Oppdatere tilkoblede (importerte) data

Du kan oppdatere dataene som er koblet til en ekstern datakilde i en Excel-arbeidsbok. Denne data kilden kan være et celle område, en Excel-tabell, en pivottabellrapport, en pivotdiagramrapport, en tekstfil eller en nett spørring. Hver gang du oppdaterer dataene, ser du den nyeste versjonen av informasjonen i data kilden, inkludert eventuelle endringer som ble gjort i dataene.

Sikkerhetsmerknad: Tilkoblinger til eksterne data kan for øyeblikket være deaktivert på data maskinen. Hvis du vil oppdatere dataene når du åpner en arbeids bok, må du aktivere data tilkoblingene ved hjelp av klarerings senter linjen, eller du må plassere arbeids boken på en klarert plassering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se legge til, fjerne eller endre en klarert plassering for filene, legge til, fjerne eller vise en klarert utgiver, og vise mine alternativer og innstillinger i klarerings senteret.

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil oppdatere en bestemt data tilkobling i arbeids boken, klikker du en celle i det eksterne data området. Klikk pilen ved siden av Oppdater alti tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter Oppdater.

 • Hvis du vil oppdatere alle data tilkoblinger i arbeids boken, klikker du Oppdater alledata -fanen i tilkoblinger -gruppen.

Obs!: Hvis du har mer enn én arbeids bok åpen, må du gjenta operasjonen i hver arbeids bok.

 1. Merk regne arket som inneholder den importerte tekst filen.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdateri tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter Oppdater.

 3. Velg tekst filen i dialog boksen Importer tekstfil , og klikk deretter Importer.

Oppdatering av en frakoblet kubefil, som oppretter filen på nytt ved hjelp av de nyeste dataene fra serverkuben, kan være tid krevende og krever mye midlertidig disk plass. Start prosessen på en gang når du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer, og sørg for at du har nok disk plass til å lagre filen på nytt.

 1. Klikk pivottabellrapporten som er basert på den frakoblede kubefilen.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdateri tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter Oppdater.

  Bilde av båndet i Excel

 1. Klikk på en tilordnet celle for å merke XML-tilordningen du vil oppdatere, i regnearket.

 2. Hvis kategorien utvikler ikke er tilgjengelig, kan du vise den. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se vise kategorien Utvikler.

 3. Klikk Oppdater data i XML-gruppen på fanen Utvikler.

  XML-gruppe på båndet

Når du åpner arbeidsboken, kan du oppdatere et eksternt dataområde automatisk. Du kan også lagre arbeids boken uten å lagre de eksterne dataene, slik at fil størrelsen på arbeids boken reduseres.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdateri tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Oppdater data når filen åpnes under Oppdatering.

 5. Hvis du vil lagre arbeidsboken med spørringsdefinisjonen, men uten de eksterne dataene, merker du av for Fjern data fra det eksterne dataområdet før arbeidsboken lagres.

Obs!: Hvis du vil oppdatere dataene når arbeids boken åpnes for en pivottabellrapport, kan du også merke av for Oppdater data når filen åpnes . Denne avmerkings boksen er under data delen pivottabell i kategorien data i dialog boksen alternativer for pivottabell .

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alternativer for pivottabell.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdateri tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Oppdater hvert, og skriv inn antall minutter mellom hver oppdatering.

Lagrede passord krypteres ikke, og anbefales ikke. Hvis data kilden krever at en passord kobler til den, kan du kreve at brukere skriver inn passordet før de kan oppdatere det eksterne data området. Følgende Fremgangs måte gjelder ikke for data som hentes fra en tekstfil (txt) eller en nett spørring (IQY).

Viktig!: Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord inneholder ikke en kombinasjon disse elementene. Et passord bør være på minst åtte tegn. En passfrase som bruker 14 eller flere tegn er bedre. Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdateri tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk kategorien definisjon .

 4. Fjern merket i avmerkings boksen Lagre passord .

Obs!: Du blir bare spurt om passordet første gang det eksterne dataområdet oppdateres i hver Excel-økt. Neste gang du starter Excel, blir du bedt om å oppgi passordet på nytt hvis du åpner arbeids boken som inneholder spørringen, og deretter prøver en oppdaterings operasjon.

Når du kjører en spørring i bakgrunnen, kan du bruke Excel mens spørringen kjører.

Obs!: Du kan ikke kjøre en OLAP-spørring i bakgrunnen.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdateri tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Aktiver bakgrunnsoppdatering for å kjøre spørringen i bakgrunnen. Fjern merket for å kjøre spørringen mens du venter.

Obs!: Når du tar opp en makro som inneholder en spørring, kjører ikke Excel spørringen i bakgrunnen. Hvis du vil endre den registrerte makroen slik at spørringen kjører i bakgrunnen, må du redigere makroen i Visual Basic Editor. Endre oppdateringsmåten for spørringstabell-objektet fra BackgroundQuery := False til BackgroundQuery := True. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du redigerer makroer, kan du se Hjelp for Visual Basic for Applications.

Gjør ett eller flere av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring    Et snurrende ikon vises på statuslinje for å angi at spørringen kjører. Dobbelt Klikk ikonet for bakgrunns oppdatering Oppdateringsindikator for å kontrollere statusen for spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring    Hvis du vil stoppe en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbelt klikker du ikonet for bakgrunns oppdatering Oppdateringsindikator på status linjen for å vise dialog boksen Oppdater status for eksterne data , og deretter klikker du Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring    Hvis du vil hindre at en spørring kjører når Aktiver bakgrunns oppdatering er slått av, trykker du på ESC.

Til toppen av siden

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×