Om arbeidsflytene som er inkludert i SharePoint

Om arbeidsflytene som er inkludert i SharePoint

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SharePoint-arbeidsflyter innebærer forhåndsprogrammerte programmer som effektivisere og automatisere en rekke forretningsprosesser. Arbeidsflyter kan variere fra samle inn signaturer, tilbakemelding eller godkjenninger for en plan eller et dokument, til sporing av gjeldende status for en rutinemessig prosedyre. SharePoint-arbeidsflyter er utformet for å spare tid og krefter og hente konsekvens og effektivitet til aktiviteter du utfører regelmessig.

Hva er en SharePoint-arbeidsflyt?

Du vet sikkert allerede hva et flytskjema er. Det er en grafisk kart over en prosess, med instruksjoner om hva som skjer på hvert trinn.

Arbeidsflytprosess

En SharePoint-arbeidsflyt er et automatisert flytskjema som eliminerer mye arbeidskraft, gjetting og tilfeldigheter i dine vanlige arbeidsprosesser.

Se for eksempel på dokumentgodkjenningsprosessen på figuren. Hvis du kjører denne prosessen manuelt, kan det innebære mye kontroll, oversiktsholding og sending av dokumenter og påminnelser. Hver av disse oppgavene må utføres av deg eller av dine kolleger. Det betyr mye ekstraarbeid og (kanskje enda verre) konstante avbrudd.

Men når du bruker arbeidsflyten godkjenning av SharePoint-dokument til å kjøre prosessen, alle som kontrollerer og sporing og der og videresender gjøres av arbeidsflyten, automatisk. Hvis noen er forsinket å fullføre en aktivitet, eller hvis noen andre pusten oppstår, generere de fleste arbeidsflytene som følger en melding om å gi deg beskjed om den. Ingen i gruppen trenger å overvåke forkant prosessen fordi med en SharePoint-arbeidsflyt prosessen er alltid det å gi overvåking seg selv.

Og det er lett å kjøre en SharePoint-arbeidsflyt. Du bare velger arbeidsflyten du vil ha, angir hvilke alternativer som vil fungere best i din situasjon, og lar deretter arbeidsflyten ta over. Du kan selvfølgelig avbryte eller avslutte en arbeidsflyt når du har behov for det.

Hver av arbeidsflyttyper inkludert act som en mal. Du legger til en versjon av arbeidsflyten for én liste eller et bibliotek eller en hel områdesamling ved hjelp av et skjema for arbeidsflytstart til å angi alternativer og valgene du ønsker for denne versjonen. Disse alternativene og valgene inkluderer som arbeidsflyten tilordner oppgaver til oppgaven tidsfrister, hvordan arbeidsflyten kan startes og av hvem, instruksjonene for å inkluderes i aktivitet-varsler, og så videre.

Viktig!:  Arbeidsflytene Godkjenning, Samle tilbakemelding og Samle signaturer er som standard ikke aktivert, og står ikke oppført i listeboksen Velg en arbeidsflytmal for tilknytningsskjemaet. En nettstedsadministrator må aktivere dem for å gjøre dem tilgjengelig for bruk, på områdesamlingsnivå.

Det finnes fem forhåndsprogrammerte arbeidsflyttyper.

Merke En arbeidsflyt for godkjenning ruter et dokument eller annet element til utvalgte personer for godkjenning eller avvisning deres. Du kan også bruke en arbeidsflyt for godkjenning til å kontrollere innholdsgodkjenning i en liste eller et bibliotek. Mer informasjon og trinnvise instruksjoner, kan du se informasjon om godkjenningsarbeidsflyter.

Arbeidsflyten Samle inn tilbakemelding En arbeidsflyt for innsamling av tilbakemelding ruter et dokument eller et annet element til utvalgte personer for tilbakemelding. Arbeidsflyten for innsamling av tilbakemelding konsoliderer all tilbakemelding fra deltakerne for eieren av arbeidsflyten, og gir en oversikt over gjennomgangsprosessen. Mer informasjon og trinnvise instruksjoner, kan du se informasjon om arbeidsflyter for innsamling av tilbakemelding.

Arbeidsflyt for innsamling av signaturer Arbeidsflyten for innsamling av signaturer ruter et Microsoft Office-dokument til utvalgte personer for sine digitale signaturer. Legg merke til at arbeidsflyten for innsamling av signaturer fungerer bare med Word-dokumenter, Excel-arbeidsbøker og InfoPath-skjemaer. Mer informasjon og trinnvise instruksjoner, kan du se informasjon om arbeidsflyter for innsamling av signaturer.

Arbeidsflyt med tre statuser Tre statuser er utformet for å spore statusen for et listeelement gjennom tre statuser (faser). Det kan brukes til å styre forretningsprosesser som krever at organisasjoner holder oversikt over et stort antall problemer eller elementer – kundestøtte problemer, salgsmuligheter eller prosjektoppgaver, for eksempel.

For hver overgang mellom statusene tildeler arbeidsflyten en oppgave til en person og sender et e-postvarsel til den personen om oppgaven. Når oppgaven er fullført, oppdaterer arbeidsflyten statusen for elementet, og prosessen går videre til neste status. Arbeidsflyten med tre statuser er utviklet for å fungere med listemalen Problemsporing, men den kan brukes med alle lister som inneholder en Valg-kolonne med tre eller flere verdier.

Mer informasjon og trinnvise instruksjoner, kan du se bruke en arbeidsflyt med tre statuser.

Arbeidsflyt for Godkjenning av fjerning En arbeidsflyt ligner på andre SharePoint-arbeidsflyter ved at den automatiserer ruting av innhold til fageksperter og interessenter for gjennomgang og godkjenning. Hva gjør publisering godkjenningsarbeidsflyten unike, er at det er spesielt utformet for publisering av områder der publisering av nye og oppdaterte nettsider er strengt kontrollert. I disse nettstedstyper kan ikke nytt innhold ikke publiseres før den er godkjent av hver godkjenner i arbeidsflyten. Mer informasjon og trinnvise instruksjoner, kan du se arbeide med en arbeidsflyt.

For å kunne legge til eller starte en arbeidsflyt må du ha riktig tillatelse for listen, biblioteket eller nettstedssamlingen der arbeidsflyten kjøres.

  • Legge til en arbeidsflyt    Du må ha tillatelsen Behandle lister for å legge til en arbeidsflyt som standard. (Gruppen eiere har tillatelsen Behandle lister som standard, medlemmer-gruppen og gruppen besøkende ikke.)

  • Å starte en arbeidsflyt    Som standard, må du også ha tillatelsen Rediger elementer for å starte en arbeidsflyt som er allerede er lagt til. (Gruppen medlemmer og eiere-gruppen både har tillatelsen Rediger elementer som standard, besøkende-gruppen ikke.)
    Eiere kan også velge å konfigurere bestemte arbeidsflyter slik at de kan være gang bare medlemmer av eiere-gruppen.

Diagrammet nedenfor viser de grunnleggende stadiene for planlegging, tilføying, kjøring og endring av en SharePoint-arbeidsflyt. Hvert trinn behandles i det følgende.

Arbeidsflytprosess

  • Planlegg    Sørg for at du vet hvilke alternativer du vil bruke og hva slags informasjon du må ha tilgjengelig når du skal bruke initieringsskjemaet for å legge til din versjon av arbeidsflyten.

  • Legg til    Fyll ut initieringsskjemaet for å legge til arbeidsflytversjonen i en liste, et bibliotek eller en nettstedssamling.

  • Start    Start den nye arbeidsflyten, enten manuelt eller automatisk, på et dokument eller et annet element i en liste eller et bibliotek. (Hvis du starter den manuelt, kan du endre noen av innstillingene for tilknytningsskjemaet i et kortere initieringsskjema.) Når arbeidsflyten starter, opprettes oppgaver, varselmeldinger sendes og handlinger og hendelser begynner å spores.

  • Overvåk    Når arbeidsflyten kjører, kan du vise statussiden for arbeidsflyten for å se hvilke oppgaver som er fullført og hvilke andre handlinger som er utført. Her kan du justere nåværende og fremtidige oppgaver, og om nødvendig avbryte eller avslutte arbeidsflyten.

  • Se gjennom    Når arbeidsflyten er kjørt ferdig, kan du se hele historien på statussiden. Der kan du også opprette statistiske rapporter om den generelle ytelsen til arbeidsflyten.

  • Endre    Hvis arbeidsflyten ikke fungerer helt som du ønsker, kan du åpne det opprinnelige tilknyttingsskjemaet og gjøre endringene der.

Hvis du trenger en innebygd arbeidsflyt med mer fleksibilitet, kan du tilpasse den ytterligere med et verktøy som SharePoint Designer 2013. Du kan også opprette din egen originale arbeidsflyt fra grunnen av.

Du kan bruke Workflow Designer til å opprette regler som knytter sammen betingelser og handlinger med elementer i SharePoint-lister og biblioteker. Endringer i elementer i lister eller biblioteker utløser handlinger i arbeidsflyten.

Du kan for eksempel lage en arbeidsflyt som starter en ekstra godkjenningsarbeidsflyt hvis en vares kostnader overstiger et bestemt beløp.

Du kan også definere en arbeidsflyt for et sett med relaterte dokumenter. Hvis for eksempel arbeidsflyten knyttes til et dokumentbibliotek eller hvis den filtreres til dokumentinnholdstypen, vises en gruppe med relevante dokumentsetthandlinger. Et dokumentsett er en gruppe dokumenter som kan behandles som en enkelt enhet, slik at en arbeidsflythandling for et dokumentsett kjøres på alle elementer i dokumentsettet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×