OnNotInList-egenskapen

Gjelder for

ComboBox-objektet

Angir eller returnerer verdien av On Not in List-boksen i Egenskaper-vinduet i en kombinasjonsboks. Lese/skrive Streng.

uttrykk.OnNotInList

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Denne egenskapen er nyttig for programmatisk å endre handlingen som Microsoft Office Access 2007 utfører når en hendelse utløses. For eksempel kan det hende at du mellom hendelsessamtaler vil endre parametrene for et uttrykk, eller bytte fra en hendelsesprosedyre til et uttrykk eller en makro, avhengig av omstendighetene som utløste hendelsen.

Hendelsen NotInList forekommer når brukeren angir en verdi i tekstboksdelen av en kombinasjonsboks som ikke finnes i kombinasjonsbokslisten.

Verdien OnNotInList vil være én av følgende, avhengig av hva som er valgt i vinduet Velg verktøy (tilgjengelig ved å klikke på Bygg-knappen ved siden av OnNotInList-boksen i kombinasjonsboksens egenskapsark):

  • Hvis Uttrykksverktøy er valgt, blir verdien «=uttrykk», der uttrykk er uttrykket fra Uttrykksverktøy-vinduet.

  • Hvis Makroverktøy er valgt, vil verdien være navnet på makroen.

  • Hvis Kodeverktøy er valgt, blir verdien «[Hendelsesprosedyre]».

Hvis On Not in List-boksen er tom, er egenskapsverdien en tom streng.

Eksempel

Det følgende eksemplet skriver ut verdien av egenskapen OnNotInList i øyeblikksvinduet for "Stat"-kombinasjonsboksen i skjemaet «Ordrebehandling».

Debug.Print Forms("Order Entry"). _
Controls("State").OnNotInList
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×