Oppdatere en ekstern datatilkobling i Excel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan koble Excel-arbeidsboken til en ekstern datakilde, for eksempel en SQL Server-database, en OLAP-kube eller en annen Excel-arbeidsbok. Denne tilkoblingen kan vises i arbeidsboken som en tabell, pivottabellrapport eller et pivotdiagram.

Du kan holde dataene som vises i arbeidsboken, oppdaterte ved å oppdatere koblingen til datakilden. Hver gang du oppdaterer koblingen, ser du de nyeste dataene, inkludert alt som er nytt eller slettet.

Oppdatere data fra en Microsoft-spørring, veiviseren for datatilkobling eller en nettspørring

 1. Klikk en celle i området eller tabellen som inneholder koblingen til de eksterne dataene.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen.

  Oppdatere datatilkobling

 3. Klikk Oppdater for å oppdatere bare de merkede dataene.

  Du kan også høyreklikke en celle i området eller tabellen, og deretter klikke Oppdater.

 4. Klikk Oppdater alt for å oppdatere alle datatilkoblinger i arbeidsboken.

  Obs!: Hvis mer enn én arbeidsbok er åpen, må du gjenta operasjonen i hver arbeidsbok.

Oppdatere data i en importert tekstfil

 1. Klikk en celle i området eller tabellen som inneholder koblingen til den importerte tekstfilen.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen.

  Oppdatere datatilkobling

 3. Klikk Oppdater for å oppdatere bare de merkede dataene.

 4. Klikk Oppdater alt for å oppdatere alle datatilkoblinger i arbeidsboken.

  Du kan også høyreklikke en celle i området eller tabellen, og deretter klikke Oppdater.

 5. Gå til tekstfilen i dialogboksen Importer tekstfil, og klikk deretter Importer.

Oppdatere Power Pivot-data

 1. Klikk Tilkoblinger i Tilkoblinger-gruppen på fanen Data.

  Datatilkoblinger

 2. Finn dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger, velg tilkoblingen for Power Pivot-dataene, og klikk Oppdater.

Oppdatere en frakoblet kubefil

Å oppdatere en frakoblet kubefil, som gjenoppretter den med de siste dataene fra serverkuben, kan ta tid og kreve mye midlertidig diskplass. Start prosessen når du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer i Excel, og sørg for at du har tilstrekkelig diskplass til å lagre filen på nytt.

 1. Klikk pivottabellen som er koblet til den frakoblede kubefilen.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Oppdater.

  Oppdatere datatilkobling

Oppdatere data i en importert XML-fil

 1. Klikk på en tilordnet celle for å merke XML-tilordningen du vil oppdatere, i regnearket.

 2. Hvis fanen Utvikler ikke er tilgjengelig, kan du gjøre følgende for å vise den:

  1. Klikk Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tilpass båndet.

  2. Merk av for Utvikler under Hovedfaner, og klikk deretter OK.

 3. Klikk Oppdater data i XML-gruppen på fanen Utvikler.

  XML, oppdatere data

Oppdatere data automatisk når en arbeidsbok åpnes

Når du åpner arbeidsboken, kan du oppdatere et eksternt dataområde automatisk. Du kan også lagre arbeidsboken uten å lagre de eksterne dataene for å redusere størrelsen på filen.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 1. Klikk fanen Bruk.

 2. Merk av for Oppdater data når filen åpnes under Oppdatering.

 3. Hvis du vil lagre arbeidsboken med spørringsdefinisjonen, men uten de eksterne dataene, merker du av for Fjern data fra det eksterne dataområdet før arbeidsboken lagres.

Oppdatere data automatisk ved jevnlige intervaller

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Oppdater hvert, og skriv inn antall minutter mellom hver oppdatering.

Kreve passord for å oppdatere et eksternt dataområde

Lagrede passord er ikke kryptert, og anbefales derfor ikke. Hvis datakilden krever et passord for tilkobling, kan du kreve at brukere skriver inn passordet før de kan oppdatere det eksterne dataområdet. Denne fremgangsmåten kan ikke brukes for data som hentes fra en tekstfil (*.txt) eller en nettspørring (*.iqy).

Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord Bland ikke disse elementene. For eksempel sterke passord: Y6dh! et5. Svakt passord: Hus27. Passord skal være 8 eller flere tegn. Pass uttrykk som bruker 14 eller flere tegn er bedre.

Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 3. Klikk Definisjon-fanen, og fjern deretter merket for Lagre passord.

Obs!: Du blir bare spurt om passordet første gang det eksterne dataområdet oppdateres i hver Excel-økt. Neste gang du starter Microsoft Excel, blir du spurt om passordet igjen hvis du åpner arbeidsboken som inneholder spørringen og forsøker å oppdatere.

Kjøre en spørring i bakgrunnen eller mens du venter

For svært store datasett bør du vurdere å kjøre en bakgrunnsoppdatering. Dette returnerer kontrollen av Excel til deg i stedet for at du må vente i flere minutter eller mer, på at oppdateringen skal bli ferdig.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

  Obs!: En OLAP-spørring kan ikke kjøres i bakgrunnen.

  Obs!: Du kan ikke kjøre en spørring en tilkoblingstype som henter data for datamodellen.

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Aktiver bakgrunnsoppdatering for å kjøre spørringen i bakgrunnen. Fjern merket for å kjøre spørringen mens du venter.

  Når du spiller inn en makro som inneholder en spørring, kjører ikke Excel spørringen i bakgrunnen. Hvis du vil endre den registrerte makroen slik at spørringen kjører i bakgrunnen, må du redigere makroen i Visual Basic Editor. Endre oppdateringsmåten for spørringstabell-objektet fra BackgroundQuery := False til BackgroundQuery := True.

Avbryte eller kontrollere statusen for en oppdatering

Hvis arbeidsboken er koblet til en stor datakilde, kan oppdateringen ta lengre tid enn forventet. Hvis du vil kontrollere eller avbryte oppdateringen, gjør du et av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring    En melding vises på statuslinjen i Excel for å angi at spørringen kjører. Dobbeltklikk meldingen for å kontrollere statusen til spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring    Hvis du vil stoppe en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbeltklikker du spørringsstatusmeldingen på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksterne data vises, og deretter klikker du Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring    Hvis du vil stoppe kjøringen av en spørring når bakgrunnsoppdatering er deaktivert, trykker du ESC.

Til toppen av siden

Relatert innhold

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×