «følge» bestemte personer, merke innlegg, søke og så videre. Når en bedrift registrerer seg for Yammer Basic-tjenesten, kan alle ansatte i bedriften som har en gyldig bedrifts-e-postadresse, delta i Yammer-nettverket. Yammer Basic er inkludert i Office 365.

Kvalifiserte Office 365-kunder som ser etter mer detaljert kontroll over utseende og virkemåte, innholds- og medlemskapsstyring eller sikkerhet for sine Yammer-nettverk, kan oppgradere tjenesten til Yammer Enterprise. Yammer Enterprise har alle de samme funksjonene som Yammer Basic, men i tillegg har det varemerking, sikkerhet og administrative funksjoner som muliggjør tilpasning og beskyttelse av det private nettverket. Funksjonene omfatter:

 • Muligheten til å opprette en egendefinert utforming slik at du kan merke nettverket med bedriftens utseende og stil

 • Avanserte konfigurasjonsinnstillinger som gir generell brukerstyring og administrasjon av innhold

 • Robuste sikkerhetskontroller som hjelper deg med å administrere nettverkstilgang og sikkerhet

 • Muligheten til å eksportere nettverksdata for rapportering, oppbevaring og analyse

Slik oppgraderer du

Du kan aktivere Yammer Enterprise gjennom administrasjonsportalen for Office 365 ved å følge trinnene nedenfor.

 1. Gå til administrasjonssenteret for Office 365.

 2. Under inkluderte tjenester klikker du Ja, aktiver Yammer Enterprise for nettverket mitt.

 3. Følg instruksjonene i veiviseren.

Ved aktivering vil de globale administratorene for Office 365 bli administratorer i det tilsvarende Yammer-nettverket og kan tilpasse og administrere Yammer. Vær oppmerksom på at Yammer-administratorer må ha et domene som samsvarer med Yammer-nettverket. På contoso.com-nettverket er det for eksempel bare globale administratorer for Office 365 med en @contoso.com-e-postadresse som blir Yammer-administratorer. I tillegg kan ikke e-postadresser for Yammer-administratorkontoer inneholde «admin», «support» eller «user».

Hvis du vil ha mer informasjon om oppgradering til Yammer Enterprise, kan du se Yammer-abonnementer og priser. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om aktiveringsprosessen, kan du se Aktiveringsveiledning for Yammer.

Finne en strategi for oppgradering av Yammer Enterprise

Yammer-tjenesten inkluderer et privat nettverk eller en samling av private nettverk som er organisert etter e-postdomene. Yammer oppretter et nettverk for hvert unike e-postdomene i organisasjonen, slik at brukerne ved pålogging sendes til det Yammer-nettverket som samsvarer med e-postadressen deres. For eksempel vil jan@contoso.com være i nettverket contoso.com.

Noen organisasjoner har bare ett e-postdomene for alle brukere, mens store organisasjoner ofte har flere domener basert på forretningsenhet eller område (f.eks. contosoeurope.com, contosoasia.com osv.). Hvis du har flere domener, må du finne en strategi for oppgradering av Yammer-nettverket.

Når du definerer strategien for oppgradering, må du finne ut hvilket eksisterende Yammer-nettverk som skal oppgraderes, om du vil opprette et nytt, og hvordan sekundære nettverk skal integreres i den sosiale nettverksvisjonen. Måten du oppgraderer og kombinerer nettverk på, bestemmer hvor mye samarbeid som vil være mulig mellom brukere, særlig hvis de ansatte er fordelt over ulike forretningsenheter, datterselskaper eller land. Det viktigste er å bestemme om du vil at sluttproduktet skal være ett sentralt Yammer-nettverk som er tilgjengelig for de fleste brukerne i organisasjonen, eller flere nettverk som er segmentert etter e-postdomene.

Oppgradere et eksisterende nettverk eller opprette et nytt

Oppgradering eller oppretting av ett sentralt Yammer-nettverk er den anbefalte fremgangsmåten fordi dette fremmer samarbeid mellom alle ansatte og gjør at brukere fra andre domener kan inviteres til primærdomenet som gjester. Ett enkelt nettverk gir også sentralisert administrasjon, noe som sikrer konsekvens i policyimplementering og -administrasjon, funksjonsutrulling, planlagt vedlikehold osv. Ett enkelt nettverk gir mening når alle de ansatte er på ett sted, eller er spredd, men deler en felles e-postadresse.

Når du velger å oppgradere ett enkelt nettverk, bør du velge enten e-postdomenet som de fleste brukerne har tilgang til, som vanligvis er organisasjonens primære e-postalias, ELLER nettverket med mest data, for å beholde verdifullt innhold. Du beholder det tilsvarende innholdet og de aktive brukerne når du oppgraderer et eksisterende Yammer-nettverk.

De fleste organisasjoner har ett primærdomene for de ansattes e-postadresser, og oppgradering eller oppretting av ett enkelt nettverk er derfor den vanligste tilnærmingen.

Oppgradere flere nettverk

Hvis du har flere Yammer-nettverk, anbefaler vi at du konsoliderer de mindre nettverkene til organisasjonens primære nettverk ved å utføre en nettverksoverføring (se Nettverksoverføring: Konsolidere flere Yammer-nettverk). Konsolidering av nettverk gjør at du kan:

 • Redusere administrasjonskostnadene for Yammer:    Etter konsolideringen, kan du administrere én enkelt Yammer-tjeneste, i stedet for å administrere individuelle Yammer-nettverk.

 • Redusere informasjonssiloer i organisasjonen:    Har du en konsolidert Yammer-tjeneste som deles av alle brukere, er det mulig for dem å koble til og arbeide med alle i organisasjonen.

 • Tillate Office 365-brukere å logge på Yammer på en enkel måte:    Brukere kan logge på Yammer med legitimasjonen for Office 365 og enkelt få tilgang til Yammer fra startprogrammet for apper i Office 365. Se Office 365-pålogging for Yammer.

 • Administrere Yammer-tjenesten sømløst fra Office 365:    Administrasjon av Yammer-tjenesten blir forenklet etter konsolideringen. Du kan for eksempel ha en løsning med enkel pålogging når du håndhever Office 365-identitet for Yammer-brukere, og du kan administrere brukere og administratorer sentralt fra Office 365 når du administrerer Yammer-brukere på tvers av livssyklusen fra Office 365.

Oppgradere ett nettverk og flette tilknyttede domener eller eksisterende nettverk

Når du integrerer et e-postdomene som har et eksisterende Yammer-nettverk, inn i et større overordnet nettverk, kalles det en nettverksfletting. En nettverksfletting er et godt alternativ når en organisasjon har flere forretningsenheter eller datterselskaper som ønsker å dra nytte av samarbeids- og administrasjonsfunksjonene i Yammer Enterprise, men ikke deler et felles e-postdomene. I denne situasjonen kan alle brukerne delta i et enkelt nettverk uten uttrykkelig tillatelse fra nettverksadministrator og begynne å samarbeide fra første pålogging.

La oss for eksempel si at Contoso.com er et internasjonalt selskap med datterselskaper i store byer over hele verden. Hvert av disse datterselskapene har ulike produktserier for å dekke de unike behovene til kundene i området. De ansattes e-postadresser gjenspeiler navnet på deres datterselskap (@contosoeurope, @contosoasia osv.). I en nettverksfletting flettes alle datterselskapsdomenene inn i det overordnede Yammer-nettverket, for eksempel @contoso.com, og brukere med datterselskapets e-postadresser sendes til det overordnede Yammer-nettverket når de logger seg på.

Når du oppgraderer og fletter domener, anbefales det at du velger det mest relevante eksisterende nettverket, det vil si nettverket med mesteparten av innholdet eller brukere, som ditt overordnede nettverk. Du bør vurdere dette alternativet nøye, siden fletting av e-postdomener gjør at brukerne mister tilgang til innhold som ble opprettet i det opprinnelige Yammer-nettverket deres.

Ta kontakt med Yammer Enterprise-kundestøtten for å gjennomgå planen for en nettverksfletting.

Obs!: Integrering av et e-postdomene som ikke er tilknyttet et Yammer-nettverk, inn i et større overordnet nettverk, kalles domenetillegg. Siden det ikke er noe eksisterende Yammer-nettverk, vil ikke noe innhold gå tapt under tilleggingen av domenet.

Forberede brukerne på nettverksflettingen

Hver gang du ruller ut ny teknologi eller nye tjenester, er det svært viktig å informere og forberede brukerne, spesielt hvis en nettverksfletting er del av utrullingsprosessen. Dette gir deg ikke bare muligheten til å bygge spenning i brukerfellesskapet, men gir også medlemmene av fellesskapet muligheten til å lære og stille spørsmål i god tid før den nye teknologien kommer. Tydelig og engasjerende kommunikasjon på riktig tidspunkt er svært viktig for en vellykket utrulling. Her er noen forslag for å sikre en vellykket fletting.

 1. Før flettingen må du informere brukerne som får nettverkene sine flettet med det overordnede nettverket, om dato og klokkeslett for flettingen samt effekten av den. Du bør også fortelle om årsakene til flettingen, fremheve fordelene og gi instruksjoner for arkivering av private meldingsdata, notater, filer og så videre. La dem vite at disse dataene blir utilgjengelige etter flettingen. Se en mal i kommunikasjonsplanen.

 2. Informer brukerne i det overordnede nettverket om at det kommer nye brukere, og oppmuntre nåværende brukere til å ønske de nye velkommen.

 3. Vurder en dataeksport før flettingen, spesielt hvis organisasjonen følger spesifikke dataoppbevaringspolicyer. Dataeksporter må håndteres av den godkjente administratoren.

Ressurser

Yammer gir deg en rekke verktøy, maler og støtteressurser for planlegging og implementering av oppgraderingen til Yammer Enterprise:

Se også

Velg det sosiale nettverket for organisasjonen: Yammer eller Newsfeed?

Hils på Yammer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×