Operatoren Between...And

Fastslår om verdien til uttrykket faller innenfor et angitt verdiområde. Du kan bruke denne operatoren i SQL-setninger.

Syntaks

uttr [Ikke] Mellomverdi1Ogverdi2

Operatorsyntaksen Between...And har følgende deler:

Del

Beskrivelse

uttr

Uttrykk som identifiserer feltet som inneholder dataene du vil evaluere.

verdi1, verdi2

Uttrykk som du vil evaluere uttr opp mot.


Kommentarer

Hvis verdien til uttr er mellom verdi1 og verdi2 (inkludert), returneres operatoren Between...And som True. Ellers returneres den som False. Du kan inkludere den logiske operatoren Not for å evaluere det motsatte forholdet (det vil si om uttr er utenfor området som er angitt av verdi1 og verdi2).

Du kan bruke Between...And for å fastslå om verdien til et felt faller innenfor et angitt numerisk område. Det følgende eksemplet fastslår om en ordre ble sendt til en plassering, innenfor et område med postnumre. Hvis postnummeret er mellom 98101 og 98199, returnerer funksjonen IIf "Local". Ellers returneres "Nonlocal".

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

Hvis uttr, verdi1 eller verdi2 er Null, returnerer Between...And en Null-verdi.

Da jokertegn , som for eksempel *, behandles som litteraler, kan du ikke bruke dem med operatoren Between...And. Du kan for eksempel ikke bruke 980* og 989* for å finne postnumre som begynner med 980 til 989. Du har i stedet to alternativer du kan prøve for å oppnå dette. Du kan legge til et uttrykk i spørringen som tar de tre tegnene helt til venstre i tekstfeltet, og bruker Between...And på disse tegnene. Eller du kan legge til ekstra tegn i de høye og lave verdiene – i dette tilfellet 98000 til 98999 eller 98000 til 98999-9999, hvis du bruker forlengede postnumre. (Du må utelate tre -0000 fra de lave verdiene, ellers fjernes 98000 hvis noen postnumre har forlengede deler og andre ikke.Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×