Oppdatere dataene i en database

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppdaterer eksisterende data. Microsoft Office Access 2007 gir deg en rekke verktøy for å oppdatere eksisterende poster, deriblant dataark, skjemaer, spørringer og søk og erstatt.

Når du fortsetter, må du huske at oppdatering av data ikke er den samme fremgangsmåten som å skrive inn nye data. For informasjon om å skrive inn nye data i en database, kan du se artikkelen legge til én eller flere poster i en database.

I denne artikkelen

Hvordan databaseutforming påvirker oppdatering

Hvordan datatyper påvirker oppdatering

Hvordan egenskaper for tabellfelt påvirker oppdatering

Bruke et skjema til å oppdatere data

Bruke et dataark til å oppdatere data

Bruke en oppdateringsspørring til å endre eksisterende data

Bruke en tilføyingsspørring til å legge til poster i tabeller

Bruke gjennomgripende oppdatering til å endre primær-og sekundærnøkkelverdier

Hvordan databaseutforming påvirker oppdatering

Lese denne delen hvis du er ny i Access eller ikke er kjent med konseptet bak relasjonsdatabaser. Store oppdateringer blir mye enklere å utføre når du ikke forstår noen av de grunnleggende prinsippene for databaseutforming.

En Access-database er ikke en fil på samme måte som et Microsoft Office Word 2007 dokument eller en Microsoft Office PowerPoint 2007 lysbildevisning. En vanlig Access-database er i stedet en en samling tabeller, pluss et sett med objekter som er bygd rundt disse tabeller, skjemaer, rapporter, spørringer og så videre.

I tillegg må disse objektene følge et sett med utforming prinsipper eller databasen skal fungere dårlig eller mislykkes helt. Disse utforming prinsipper påvirker i sin tur slik angir du dataene. Husk disse fakta om databaseobjekter og utforming når du fortsetter.

 • Access lagrer alle data i én eller flere tabeller med noen få unntak (for eksempel en type liste kalt verdiliste). Hvor mange tabeller, avhenger av utformingen og kompleksiteten i databasen. Selv om du kan vise eller oppdatere data i et skjema, en rapport eller resultatene som returneres av en spørring, lagres dataene bare i tabeller.

 • Hver tabell bør lagre data for et enkelt problem, kategori eller formål. En tabell med informasjon om forretningskontakter skal for eksempel ikke inneholde salgsinformasjon. Hvis den finnes, kan det være vanskelig, hvis ikke umulig å finne riktig informasjon.

 • Hvert felt i en tabell skal godta én datatype. Du bør for eksempel ikke lagre notater i et felt som er satt til å godta tall. Hvis du prøver å skrive inn tekst i et slikt felt, vises en feilmelding.

 • Med ett unntak bør feltene i en post godta én verdi. En riktig utformet database for eksempel hindre deg i å skrive inn mer enn én adresse i Adresse-feltet. Dette er annerledes i Microsoft Office Excel 2007, som lar deg angi så mange navn, adresser eller bilder i en enkelt celle med mindre du angir at cellen skal godta begrensede typer data som standard.

  Office Access 2007 inneholder også en ny funksjon kalt et flerverdifelt. Du kan bruke flerverdifelt til å knytte flere datadeler til én enkelt post, og til å opprette lister som godtar flere verdier. Du kan for eksempel knytte en tekstfil, en Office PowerPoint 2007 lysbildevisning og så mange bilder til en oppføring i databasen. Du kan også opprette en liste over navn og velg så mange av disse navnene etter behov. Bruk av flerverdifelt kan synes å bryte reglene for databaseutforming siden du kan lagre mer enn én type data per tabellfelt, men det er faktisk ikke gjelder reglene "bak kulissene" ved å lagre dataene i spesielle, skjulte tabeller.

De følgende koblingene går du til artikler som gir mer informasjon om emnene og funksjonene som beskrives i denne delen.

Toppen av siden

Hvordan datatyper påvirker oppdatering

Lese denne delen hvis du er ny i Access eller ikke er kjent med konseptet bak relasjonsdatabaser. Store oppdateringer blir mye enklere å utføre når du ikke forstår noen av de grunnleggende prinsippene for databaseutforming.

Når du utformer en databasetabell, velger du en datatype for hvert felt i tabellen, en prosess som bidrar til lar sikre mer nøyaktig dataregistrering. Tenk deg at du angir datatypen tall for et felt, fordi du må beregne salgstallene. Hvis noen prøver å skrive inn tekst i dette feltet, vises en feilmelding, og vil ikke brukeren kan ikke lagre den endrede posten, et trinn som salgstall.

Vis meg hvordan du viser datatyper

Access har nå to metoder for å vise datatypene for et tabellfelt. Du kan bruke kommandoene i kategorien dataark, eller du kan åpne tabellen i utformingsvisning. De følgende trinnene forklarer hvordan du bruker både teknikker.

Vise datatyper ved hjelp av kommandoer i kategorien dataark

 1. Dobbeltklikk tabellen som du vil bruke, i navigasjonsruten.

 2. Klikk feltet du vil undersøke.

 3. Klikk pil ned for Datatype-listen til å vise datatypeinnstillingen for feltet i kategorien dataark i gruppen datatype og formatering.

Vise datatyper i utformingsvisning

 • Høyreklikk tabellen i navigasjonsruten, og klikk Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  Tabellen åpnes i utformingsrutenettet, og den øvre delen av rutenettet viser navnet og dataene for hvert felt.

  Felt i utformingsvisning

Datatypeinnstillingen for hvert felt er det første nivået av kontroll over hva du kan og ikke kan skrive inn i et felt. I noen tilfeller hindrer en datatypeinnstillingen at du skriver inn noen opplysninger i det hele tatt. Tabellen nedenfor viser datatypene som Office Access 2007 gir og beskriver hvilken effekt de har dataregistrering.

Datatype

Effekt på dataregistrering

Tekst

Tekstfelt godtar tekst eller numeriske tegn, inkludert skilletegn lister over elementer. Tekstfelt godtar færre tegn enn et notatfelt, fra 0 til 255 tegn. I noen tilfeller kan du bruke konverteringsfunksjoner til å utføre beregninger på dataene i et tekstfelt.

Notat

Du kan angi store mengder tekst og numeriske data i denne typen felt. Hvis databaseutforming angir at feltet støtter rik tekstformatering, kan du også bruke formateringstypene som du vanligvis finne i word behandlingsprogrammer, for eksempel Office Word 2007. Du kan for eksempel bruke forskjellige skrifter og skriftstørrelser på bestemte tegn i teksten, og gjør dem fet eller kursiv, og så videre. Du kan også legge til koder (Hypertext Markup Language) dataene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker rik tekstformatering i et notatfelt, kan du se artikkelen formatere data i rader og kolonner.

Eksempel tekstfelt, kan du kjøre konverteringsfunksjoner mot dataene i et notatfelt.

Tall

Du kan angi bare tall i denne typen felt, og du kan utføre beregninger på verdiene i et tallfelt.

Dato/klokkeslett

Du kan angi datoer og klokkeslett i denne typen felt. Avhengig av hvordan Databaseutforming angir feltet, kan du støte betingelsene:

 • Hvis databaseutforming angitt en inndatamaske for feltet (en serie med litteral og plassholdertegn som vises når du velger feltet), må du skrive inn data i mellomrommene og formatet som angis av masken. Hvis du for eksempel hvis du ser en maske som MMM_DD_YYYY, må du skrive en dato i dette formatet i de aktuelle feltene, for eksempel okt 11 2006. Du kan ikke skrive inn et fullstendig navn (for eksempel juli) eller en tosifret årstall-verdi.

 • Hvis utformingen ikke opprettet en inndatamaske for å kontrollere hvordan du angir en dato eller klokkeslett, kan du angi verdien med en gyldig dato- eller klokkeslettformat. Du kan for eksempel skriver inn 11 Tilpasningsverktøy for Office-2006, 10/11/06 eller 11 oktober 2006.

 • Databaseutforming kan gjelde visningsformat for feltet. I dette tilfellet, hvis ikke inndatamaske er til stede, kan du angi en verdi i nesten alle formater, men Access viser datoene i henhold til visningsformatet. Eksempelvis kan du skrive inn 11/10/2006, men visningsformatet kan settes slik at den viser verdien som 11-okt-2006.

  Hvis du vil ha mer informasjon om inndatamasker, kan du se artikkelen formatere data i rader og kolonner.

Valuta

Du kan angi bare valutaverdier i denne typen felt. Du har også ikke å skrive inn et valutasymbol manuelt. Som standard brukes valutasymbolet (¥, £, $ og så videre) som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

Autonummer

Du kan ikke angi eller endre dataene i denne typen felt når som helst. Access øker verdiene i et Autonummer-felt når du legger til en ny post i en tabell.

Ja/Nei

Når du klikker et felt som er satt til denne datatypen, viser Access en avmerkingsboks eller en rullegardinliste, avhengig av hvordan du formaterer feltet. Hvis du formaterer feltet for å vise en liste, kan du velge Ja eller Nei, Sann eller Usann, eller eller av fra listen på nytt, avhengig av formatet som brukes i feltet. Du kan ikke skrive inn verdier i listen eller endre verdiene i listen direkte fra et skjema eller en tabell.

OLE-objekt

Du kan bruke denne typen felt når du vil vise data fra en fil opprettet i et annet program. Du kan for eksempel vise en tekstfil, et Excel-diagram eller en PowerPoint-fremvisning i et OLE-objektfelt.

Vedlegg gir en raskere, enklere og mer fleksibel måte å vise data fra andre programmer. Se oppføringen vedlegg senere i denne tabellen, for mer informasjon.

Hyperkobling

Du kan angi data i denne typen felt, og Access brytes i en nettadresse. Hvis du for eksempel hvis du skriver inn en verdi i feltet, omslutter Access teksten med Uniform Resource Locator (URL) tekst, slik som dette: http://www. your_text.com. Hvis du angir en gyldig webadresse, fungerer koblingen, ellers vil koblingen gi en feilmelding. Også kan være vanskelig å redigere eksisterende hyperkoblinger fordi når du klikker et hyperkoblingsfelt med musen starter i nettleseren, og tar deg til området som er angitt i koblingen. Hvis du vil redigere et hyperkoblingsfelt, velg et tilstøtende felt, bruker du TAB eller pil til å flytte fokus til hyperkobling-feltet og trykk deretter F2 for å aktivere redigering.

Vedlegg

Du kan knytte data fra andre programmer til denne typen felt, men du kan ikke skrive inn eller andre måter angi tekst eller numeriske data.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker et vedleggsfelt, kan du se artikkelen legge ved filer og grafikk til oppføringene i databasen.

Oppslagsveiviseren

Oppslagsveiviseren er ikke en datatype. I stedet kan du bruke veiviseren til å opprette to typer rullegardinlister: verdi lister og oppslagsfelt. En verdiliste bruker en liste over elementer som du angir manuelt når du bruker oppslagsveiviseren. Disse verdiene kan være uavhengig av andre data eller objekter i databasen.

Et oppslagsfelt bruker en spørring til å hente data fra én eller flere av de andre tabellene i en database eller et annet sted, for eksempel en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0. Oppslagsfeltet viser deretter dataene i en rullegardinliste. Som standard angir oppslagsveiviseren tabellfeltet til datatypen tall.

Du kan arbeide med oppslagsfelt direkte i tabeller, og også i skjemaer og rapporter. Som standard vises verdiene i et oppslagsfelt i en type listekontroll kalt kombinasjonsboks – en liste som har en rullegardinpilen: En tom oppslagsliste . Avhengig av hvordan Databaseutforming har angitt oppslagsfeltet og kombinasjonsboksen, kan du redigere elementene i listen og legge til elementer i listen. For å gjøre dette, databaseutforming må angi en egenskap for oppslagsfeltet (egenskapen kalles Bare fra listeog utformingen har å deaktivere den).

Hvis du ikke redigere verdiene i en oppslagsliste direkte, må du legge til eller endre dataene i den forhåndsdefinerte verdilisten eller i tabellen som brukes som kilde for oppslagsfeltet. For informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se delen kalt "Redigere elementene i et oppslagsfelt" i artikkelen legge til én eller flere poster i en database.

Til slutt når du oppretter oppslagsfelt, kan du også konfigurere støtte for flere verdier. Når du gjør dette, viser den resulterende listen en avmerkingsboks ved siden av hvert element i listen, og du kan velge eller fjerne så mange elementer etter behov. Denne illustrasjonen viser en vanlig flerverdifelt liste:

En liste for avmerkingsbokser.

For informasjon om å opprette oppslagsfelt og bruke de resulterende listene, kan du se artiklene Bruk en liste som lagrer flere verdier og Innføring i flerverdifelt.

Toppen av siden

Hvordan egenskaper for tabellfelt påvirker oppdatering

Lese denne delen hvis du er ny i Access eller ikke er kjent med konseptet bak relasjonsdatabaser. Du kan ikke utføre store oppdateringer klarer Hvis du ikke forstår hvordan egenskapene som er angitt for tabellfelt påvirker oppdatering.

Når du utformer en database, starter du vanligvis ved å utforme én eller flere tabeller. Du bestemmer deg for hvilken type data hver tabell skal inneholde, du angir primærnøkler, et felt som unikt identifiserer hver post (rad) – for hver tabell, og opprette relasjoner mellom tabellene.

Som en del av denne prosessen, kan du angi egenskaper for felt i hver tabell. Hvis du for eksempel du kan angi et tekstfelt til å godta ikke mer enn 50 tegn, og du kan angi et tall-felt til å godta bare valutaverdier.

Du kan angi de fleste feltegenskaper ved hjelp av utformingsvisning. Du kan imidlertid også angi noen egenskaper ved hjelp av kommandoer i grupper på båndet, en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Du kan for eksempel angi visuelle formater for tekst og Notat-felt ved å bruke kommandoene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kommandoene, kan du se artikkelen formatere data i rader og kolonner.

Vis meg hvordan du kan angi eller endre egenskapene for et tabellfelt.

Access har nå to metoder for å vise egenskapene for et tabellfelt – du kan bruke kommandoene i kategorien dataark, eller du kan åpne tabellen i utformingsvisning. De følgende trinnene forklarer hvordan du bruker både teknikker.

Vise egenskaper for tabell ved hjelp av kommandoer i kategorien dataark

 1. Dobbeltklikk tabellen som du vil bruke, i navigasjonsruten.

 2. Klikk kategorien dataark, og Bruk kommandoene i gruppen datatype og formatering til å vise egenskapene for hvert felt.

Vise egenskaper for tabell i utformingsvisning

 1. Høyreklikk tabellen i navigasjonsruten, og klikk Utformingsvisning.

  Tabellen åpnes i utformingsrutenettet.

 2. Klikk kategorien Generelt i den nedre delen av rutenettet under Feltegenskaper, hvis det ikke allerede er valgt.

  –eller–

  Hvis du vil se egenskapene for et oppslagsfelt, klikker du kategorien Oppslag.

  Et oppslagsfelt er et tabellfelt som bruker en hardkodede liste med verdier eller en spørring som henter verdiene fra én eller flere tabeller i en database. Som standard presenterer oppslagsfeltet disse verdiene for deg i form av en liste. Avhengig av hvordan en databaseutforming angir oppslagsfeltet, kan du velge ett eller flere elementer fra listen.

  Oppslagsfelt forvirret ofte nye Access-brukere, fordi det vises en liste over elementer på ett sted (listen som opprettes fra dataene i oppslagsfeltet), men dataene kan ligge på et annet sted (tabellen som inneholder dataene). Husk at når du oppdaterer dataene i et oppslagsfelt, må du oppdatere kildetabellen (andre plassering). Du kan ikke oppdatere et oppslagsfelt fra listen.

Tabellen nedenfor viser tabellegenskaper som har den største innvirkningen på dataregistrering og forklarer deres påvirkning.

Egenskap

Plassering i tabellutformingsrutenettet

Mulige verdier

Virkemåte når du prøver å legge inn data

Feltstørrelse

Fanen Generelt

0-255

Tegngrensen gjelder bare for felt som er angitt til datatypen tekst. Hvis du prøver å skrive inn mer enn det angitte antallet tegn, kuttes den.

Obligatorisk

Fanen Generelt

Ja/Nei

Når aktivert, denne egenskapen, må du angi en verdi i et felt, og Access kan ikke lagre nye data før du har fullført feltet. Når deaktivert, godtar feltet nullverdier, noe som betyr at feltet kan være tom.

Obs!: En nullverdi er ikke samme som null. Null er et siffer, og kan brukes i beregninger. En nullverdi er en manglende, udefinert eller ukjent verdi.

Tillat tomme strenger

Fanen Generelt

Ja/Nei

Når aktivert, kan du angi tomme strenger – strenger som ikke inneholder tegn. Hvis du vil opprette en tom streng, skriver du et par doble anførselstegn uten mellomrom mellom dem (""), og trykk ENTER.

Indeksert

Fanen Generelt

Ja/Nei

Når du indekserer et tabellfelt, hindrer Access deg i å legge til dupliserte verdier.

Inndatamaske

Fanen Generelt

Forhåndsdefinert eller egendefinert sett med litteraler og plassholdertegn

En inndatamaske tvinger du skriver inn data i et forhåndsdefinert format. Masken vises når du velger et felt i en tabell eller en kontroll i et skjema. Hvis du for eksempel anta at du klikker et datofelt og ser dette tegn: MMM-DD-YYYY. At tegnsett kjent som en inndatamaske. Det må du angi månedsverdier som tre bokstaver forkortelser, for eksempel okt, og årsverdien som fire sifre, i stedet for to. Slik at hvis du ser denne masken, kan du angi en dato som OKT-15-2006.

Obs!: Husk at inndatamasker bare styrer hvordan du skriver inn data, ikke hvordan Access viser disse dataene. Du kan angi en dato som OKT-15-2006, men Access kan lagre verdien som 10152006 – det vil si uten formateringstegn. Når du viser datoen i en tabell, et skjema eller en rapport, kan deretter Access konfigureres til å vise den som 15/10/2006.

Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og bruke inndatamasker, kan du se artikkelen formatere data i rader og kolonner.

Vis kontroll

Oppslag-kategorien

Verdier som er avhengige av datatypeinnstillingen for feltet

For tekst og tall-felt, kan du velge mellom en tekstboks, liste eller kombinasjonsboks. For Ja/Nei-felt kan du velge mellom en avmerkingsboks, en tekstboks eller en kombinasjonsbokskontroll.

Obs!: Hvis du velger noe annet enn Listen eller Kombinasjonsboksen, skjuler Access de resterende egenskapene kategorien Oppslag.

Radkildetype

Oppslag-kategorien

Tabell/spørring
verdiliste
Feltliste

Hvis du angir egenskapsboksen Visningskontroll til Listen eller Kombinasjonsboksen, kan du angi denne egenskapen til Tabell/spørring, Verdiliste eller Feltlisten. Denne egenskapen kontrollerer i sin tur type verdi som du kan bruke i egenskapen Radkilde. Se den neste posten.

Radkilde

Oppslag-kategorien

Avhengig av egenskapen Radkildetype.

Hvis du angir egenskapen Radkildetype til Tabell/spørring, kan dette egenskapsfeltet inneholder navnet på en tabell eller spørring. Hvis du angir egenskapen til Verdiliste, inneholder denne egenskapen en liste over verdier atskilt med semikolon (;). Hvis du angir egenskapen Radkildetype til Feltlisten, inneholder denne egenskapen navnet på en tabell, spørring eller Structured Query Language (SQL)-setningen.

Bare fra liste

Oppslag-kategorien

Ja/Nei

Når satt til Ja, finner Access samsvarende verdier som brukerne skriver inn tekst i en kombinasjonsbokskontroll. Sette inn en annen måte, aktiverer innstillingen Ja innskriving. Innstillingen Ja hindres også brukere fra å redigere elementene i en liste direkte fra listen eller kombinasjonsboksen. Brukere må i stedet redigere elementene i egenskapsboksen Radkilde, eller når det gjelder oppslagsfelt, redigere elementene i tabellen som inneholder kildedataene for oppslagsfeltet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker oppslagsfelt, kan du se delen kalt "Redigere elementene i et oppslagsfelt" i artikkelen legge til én eller flere poster i en database.

Tillat redigering av verdiliste

Oppslag-kategorien

Ja/Nei

Aktiverer eller deaktiverer kommandoen Rediger listeelementer for verdilisten, men ikke for oppslagsfelt. Hvis du vil bruke denne kommandoen for oppslagsfelt, skriver du inn et gyldig skjemanavn i egenskapen Skjema for redigering av elementer . Kommandoen Tillat redigering av verdiliste vises på en hurtigmeny som du åpner ved å høyreklikke en liste eller kombinasjonsboks-boksen. Når du kjører kommandoen, vises dialogboksen Rediger listeelementer. Hvis du angir navnet på et skjema i egenskapsboksen Skjema for redigering av elementer, starter Access dette skjemaet i stedet for dialogboksen.

Du kan kjøre kommandoen Rediger listeelementer fra listen og kombinasjonsbokser i skjemaer og fra kombinasjonsbokser som er plassert i tabeller og spørringsresultatet angir. Skjemaer må være åpen i utformingsvisning eller Bla gjennom-visning tabeller og spørringsresultatsett må være åpen i dataarkvisning.

Skjema for redigering av listeelementer

Oppslag-kategorien

Navnet på et dataregistreringsskjema

Hvis du angir navnet på et dataregistreringsskjema i denne tabellegenskapen, åpnes dette skjemaet når en bruker kjører kommandoen Rediger listeelementer. Hvis ikke, vises dialogboksen Rediger listeelementer når brukere kjøre kommandoen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utformer databasetabeller og angir egenskaper, kan du se følgende artikler.

 • Databaseutforming forklarer grunnleggende konsepter, for eksempel planlegging av en database, utforming av data og normalisering – prosessen med å dele dataene inn i relaterte tabeller og fjerne overflødige data.

 • Opprett tabeller i en database forklarer hvordan du oppretter tabeller, legger til primærnøkler (felt som unikt identifiserer hver rad eller post i tabellen), og hvordan du angir datatyper og tabellegenskaper.

Toppen av siden

Bruke et skjema til å oppdatere data

Du bruker et skjema til å oppdatere små mengder data. "Small" betyr i dette tilfellet en hvilken som helst antall poster som du vil oppdatere manuelt. Skjemaer kan inneholde en enklere, raskere og mer nøyaktig måte å redigere og oppdatere små mengder data.

Hvordan du bruker et skjema til å redigere data, avhenger av utformingen av skjemaet. Skjemaer kan inneholde flere Kontroller , for eksempel lister, tekstbokser, knapper og dataark – rutenett som ser ut som Excel-regneark. Hver av disse kontrollene i skjemaet leser data fra eller skriver data til et underliggende tabellfelt. Hva du kan gjøre med en gitt kontroll avhenger av datatypeinnstillingen for det underliggende tabellfeltet, eventuelle egenskaper som er angitt for feltet, og eventuelt flere egenskaper som angir databaseutforming for hver kontroll. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan datatyper og feltegenskaper påvirker dataregistrering, kan du se hvordan datatyper påvirker måten du skriver inn data , og hvordan egenskaper for tabellfelt påvirker måten du skriver inn data, tidligere i denne artikkelen.

De følgende avsnittene forklarer hvordan du bruker de vanligste dataregistreringskontrollene. Hvis du har spørsmål om en bestemt database, kan du kontakte systemansvarlig eller databaseutforming.

Legge til eller redigere tekst i en tekstboks

Access har én tekstkontroll for bruk med rader og kolonner. Du kan vanligvis se om det underliggende feltet er tekst eller notat av størrelsen på kontrollen, som vanligvis gjenspeiler størrelsen på det underliggende feltet. Hvis du for eksempel hvis du binder kontrollen til et tekstfelt som godtar ikke mer enn 50 tegn, endrer du størrelse kontrollen tilsvarende. Hvis du binder kontrollen til et notatfelt, kan du derimot endrer størrelsen på kontrollen for å vise én eller to avsnitt med tekst uten å måtte bla.

I tillegg kan du angi et notatfelt som støtter rik tekstformatering. Deretter kan du bruke forskjellige skrifter, størrelser, stiler og farger på teksten.

Redigere tekst i en tekstboks

 • Plasser markøren i tekstboksen, og endre dataene. Husk at du ikke kan utføre beregninger av tall i en tekst eller notatfelt.

Bruke rik tekstformatering

Obs!: Du kan følge disse trinnene bare når en tekstboks er bundet til et notatfelt. Se trinnene i Visningsegenskaper for et tabellfelttidligere i denne artikkelen.

 1. Velg et notatfelt tabellen er åpen i dataarkvisning. Vanligvis kan du se etter et felt kalt "Merknader", notater,"eller"Beskrivelse".

 2. I kategorien Hjem i Skrift-gruppen bruke knappene og menyene til å formatere teksten.

  Du kan bruke forskjellige skrifter og størrelser, gjøre teksten fet eller kursiv, endre farger og så videre.

Toppen av siden

Bruke et dataark til å oppdatere data

Du kan endre data ved å arbeide direkte i dataarkvisning (en rad og kolonne rutenett som ligner på et Excel-regneark). Du kan endre data i tabeller, spørringsresultatsett og skjemaer som viser dataark.

Du bruker vanligvis dataark når du skal endre bare et lite antall poster eller deler av en enkelt post. Hvis du er kjent med Excel, dataark skal være relativt enkelt å forstå og du kan gjøre endringer uten noen dypere kunnskap om tilgang til, for eksempel muligheten til å opprette og kjøre spørringer.

Ha følgende i tankene når du fortsetter.

 • Du trenger ikke du vil lagre endringene. De lagres automatisk tabellen når du flytter markøren til et nytt felt i den samme raden, eller når du flytter pekeren til en annen rad.

 • Som standard, bør du angi felt i en Access-database til å godta en bestemt type data, for eksempel tekst eller tall. Du må angi hvilken datatype som feltet er satt til å godta. Hvis du ikke gjør dette, vises en feilmelding.

 • Et felt kan ha en inndatamaske. En inndatamaske er et sett med litteral og plassholdertegn som tvinger du skriver inn data i et bestemt format. En inndatamaske for et postnummer kan for eksempel kreve data som samsvarer med det franske formatet, mens en inndatamaske for et telefonnummer kan kreve at du skriver inn tall i formatet tysk.

  Hvis du vil ha mer informasjon om inndatamasker, kan du se artikkelen formatere data i rader og kolonner.

 • Med unntak av vedlegg og lister for flere verdier, kan du angi bare én verdi i de fleste feltene. Hvis du ikke vet om et felt godtar vedlegg, kan du kontakte databaseutforming eller systemansvarlig. Du kan alltid identifisere en liste med flere verdier fordi Access viser en avmerkingsboks ved siden av hvert listeelement.

Endre data i et dataark

 1. Dobbeltklikk tabellen eller spørringen som inneholder dataene du vil endre, i navigasjonsruten.

  Som standard åpnes tabellen eller spørringen i dataarkvisning, et rutenett som ligner på et Excel-regneark.

 2. Velg ellers Plasser fokus på det første feltet som du vil endre eller redigere dataene.

 3. Hvis du vil flytte til neste felt, trykker du TAB, bruker du en av piltastene, eller klikk Neste felt.

  Når du trykker TAB, som standard, brukes de regionale innstillingene i Windows til å bestemme om markøren flyttes til venstre eller til høyre. Hvis datamaskinen er satt til å bruke et språk som leses fra venstre mot høyre, flytter markøren til høyre når du trykker TAB-tasten. Hvis datamaskinen er angitt for et språk som leses fra høyre mot venstre, flytter markøren til venstre.

Bruke rik tekstformatering til data i et notatfelt

 1. Med tabellen eller spørringen resultatet av åpen i dataarkvisning, og velg et notatfelt.

  Du kan vanligvis se etter et felt kalt "Merknader", "Merknader" eller "Beskrivelse". Hvis du fortsatt ikke finner et notatfelt, kan du se trinnene i Visningsegenskaper for et tabellfelt, tidligere i denne artikkelen.

 2. I kategorien Hjem i Skrift-gruppen bruke knappene og menyene til å formatere teksten.

  Du kan bruke forskjellige skrifter og størrelser, gjøre teksten fet eller kursiv, endre farger og så videre.

Toppen av siden

Bruke en oppdateringsspørring til å endre eksisterende data

Du kan bruke oppdateringsspørringer til å legge til, endre eller slette en del av (men ikke alle) én eller flere eksisterende poster. Du kan se på oppdateringsspørringer som et kraftig i dialogboksen Søk og erstatt. Du angir utvalgsvilkår (grov som tilsvarer en søkestreng) og oppdateringsvilkår (grov en erstatningsstreng som tilsvarer). I motsetning til dialogboksen kan oppdateringsspørringer godta flere vilkår, kan du oppdatere et stort antall poster samtidig, og lar deg endre poster i mer enn én tabell.

Husk at du ikke kan bruke oppdateringsspørringer til å legge til hele poster. For å gjøre dette, kan du bruke en tilføyingsspørring.

For mer informasjon, kan du se artikkelen legge til poster i en tabell ved å bruke en tilføyingsspørring.

Obs!: Den sikreste måten å bruke en oppdateringsspørring, er å først opprette en utvalgsspørring som tester valgte kriterier. Anta for eksempel at du vil oppdatere en serie med Ja/Nei-felt fra Nei til Ja for en gitt kunde. Hvis du vil gjøre dette, du legge til vilkår i utvalgsspørringen inntil den returnerer alle ønskede Ingen poster for denne kunden. Når du er sikker på at du har de riktige postene, kan du konvertere utvalgsspørringen til en oppdateringsspørring, skrive inn oppdateringsvilkår, og deretter kjører spørringen for å oppdatere de merkede verdiene. Trinnene i denne delen forklarer hvordan du oppretter en utvalgsspørring og konvertere den til en oppdateringsspørring.

Opprette en utvalgsspørring

 1. Åpne databasen som inneholder postene du vil oppdatere.

 2. Klikk Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

  Spørringsutformingen åpnes, vises i kategorien Utforming, og dialogboksen Vis tabell åpnes.

 3. Velg tabellen eller tabellene som inneholder postene du vil oppdatere, og klikk Legg til, og klikk deretter Lukk.

  Tabellen(e) vises som ett eller flere vinduer i den øvre delen av utformingsrutenettet for spørringen, og vinduene viser alle feltene i hver tabell. Figuren nedenfor viser Spørringsutforming med en vanlig tabell.

  En tabell i spørringsutformeren

 4. Dobbeltklikk feltene som du vil oppdatere. De valgte feltene vises i felt-raden i den nedre delen av spørringsutformingen.

  Du kan legge til ett tabellfelt per kolonne i den nedre delen, eller du kan raskt legge til alle feltene i en tabell ved å dobbeltklikke stjernen (*) øverst i listen over tabellfelt. Figuren nedenfor viser Spørringsutforming med alle feltene som er lagt til.

  En spørring med alle tabellfeltene lagt til

 5. Du kan også angi ett eller flere vilkår i Vilkår-raden i utformingsrutenettet. Følgende tabell viser noen eksempelvilkår og hvordan de virker inn på en spørring.

Vilkår

Effekt

> 234

Returnerer alle tall som er større enn 234. Hvis du vil finne alle tall som er mindre enn 234, bruker du < 234.

>= "Karlsen"

Returnerer alle postene fra Karlsen gjennom hele alfabetet

Mellom #2.2.2006# og #1.12.2006#

Returnerer datoer fra 2-februar-06 gjennom 1-DES-06 (ANSI-89). Hvis databasen bruker ANSI-92-jokertegn, kan du bruke enkle anførselstegn (') i stedet for nummertegn. Eksempel: Mellom ' 2/2/2006' og ' 12/1/2006 '

Not "Tyskland"

Finner alle poster der innholdet i feltet ikke er nøyaktig lik "Tyskland." Vilkåret returnerer postene som inneholder tegn i tillegg til "Tyskland," for eksempel "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finner alle poster unntatt poster som begynner med T. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen.

Not "*t"

Finner alle poster som ikke slutter på t. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen.

In(Canada,UK)

Finner alle poster i en liste som inneholder Canada eller UK.

Like "[A-D]*"

I et tekstfelt, finner du alle poster som begynner med bokstavene A til D. Hvis databasen bruker ANSI-92 jokertegn-tegnsett, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen.

Like "*ar*"

Finner alle poster som inkluderer bokstavrekkefølgen "ar". Hvis databasen bruker ANSI-92-jokertegnsettet, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen.

Like "Maison Dewe?"

Finner alle poster som begynner med "Maison" og inneholder en andre streng på fem bokstaver der de første fire bokstavene er "Dewe", og den siste bokstaven er ukjent. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du understrekingstegnet (_) i stedet for spørsmålstegnet.

#2/2/2006#

Finner alle poster for 02.02.06. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, omslutter du datoen med enkle anførselstegn i stedet for nummertegn ('02.02.2006').

< Date() - 30

Returnerer alle datoer som er mer enn 30 dager gamle.

Dato()

Returnerer alle poster som inneholder dagens dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Returnerer alle poster mellom dagens dato og tre måneder fra dagens dato.

Er null

Returnerer alle poster som inneholder en nullverdi (tom eller udefinert).

Er ikke null

Returnerer alle poster som inneholder en verdi.

""

Returnerer alle poster som inneholder en tom streng. Du kan bruke tomme strenger når du vil legge til en verdi i et obligatorisk felt, men du ikke kjenner denne verdien ennå. Et felt kan for eksempel kreve et faksnummer, men noen av kundene dine har kanskje ikke faksmaskiner. I slike tilfeller angir du et par doble anførselstegn uten mellomrom ("") i stedet for et tall.

 1. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Kontroller at spørringen returnerte bare postene som du vil oppdatere. Etter behov, kan du velge felt du ikke vil at og trykker DEL for å fjerne dem, kan du dra flere felt i utformingsrutenettet, og du kan endre vilkårene til du er fornøyd med resultatet.

 2. Gå til de neste trinnene.

Oppdatere poster

 1. Klikk Oppdater i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  Dette endrer utvalgsspørringen til en oppdateringsspørring. Access legger til Oppdater til-raden i den nedre delen av spørringsutformingen.

  En oppdateringsspørring med ett enkelt oppdateringsvilkår

 2. Finn feltet som inneholder dataene du vil endre, og Skriv inn uttrykket (som endrer data) i Oppdater til-raden for dette feltet.

  Denne tabellen viser noen eksempeluttrykk, og forklarer hvordan de endrer data.

Uttrykk

Resultat

Selger

Endrer tekstverdien i et tekstfelt til Selger.

#8/10/06 #

Endrer datoverdien i et dato/klokkeslett-felt til 10-Aug-06.

Ja

Endrer Nei-verdien til Ja i et Ja/nei-felt.

"ART" & [Artikkelnummer]

Legger til ART i begynnelsen av hvert angitte artikkelnummer.

[Enhetspris] * [Antall]

Multipliserer verdiene i felt kalt Enhetspris og Antall.

[Frakt] * 1,5

Øker verdiene i et felt kalt Frakt, med 50 prosent.

DSum("[Antall] * [EnhetsPris]",
"Ordredetaljer", "[ProduktID]=" &  [ProduktID])

Der ProduktID-verdiene i den gjeldende tabellen samsvarer med ProduktID-verdiene i tabell kalt Ordredetaljer, dette uttrykket oppdateringer totalt salg ved å multiplisere verdiene i et felt kalt antall, med verdiene i et felt kalt Enhetspris.

Right([MottakerPostnummer], 5)

Korter tegnene lengst til venstre i en tekststreng eller et numerisk streng og lar de fem tegnene lengst til høyre.

IIf(IsNull([Enhetspris]), 0, [Enhetspris])

Endrer en nullverdi (ukjent eller udefinert) til en null (0) i et felt kalt Enhetspris.

 1. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Det vises en advarsel. Figuren nedenfor viser meldingen:

  Advarsel for oppdateringsspørring

 2. Klikk Ja for å kjøre spørringen.

  Obs!: Du kan deaktivere varselmeldingene. Hvis du vil gjøre dette, klikk Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , klikk Alternativer for Access, klikker du Avansert og fjern merket for redigeringsspørringer under Bekreft.

 3. Se resultatene av oppdateringsspørringen, Home eller i visninger-gruppen i kategorien Utforming klikker du Vis, og deretter Dataarkvisning. Du kan også klikke knappen Dataarkvisning er plassert på statuslinjen i Access.

  Obs!: Når du kjører spørringen, kan det hende at enkelte felt mangler fra resultatsettet. Hvis spørringen inneholder feltene som du ikke oppdaterer, fjernes disse feltene som standard. Du kan for eksempel inkludere ID-felt fra to tabeller til å sikre at spørringen returneres og brukes i de riktige postene. Hvis du ikke oppdaterer disse ID-feltene, blir de fjernet.

Toppen av siden

Bruke en tilføyingsspørring til å legge til poster i tabeller

En av de vanligste bruksområdene for en tilføyingsspørring er å legge til en gruppe med poster fra én eller flere tabeller i en kildedatabasen til én eller flere tabeller i en måldatabasen. Anta for eksempel at du har fått nye kunder og en database som inneholder en tabell med informasjon om disse kundene. Hvis du vil unngå å skrive inn nye dataene manuelt, kan du tilføye dem i den aktuelle tabellen eller tabellene i databasen. Du kan også bruke tilføyingsspørringer til:

 • Tilføye poster basert på kriterier. Du kan for eksempel tilføye bare navn og adresser til kunder med ubetalte ordrer.

 • Tilføye poster når enkelte av feltene i én tabell ikke finnes i den andre tabellen. Hvis du for eksempel anta at Kunder-tabellen har 11 felt, og feltene i Kunder-tabellen i en annen database samsvarer med 9 av 11 feltene. Du kan bruke en tilføyingsspørring til å legge til bare dataene i de samsvarende feltene og ignorere de andre.

Oppretter en tilføyingsspørring å føye til data fra én database til en annen database følger disse grunnleggende trinnene:

 • Åpne kildedatabasen (databasen som inneholder oppføringene du vil tilføye) og opprette en utvalgsspørring som returnerer bare postene som du du vil tilføye.

 • Konvertere utvalgsspørringen til en tilføyingsspørring.

 • Legg til måltabellene og felt i tilføyingsspørringen. Hvis du tilføyer poster til en annen database, vil du først åpne denne databasen, og velg deretter tabellene.

 • Kjør spørringen for å tilføye postene.

Obs!: Sikkerhetskopiere dataene før du begynner. Hvis du gjør en feil, kan du slette de tilføyde postene fra måltabellen, men manuelt hvis du sletter et stort antall poster kan ta lang tid. Har en sikkerhetskopi tilgjengelig kan hjelpe deg med å reparere feil i mindre tid igjen.

Opprette en utvalgsspørring

 1. Åpne kildedatabasen – databasen som inneholder oppføringene du vil tilføye.

 2. Klikk <ui>Spørringsutforming</ui> i <ui>Annet</ui>-gruppen i kategorien <ui>Opprett</ui>.

  Spørringsutformingsrutenettet vises, og dialogboksen Vis tabell vises.

 3. Velg tabellen som inneholder oppføringene du vil tilføye, klikker du Legg til, og klikk deretter Lukk.

  Tabellen vises som et vindu i den øvre delen av utformingsrutenettet for spørringen. Vinduet viser alle feltene i tabellen. Denne illustrasjonen viser en vanlig tabell i spørringsutformingen:

  En tabell i spørringsutformeren

 4. Dra feltene du vil tilføye fra tabellen i felt -raden i den nedre delen av utformingsrutenettet for spørringen.

  Du kan legge til ett tabellfelt per kolonne i den nedre delen. Hvis du vil legge til alle feltene raskt, klikker du stjernen (* ) øverst i listen over tabellfelt. Denne illustrasjonen viser spørringsutformingen med flere tabellfeltene lagt til:

  En spørring med tre felt i utformingsrutenettet

  Denne illustrasjonen viser utformingen med alle feltene som er lagt til:

  En spørring med alle tabellfeltene.

 5. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Kontroller at spørringen returnerte postene som du vil tilføye. Etter behov, kan du fjerne merket for Vis eller trykker DEL for å fjerne uønskede felt. Du kan også dra flere felt i utformingsrutenettet til du er fornøyd med resultatet.

 6. Fortsett til de neste trinnene.

Konverter spørringen til en tilføyingsspørring

 1. Klikk kategorien Utforming, velg Vis/skjul-gruppen og klikk Tilføying.

  Dialogboksen Tilføy vises.

 2. Du kan nå tilføye poster fra én tabell til en annen i samme database, eller tilføye poster i en tabell i en annen database.

  • Tilføye poster i en tabell i samme database

   1. I dialogboksen Tilføy klikker du Gjeldende Database (Hvis det ikke allerede er valgt), og velg deretter måltabellen i Tabellnavn-listen.

   2. Klikk på OK.

    I trinn 4 i forrige del la du til deler av eller alle feltene i kildetabellen utformingsrutenettet for spørringen. Hvis du la hele tabellen i dette trinnet, Access legger nå til hele måltabellen i raden Tilføy til, som vist her:

    En tilføyingsspørring som inkluderer alle feltene fra to tabeller

    –eller–

    Hvis du la til enkeltfelt i trinn 4 i forrige del, og feltnavnene i tabellene kilde- og måltabellene samsvarer, legger Access mål feltnavnene i raden Tilføy til som vist her:

    En tilføyingsspørring med samsvarende felt

    –eller–

    Hvis du la til enkeltfelt og noen eller alle navnene i kilde- og måltabellene ikke samsvarer, blir ikke samsvarer feltene i raden Tilføy til stående tomme. Klikk hvert tomme felt, og velg kilde-feltet du vil bruke, fra listen, som vist her.

    Velge målfelt for en tilføyingsspørring

   3. Hvis du vil forhåndsvise endringene, klikker du visning.

   4. Gå tilbake til utformingsvisning, og klikk deretter Kjør for å tilføye postene.

  • Tilføye poster i en tabell i en annen database

   1. Klikk på Annen Database i dialogboksenTilføy .

   2. Skriv inn plasseringen og navnet på måldatabasen i Filnavn-feltet.

   3. Skriv inn navnet på måltabellen i Tabellnavn-feltet, og klikk deretter OK.

    –eller–

    Klikk Bla gjennom, og Bruk dialogboksen andre Tilføy til å finne måldatabasen. Klikk OK når du har funnet, og velg måldatabasen. Dette lukker den andre dialogboksen. Skriv inn navnet på måltabellen i dialogboksen første i Tabellnavn-feltet, og klikk deretter OK.

    Skriv inn navnet på måltabellen, og klikk deretter OK for å lukke dialogboksen første Tilføy.

    I trinn 4 i forrige del la du til deler av eller alle feltene i kildetabellen felt-raden i utformingsrutenettet for spørringen. Hvis du la hele tabellen i dette trinnet, Access legger nå til hele måltabellen i raden Tilføy til, som vist her:

    En tilføyingsspørring som inkluderer alle feltene fra to tabeller

    –eller–

    Hvis du la til enkeltfelt i trinn 4 og feltnavnene i kilde- og måltabellene samsvarer, legges automatisk mål feltnavnene i raden Tilføy til på denne måten:

    En tilføyingsspørring med samsvarende felt

    –eller–

    Hvis du la til enkeltfelt og noen eller alle navnene i kilde- og måltabellene ikke samsvarer, blir ikke samsvarer feltene i raden Tilføy til stående tomme. Klikk hvert tomme felt og velg målfeltet du vil bruke fra listen, slik som dette:

    Velge målfelt for en tilføyingsspørring

   4. Hvis du vil forhåndsvise endringene, klikker du visning.

   5. Bytt til utformingsvisning, og klikk deretter Kjør for å tilføye postene.

Toppen av siden

Bruke dialogboksen Søk og erstatt til å endre data

Dialogboksen Søk og erstatt gir en annen måte å endre små mengder data raskere og enklere. Forklarer hvordan du bruker dialogboksen dekkes av denne artikkelen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker dialogboksen, kan du se artikkelen bruke dialogboksen Søk og Erstatt for å endre data.

Toppen av siden

Bruke gjennomgripende oppdatering til å endre primær-og sekundærnøkkelverdier

Noen ganger må du oppdatere en primærnøkkelverdi. Hvis du bruker primærnøkkelen som en sekundærnøkkel, kan du automatisk oppdatere endringene gjennom alle underordnede forekomster av sekundærnøkkelen.

En primærnøkkel er en verdi som unikt identifiserer hver rad (post) i en tabell som en påminnelse. En sekundærnøkkel er en kolonne som samsvarer med primærnøkkelen. Vanligvis sekundærnøkler plassert i andre tabeller, og de gjør det mulig å opprette en relasjon (en kobling) mellom dataene i tabellene.

Tenk deg at du bruker en produkt-ID som primærnøkkel. Ett ID-nummer identifiserer ett produkt. Du kan også bruke denne ID-nummer som en sekundærnøkkel i en tabell med ordredata. Måten du kan finne alle ordrene som involverer hvert produkt, fordi hver gang noen foretar en ordre for denne varen og IDen blir en del av rekkefølgen.

Noen ganger disse ID-numrene (eller andre typer primærnøkler) endre. Når de gjør, kan du endre primærnøkkelverdien og la denne endringen gjennomføres automatisk i alle underordnede poster. Du aktiverer denne virkemåten ved å slå på referanseintegritet og gjennomgripende oppdatering mellom de to tabellene.

Husk disse reglene når du fortsetter:

 • Du kan aktivere gjennomgripende oppdatering bare for primærnøkkelfeltene som er satt til datatypene tekst eller tall. Du kan ikke bruke gjennomgripende oppdatering for felt som er angitt til datatypen Autonummer.

 • Du kan aktivere gjennomgripende oppdatering bare mellom tabeller med en én-til-mange-relasjon.

De følgende trinnene forklarer hvordan du oppretter en relasjon og aktiverer gjennomgripende oppdatering for denne relasjonen.

Opprette relasjonen

 1. Klikk på Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

 2. Klikk Vis tabell i relasjoner-gruppen i kategorien Utforming.

  Dialogboksen Vis tabell vises.

 3. Hvis det ikke allerede er valgt, klikk kategorien tabeller, velger du tabellene du vil endre, klikk Legg til, og klikk deretter Lukk.

  Du kan trykke SKIFT for å merke flere tabeller, eller du kan legge til hver tabell enkeltvis. Velg bare tabellene på "én" og "mange"-sidene i relasjonen.

 4. Drar primærnøkkelen fra tabellen på "én"-siden av relasjonen i relasjoner-vinduet, og slipp den på sekundærnøkkelfeltet i tabellen på "mange"-siden av relasjonen.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises. Figuren nedenfor viser dialogboksen:

  Dialogboksen Redigere relasjoner

 5. Merk av for Gjennomfør referanseintegritet, og klikk Opprett.

 6. Gå til det neste settet med trinn.

Aktivere gjennomgripende oppdatering i primærnøkler

 1. Hvis du ikke har fulgt fremgangsmåten i forrige del, åpner du databasen som inneholder relasjonen som du vil endre.

 2. Klikk på Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

  Relasjoner-vinduet vises, og viser sammenføyningene (vist som sammenkoblingslinjer) mellom tabellene i databasen. Figuren nedenfor viser en vanlig relasjon:

  En relasjon mellom to tabeller

 3. Høyreklikk Sammenføyingslinje mellom de overordnede og underordnede tabellene, og klikk Rediger relasjon.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises. Figuren nedenfor viser dialogboksen:

  Dialogboksen Redigere relasjoner med en eksisterende relasjon

 4. Velg Oppdater relaterte felt gjennomgripende, kontroller at merket for Gjennomfør referanseintegritet er valgt, og klikk deretter OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter relasjoner. Se følgende artikler:

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×