Oppdatere data i et eksisterende diagram

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du oppretter et diagram, må du kanskje endre kildedataene på regneark. Hvis du vil inkludere disse endringene i diagrammet, har Microsoft Office Excel ulike måter å oppdatere et diagram. Du kan raskt oppdatere et diagram med endrede verdier, eller du kan endre de underliggende kildedataene dynamisk. Du kan også oppdatere et diagram ved å legge til, endre eller fjerne data.

Endre de underliggende dataene som et diagram er basert på

Når du oppdaterer de underliggende dataene i et diagram, endres også diagrammets data og utseende. Omfanget av disse endringene, avhenger av hvordan du definerer diagrammets datakilde. Du kan automatisk oppdatere endrede regnearket verdiene i et diagram, eller du kan bruke måter å endre dynamisk diagrammets underliggende datakilden.

Oppdater automatisk endret regnearket verdiene i et eksisterende diagram

Verdiene i et diagram er koblet til regnearkdataene der diagrammet er opprettet. Med Beregningsalternativer satt til automatisk (kategorienformler, Beregningsalternativer knappen Beregning-gruppen), vises endringene du gjør til regnearkdataene automatisk i diagrammet.

Merknad: Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen i Excel 2007 > Excel-alternativer > formler > Beregning > Beregningsalternativer.

 1. Åpne regnearket som inneholder dataene som er tegnet inn i diagrammet.

 2. Skriv inn en ny verdi i cellen som inneholder verdien du vil endre.

 3. Trykk ENTER.

Endre dynamisk den underliggende datakilden for et eksisterende diagram

Hvis du vil diagrammets datakilden for dynamisk vokse, finnes det to fremgangsmåter du kan bruke. Du kan basere et diagram på data i en Excel-tabell, eller du kan basere den på et definert navn.

Basere diagrammet på en Excel-tabell

Hvis du oppretter et diagram basert på et celleområde, gjenspeiles oppdatering av data i det opprinnelige området i diagrammet. Men for å utvide størrelsen på området, ved å legge til rader og kolonner, og endre diagrammets data og utseende, må du endre den opprinnelige datakilden i diagrammet manuelt ved å Endre hvilke celler som et diagram er basert på.

Hvis du vil endre diagrammets data og utseende når datakilden utvides, kan du bruke en Excel-tabell som den underliggende datakilden.

 1. Klikk diagrammet du vil endre celleområdet av kildedataene.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

 3. Vær oppmerksom på plasseringen av dataområdet i dialogboksen Velg datakilde, og klikk deretter OK.

 4. Gå til plasseringen for dataområdet, og klikk en celle i dataområdet.

 5. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i kategorien Sett inn.

  Båndet i Excel

  Hurtigtast: Trykk CTRL + L eller CTRL + T.

Basere diagrammet på et definert navn

En annen tilnærming du skal endre dynamisk diagrammets data og utseende når datakilden utvides er å bruke et definert navn med forskyvning-funksjonen. Denne metoden er nyttig når du trenger en løsning som fungerer også med tidligere versjoner av Excel.

For mer informasjon, kan du se hvordan du bruker definerte navn skal oppdateres automatisk diagramområde i Excel.

Legge til data i et eksisterende diagram

Du kan bruke en av flere måter å inkludere flere kildedataene i et eksisterende diagram. Du kan raskt legge til en annen dataserie, dra skaleringshåndtakene på områder for å ta med data i et diagram som er innebygd i det samme regnearket eller kopiere flere regnearkdata til et innebygd diagram eller en separat diagramark.

Legge til en dataserie i et diagram

 1. Klikk diagrammet du vil legge til en annen dataserie.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

 3. Klikk Legg til under Forklaringstekster (serie), i dialogboksen Velg datakilde.

 4. Gjør følgende i dialogboksen Rediger serie:

  • Skriv inn navnet du vil bruke for serien, eller velg navnet på regnearket i Serienavn-boksen.

  • Skriv inn referansen til dataområdet av dataseriene som du vil legge til i serieverdier-boksen, eller merke området i regnearket.

   Du kan klikke Skjul dialogboks-knappen Fold sammen-knappen , på høyre side av boksen Serienavn eller serieverdier og deretter merke området du vil bruke for tabellen i regnearket. Når du er ferdig, klikker du knappen Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

   Hvis du bruker piltastene til å plassere pekeren for å angi referansen, kan du trykke F2 for å sikre at du er i redigeringsmodus. Når du trykker F2 igjen bytter tilbake til punkt-modus. Du kan kontrollere gjeldende modus på statuslinjen.

Dra skaleringshåndtakene på adresseområder Hvis du vil legge til data i et innebygd diagram

Hvis du har opprettet et innebygd diagram fra tilstøtende regnearkceller, kan du legge til data ved å dra skaleringshåndtakene på kilde-dataområder. Diagrammet må være i samme regneark som dataene som du brukte til å opprette diagrammet.

 1. Skriv inn dataene og etikettene du vil legge til i diagrammet i celler som er tilstøtende til eksisterende regnearkdataene, i regnearket.

 2. Klikk diagrammet for å vise skaleringshåndtakene rundt kildedataene i regnearket.

 3. Gjør ett av følgende i regnearket:

  • Hvis du vil legge til nye kategorier og dataserier i diagrammet, drar du en blå skaleringshåndtaket for å inkludere de nye dataene og etikettene i rektanglet.

  • Hvis du vil legge til nye data dra serie bare grønne skaleringshåndtaket for å ta med de nye dataene og etikettene i rektanglet.

  • Hvis du vil legge til nye kategorier og datapunkt, drar du en lilla skaleringshåndtaket for å inkludere de nye dataene og kategorier i rektanglet.

Kopiere regnearkdata i et diagram

Hvis du har opprettet et innebygd diagram fra sammensatte utvalget, eller Hvis diagrammet er i et separat diagramark, kan du kopiere flere regnearkdata i diagrammet.

 1. Merk cellene som inneholder dataene du vil legge til i diagrammet i regnearket.

  Hvis du vil at kolonnen eller raden for de nye dataene skal vises i diagrammet, kan du ta med cellen som inneholder etikettene i det merkede området.

 2. Klikk Kopier Knappesymbol i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

  Bilde av Excel-båndet

  Hurtigtast: Trykk CTRL + C.

 3. Klikk diagramarket eller det innebygde diagrammet der du vil lime inn de kopierte dataene.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil lime inn dataene i diagrammet i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen klikker du Lim inn Knappesymbol .

   Hurtigtast: Trykk CTRL + V.

  • Hvis du vil angi hvordan de kopierte dataene skal tegnes inn i diagrammet, i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen klikker du pilen på knappen Lim inn, klikk Lim inn utvalg, og velg deretter alternativene du vil bruke.

Endre data i eksisterende diagrammer

Du kan endre et eksisterende diagram ved å endre celleområdet som diagrammet er basert på, eller ved å redigere de enkelte dataseriene som vises i diagrammet. Du kan også endre akseetikettene på den vannrette aksen (kategoriaksen).

Endre celleområdet som et diagram er basert på

 1. Klikk diagrammet du vil endre celleområdet av kildedataene.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

 3. Pass på at hele referansen i boksen Diagramdataområde er valgt i dialogboksen Velg datakilde.

  Du kan klikke Skjul dialogboks-knappen Fold sammen-knappen , på høyre side av boksen Diagramdataområde, og deretter merke området du vil bruke for tabellen i regnearket. Når du er ferdig, klikker du knappen Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

 4. Merk cellene som inneholder dataene du vil skal vises i diagrammet i regnearket.

  Hvis du vil rad- og kolonneetiketter skal vises i diagrammet, kan du ta med cellene som inneholder dem i det merkede området.

  Hvis du bruker piltastene til å plassere pekeren for å angi referansen, kan du trykke F2 for å sikre at du er i redigeringsmodus. Når du trykker F2 igjen bytter tilbake til punkt-modus. Du kan kontrollere gjeldende modus på statuslinjen.

Gi nytt navn til eller redigere en dataserie som vises i et diagram

Du kan endre navnet og verdiene til eksisterende dataserier uten å påvirke dataene i regnearket.

 1. Klikk diagrammet som inneholder dataseriene som du vil endre.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

 3. I dialogboksen Velg datakilde under Forklaringstekster (serie), velg dataseriene som du vil endre, og klikk deretter Rediger.

 4. Hvis du vil gi nytt navn til dataserier i Serienavn-boksen skriver du inn navnet du vil bruke for serien, eller velg navnet på regnearket. Navnet du skriver inn vises i diagramforklaringen, men ikke er lagt til regnearket.

 5. Hvis du vil endre dataområdet for dataserien i serieverdier-boksen skriver du inn referansen til dataområdet i dataserien du vil legge til, merke området i regnearket, eller Skriv inn verdiene i boksene. Verdier som du skriver inn legges ikke til regnearket.

  Hvis diagrammet er et punktdiagram (XY), vises boksene Serie X og serie Y-verdiene slik at du kan endre dataområdet for disse verdiene. Hvis diagrammet er et boblediagram, vises boksene serie X-verdiene, serie Y-verdier og serie boblediagram størrelser slik at du kan endre dataområdet for disse verdiene.

For hver av boksene serie, kan du klikker du Skjul dialogboks-knappen Fold sammen-knappen , på høyre side av boksen Serienavn eller serieverdier, og velg deretter området du vil bruke for tabellen i regnearket. Når du er ferdig, klikker du knappen Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

Hvis du bruker piltastene til å plassere pekeren for å angi referansen, kan du trykke F2 for å sikre at du er i redigeringsmodus. Når du trykker F2 igjen bytter tilbake til punkt-modus. Du kan kontrollere gjeldende modus på statuslinjen.

Endre rekkefølgen på dataserien

 1. Klikk diagrammet som inneholder dataseriene som du vil endre.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

 3. I dialogboksen Velg datakilde under Forklaringstekster (serie), velger du dataseriene som du vil flytte til en annen plassering i rekkefølge.

 4. Klikk pilene Flytt opp eller Flytt ned for å flytte dataserien.

 5. Gjenta trinn 3 og 4 for alle dataserier du vil flytte.

Endre den vannrette aksen (kategori) akseetiketter

Når du endrer den vannrette aksen (kategori) endres akseetiketter alle vannrette akseetiketter. Du kan ikke endre individuelle, vannrette akseetiketter.

 1. Klikk diagrammet som inneholder de vannrette akseetikettene som du vil endre.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

 3. Klikk Rediger under Vannrette akseetiketter (kategori).

 4. Skriv inn referansen til dataområdet av dataseriene som du vil bruke for de vannrette akseetikettene i boksen område for akseetikett, eller merke området i regnearket.

  Du kan klikke Skjul dialogboks-knappen Fold sammen-knappen , på høyre side av boksen Serienavn eller serieverdier og deretter merke området du vil bruke for tabellen i regnearket. Når du er ferdig, klikker du knappen Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

  Hvis du bruker piltastene til å plassere pekeren for å angi referansen, kan du trykke F2 for å sikre at du er i redigeringsmodus. Når du trykker F2 igjen bytter tilbake til punkt-modus. Du kan kontrollere gjeldende modus på statuslinjen.

Fjerne data fra et diagram

Med Beregningsalternativer satt til automatisk fjernes dataene som er slettet fra regnearket automatisk fra diagrammet. Du kan også fjerne data fra diagrammet uten å påvirke kildedataene i regnearket.

Slette kildedataene i regnearket

 • Merk cellen eller celleområdet som inneholder dataene du vil fjerne fra diagrammet, og deretter trykker du DELETE i regnearket.

  • Hvis du fjerner data fra merkede celler, tegnes tomme celler inn i diagrammet. Du kan endre måten tomme celler tegnes ved å høyreklikke diagrammet, og deretter velge skjulte og tomme celler.

  • Hvis du sletter en kolonne, fjernes hele dataseriene fra diagrammet. Hvis du sletter en rad, kan du få en feilmelding. Når du klikker OK, kan diagrammet vise én eller flere datapunkt i dataserien du har slettet. Du kan klikke disse datapunkt, og trykk deretter Slett.

Fjerne en dataserie i diagrammet

 1. Klikk diagrammet eller dataseriene som du vil fjerne, eller gjør følgende for å velge den diagram eller en dataserie fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk et diagram.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramområdet i i Merket område-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Gjør ett av følgende:

  1. Hvis du har valgt diagrammet, gjør du følgende:

   1. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

    Båndet i Excel

   2. I dialogboksen Velg datakilde under Forklaringstekster (serie), velg dataseriene som du vil fjerne, og klikk deretter Fjern.

  2. Hvis du har valgt en dataserie i diagrammet, trykker du del.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid be en ekspert i Excel teknisk fellesskap, få støtte i fellesskapet Svareller foreslå en ny funksjon eller forbedring i Excel bruker tale.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×