Office 365-rapporter i administrasjonssenteret – OneDrive for Business-aktivitet

Det nye instrumentbordet i Office 365 for Rapporter viser deg en aktivitetsoversikt for organisasjonen på tvers av Office 365-produkter. Det gjør at du kan se detaljerte rapporter på individuelt produktnivå for å gi deg mer detaljert innsikt om aktivitetene for hvert enkelt produkt. Kontroller Rapportens oversiktsemne.

Du kan for eksempel forstå aktiviteten for hver bruker som er lisensiert til å bruke OneDrive ved å se på deres samhandling med filer på OneDrive. Det er også enklere å forstå hvilket nivå samarbeidet foregår på ved å se på antall filer som deles.

Obs!: Noen funksjoner innføres gradvis. Dette betyr at du ikke kan se denne funksjonen ennå, eller den kan se annerledes ut enn det som beskrives i hjelpeartiklene. Ikke fortvil – den er snart på vei!

Hvis du ønsker å forstå mengden av aktivitet som foregår mot hver OneDrive-konto og utnyttelse av lagringsplass, kan du se OneDrive-brukerrapport.

Obs!: Du må være global administrator i Office 365, administrator i Exchange, SharePoint eller Skype for Business eller rapportleser for å se Office 365-rapporter.

Hvordan får jeg tak i OneDrive-brukerrapport?

 1. Gå til administrasjonssenteret for Office 365, velg Rapporter og deretter Bruk fra menyen til venstre, eller klikk på miniprogrammet Rapporter.

  Se nye aktivitetsrapporter for Office 365
 2. Bruk rullegardinmenyen Velg en rapport øverst til venstre og velg OneDrive-aktivitet.

  Velg en rapport

Tolke OneDrive for Business-aktivitetsrapport

Du kan se aktiviteten i OneDrive for Business ved å se på visningene Filer og Brukere.

Aktivitetsrapport for OneDrive

1

Rapporten Aktivitet for OneDrive for Business viser trender for de siste 7, 30, 90 eller 180 dagene. Hvis du imidlertid klikker på en spesifikk dag i rapporten, viser tabellen (7) data for opptil 28 dager fra dagens dato (ikke fra datoen da rapporten ble generert).

2

Hver rapport har en dato som viser når rapporten ble generert. Rapportene gjenspeiler vanligvis 24 til 48 timers ventetid fra tidspunkt for aktiviteten.

Obs!: Noen ganger kan det være uforutsette forsinkelser i datainnsamling og -behandling som kan forsinke rapportgenereringen. Rapportdatoen som vises, reflekterer alltid datoen da systemet behandlet rapportdataene. Vi tilstreber å holde disse innenfor 24 til 48 timer fra tidspunktet for aktiviteten.

3

Visningen Filer hjelper deg med å forstå unike antall lisensierte brukere som utførte filsamhandlinger mot en OneDrive-konto.

4

Brukere-visningen hjelper deg med å forstå trenden i antall aktive brukere på OneDrive. En bruker betraktes aktiv hvis vedkommende har utført en filaktivitet (lagre, synkronisere, endre eller dele) i den angitte perioden.

Obs!: En filaktivitet kan skje flere ganger for en enkelt fil, men teller bare som én aktiv fil. Du kan for eksempel lagre og synkronisere den samme filen flere ganger over en bestemt tidsperiode, men den vil bare telle som én enkelt aktiv fil og én enkelt synkronisert fil i dataene.

5

 • I diagrammet Filer representerer Y-aksen antallet unike filer som brukerne enten har lagret, synkronisert, endret eller delt.

 • Brukere-diagrammet representerer Y-aksen antall unike brukere som utfører filsamhandlinger (lagre, synkronisere, endre eller dele) på alle OneDrive-konti.

 • X-aksen i alle diagrammer viser det valgte datointervallet for denne bestemte rapporten.

6

Du kan filtrere seriene du ser i diagrammet ved å klikke på et element i forklaringen. Klikk eller trykk på for eksempel Aktiv eller Synkronisert Diagramforklaring for OneDrive for Business-aktivitetsrapporten i diagrammet Filer for å se bare informasjon som er relatert til hver enkelt. Å endre det merkede området endrer ikke informasjonen i rutenettabellen.

7

Tabellen viser en nedbryting av data for hver bruker. Du kan legge til eller fjerne kolonner fra tabellen.

Kolonner i aktivitetsrapporten for OneDrive for Business
 • Brukernavn er brukernavnet for eieren av OneDrive-kontoen.

 • Siste aktivitetsdato (UTC) er den siste datoen en filaktivitet ble utført på OneDrive-kontoen for det valgte dataområdet. For å se aktivitet som oppstod på en bestemt dato, velger du datoen direkte i diagrammet.

  Velge en bestemt dato i diagrammet

  Dette filtrerer tabellen for å vise filaktivitetsdata bare for brukere som utførte aktiviteten på den bestemte dagen.

 • Filer vist eller redigert er antall filer som brukeren har lastet opp, lastet ned, endret eller vist.

 • Filer synkronisert er antall filer som har blitt synkronisert fra en brukers lokalenhet til OneDrive-kontoen.

 • Filer som deles internt er antall filer som er delt med brukere i organisasjonen.

 • Filer som deles eksternt er antall filer som er delt med brukere utenfor organisasjonen.

 • Slettet angir at brukerens lisensen er fjernet.

  Obs!: Aktivitet for en slettede brukeren vil fortsatt vises i en rapport så lenge vedkommende ble lisensiert på et tidspunkt i løpet av den valgte tidsperioden. Slettet-kolonnen hjelper deg med å være oppmerksom på at brukeren kanskje ikke lenger er aktiv, men har bidratt til dataene i rapporten.

 • Slettet dato er datoen da brukerens lisens ble fjernet.

 • Tilordnet produkt er Office 365-produkter som er lisensiert til brukeren.

Hvis organisasjonens policyer hindrer deg i å vise rapporter som inneholder identifiserbar brukerinformasjon, kan du endre personverninnstillingen for alle disse rapportene. Kontroller avsnittet Hvordan skjuler jeg brukernivådetaljer? i Aktivitetsrapporter i administrasjonssenteret for Office 365.

8

Klikk eller trykk på Behandle kolonner-ikonet Behandle kolonner for å legge til eller fjerne kolonner fra rapporten.

9

Du kan også eksportere rapportdata til en Excel .csv-fil ved å klikke eller trykke Eksporter Eksporter-knappen -koblingen. Dette eksporterer data fra alle brukere, og gjør det mulig å utføre enkel sortering og filtrering for videre analyse. Hvis du har færre enn 2000 brukere, kan du sortere og filtrere i tabellen i selve rapporten. Hvis du har mer enn 2000 brukere, må du eksportere dataene før du kan filtrere og sortere.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×