Oppdatere arbeid for et prosjekt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Etter hvert som arbeid i prosjektet pågår, kan du oppdatere plan med de faktisk start- og sluttdatoene, faktisk arbeid, faktisk og gjenstående varighet, og gjeldende prosent fullført og prosent av arbeid fullført.

Hva vil du gjøre?

Oppdatere faktisk start- og sluttdatoer

Oppdatere faktisk arbeid

Oppdatere faktiske og gjenstående varighet

Oppdatere prosent fullført og prosent arbeid fullført

Oppdatere faktiske start- og sluttdatoer

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Velg aktiviteten du vil oppdatere, i Aktivitetsnavn-feltet.

  Du kan ikke oppdatere de faktiske start- og sluttdatoene for et aktivitetssammendrag.

 3. Velg OppfølgingVerktøy-menyen, og klikk deretter Oppdater aktiviteter.

 4. Skriv inn de nye datoene i boksene Start og Slutt under Faktisk.

  Obs!: 

  • Når du legger inn faktisk startdato eller faktisk sluttdato for en aktivitet, endres den tilsvarende planlagte datoen for aktiviteten. Opprinnelige datoer påvirkes imidlertid ikke av endringer du gjør i de faktiske eller planlagte datoene. Hvis du vil sammenligne opprinnelige og planlagte datoer, velger du TabellVis-menyen, og deretter klikker du Avvik.

  • Hvis du angir en faktisk sluttdato for en aktivitet, beregnes prosent fullført som 100 %.

  • Hvis du raskt vil oppdatere faktiske start- og sluttdatoer for flere aktiviteter som har samme dato, merker du hver aktivitet du vil oppdatere, velger OppfølgingVerktøy-menyen, og klikker deretter Oppdater prosjekt. Klikk Angi % fullført per, skriv inn eller velg en dato, og klikk deretter Merkede aktiviteter ved siden av For.

Til toppen av siden

Oppdatere faktisk arbeid

Hvis du vet hvor mye arbeid som er utført på en aktivitet, kan du angi faktisk arbeid for aktiviteten. Hvis du vet hvor mye arbeid hver ressurs har utført på en aktivitet, kan du angi det faktiske arbeidet for hver tildelt ressurs.

Oppdatere totalt faktisk arbeid for aktiviteter

 1. Klikk Flere visningerVis-menyen.

 2. Klikk Aktivitetsliste i Visninger-listen, og klikk deretter Bruk.

 3. Velg TabellVis-menyen, og klikk deretter Arbeid.

 4. Skriv inn verdiene for faktisk arbeid for aktivitetene du vil oppdatere, i Faktisk-feltet.

  Verdiene for prosent fullført arbeid og gjenstående arbeid som er beregnet på nytt, vises i feltene % arb. ferd. (Prosent arbeid ferdig) og Gjenstående (Gjenstående arbeid). Bruk tabulatortasten for å flytte til feltet hvis det ikke er synlig.

Obs!: Når du angir faktisk arbeid for en aktivitet, beregnes prosentsatsen for fullført arbeid og gjenstående arbeid i henhold til formlene Prosent arbeid fullført = Faktisk arbeid / Arbeid og Gjenstående arbeid = Arbeid - Faktisk arbeid.

Oppdatere faktisk arbeid for ressurstildelinger

Hvis du vil registrere hvor mye arbeid hver ressurs har utført på en aktivitet i løpet av en bestemt tidsperiode (for eksempel daglig), kan du angi den tidsinndelt informasjonen for faktisk arbeid for hver tildelte ressurs.

Hvis du vil registrere hvor mye arbeid hver ressurs har utført på en aktivitet etter at aktiviteten startet, kan du angi totalt, faktisk arbeid som utføres av hver tildelte ressurs.

 1. Klikk AktivitetsbeleggVis-menyen.

 2. Hvis du oppdaterer det tidsinndelte faktiske arbeidet for hver tildelte ressurs, velger du DetaljerFormat-menyen, og deretter klikker du Faktisk arbeid.

 3. I Fakt. arbeid-feltet i høyre rute i visningen registrerer du faktisk arbeid for ressurstildelingene du vil oppdatere.

  Som standard er tidsskalaen i Ressursbelegg-visningen inndelt i dager. Hvis du vil oppdatere faktisk arbeid for en ressurstildeling med et annet tidsintervall (for eksempel hver uke eller måned), kan du endre tidsskalaen.

  Obs!: Faktisk arbeid i hver periode legges sammen for å vise totalt faktisk arbeid for hver ressurs. Totale arbeidsverdier for hver ressurs legges også sammen for å vise arbeidstotaler for hver aktivitet.

 4. Hvis du oppdaterer det totale faktiske arbeidet som er utført av hver tildelte ressurs, velger du TabellVis-menyen, og deretter klikker du Arbeid.

 5. Skriv inn eller velg faktisk arbeid for ressurstildelingen du vil oppdatere, i Faktisk-feltet.

  Bruk tabulatortasten for å flytte til feltet hvis det ikke er synlig.

  Obs!: Når du angir faktisk arbeid for en ressurstildeling, beregnes fullføringsprosenten for arbeid og gjenstående arbeid for tildelingen i henhold til formlene Fullføringsprosent for arbeid = Faktisk arbeid / Arbeid og Gjenstående arbeid = Arbeid - Faktisk arbeid. For hver aktivitet beregnes og vises summen av arbeidet som utføres av de ulike ressursene.

Til toppen av siden

Oppdatere faktisk og gjenstående varighet

Hvis du vet at en aktivitet vil ta mer eller mindre tid enn den gjenstående, beregnede varigheten, kan du angi gjenstående varighet.

 1. Klikk Flere visningerVis-menyen.

 2. Klikk Aktivitetsliste i Visninger-listen, og klikk deretter Bruk.

 3. Velg TabellVis-menyen, og klikk deretter Oppfølging.

 4. I feltet Fakt. varighet (Faktisk varighet) skriver du inn faktisk varighet for aktivitetene du vil oppdatere.

  De beregnede verdiene for fullføringsprosent og gjenstående varighet vises henholdsvis i feltene % fullført (Prosent fullført) og Gjenst. varighet (Gjenstående varighet).

  Bruk tabulatortasten for å flytte til feltet hvis det ikke er synlig.

 5. I feltet Gjenst. varighet (Gjenstående varighet) skriver du inn gjenstående varighet for aktivitetene du vil oppdatere.

  Verdiene for varighet og fullføringsprosent som er beregnet på nytt, vises i feltene Varighet og % fullført (Prosent fullført). (Det kan hende at du må sette inn Varighet-feltet.) Bruk tabulatortasten for å flytte til feltet hvis det ikke er synlig.

  Obs!: 

  • Når du angir den faktiske varigheten for en aktivitet, beregnes fullføringsprosenten og gjenstående varighet i henhold til formlene Prosent fullført = Faktisk varighet / Varighet og Gjenstående varighet = Varighet - Faktisk varighet.

  • Når du justerer gjenstående varighet for en aktivitet, beregnes varigheten og prosent av arbeid fullført i henhold til formlene Varighet = Gjenstående varighet + Faktisk varighet og Prosent fullført = Faktisk varighet / Varighet.

  • Hvis du angir en faktisk varighet som er større enn planlagt varighet før aktiviteten er fullført, oppdateres den planlagte varigheten automatisk i Project, slik at den samsvarer med faktisk varighet, den gjenstående varigheten endres til null, og aktiviteten merkes som 100 % fullført.

Til toppen av siden

Oppdatere prosent fullført og prosent av arbeid fullført

Ved å angi prosentsatsen for en fullført aktivitet, er det enklere å registrere faktisk fremdrift. Ved å angi en fullføringsprosent mellom 0 (for en aktivitet som ikke er startet) og 100 (for en aktivitet som er fullført), kan du sammenligne planlagt med faktisk fremdrift.

Tips!: Hvis du raskt oppdatere prosent fullført for bestemte aktiviteter til 0%, 25%, 50%, 75% eller 100%, holder du nede CTRL og klikk hver oppgave som du vil oppdatere i listen, og klikk deretter den tilsvarende prosent fullført-knappen, for eksempel 25% fullført Knappesymbol , på den Verktøylinjen for oppfølging. Hvis du vil vise verktøylinjen for oppfølging i Vis-menyen, pek på Verktøylinjer, og klikk deretter Sporing.

Hvis du har tildelt ressurser til aktiviteter og følger opp arbeidet, kan du angi prosentsatsen for arbeid som er fullført for en aktivitet. Ved å angi en fullføringsprosent for arbeid mellom 0 (når det er ikke utført arbeid på aktiviteten) og 100 (når alt arbeid er utført på aktiviteten), kan du sammenligne planlagt arbeid med faktisk fullført arbeid.

 1. Klikk Flere visningerVis-menyen.

 2. Klikk Aktivitetsliste i Visninger-listen, og klikk deretter Bruk.

 3. Hvis du vil oppdatere prosent fullført, velger du TabellVis-menyen, og deretter klikker du Oppfølging.

 4. Skriv inn fullføringsprosenten for aktivitetene du vil oppdatere, i feltet % fullført (Prosent fullført).

  Verdiene for faktisk varighet og gjenstående varighet som er beregnet på nytt, vises i feltene Fakt. varighet (Faktisk varighet) og Gjenst. varighet (Gjenstående varighet).

 5. Hvis du vil oppdatere prosent av arbeid fullført, velger du TabellVis-menyen, og deretter klikker du Arbeid.

 6. Angi fullføringsprosenten for arbeid for aktivitetene du vil oppdatere, i feltet % arb. ferd. (prosent av arbeid fullført). Trykk TAB for å flytte feltet hvis det ikke synes.

  Verdiene for faktisk og gjenstående arbeid som er beregnet på nytt, vises henholdsvis i feltene Faktisk og Gjenstående.

  Obs!: 

  • Når du angir fullføringsprosenten for en aktivitet, beregnes faktisk varighet og gjenstående varighet på grunnlag av formlene Faktisk varighet = Varighet * Prosent fullført og Gjenstående varighet = Varighet - Faktisk varighet.

  • Når du angir fullføringsprosenten for arbeid for en aktivitet, beregnes faktisk arbeid og gjenstående arbeid i henhold til formlene Fullført og gjenstående arbeid = Arbeid - Faktisk arbeid.

  • Fullføringsprosenten for et aktivitetssammendrag beregnes automatisk på grunnlag av fremdriften for delaktivitetene. Du kan også angi fullføringsprosenten manuelt for et aktivitetssammendrag.

  • Prosentandelen av arbeid i et aktivitetssammendrag som fullført, beregnes automatisk på grunnlag av fremdriften for delaktivitetene. Du kan også angi fullføringsprosenten manuelt for et aktivitetssammendrag.

   Hvis du angir prosentandelen av arbeid for et aktivitetssammendrag manuelt, brukes denne prosentandelen på delaktiviteter basert på hvor de er planlagt. På aktiviteter som er planlagt tidligere, brukes fremdriften inntil de er fullført, og fremdriften blir brukt på aktiviteter helt til alle er fullført.

  • Du kan sette standardverdier for å angi hvordan Project skal justere automatisk hvor faktisk og gjenstående arbeid skal plasseres i forhold til statusdatoen for prosjektet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×