Oppdatere en ekstern data tilkobling i Excel

Du kan koble Excel-arbeidsboken til en ekstern datakilde, for eksempel en SQL Server-database, en OLAP-kube eller en annen Excel-arbeidsbok. Denne tilkoblingen kan vises i arbeidsboken som en tabell, pivottabellrapport eller et pivotdiagram.

Du kan holde dataene som vises i arbeidsboken, oppdaterte ved å oppdatere koblingen til datakilden. Hver gang du oppdaterer koblingen, ser du de nyeste dataene, inkludert alt som er nytt eller slettet.

Sikkerhetsmerknad: Tilkoblinger til eksterne data kan for øyeblikket være deaktivert på data maskinen. Hvis du vil oppdatere dataene når du åpner en arbeids bok, må du aktivere data tilkoblingene ved hjelp av klarerings senter linjen, eller du må plassere arbeids boken på en klarert plassering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se legge til, fjerne eller endre en klarert plassering for filene, legge til, fjerne eller vise en klarert utgiver, og vise mine alternativer og innstillinger i klarerings senteret.

For de fleste tilkoblinger klikker du en celle i området eller tabellen som bruker tilkoblingen, og deretter gjør du ett av følgende:

 • Oppdatere bare de merkede dataene   Trykk ALT + F5, eller klikk pilen under Oppdater alti spørring-& tilkoblinger -gruppen på data -fanen, og klikk deretter Oppdater.

  Muse peker til kommandoen Oppdater på båndet

 • Oppdatere alle data i arbeids boken   Trykk CTRL + ALT + F5, eller klikk Oppdater alti spørring-& tilkoblinger -gruppen på data -fanen.

  Muse pekeren over Oppdater alle-knappen

 • Kontrollere hvordan eller når tilkoblingen oppdateres   Klikk pilen under Oppdater altdata -fanen, og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Muse peker til kommandoen tilkoblings egenskaper på båndet

  I dialog boksen som åpnes, velger du alternativene du vil bruke på Bruk -fanen, under Oppdater kontroll.

Noen oppdaterings operasjoner krever flere trinn, som beskrevet i de følgende avsnittene. Hvis du ser data kilden oppført, kan du se gjennom den tilsvarende delen.

Når du åpner arbeidsboken, kan du oppdatere et eksternt dataområde automatisk. Du kan også lagre arbeidsboken uten å lagre de eksterne dataene for å redusere størrelsen på filen.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk pilen under Oppdater alti gruppen spørringer & tilkoblinger i kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Muse peker til kommandoen tilkoblings egenskaper på båndet

 3. Merk av for Oppdater data når filen åpnes under Oppdater kontrollBruk -fanen i dialog boksen tilkoblings egenskaper.

 4. Hvis du vil lagre arbeidsboken med spørringsdefinisjonen, men uten de eksterne dataene, merker du av for Fjern data fra det eksterne dataområdet før arbeidsboken lagres.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk pilen under Oppdater alti gruppen spørringer & tilkoblinger i kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Muse peker til kommandoen tilkoblings egenskaper på båndet

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Oppdater hvert, og skriv inn antall minutter mellom hver oppdatering.

Hvis arbeidsboken er koblet til en stor datakilde, kan oppdateringen ta lengre tid enn forventet. Hvis du vil kontrollere eller avbryte oppdateringen, gjør du et av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring   En melding vises på statuslinjen i Excel for å angi at spørringen kjører. Dobbelt Klikk meldingen for å kontrollere statusen for spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring   Hvis du vil stoppe en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbeltklikker du spørringsstatusmeldingen på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksterne data vises, og deretter klikker du Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring   Hvis du vil stoppe kjøringen av en spørring når bakgrunnsoppdatering er deaktivert, trykker du ESC.

Å oppdatere en frakoblet kubefil, som gjenoppretter den med de siste dataene fra serverkuben, kan ta tid og kreve mye midlertidig diskplass. Start prosessen når du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer i Excel, og sørg for at du har tilstrekkelig diskplass til å lagre filen på nytt.

 1. Klikk pivottabellen som er koblet til den frakoblede kubefilen.

 2. Klikk pilen under Oppdater alti gruppen spørringer & tilkoblinger i kategorien data , og klikk deretter Oppdater.

  Muse pekeren over Oppdater alle-knappen

 1. Klikk på en tilordnet celle for å merke XML-tilordningen du vil oppdatere, i regnearket.

 2. Hvis fanen Utvikler ikke er tilgjengelig, kan du gjøre følgende for å vise den:

  1. Klikk Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tilpass båndet.

  2. Merk av for Utvikler under Hovedfaner, og klikk deretter OK.

 3. Klikk Oppdater data i XML-gruppen på fanen Utvikler.

  XML, oppdatere data

Når du bruker Power Pivot-tillegget til å oppdatere tidligere importerte data, kan du se om oppdateringen lykkes, mislykkes eller avbrytes.

I Power Pivot klikker du hjem > hent eksterne data > Oppdater eller Oppdater alle for å importere den gjeldende tabellen eller alle tabellene i data modellen på nytt.

Statusen for oppdateringen er angitt for hver tilkobling som brukes i data modellen. Det er tre mulige resultater.

Statusmeldinger om dataoppdatering i PowerPivot

"Fullført"-rapporter på antall rader importert til hver tabell.

«Feil» kan oppstå hvis databasen er frakoblet, du ikke lenger har tillatelser, eller fordi en tabell eller kolonne slettes eller får nytt navn i kilden. Kontroller at databasen er tilgjengelig, kanskje ved å opprette en ny tilkobling i en annen arbeids bok.

«Avbrutt» betyr at Excel ikke utstedte oppdaterings forespørselen, sannsynligvis fordi Oppdater er deaktivert på tilkoblingen.

Tips!:  Deler du denne arbeids boken med andre personer som kanskje vil oppdatere data? Hjelp kollegene dine unngår data oppdaterings feil ved å huske dem for å be om tillatelser på data kildene som gir dataene.

Tabell egenskaper viser spørringer som brukes i data oppdatering

Data oppdatering kjører ganske enkelt den samme spørringen som ble brukt til å hente dataene på det første stedet. Du kan vise og av og til endre spørringen ved å vise tabell egenskaper i Power Pivot-vinduet.

 1. Hvis du vil vise spørringen som brukes under dataoppdateringen, klikker du Power Pivot > Behandle for å åpne Power Pivot-vinduet.

 2. Klikk utforming > tabell egenskaper.

 3. Bytt til redigerings program for spørring for å vise den underliggende spørringen.

Spørringer er ikke synlige for hver type data kilde. Spørringer vises for eksempel ikke for import av datafeeder.

Tilkoblings egenskaper som avbryter oppdatering av data

I Excel kan du angi tilkoblings egenskaper som bestemmer frekvensen for data oppdatering. Hvis oppdatering ikke er tillatt på en bestemt tilkobling, får du et avlysnings varsel når du kjører Oppdater alt eller prøver å oppdatere en bestemt tabell som bruker tilkoblingen.

 1. Hvis du vil vise tilkoblings egenskaper, klikker du Data > spørringer & tilkoblinger i Excel for å vise en liste over alle tilkoblinger som brukes i arbeids boken.

 2. Høyre klikk en tilkobling, og klikk deretter Egenskaper.

 3. I Bruk, under oppdaterings kontrollhvis avmerkings boksen er fjernet for Oppdater denne tilkoblingen på Oppdater alle, vil du få en avlysning når du prøver å oppdatere alle i Power Pivot-vinduet.

Oppdatere data i SharePoint Server 2013

I SharePoint Server 2013 kan du planlegge en uovervåket dataoppdatering på serveren, men dette krever at Power Pivot for SharePoint 2013 er installert og konfigurert i ditt SharePoint-miljø. Kontakt SharePoint-administratoren for å finne ut om en planlagt dataoppdatering er tilgjengelig.

Når dataene du bruker for kartet, endres, kan du oppdatere det manuelt i 3D-kart. Endringene vil da gjenspeiles på kartet. Slik gjør du det:

 • Klikk hjem > Oppdater datai 3D-kart.

Oppdater data på Hjem-fanen

Legge til data i Power Map

Slik legger du til nye data i 3D-kartPower Map:

 1. Gå til kartet du vil legge til data i, i 3D-kart.

 2. La 3D-kart-vinduet være åpent, klikk i Excel, og velg regne ark dataene du vil legge til.

 3. Klikk Sett inn på Excel-båndet, og deretter Kart-pilen > Legg til valgt data i Power Map.

Legg til merket data-kommandoen i Power Map

3D-kartene oppdateres automatisk, slik at de viser flere data.

Data i en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har blitt vist i Excel Services, kan komme fra to forskjellige steder. Dataene kan være lagret direkte i arbeids boken, eller det kan være lagret i en ekstern data kilde, for eksempel i en database eller i en OLAP-kube (Online Analytical Processing).

Hvis dataene kommer fra en ekstern data kilde, har arbeids bokens forfatter eller administrator definert tilkoblings informasjonen, ofte i en ODC-fil (Office Data Connection), som beskriver hvordan du finner, logger på, spør og åpner den eksterne data kilden.

Når du er koblet til en ekstern data kilde i Excel-tjenester, kan du utføre en oppdaterings operasjon for å hente de oppdaterte dataene. Hver gang du oppdaterer data, ser du den nyeste versjonen av dataene, inkludert eventuelle endringer som ble gjort i dataene siden de sist ble oppdatert.

Lær mer om å oppdatere data

Illustrasjonen nedenfor forklarer den grunnleggende prosessen med hva som skjer når du oppdaterer data som er koblet til en ekstern data kilde.

Den grunnleggende prosessen ved oppdatering av eksterne data

 1. En oppdaterings operasjon får oppdaterte data.

 2. En tilkobling, ofte lagret i en tilkoblings fil, definerer all informasjon som er nødvendig for å få tilgang til og hente data fra en ekstern data kilde.

 3. Det finnes en rekke data kilder du kan få tilgang til, for eksempel OLAP, SQL Server, OLEDB-leverandører og ODBC-drivere.

 4. Oppdaterte data legges til i den gjeldende arbeids boken.

Lær om sikkerhets hensyn

Når du er koblet til en ekstern data kilde og du prøver å oppdatere dataene, er det viktig å være klar over potensielle sikkerhets problemer, og for å vite hva du kan gjøre med eventuelle sikkerhets problemer.

En data tilkoblings fil inneholder ofte én eller flere spørringer som brukes til å oppdatere eksterne data. Ved å erstatte denne filen kan en bruker med onde hensikter utforme en spørring for å få tilgang til konfidensiell informasjon og distribuere den til andre brukere eller utføre andre skadelige handlinger. Det er derfor viktig å være sikker på at:

 • Tilkoblings filen ble skrevet av en pålitelig person.

 • Tilkoblings filen er sikker og kommer fra et bibliotek med klarerte data tilkoblinger (DCL).

Sikkerhetsmerknad: Tilgang til en ekstern data kilde krever vanligvis legitimasjon (for eksempel et bruker navn og et passord) som brukes til å godkjenne brukeren. Kontroller at denne legitimasjonen er tilgjengelig for deg på en sikker og sikker måte, og at du ikke ved en feil tagelse avslører denne legitimasjonen til andre.

Kontrollere hvordan data oppdateres

Du kan kontrollere hvordan du oppdaterer data fra en ekstern data kilde ved å gjøre ett eller flere av følgende:

 • Oppdater ved åpning   I Microsoft Office Excel 2007 kan en arbeids bok forfatter opprette en arbeids bok som oppdaterer eksterne data automatisk når arbeids boken åpnes, ved å merke av for Oppdater data når filen åpnes i dialog boksen tilkoblings egenskaper . (Klikk tilkoblingeri tilkoblinger -gruppen i kategorien data , Velg tilkoblingen, klikk Egenskaper, klikk Bruk -fanen, og klikk deretter Oppdater data når filen åpnes.) I dette tilfellet oppdaterer Excel Services dataene alltid før en arbeids bok vises, og oppretter en ny økt. Hvis forfatteren av arbeids boken fjerner merket for Oppdater data når filen åpnes , vises dataene som er hurtigbufret med arbeids boken, noe som betyr at når en bruker oppdaterer dataene manuelt, vil brukeren se oppdaterte data i løpet av den gjeldende økten, men dataene lagres ikke i arbeids boken. Hvis du vil sikre at oppdaterte data alltid vises når du viser arbeids boken i Excel-tjenester, merker du av for Oppdater data når du åpner filen ved hjelp av Office Excel.

  Hvis du bruker en Office-data tilkoblings fil (ODC), må du passe på at du også setter avmerkings boksen Bruk alltid tilkoblings fil i dialog boksen tilkoblings egenskaper (Klikk tilkoblingeri tilkoblinger -gruppen på fanen data , Velg tilkoblingen, klikk Egenskaper, klikk kategorien definisjon , og klikk deretter Bruk alltid tilkoblings fil).

  Innstillinger for klarerte fil plasseringer, kort økt tids avbrudd og leve tid for ekstern data buffer, kan også ha innvirkning på oppdaterings operasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se administratoren eller hjelpe systemet for sentral administrasjon av Microsoft Office SharePoint Server.

 • Manuell oppdatering   

  Obs!: Du kan bare oppdatere en pivottabellrapport manuelt.

  1. Merk en celle i en pivottabellrapport.

  2. Klikk Oppdater merket tilkoblingOppdater -menyen på verktøy linjen for Excel Web Access.

   Obs!: 

   • Alle interaktive operasjoner som fører til at en ny spørring i en OLAP-datakilde starter en manuell oppdaterings operasjon.

   • Hvis denne oppdaterings kommandoen ikke er synlig, har nett delens forfatter fjernet koblingen Oppdater valgte tilkobling, Oppdater alle tilkoblinger . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se egen definerte egenskaper for Excel Web Access-webdelen.

 • Oppdater alle tilkoblinger   Klikk Oppdater alle tilkoblingerOppdater -menyen på verktøy linjen i Excel Web Access.

 • Periodisk oppdatering   Ved å bruke Office Excel 2007 kan forfatteren av arbeids boken angi at dataene automatisk oppdateres ved et angitt intervall etter at arbeids boken åpnes for hver tilkobling i arbeids boken. En lager database kan for eksempel oppdateres hver time, og derfor har arbeids bok forfatteren definert arbeids boken til automatisk oppdatering hvert 60 minutt.

  En nett del forfatter kan merke av for eller fjerne merket for Oppdater periodisk data for Excel Web Access for å aktivere eller deaktivere den periodiske oppdaterings operasjonen, hvis egenskapen er definert av forfatteren av arbeids boken. Når tids intervallet er utløpt, vises følgende oppdaterings varsel som standard nederst i webdelen for Excel Web Access:

  Vil du oppdatere data for <listen over tilkoblinger>? Startes Presentere (Ikke spør meg igjen)

  En forfatter av en Excel Web Access-nettdel kan også angi egenskapen Vis lede tekst for periodisk data oppdatering for å kontrollere virke måten til meldingen som vises når Excel Services utfører en periodisk data oppdatering under en økt:

  • Presentere     betyr at meldingen vises med en lede tekst ved hvert intervall.

  • Du kan også     betyr at en bruker kan velge å fortsette periodisk oppdatering uten å vise en melding.

  • Ikkje     betyr at Excel Web Access utfører en periodisk oppdatering uten å vise en melding eller lede tekst.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se egen definerte egenskaper for Excel Web Access-webdelen.

 • Avbryte en oppdatering   Fordi det kan hende at en oppdaterings operasjon tar lengre tid enn forventet, kan du avbryte den. Selv om oppdaterings operasjonen oppstår, viser Excel Services en melding med en lede tekst. Klikk Avbryt for å avbryte operasjonen, slik at du kan fullføre oppdaterings operasjonen på et mer passende tidspunkt. Data returnert av spørringer før du avbrøt oppdaterings operasjonen, vises.

Lagrede passord er ikke kryptert, og anbefales derfor ikke. Hvis datakilden krever et passord for tilkobling, kan du kreve at brukere skriver inn passordet før de kan oppdatere det eksterne dataområdet. Denne fremgangsmåten kan ikke brukes for data som hentes fra en tekstfil (*.txt) eller en nettspørring (*.iqy).

Bruk sterke passord, som er en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Uten en slik kombinasjon blir passordene svake. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: Hus27. Et passord bør være på minst åtte tegn. Et passorduttrykk på 14 eller flere tegn er best.

Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alti gruppen spørringer & tilkoblinger i kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 3. Klikk Definisjon-fanen, og fjern deretter merket for Lagre passord.

Obs!: Du blir bare spurt om passordet første gang det eksterne dataområdet oppdateres i hver Excel-økt. Neste gang du starter Microsoft Excel, blir du spurt om passordet igjen hvis du åpner arbeidsboken som inneholder spørringen og forsøker å oppdatere.

For svært store datasett bør du vurdere å kjøre en bakgrunnsoppdatering. Dette returnerer kontrollen av Excel til deg i stedet for at du må vente i flere minutter eller mer, på at oppdateringen skal bli ferdig.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alti gruppen spørringer & tilkoblinger i kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Muse peker til kommandoen tilkoblings egenskaper på båndet

  Obs!: En OLAP-spørring kan ikke kjøres i bakgrunnen.

  Obs!: Du kan ikke kjøre en spørring en tilkoblingstype som henter data for datamodellen.

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Aktiver bakgrunnsoppdatering for å kjøre spørringen i bakgrunnen. Fjern merket for å kjøre spørringen mens du venter.

  Når du spiller inn en makro som inneholder en spørring, kjører ikke Excel spørringen i bakgrunnen. Hvis du vil endre den registrerte makroen slik at spørringen kjører i bakgrunnen, må du redigere makroen i Visual Basic Editor. Endre oppdateringsmåten for spørringstabell-objektet fra BackgroundQuery := False til BackgroundQuery := True.

For de fleste tilkoblinger klikker du en celle i området eller tabellen som bruker tilkoblingen, og deretter gjør du ett av følgende:

 • Oppdatere bare de merkede dataene   Trykk ALT + F5, eller klikk pilen under Oppdater alti tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter Oppdater.

  Muse peker til kommandoen Oppdater på båndet

 • Oppdatere alle data i arbeids boken   Trykk CTRL + ALT + F5, eller klikk Oppdater alti tilkoblinger -gruppen i kategorien data .

  Muse pekeren over Oppdater alle-knappen

 • Kontrollere hvordan eller når tilkoblingen oppdateres   Klikk pilen under Oppdater alti tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Muse peker til kommandoen tilkoblings egenskaper på båndet

  I dialog boksen som åpnes, velger du alternativene du vil bruke på Bruk -fanen, under Oppdater kontroll.

Noen oppdaterings operasjoner krever flere trinn, som beskrevet i de følgende avsnittene. Hvis du ser data kilden oppført, kan du se gjennom den tilsvarende delen.

Når du åpner arbeidsboken, kan du oppdatere et eksternt dataområde automatisk. Du kan også lagre arbeidsboken uten å lagre de eksterne dataene for å redusere størrelsen på filen.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 1. Klikk fanen Bruk.

 2. Merk av for Oppdater data når filen åpnes under Oppdatering.

 3. Hvis du vil lagre arbeidsboken med spørringsdefinisjonen, men uten de eksterne dataene, merker du av for Fjern data fra det eksterne dataområdet før arbeidsboken lagres.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Oppdater hvert, og skriv inn antall minutter mellom hver oppdatering.

Lagrede passord er ikke kryptert, og anbefales derfor ikke. Hvis datakilden krever et passord for tilkobling, kan du kreve at brukere skriver inn passordet før de kan oppdatere det eksterne dataområdet. Denne fremgangsmåten kan ikke brukes for data som hentes fra en tekstfil (*.txt) eller en nettspørring (*.iqy).

Bruk sterke passord, som er en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Uten en slik kombinasjon blir passordene svake. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: Hus27. Et passord bør være på minst åtte tegn. Et passorduttrykk på 14 eller flere tegn er best.

Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 3. Klikk Definisjon-fanen, og fjern deretter merket for Lagre passord.

Obs!: Du blir bare spurt om passordet første gang det eksterne dataområdet oppdateres i hver Excel-økt. Neste gang du starter Microsoft Excel, blir du spurt om passordet igjen hvis du åpner arbeidsboken som inneholder spørringen og forsøker å oppdatere.

For svært store datasett bør du vurdere å kjøre en bakgrunnsoppdatering. Dette returnerer kontrollen av Excel til deg i stedet for at du må vente i flere minutter eller mer, på at oppdateringen skal bli ferdig.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

  Obs!: En OLAP-spørring kan ikke kjøres i bakgrunnen.

  Obs!: Du kan ikke kjøre en spørring en tilkoblingstype som henter data for datamodellen.

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Aktiver bakgrunnsoppdatering for å kjøre spørringen i bakgrunnen. Fjern merket for å kjøre spørringen mens du venter.

  Når du spiller inn en makro som inneholder en spørring, kjører ikke Excel spørringen i bakgrunnen. Hvis du vil endre den registrerte makroen slik at spørringen kjører i bakgrunnen, må du redigere makroen i Visual Basic Editor. Endre oppdateringsmåten for spørringstabell-objektet fra BackgroundQuery := False til BackgroundQuery := True.

Hvis arbeidsboken er koblet til en stor datakilde, kan oppdateringen ta lengre tid enn forventet. Hvis du vil kontrollere eller avbryte oppdateringen, gjør du et av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring    En melding vises på statuslinjen i Excel for å angi at spørringen kjører. Dobbeltklikk meldingen for å kontrollere statusen til spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring    Hvis du vil stoppe en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbeltklikker du spørringsstatusmeldingen på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksterne data vises, og deretter klikker du Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring    Hvis du vil stoppe kjøringen av en spørring når bakgrunnsoppdatering er deaktivert, trykker du ESC.

Hvis du har brukt & Transform til å spørre en tekstfil, trenger du ikke gjøre flere trinn. Hvis du importerte tekst filen, er Fremgangs måten for oppdatering som følger:

 1. Klikk en celle i området eller tabellen som inneholder koblingen til den importerte tekstfilen.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen.

  Muse peker til kommandoen Oppdater på båndet

  Klikk Oppdater for å oppdatere bare de merkede dataene.

  Du kan også høyreklikke en celle i området eller tabellen, og deretter klikke Oppdater.

 3. Gå til tekstfilen i dialogboksen Importer tekstfil, og klikk deretter Importer.

Å oppdatere en frakoblet kubefil, som gjenoppretter den med de siste dataene fra serverkuben, kan ta tid og kreve mye midlertidig diskplass. Start prosessen når du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer i Excel, og sørg for at du har tilstrekkelig diskplass til å lagre filen på nytt.

 1. Klikk pivottabellen som er koblet til den frakoblede kubefilen.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Oppdater.

  Muse peker til kommandoen Oppdater på båndet

 1. Klikk på en tilordnet celle for å merke XML-tilordningen du vil oppdatere, i regnearket.

 2. Hvis fanen Utvikler ikke er tilgjengelig, kan du gjøre følgende for å vise den:

  1. Klikk Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tilpass båndet.

  2. Merk av for Utvikler under Hovedfaner, og klikk deretter OK.

 3. Klikk Oppdater data i XML-gruppen på fanen Utvikler.

  XML, oppdatere data

 • Klikk Oppdater alti tilkoblinger -gruppen i kategorien data .

Hvis du har flere tilkoblinger, og du bare vil oppdatere en bestemt, merker du en celle i data området, klikker pilen ved siden av Oppdater altog klikker Oppdater.

Muse peker til kommandoen Oppdater på båndet

Kontrollere hvordan eller når tilkoblingen oppdateres

 1. Klikk en celle som inneholder de tilkoblede dataene.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater alti tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 3. Bruk -fanen angir du alternativene du vil endre.

  For svært store data sett bør du vurdere å kontrollere alternativet Aktiver bakgrunns oppdatering . Dette returnerer kontrollen av Excel til deg så snart oppdateringen begynner, i stedet for å vente på at oppdateringen er ferdig.

Avbryte eller kontrollere statusen for en oppdatering

Hvis arbeidsboken er koblet til en stor datakilde, kan oppdateringen ta lengre tid enn forventet. Hvis du vil kontrollere eller avbryte oppdateringen, gjør du et av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring    En melding vises på statuslinjen i Excel for å angi at spørringen kjører. Dobbelt Klikk meldingen for å kontrollere statusen for spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring    Hvis du vil stoppe en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbeltklikker du spørringsstatusmeldingen på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksterne data vises, og deretter klikker du Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring    Hvis du vil stoppe kjøringen av en spørring når bakgrunnsoppdatering er deaktivert, trykker du ESC.

Når du bruker Power Pivot-tillegget til å oppdatere tidligere importerte data, kan du se om oppdateringen lykkes, mislykkes eller avbrytes.

I Power Pivot klikker du hjem > hent eksterne data > Oppdater eller Oppdater alle for å importere den gjeldende tabellen eller alle tabellene i data modellen på nytt.

Statusen for oppdateringen er angitt for hver tilkobling som brukes i data modellen. Det er tre mulige resultater.

Statusmeldinger om dataoppdatering i PowerPivot

"Fullført"-rapporter på antall rader importert til hver tabell.

«Feil» kan oppstå hvis databasen er frakoblet, du ikke lenger har tillatelser, eller fordi en tabell eller kolonne slettes eller får nytt navn i kilden. Kontroller at databasen er tilgjengelig, kanskje ved å opprette en ny tilkobling i en annen arbeids bok.

«Avbrutt» betyr at Excel ikke utstedte oppdaterings forespørselen, sannsynligvis fordi Oppdater er deaktivert på tilkoblingen.

Tips!:  Deler du denne arbeids boken med andre personer som kanskje vil oppdatere data? Hjelp kollegene dine unngår data oppdaterings feil ved å huske dem for å be om tillatelser på data kildene som gir dataene.

Tabell egenskaper viser spørringer som brukes i data oppdatering

Data oppdatering kjører ganske enkelt den samme spørringen som ble brukt til å hente dataene på det første stedet. Du kan vise og av og til endre spørringen ved å vise tabell egenskaper i Power Pivot-vinduet.

 1. Hvis du vil vise spørringen som brukes under dataoppdateringen, klikker du Power Pivot > Behandle for å åpne Power Pivot-vinduet.

 2. Klikk utforming > tabell egenskaper.

 3. Bytt til redigerings program for spørring for å vise den underliggende spørringen.

Spørringer er ikke synlige for hver type data kilde. Spørringer vises for eksempel ikke for import av datafeeder.

Tilkoblings egenskaper som avbryter oppdatering av data

I Excel kan du angi tilkoblings egenskaper som bestemmer frekvensen for data oppdatering. Hvis oppdatering ikke er tillatt på en bestemt tilkobling, får du et avlysnings varsel når du kjører Oppdater alt eller prøver å oppdatere en bestemt tabell som bruker tilkoblingen.

 1. Hvis du vil vise tilkoblings egenskaper, klikker du Data > tilkoblinger i Excel for å vise en liste over alle tilkoblinger som brukes i arbeids boken.

 2. Velg en tilkobling, og klikk Egenskaper.

 3. I Bruk, under oppdaterings kontrollhvis avmerkings boksen er fjernet for Oppdater denne tilkoblingen på Oppdater alle, vil du få en avlysning når du prøver å oppdatere alle i Power Pivot-vinduet.

Oppdatere data i SharePoint Server 2013

I SharePoint Server 2013 kan du planlegge en uovervåket dataoppdatering på serveren, men dette krever at Power Pivot for SharePoint 2013 er installert og konfigurert i ditt SharePoint-miljø. Kontakt SharePoint-administratoren for å finne ut om en planlagt dataoppdatering er tilgjengelig.

Obs!: Redigerings programmet for Power Query er en del av Hent & Transform. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hent og transformer i Excel 2016.

Med redigerings programmet for Power Query kan du oppdatere en spørring for å importere de nyeste dataene til en tabell uten å måtte opprette spørringen på nytt.

Slik oppdaterer du en spørring:

 1. Klikk hent & transformering > Vis spørringer.

 2. I ruten arbeids bok spørringer velger du spørringen du vil oppdatere.

 3. Klikk på hjem > spørring på båndet for Power Query-redigering > Oppdater forhånds visning.

Båndet i redigeringsprogrammet for spørring

Når dataene du bruker for kartet, endres, kan du oppdatere det manuelt i 3D-kart. Endringene vil da gjenspeiles på kartet. Slik gjør du det:

 • Klikk hjem > Oppdater datai 3D-kart.

Oppdater data på Hjem-fanen

Legge til data i Power Map

Slik legger du til nye data i 3D-kartPower Map:

 1. Gå til kartet du vil legge til data i, i 3D-kart.

 2. La 3D-kart-vinduet være åpent, klikk i Excel, og velg regne ark dataene du vil legge til.

 3. Klikk Sett inn på Excel-båndet, og deretter Kart-pilen > Legg til valgt data i Power Map.

Legg til merket data-kommandoen i Power Map

3D-kartene oppdateres automatisk, slik at de viser flere data.

Data i en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har blitt vist i Excel Services, kan komme fra to forskjellige steder. Dataene kan være lagret direkte i arbeids boken, eller det kan være lagret i en ekstern data kilde, for eksempel i en database eller i en OLAP-kube (Online Analytical Processing).

Hvis dataene kommer fra en ekstern data kilde, har arbeids bokens forfatter eller administrator definert tilkoblings informasjonen, ofte i en ODC-fil (Office Data Connection), som beskriver hvordan du finner, logger på, spør og åpner den eksterne data kilden.

Når du er koblet til en ekstern data kilde, kan du utføre en oppdaterings operasjon for å hente de oppdaterte dataene. Hver gang du oppdaterer data, ser du den nyeste versjonen av dataene, inkludert eventuelle endringer som ble gjort i dataene siden de sist ble oppdatert.

Lær mer om å oppdatere data

Illustrasjonen nedenfor forklarer den grunnleggende prosessen med hva som skjer når du oppdaterer data som er koblet til en ekstern data kilde.

Den grunnleggende prosessen ved oppdatering av eksterne data

 1. En oppdaterings operasjon får oppdaterte data.

 2. En tilkobling, ofte lagret i en tilkoblings fil, definerer all informasjon som er nødvendig for å få tilgang til og hente data fra en ekstern data kilde.

 3. Det finnes en rekke data kilder du kan få tilgang til, for eksempel OLAP, SQL Server, OLEDB-leverandører og ODBC-drivere.

 4. Oppdaterte data legges til i den gjeldende arbeids boken.

Lær om sikkerhets hensyn

Når du er koblet til en ekstern data kilde og du prøver å oppdatere dataene, er det viktig å være klar over potensielle sikkerhets problemer, og for å vite hva du kan gjøre med eventuelle sikkerhets problemer.

En data tilkoblings fil inneholder ofte én eller flere spørringer som brukes til å oppdatere eksterne data. Ved å erstatte denne filen kan en bruker med onde hensikter utforme en spørring for å få tilgang til konfidensiell informasjon og distribuere den til andre brukere eller utføre andre skadelige handlinger. Det er derfor viktig å være sikker på at:

 • Tilkoblings filen ble skrevet av en pålitelig person.

 • Tilkoblings filen er sikker og kommer fra et bibliotek med klarerte data tilkoblinger (DCL).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan en administrator kan redigere tilkoblings filer, opprette klarerte plasseringer og sikre tilkoblings filer, kan du se Hjelp for Microsoft Office Excel 2007 hjelp for sentral administrasjon av Office SharePoint Server.

Sikkerhetsmerknad: Tilgang til en ekstern data kilde krever vanligvis legitimasjon (for eksempel et bruker navn og et passord) som brukes til å godkjenne brukeren. Kontroller at denne legitimasjonen er tilgjengelig for deg på en sikker og sikker måte, og at du ikke ved en feil tagelse avslører denne legitimasjonen til andre.

Kontrollere hvordan data oppdateres

Du kan kontrollere hvordan du oppdaterer data fra en ekstern data kilde ved å gjøre ett eller flere av følgende:

 • Oppdater ved åpning   I Microsoft Office Excel 2007 kan en arbeids bok forfatter opprette en arbeids bok som oppdaterer eksterne data automatisk når arbeids boken åpnes, ved å merke av for Oppdater data når filen åpnes i dialog boksen tilkoblings egenskaper . (Klikk tilkoblingeri tilkoblinger -gruppen i kategorien data , Velg tilkoblingen, klikk Egenskaper, klikk Bruk -fanen, og klikk deretter Oppdater data når filen åpnes.) I dette tilfellet oppdaterer Excel Services dataene alltid før en arbeids bok vises, og oppretter en ny økt. Hvis forfatteren av arbeids boken fjerner merket for Oppdater data når filen åpnes , vises dataene som er hurtigbufret med arbeids boken, noe som betyr at når en bruker oppdaterer dataene manuelt, vil brukeren se oppdaterte data i løpet av den gjeldende økten, men dataene lagres ikke i arbeids boken. Hvis du vil sikre at oppdaterte data alltid vises når du viser arbeids boken i Excel-tjenester, merker du av for Oppdater data når du åpner filen ved hjelp av Office Excel.

  Hvis du bruker en Office-data tilkoblings fil (ODC), må du passe på at du også setter avmerkings boksen Bruk alltid tilkoblings fil i dialog boksen tilkoblings egenskaper (Klikk tilkoblingeri tilkoblinger -gruppen på fanen data , Velg tilkoblingen, klikk Egenskaper, klikk kategorien definisjon , og klikk deretter Bruk alltid tilkoblings fil).

  Innstillinger for klarerte fil plasseringer, kort økt tids avbrudd og leve tid for ekstern data buffer, kan også ha innvirkning på oppdaterings operasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se administratoren eller hjelpe systemet for sentral administrasjon av Microsoft Office SharePoint Server.

 • Manuell oppdatering   

  Obs!: Du kan bare oppdatere en pivottabellrapport manuelt.

  1. Merk en celle i en pivottabellrapport.

  2. Klikk Oppdater merket tilkoblingOppdater -menyen på verktøy linjen for Excel Web Access.

   Obs!: 

   • Alle interaktive operasjoner som fører til at en ny spørring i en OLAP-datakilde starter en manuell oppdaterings operasjon.

   • Hvis denne oppdaterings kommandoen ikke er synlig, har nett delens forfatter fjernet koblingen Oppdater valgte tilkobling, Oppdater alle tilkoblinger . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se egen definerte egenskaper for Excel Web Access-webdelen.

 • Oppdater alle tilkoblinger   Klikk Oppdater alle tilkoblingerOppdater -menyen på verktøy linjen i Excel Web Access.

 • Periodisk oppdatering   Ved å bruke Office Excel 2007 kan forfatteren av arbeids boken angi at dataene automatisk oppdateres ved et angitt intervall etter at arbeids boken åpnes for hver tilkobling i arbeids boken. En lager database kan for eksempel oppdateres hver time, og derfor har arbeids bok forfatteren definert arbeids boken til automatisk oppdatering hvert 60 minutt.

  En nett del forfatter kan merke av for eller fjerne merket for Oppdater periodisk data for Excel Web Access for å aktivere eller deaktivere den periodiske oppdaterings operasjonen, hvis egenskapen er definert av forfatteren av arbeids boken. Når tids intervallet er utløpt, vises følgende oppdaterings varsel som standard nederst i webdelen for Excel Web Access:

  Vil du oppdatere data for <listen over tilkoblinger>? Startes Presentere (Ikke spør meg igjen)

  En forfatter av en Excel Web Access-nettdel kan også angi egenskapen Vis lede tekst for periodisk data oppdatering for å kontrollere virke måten til meldingen som vises når Excel Services utfører en periodisk data oppdatering under en økt:

  • Presentere     betyr at meldingen vises med en lede tekst ved hvert intervall.

  • Du kan også     betyr at en bruker kan velge å fortsette periodisk oppdatering uten å vise en melding.

  • Ikkje     betyr at Excel Web Access utfører en periodisk oppdatering uten å vise en melding eller lede tekst.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se egen definerte egenskaper for Excel Web Access-webdelen.

 • Avbryte en oppdatering   Fordi det kan hende at en oppdaterings operasjon tar lengre tid enn forventet, kan du avbryte den. Selv om oppdaterings operasjonen oppstår, viser Excel Services en melding med en lede tekst. Klikk Avbryt for å avbryte operasjonen, slik at du kan fullføre oppdaterings operasjonen på et mer passende tidspunkt. Data returnert av spørringer før du avbrøt oppdaterings operasjonen, vises.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen som inneholder koblingen til de eksterne dataene.

 2. Klikk Oppdater alti tilkoblinger -gruppen i kategorien data .

  Oppdatere datatilkobling

  Klikk Oppdater for å oppdatere bare de merkede dataene.

  Du kan også høyreklikke en celle i området eller tabellen, og deretter klikke Oppdater.

  Obs!: Hvis mer enn én arbeidsbok er åpen, må du gjenta operasjonen i hver arbeidsbok.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen som inneholder koblingen til den importerte tekstfilen.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen.

  Oppdatere datatilkobling

  Klikk Oppdater for å oppdatere bare de merkede dataene.

  Du kan også høyreklikke en celle i området eller tabellen, og deretter klikke Oppdater.

 3. Gå til tekstfilen i dialogboksen Importer tekstfil, og klikk deretter Importer.

Å oppdatere en frakoblet kubefil, som gjenoppretter den med de siste dataene fra serverkuben, kan ta tid og kreve mye midlertidig diskplass. Start prosessen når du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer i Excel, og sørg for at du har tilstrekkelig diskplass til å lagre filen på nytt.

 1. Klikk pivottabellen som er koblet til den frakoblede kubefilen.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Oppdater.

  Oppdatere datatilkobling

 1. Klikk på en tilordnet celle for å merke XML-tilordningen du vil oppdatere, i regnearket.

 2. Hvis fanen Utvikler ikke er tilgjengelig, kan du gjøre følgende for å vise den:

  1. Klikk Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tilpass båndet.

  2. Merk av for Utvikler under Hovedfaner, og klikk deretter OK.

 3. Klikk Oppdater data i XML-gruppen på fanen Utvikler.

  XML, oppdatere data

 • Klikk Oppdater altdata -fanen.

Hvis du har flere tilkoblinger, og du bare vil oppdatere en bestemt, merker du en celle i data området, klikker pilen ved siden av Oppdater altog klikker Oppdater.

Oppdatere datatilkobling

Kontrollere hvordan eller når tilkoblingen oppdateres

 1. Klikk en celle som inneholder de tilkoblede dataene.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater alti kategorien data , og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 3. Bruk -fanen angir du alternativene du vil endre.

  For svært store data sett bør du vurdere å kontrollere alternativet Aktiver bakgrunns oppdatering . Dette returnerer kontrollen over Excel til deg, i stedet for å vente på at oppdateringen er ferdig.

Avbryte eller kontrollere statusen for en oppdatering

Hvis arbeidsboken er koblet til en stor datakilde, kan oppdateringen ta lengre tid enn forventet. Hvis du vil kontrollere eller avbryte oppdateringen, gjør du et av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring    En melding vises på statuslinjen i Excel for å angi at spørringen kjører. Dobbelt Klikk meldingen for å kontrollere statusen for spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring    Hvis du vil stoppe en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbeltklikker du spørringsstatusmeldingen på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksterne data vises, og deretter klikker du Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring    Hvis du vil stoppe kjøringen av en spørring når bakgrunnsoppdatering er deaktivert, trykker du ESC.

Når du bruker Power Pivot-tillegget til å oppdatere tidligere importerte data, kan du se om oppdateringen lykkes, mislykkes eller avbrytes.

I Power Pivot klikker du hjem > hent eksterne data > Oppdater eller Oppdater alle for å importere den gjeldende tabellen eller alle tabellene i data modellen på nytt.

Statusen for oppdateringen er angitt for hver tilkobling som brukes i data modellen. Det er tre mulige resultater.

Statusmeldinger om dataoppdatering i PowerPivot

"Fullført"-rapporter på antall rader importert til hver tabell.

«Feil» kan oppstå hvis databasen er frakoblet, du ikke lenger har tillatelser, eller fordi en tabell eller kolonne slettes eller får nytt navn i kilden. Kontroller at databasen er tilgjengelig, kanskje ved å opprette en ny tilkobling i en annen arbeids bok.

«Avbrutt» betyr at Excel ikke utstedte oppdaterings forespørselen, sannsynligvis fordi Oppdater er deaktivert på tilkoblingen.

Tips!:  Deler du denne arbeids boken med andre personer som kanskje vil oppdatere data? Hjelp kollegene dine unngår data oppdaterings feil ved å huske dem for å be om tillatelser på data kildene som gir dataene.

Tabell egenskaper viser spørringer som brukes i data oppdatering

Data oppdatering kjører ganske enkelt den samme spørringen som ble brukt til å hente dataene på det første stedet. Du kan vise og av og til endre spørringen ved å vise tabell egenskaper i Power Pivot-vinduet.

 1. Hvis du vil vise spørringen som brukes under dataoppdateringen, klikker du Power Pivot > Behandle for å åpne Power Pivot-vinduet.

 2. Klikk utforming > tabell egenskaper.

 3. Bytt til redigerings program for spørring for å vise den underliggende spørringen.

Spørringer er ikke synlige for hver type data kilde. Spørringer vises for eksempel ikke for import av datafeeder.

Tilkoblings egenskaper som avbryter oppdatering av data

I Excel kan du angi tilkoblings egenskaper som bestemmer frekvensen for data oppdatering. Hvis oppdatering ikke er tillatt på en bestemt tilkobling, får du et avlysnings varsel når du kjører Oppdater alt eller prøver å oppdatere en bestemt tabell som bruker tilkoblingen.

 1. Hvis du vil vise tilkoblings egenskaper, klikker du Data > tilkoblinger i Excel for å vise en liste over alle tilkoblinger som brukes i arbeids boken.

 2. Velg en tilkobling, og klikk Egenskaper.

 3. I Bruk, under oppdaterings kontrollhvis avmerkings boksen er fjernet for Oppdater denne tilkoblingen på Oppdater alle, vil du få en avlysning når du prøver å oppdatere alle i Power Pivot-vinduet.

Oppdatere data i SharePoint Server 2013

I SharePoint Server 2013 kan du planlegge en uovervåket dataoppdatering på serveren, men dette krever at Power Pivot for SharePoint 2013 er installert og konfigurert i ditt SharePoint-miljø. Kontakt SharePoint-administratoren for å finne ut om en planlagt dataoppdatering er tilgjengelig.

Med Power Query kan du oppdatere en spørring for å importere de nyeste dataene til en tabell uten å måtte opprette spørringen på nytt.

Viktig!: 

 • Excel 2010   Power Query er ikke inkludert i Excel 2010, men du kan laste ned, installere og aktivere Power Query-tillegget.

 • Hvis du vil aktivere Power Query -tillegget, klikker du på fil > Alternativer> tillegg. Gå til Behandle-inndelingen nederst, og velg alternativet COM-tillegg fra rullegardinlisten, og klikk deretter på Start. Klikk på avmerkingsboksen for Power Query, og deretter OK. Power Query-båndet skal vises automatisk, men hvis det ikke gjør det, lukker du og starter Excel på nytt.

Slik oppdaterer du en spørring:

 1. Klikk Oppdater forhånds visningpå båndet redigerings program for spørring .

Båndet i redigeringsprogrammet for spørring

Obs!: Redigeringsprogrammet for spørring vises bare når du laster inn, redigerer eller oppretter en ny spørring ved hjelp av Power Query. Følgende video viser hvordan redigeringsprogrammet for spørring vises etter at du har redigert en spørring fra en Excel-arbeidsbok. Hvis du vil vise redigeringsprogrammet for spørring uten å laste inn eller redigere en eksisterende arbeidsbokspørring, velger du Fra andre kilder > Tom spørring i Hent eksterne data-delen av Power Query-fanen på båndet. Følgende video viser en måte å vise redigeringsprogrammet for spørring på.

Slik ser du redigeringsprogrammet for spørringer i Excel

Hvis Excel-arbeidsboken har en kobling til en tabell eller spørring i en Access-database, kan du sikre at den viser den nyeste informasjonen. Bruk kommandoen Oppdater (på data -fanen) til å gjøre dette.

 1. Klikk en celle i regne arket som inneholder Access-dataene.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater alti tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter Oppdater.

Oppdatere datatilkobling

Slik styrer du hvordan eller hvor ofte tilkoblingen oppdateres:

 1. Klikk en celle som inneholder Access-dataene.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater alti tilkoblinger -gruppen, og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

For svært store datasett bør du vurdere å kjøre en bakgrunnsoppdatering. Dette returnerer kontrollen av Excel til deg i stedet for at du må vente i flere minutter eller mer, på at oppdateringen skal bli ferdig.

Tilkoblingsegenskaper

 1. Bruk -fanen angir du alternativene du vil endre.

Kontrollere statusen for eller avbryte en oppdatering

Hvis arbeidsboken er koblet til en stor datakilde, kan oppdateringen ta lengre tid enn forventet. Hvis du vil kontrollere oppdateringen eller avbryte den, gjør du ett eller flere av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring    En melding vises på statuslinjen i Excel for å angi at spørringen kjører. Dobbelt Klikk meldingen for å kontrollere statusen for spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring    Hvis du vil stoppe en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbeltklikker du spørringsstatusmeldingen på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksterne data vises, og deretter klikker du Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring    Hvis du vil stoppe kjøringen av en spørring når bakgrunnsoppdatering er deaktivert, trykker du ESC.

Hvis Excel-arbeidsboken har en kobling til en tabell eller spørring i en SQL Server-database, kan du sikre at den viser den nyeste informasjonen. Bruk kommandoen Oppdater (på data -fanen) til å gjøre dette.

 1. Klikk en celle som inneholder SQL Server-dataene, i regne arket.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater alti tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter Oppdater.

Oppdatere datatilkobling

Slik styrer du hvordan eller hvor ofte tilkoblingen oppdateres:

 1. Klikk en celle som inneholder SQL Server-dataene.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater alti tilkoblinger -gruppen, og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

For svært store datasett bør du vurdere å kjøre en bakgrunnsoppdatering. Dette returnerer kontrollen av Excel til deg i stedet for at du må vente i flere minutter eller mer, på at oppdateringen skal bli ferdig.

Tilkoblingsegenskaper

 1. Bruk -fanen angir du alternativene du vil endre, for eksempel aktivere en bakgrunns oppdatering.

Avbryte eller kontrollere statusen for en oppdatering

Hvis arbeidsboken er koblet til en stor datakilde, kan oppdateringen ta lengre tid enn forventet. Hvis du vil kontrollere eller avbryte oppdateringen, gjør du et av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring    En melding vises på statuslinjen i Excel for å angi at spørringen kjører. Dobbelt Klikk meldingen for å kontrollere statusen for spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring    Hvis du vil stoppe en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbeltklikker du spørringsstatusmeldingen på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksterne data vises, og deretter klikker du Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring    Hvis du vil stoppe kjøringen av en spørring når bakgrunnsoppdatering er deaktivert, trykker du ESC.

Hvis Excel-arbeidsboken har en kobling til en tabell eller spørring i en OLE DB-datakilde, kan du sikre at den viser den nyeste informasjonen. Bruk kommandoen Oppdater (på data -fanen) til å gjøre dette.

 1. Klikk en celle i regne arket som inneholder OLE DB-dataene.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater alti tilkoblinger -gruppen i kategorien data , og klikk deretter Oppdater.

Oppdatere datatilkobling

Slik styrer du hvordan eller hvor ofte tilkoblingen oppdateres:

 1. Klikk en celle som inneholder OLE DB-dataene.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater alti tilkoblinger -gruppen, og klikk deretter tilkoblings egenskaper.

For svært store datasett bør du vurdere å kjøre en bakgrunnsoppdatering. Dette returnerer kontrollen av Excel til deg i stedet for at du må vente i flere minutter eller mer, på at oppdateringen skal bli ferdig.

Tilkoblingsegenskaper

 1. Bruk -fanen angir du alternativene du vil endre.

Kontrollere eller avbryte en oppdatering

Hvis arbeidsboken er koblet til en stor datakilde, kan oppdateringen ta lengre tid enn forventet. Hvis du vil kontrollere eller avbryte en oppdatering, gjør du ett av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring    En melding vises på statuslinjen i Excel for å angi at spørringen kjører. Dobbeltklikk meldingen for å kontrollere statusen til spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring    Hvis du vil stoppe en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbeltklikker du spørringsstatusmeldingen på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksterne data vises, og deretter klikker du Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring    Hvis du vil stoppe kjøringen av en spørring når bakgrunnsoppdatering er deaktivert, trykker du ESC.

Når dataene du bruker for kartet, endres, kan du oppdatere det manuelt i 3D-kart. Endringene vil da gjenspeiles på kartet. Slik gjør du det:

 • Klikk hjem > Oppdater datai 3D-kart.

Oppdater data på Hjem-fanen

Legge til data i Power Map

Slik legger du til nye data i 3D-kartPower Map:

 1. Gå til kartet du vil legge til data i, i 3D-kart.

 2. La 3D-kart-vinduet være åpent, klikk i Excel, og velg regne ark dataene du vil legge til.

 3. Klikk Sett inn på Excel-båndet, og deretter Kart-pilen > Legg til valgt data i Power Map.

Legg til merket data-kommandoen i Power Map

3D-kartene oppdateres automatisk, slik at de viser flere data.

Data i en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har blitt vist i Excel Services, kan komme fra to forskjellige steder. Dataene kan være lagret direkte i arbeids boken, eller det kan være lagret i en ekstern data kilde, for eksempel i en database eller i en OLAP-kube (Online Analytical Processing).

Hvis dataene kommer fra en ekstern data kilde, har arbeids bokens forfatter eller administrator definert tilkoblings informasjonen, ofte i en ODC-fil (Office Data Connection), som beskriver hvordan du finner, logger på, spør og åpner den eksterne data kilden.

Når du er koblet til en ekstern data kilde, kan du utføre en oppdaterings operasjon for å hente de oppdaterte dataene. Hver gang du oppdaterer data, ser du den nyeste versjonen av dataene, inkludert eventuelle endringer som ble gjort i dataene siden de sist ble oppdatert.

Lær mer om å oppdatere data

Illustrasjonen nedenfor forklarer den grunnleggende prosessen med hva som skjer når du oppdaterer data som er koblet til en ekstern data kilde.

Den grunnleggende prosessen ved oppdatering av eksterne data

 1. En oppdaterings operasjon får oppdaterte data.

 2. En tilkobling, ofte lagret i en tilkoblings fil, definerer all informasjon som er nødvendig for å få tilgang til og hente data fra en ekstern data kilde.

 3. Det finnes en rekke data kilder du kan få tilgang til, for eksempel OLAP, SQL Server, OLEDB-leverandører og ODBC-drivere.

 4. Oppdaterte data legges til i den gjeldende arbeids boken.

Lær om sikkerhets hensyn

Når du er koblet til en ekstern data kilde og du prøver å oppdatere dataene, er det viktig å være klar over potensielle sikkerhets problemer, og for å vite hva du kan gjøre med eventuelle sikkerhets problemer.

En data tilkoblings fil inneholder ofte én eller flere spørringer som brukes til å oppdatere eksterne data. Ved å erstatte denne filen kan en bruker med onde hensikter utforme en spørring for å få tilgang til konfidensiell informasjon og distribuere den til andre brukere eller utføre andre skadelige handlinger. Det er derfor viktig å være sikker på at:

 • Tilkoblings filen ble skrevet av en pålitelig person.

 • Tilkoblings filen er sikker og kommer fra et bibliotek med klarerte data tilkoblinger (DCL).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan en administrator kan redigere tilkoblings filer, opprette klarerte plasseringer og sikre tilkoblings filer, kan du se Hjelp for Microsoft Office Excel 2007 hjelp for sentral administrasjon av Office SharePoint Server.

Sikkerhetsmerknad: Tilgang til en ekstern data kilde krever vanligvis legitimasjon (for eksempel et bruker navn og et passord) som brukes til å godkjenne brukeren. Kontroller at denne legitimasjonen er tilgjengelig for deg på en sikker og sikker måte, og at du ikke ved en feil tagelse avslører denne legitimasjonen til andre.

Kontrollere hvordan data oppdateres

Du kan kontrollere hvordan du oppdaterer data fra en ekstern data kilde ved å gjøre ett eller flere av følgende:

 • Oppdater ved åpning   I Microsoft Office Excel 2007 kan en arbeids bok forfatter opprette en arbeids bok som oppdaterer eksterne data automatisk når arbeids boken åpnes, ved å merke av for Oppdater data når filen åpnes i dialog boksen tilkoblings egenskaper . (Klikk tilkoblingeri tilkoblinger -gruppen i kategorien data , Velg tilkoblingen, klikk Egenskaper, klikk Bruk -fanen, og klikk deretter Oppdater data når filen åpnes.) I dette tilfellet oppdaterer Excel Services dataene alltid før en arbeids bok vises, og oppretter en ny økt. Hvis forfatteren av arbeids boken fjerner merket for Oppdater data når filen åpnes , vises dataene som er hurtigbufret med arbeids boken, noe som betyr at når en bruker oppdaterer dataene manuelt, vil brukeren se oppdaterte data i løpet av den gjeldende økten, men dataene lagres ikke i arbeids boken. Hvis du vil sikre at oppdaterte data alltid vises når du viser arbeids boken i Excel-tjenester, merker du av for Oppdater data når du åpner filen ved hjelp av Office Excel.

  Hvis du bruker en Office-data tilkoblings fil (ODC), må du passe på at du også setter avmerkings boksen Bruk alltid tilkoblings fil i dialog boksen tilkoblings egenskaper (Klikk tilkoblingeri tilkoblinger -gruppen på fanen data , Velg tilkoblingen, klikk Egenskaper, klikk kategorien definisjon , og klikk deretter Bruk alltid tilkoblings fil).

  Innstillinger for klarerte fil plasseringer, kort økt tids avbrudd og leve tid for ekstern data buffer, kan også ha innvirkning på oppdaterings operasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se administratoren eller hjelpe systemet for sentral administrasjon av Microsoft Office SharePoint Server.

 • Manuell oppdatering   

  Obs!: Du kan bare oppdatere en pivottabellrapport manuelt.

  1. Merk en celle i en pivottabellrapport.

  2. Klikk Oppdater merket tilkoblingOppdater -menyen på verktøy linjen for Excel Web Access.

   Obs!: 

   • Alle interaktive operasjoner som fører til at en ny spørring i en OLAP-datakilde starter en manuell oppdaterings operasjon.

   • Hvis denne oppdaterings kommandoen ikke er synlig, har nett delens forfatter fjernet koblingen Oppdater valgte tilkobling, Oppdater alle tilkoblinger . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se egen definerte egenskaper for Excel Web Access-webdelen.

 • Oppdater alle tilkoblinger   Klikk Oppdater alle tilkoblingerOppdater -menyen på verktøy linjen i Excel Web Access.

 • Periodisk oppdatering   Ved å bruke Office Excel 2007 kan forfatteren av arbeids boken angi at dataene automatisk oppdateres ved et angitt intervall etter at arbeids boken åpnes for hver tilkobling i arbeids boken. En lager database kan for eksempel oppdateres hver time, og derfor har arbeids bok forfatteren definert arbeids boken til automatisk oppdatering hvert 60 minutt.

  En nett del forfatter kan merke av for eller fjerne merket for Oppdater periodisk data for Excel Web Access for å aktivere eller deaktivere den periodiske oppdaterings operasjonen, hvis egenskapen er definert av forfatteren av arbeids boken. Når tids intervallet er utløpt, vises følgende oppdaterings varsel som standard nederst i webdelen for Excel Web Access:

  Vil du oppdatere data for <listen over tilkoblinger>? Startes Presentere (Ikke spør meg igjen)

  En forfatter av en Excel Web Access-nettdel kan også angi egenskapen Vis lede tekst for periodisk data oppdatering for å kontrollere virke måten til meldingen som vises når Excel Services utfører en periodisk data oppdatering under en økt:

  • Presentere     betyr at meldingen vises med en lede tekst ved hvert intervall.

  • Du kan også     betyr at en bruker kan velge å fortsette periodisk oppdatering uten å vise en melding.

  • Ikkje     betyr at Excel Web Access utfører en periodisk oppdatering uten å vise en melding eller lede tekst.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se egen definerte egenskaper for Excel Web Access-webdelen.

 • Avbryte en oppdatering   Fordi det kan hende at en oppdaterings operasjon tar lengre tid enn forventet, kan du avbryte den. Selv om oppdaterings operasjonen oppstår, viser Excel Services en melding med en lede tekst. Klikk Avbryt for å avbryte operasjonen, slik at du kan fullføre oppdaterings operasjonen på et mer passende tidspunkt. Data returnert av spørringer før du avbrøt oppdaterings operasjonen, vises.

Når du åpner arbeidsboken, kan du oppdatere et eksternt dataområde automatisk. Du kan også lagre arbeidsboken uten å lagre de eksterne dataene for å redusere størrelsen på filen.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 1. Klikk fanen Bruk.

 2. Merk av for Oppdater data når filen åpnes under Oppdatering.

 3. Hvis du vil lagre arbeidsboken med spørringsdefinisjonen, men uten de eksterne dataene, merker du av for Fjern data fra det eksterne dataområdet før arbeidsboken lagres.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Oppdater hvert, og skriv inn antall minutter mellom hver oppdatering.

Lagrede passord er ikke kryptert, og anbefales derfor ikke. Hvis datakilden krever et passord for tilkobling, kan du kreve at brukere skriver inn passordet før de kan oppdatere det eksterne dataområdet. Denne fremgangsmåten kan ikke brukes for data som hentes fra en tekstfil (*.txt) eller en nettspørring (*.iqy).

Bruk sterke passord, som er en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Uten en slik kombinasjon blir passordene svake. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: Hus27. Et passord bør være på minst åtte tegn. Et passorduttrykk på 14 eller flere tegn er best.

Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

 3. Klikk Definisjon-fanen, og fjern deretter merket for Lagre passord.

Obs!: Du blir bare spurt om passordet første gang det eksterne dataområdet oppdateres i hver Excel-økt. Neste gang du starter Microsoft Excel, blir du spurt om passordet igjen hvis du åpner arbeidsboken som inneholder spørringen og forsøker å oppdatere.

For svært store datasett bør du vurdere å kjøre en bakgrunnsoppdatering. Dette returnerer kontrollen av Excel til deg i stedet for at du må vente i flere minutter eller mer, på at oppdateringen skal bli ferdig.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk Oppdater alt i gruppen TilkoblingerData-fanen, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Tilkoblingsegenskaper

  Obs!: En OLAP-spørring kan ikke kjøres i bakgrunnen.

  Obs!: Du kan ikke kjøre en spørring en tilkoblingstype som henter data for datamodellen.

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Aktiver bakgrunnsoppdatering for å kjøre spørringen i bakgrunnen. Fjern merket for å kjøre spørringen mens du venter.

  Når du spiller inn en makro som inneholder en spørring, kjører ikke Excel spørringen i bakgrunnen. Hvis du vil endre den registrerte makroen slik at spørringen kjører i bakgrunnen, må du redigere makroen i Visual Basic Editor. Endre oppdateringsmåten for spørringstabell-objektet fra BackgroundQuery := False til BackgroundQuery := True.

Hvis arbeidsboken er koblet til en stor datakilde, kan oppdateringen ta lengre tid enn forventet. Hvis du vil kontrollere eller avbryte oppdateringen, gjør du et av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring    En melding vises på statuslinjen i Excel for å angi at spørringen kjører. Dobbeltklikk meldingen for å kontrollere statusen til spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring    Hvis du vil stoppe en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbeltklikker du spørringsstatusmeldingen på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksterne data vises, og deretter klikker du Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring    Hvis du vil stoppe kjøringen av en spørring når bakgrunnsoppdatering er deaktivert, trykker du ESC.

Relatert innhold

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×