Om arbeidsflytene som er inkludert i SharePoint

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

SharePoint-arbeidsflyter er forhåndsprogrammerte miniprogrammer som effektiviserer og automatiserer en rekke forretningsprosesser, for eksempel innsamling av signaturer, tilbakemeldinger eller godkjenninger for en plan eller et dokument, eller for å spore gjeldende status for en rutineprosedyre. SharePoint-arbeidsflyter er utformet for å spare deg tid og krefter, og for å oppnå konsekvens og effektivitet i oppgaver du utfører jevnlig.

Sammenligning av manuell prosess med automatisert arbeidsflyt

Denne artikkelen handler om forhåndsprogrammerte arbeidsflytene som følger med SharePoint 2010, som du velger alternativer i en Tilknytningsskjemaet når du legger til versjoner av dem for bruk i lister, biblioteker og hele områdesamlinger.

Det er også mulig å få mer omfattende tilpasninger av disse inkludert arbeidsflyttyper, og til og med opprette dine egne egendefinerte arbeidsflyter fra grunnen av, ved hjelp av SharePoint Designer og andre programmer. Hvis du vil lære mer om disse prosessene, kan du se artikkelen Innføring i utforming og tilpasse arbeidsflyter.

I mellomtiden i denne artikkelen vil du lære mer om hele settet med inkludert arbeidsflyter.

Hvis du foretrekker å hoppe over rett til detaljerte instruksjoner for en bestemt arbeidsflyt, finner du koblinger til hver av dem i Hva er neste del, som du kan koble til fra følgende innholdsfortegnelsen.

Hva vil du vite?

Hva er en SharePoint-arbeidsflyt?

Hvilke prosesser kan jeg automatisere ved hjelp av en SharePoint-arbeidsflyt?

Godkjenning (distribuere et dokument eller element for godkjenning eller avvisning)

Samle inn tilbakemelding (distribuere et dokument eller element for tilbakemelding)

Samle inn signaturer (distribuere et dokument, en arbeidsbok eller et skjema for digitale signaturer)

Arbeidsflyt for godkjenning (Behandle dokumentutløp og oppbevaring)

Tre statuser (Spor et spørsmål, prosjektet eller aktiviteten til og med tre statuser eller faser)

Hvem kan legge til og starte en SharePoint-arbeidsflyt?

Hvordan legge til og kjører en SharePoint-arbeidsflyt?

Kan jeg opprette egendefinerte SharePoint-arbeidsflyter?

Hva er det neste?

Hva er en SharePoint-arbeidsflyt?

Du vet sikkert allerede hva et flytskjema er. Det er en grafisk kart over en prosess, med instruksjoner om hva som skjer på hvert trinn.

Arbeidsflytprosess

En SharePoint-arbeidsflyt er et automatisert flytskjema som eliminerer mye arbeidskraft, gjetting og tilfeldigheter i dine vanlige arbeidsprosesser.

Se for eksempel på dokumentgodkjenningsprosessen på figuren. Hvis du kjører denne prosessen manuelt, kan det innebære mye kontroll, oversiktsholding og sending av dokumenter og påminnelser. Hver av disse oppgavene må utføres av deg eller av dine kolleger. Det betyr mye ekstraarbeid og (kanskje enda verre) konstante avbrudd.

Men når du bruker arbeidsflyten godkjenning av SharePoint-dokument til å kjøre prosessen, alle som kontrollerer og sporing og der og videresender gjøres av arbeidsflyten, automatisk. Hvis noen er forsinket å fullføre en aktivitet, eller hvis noen andre pusten oppstår, generere de fleste arbeidsflytene som følger en melding om å gi deg beskjed om den. Ingen i gruppen trenger å overvåke forkant prosessen, fordi med en SharePoint-arbeidsflyt prosessen er alltid det å gi overvåking seg selv.

Og det er enkelt å kjøre en SharePoint-arbeidsflyt. Du kan bare velge arbeidsflyttypen du vil angi alternativer som fungerer best i din situasjon, og la SharePoint overta. Og selvfølgelig du kan avbryte eller avslutte en arbeidsflyt når du trenger.

Til toppen av siden

Hvilke prosesser kan jeg automatisere ved hjelp av en SharePoint-arbeidsflyt?

Hver av arbeidsflyttyper som er inkludert i SharePoint virker som en mal. Du legger til en versjon av arbeidsflyten for én liste eller et bibliotek eller en hel områdesamling, ved hjelp av et skjema for arbeidsflytstart til å angi alternativer og valgene du ønsker for denne versjonen, som arbeidsflyten tilordner oppgaver til oppgave tidsfrister, hvordan den arbeidsflyten kan startet og av hvem, instruksjoner som skal inkluderes i aktivitet-meldinger og så videre.

SharePoint 2010 gir fem forhåndsprogrammerte arbeidsflyttyper

Obs!: Med SharePoint Server 2010, og med SharePoint Online for Office 365 for virksomheter inkluderes alle fem følgende typer arbeidsflyt. Med SharePoint Online for Office 365 for småbedrifter og eksperter, men er bare arbeidsflyttypen tre statuser inkludert.

Godkjenning (distribuere et dokument eller element for godkjenning eller avvisning)

Merke En arbeidsflyt for godkjenning ruter et dokument eller annet element til utvalgte personer for godkjenning eller avvisning deres.

Du kan også bruke en arbeidsflyt for godkjenning til å kontrollere innholdsgodkjenning i en liste eller et bibliotek

Mer informasjon og trinnvise instruksjoner, kan du se artikkelen handler om arbeidsflyter for godkjenning.

(Det er også en annen, lignende arbeidsflyttypen for bruk i publiserende nettsteder, publisering godkjenningsarbeidsflyten.)

Samle inn tilbakemelding (distribuere et dokument eller element for tilbakemelding)

Arbeidsflyten Samle inn tilbakemelding En arbeidsflyt for innsamling av tilbakemelding ruter et dokument eller et annet element til utvalgte personer for tilbakemelding.

Arbeidsflyten for innsamling av tilbakemelding konsoliderer all tilbakemelding fra deltakerne for eieren av arbeidsflyten, og gir en oversikt over gjennomgangsprosessen.

Mer informasjon og trinnvise instruksjoner, kan du se artikkelen handler om arbeidsflyter for innsamling av tilbakemelding.

Samle inn signaturer (distribuere et dokument, en arbeidsbok eller et skjema for digitale signaturer)

Arbeidsflyt for innsamling av signaturer Arbeidsflyten for innsamling av signaturer ruter et Microsoft Office-dokument til utvalgte personer for sine digitale signaturer.

Legg merke til at innsamling av signaturer arbeidsflyten fungerer bare med Word-dokumenter, Excel-arbeidsbøker, amd InfoPath-skjemaer.

Mer informasjon og trinnvise instruksjoner, kan du se artikkelen handler om arbeidsflyter for innsamling av signaturer.

Arbeidsflyt for godkjenning (Behandle dokumentutløp og oppbevaring)

Arbeidsflyt for Godkjenning av fjerning Arbeidsflyten godkjenning av fjerning er utformet for å støtte i en organisasjon. Denne arbeidsflyten behandler dokumentutløp og oppbevaring prosessen ved at deltakerne kan bestemme om skal beholdes eller slettes utløpte dokumenter eller elementer.

Når arbeidsflyten godkjenning av fjerning starter, opprettes det arbeidsflytoppgaver for godkjenning av fjerning for bestemte dokumenter og elementer i oppgavelisten for arbeidsflyten. Fordi det er sannsynlig at arbeidsflyten godkjenning av fjerning kan generere et stort antall oppgaver (spesielt hvis det er konfigurert til å starte automatisk når elementer utløper), arbeidsflyten godkjenning av fjerning tilbyr støtte for flere oppgaven er fullført, så som registrerer ledere eller andre autoriserte brukere kan behandle et stort antall elementer for sletting i ett trinn.

Du kan konfigurere arbeidsflyten godkjenning av fjerning skal fungere i samarbeid med funksjonen for utløpspolicy i en policy for informasjonsbehandling, slik at arbeidsflyten starter automatisk hver gang et dokument eller element på et område utløper.

Mer informasjon og trinnvise instruksjoner, kan du se artikkelen bruke en arbeidsflyt for godkjenning av fjerning.

Tre statuser (spore et problem, et prosjekt eller en oppgave gjennom tre statuser eller faser)

Arbeidsflyt med tre statuser Tre statuser er utformet for å spore statusen for et listeelement gjennom tre statuser (faser). Det kan brukes til å styre forretningsprosesser som krever at organisasjoner holder oversikt over et stort antall problemer eller elementer – kundestøtte problemer, salgsmuligheter eller prosjektoppgaver, for eksempel.

For hver overgang mellom statusene tildeler arbeidsflyten en oppgave til en person og sender et e-postvarsel til den personen om oppgaven. Når oppgaven er fullført, oppdaterer arbeidsflyten statusen for elementet, og prosessen går videre til neste status. Arbeidsflyten med tre statuser er utviklet for å fungere med listemalen Problemsporing, men den kan brukes med alle lister som inneholder en Valg-kolonne med tre eller flere verdier.

Mer informasjon og trinnvise instruksjoner, kan du se artikkelen bruke en arbeidsflyt med tre statuser.

Til toppen av siden

Hvem kan legge til og starte en SharePoint-arbeidsflyt?

For å kunne legge til eller starte en arbeidsflyt må du ha riktig tillatelse for listen, biblioteket eller nettstedssamlingen der arbeidsflyten kjøres.

  • Legge til en arbeidsflyt    Du må ha tillatelsen Behandle lister for å legge til en arbeidsflyt som standard. (Gruppen eiere har tillatelsen Behandle lister som standard, medlemmer-gruppen og gruppen besøkende ikke.)

  • Å starte en arbeidsflyt    Som standard, må du også ha tillatelsen Rediger elementer for å starte en arbeidsflyt som er allerede er lagt til. (Gruppen medlemmer og eiere-gruppen både har tillatelsen Rediger elementer som standard, besøkende-gruppen ikke.)
    Eiere kan også velge å konfigurere bestemte arbeidsflyter slik at de kan være gang bare medlemmer av eiere-gruppen.

Til toppen av siden

Hvordan legger jeg til og kjører en SharePoint-arbeidsflyt?

Diagrammet nedenfor viser de grunnleggende stadiene for planlegging, tilføying, kjøring og endring av en SharePoint-arbeidsflyt. Hvert trinn behandles i det følgende.

Arbeidsflytprosess

Planlegg Sørg sikker på at du vet hvilke alternativer du ønsker, og hva slags informasjon du må ha tilgjengelig når du bruker intiation-skjemaet til å legge til din versjon av arbeidsflyten.

  • Lær mer    Finne ut hvilken av inkludert arbeidsflyten skal gjøre jobben du vil bruke.

  • Legg til    Fyll ut initieringsskjemaet for å legge til arbeidsflytversjonen i en liste, et bibliotek eller en nettstedssamling.

  • Start    Start den nye arbeidsflyten, enten manuelt eller automatisk, på et dokument eller et annet element i en liste eller et bibliotek. (Hvis du starter den manuelt, kan du endre noen av innstillingene for tilknytningsskjemaet i et kortere initieringsskjema.) Når arbeidsflyten starter, opprettes oppgaver, varselmeldinger sendes og handlinger og hendelser begynner å spores.

  • Overvåk    Når arbeidsflyten kjører, kan du vise statussiden for arbeidsflyten for å se hvilke oppgaver som er fullført og hvilke andre handlinger som er utført. Her kan du justere nåværende og fremtidige oppgaver, og om nødvendig avbryte eller avslutte arbeidsflyten.

  • Se gjennom    Når arbeidsflyten er kjørt ferdig, kan du se hele historien på statussiden. Der kan du også opprette statistiske rapporter om den generelle ytelsen til arbeidsflyten.

  • Endre    Hvis arbeidsflyten ikke fungerer helt som du ønsker, kan du åpne det opprinnelige tilknyttingsskjemaet og gjøre endringene der.

Til toppen av siden

Kan jeg opprette egendefinerte SharePoint-arbeidsflyter?

Hvis du trenger mer fleksibilitet med en innebygd arbeidsflyt, kan du tilpasse den ytterligere med et annet verktøy som SharePoint Designer. Du kan også opprette dine egne opprinnelige arbeidsflyten fra grunnen av.

Du kan bruke Workflow Designer til å opprette regler som knytter sammen betingelser og handlinger med elementer i SharePoint-lister og biblioteker. Endringer i elementer i lister eller biblioteker utløser handlinger i arbeidsflyten.

Du kan for eksempel lage en arbeidsflyt som starter en ekstra godkjenningsarbeidsflyt hvis en vares kostnader overstiger et bestemt beløp.

Du kan også definere en arbeidsflyt for et sett med relaterte dokumenter. Hvis du for eksempel hvis arbeidsflyten er knyttet til et dokumentbibliotek, eller hvis det er filtrert til innholdstypen dokument, vises det en gruppe med kontekstavhengig handlinger for dokumentsett. Et dokumentsett er en ny funksjon i SharePoint Server 2010 som gjør at en gruppe med dokumenter som skal behandles som én enhet, slik at en handling for arbeidsflyt for et dokumentsett kan kjøres på hvert av elementene i denne dokumentsett.

For mer informasjon, kan du se Innføring i utforming og tilpasse arbeidsflyter.

Til toppen av siden

Neste trinn

Vise ett av følgende artikler for mer detaljerte instruksjoner om hvordan du arbeider med inkludert arbeidsflyttyper:

Og hvis du er interessert i å gjøre flere tilpasninger i noen av grunnleggende inkludert arbeidsflyttyper – utover hva du kan gjøre ved å bruke Tilknytningsskjemaet, det vil si, eller hvis du vil bygge din egen opprinnelige arbeidsflyt fra grunnen, kan du se artikkelen Innføring i utforming og tilpasse arbeidsflyter.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×