Nyheter i Access 2019

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du oppgraderer til Access 2019 fra Access 2016, har du fremdeles alle funksjonene du er vant til, og du ser noen nye også!

Visualisere dataene dine med nye diagrammer

Velg blant 11 nye diagrammer, og gjør det enklere å forstå dataene som er lagret i skjemaer og rapporter. Sammenlign feltene med diagrammets dimensjoner, og forhåndsvis endringene umiddelbart.

FINN UT MER

Her er bare et utvalg av de nye diagrammene du kan bruke i Access-databasene.

Database med sektordiagram midt på skjermen

Stående stolpediagrammer   

I et stående stolpediagram vises kategorier langs den vannrette aksen (Akse (kategori)-egenskapen) og verdier langs den loddrette aksen (Verdier (Y-aksen) -egenskapen).

eksempel på stående stolpediagram

Linjediagrammer   

I et linjediagram er kategorier distribuert jevnt langs den vannrette aksen (Akse (kategori)-egenskapen) og verdier er distribuert jevnt langs den loddrette aksen (Verdier (Y-aksen) -egenskapen).

Eksempel på linjediagram

Liggende stolpediagrammer   

I et liggende stolpediagram er kategoriene ordnet langs den loddrette aksen (Verdier (Y-aksen) -egenskapen) og verdiene langs den vannrette aksen (Akse (kategori)-egenskapen). Liggende stolpediagrammer har en omvendt plassering av akse- og verdi-dimensjonene i forhold til normalen.

Eksempel på stolpediagram

Sektordiagrammer   

I et sektordiagram vises kategoriene som sektorer (Akse (kategori)-egenskapen). Dataverdier (Verdier (Y-aksen) -egenskapen) summeres som en prosentandel mot en helhet illustrert av en sirkel.

Eksempel på sektordiagram

Kombinasjonsdiagrammer   

Et kombinasjonsdiagram kombinerer to eller flere diagramtyper, for eksempel et gruppert stående stolpediagram og et linjediagram, for å forklare forskjellige men relaterte data.

Eksempel på kombinasjonsdiagram

Støtte for store tall (bigint)

Datatypen Stort tall lagrer en ikke-monetær tallverdi og er kompatibel med SQL_BIGINT-datatype i ODBC. Denne datatypen beregner effektivt store tall.

Du kan legge til et stort tall som et felt i en Access-tabell. Du kan også koble til eller importere fra databaser med tilsvarende datatype, for eksempel datatypen SQL Server-bigint.

Hvis du vil bruke data typen stort tall for støtte i kobling til eller import fra eksterne kilder, må du først velge et alternativ i dialog boksen alternativer for Access. Klikk på fil > Alternativer > gjeldende database. Nederst i dialog boksen alternativer ser du delen støtte alternativer for data typen . Velg data typen support BigInt for koblede/importerte tabeller- alternativet.

FINN UT MER

Skjerm bilde av data type liste i en Access-tabell. Stort nummer er valgt.

Skjerm bilde av alternativet for støtte bigint for koblede/importerte tabeller valgt i alternativer for Access.

Støtte for dBASE er tilbake

Vi er glad for å informere deg om at vi introduserer støtte for dBASE-filer (DBF) i Access. Du kan når som helst importere eller koble til data som er lagret i dBASE-filer i Access samt eksportere data til dBASE-filer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer eller kobler til dBASE-filer, kan du se importere data fra eller koble data til dBASE.

Hvis du vil ha mer informasjon om eksport av Access-data til dBASE-filer, kan du se eksportere data til dBASE.

Skjerm bilde av Access med alternativet dBASE-fil valgt på bånd fanen bånd data

Sortering av egenskaps side

Har du problemer med å finne den bestemte egenskapen du vil bruke i egenskaps arket, blant de mange egenskapene som er tilgjengelige? Sortering på egenskaps arket for skjemaer og rapporter er her! Det er aldri blitt enklere å finne en bestemt egenskap på egenskaps siden. Skjemaer og rapporter inneholder dusinvis av egenskaper som er spredt på flere faner som noen ganger betyr at det er vanskelig å finne den du vil bruke. Hvis du kjenner det bestemte navnet på egenskapen du ønsker, blir det enklere å finne en sortering av listen.

Åpne egenskaps arket når du er i utformings modus for skjemaer og rapporter, og du ser en veksleknapp i øvre høyre hjørne. Standard innstillingen, usortert, viser egenskapene i den opprinnelige rekkefølgen du er vant til å se i Access.

Klikk Sorter , og Access sorterer listen over egenskaper alfabetisk.

Skjerm bilde av egenskaps arket for Access med egenskaper sortert alfabetisk

Klikk Sorter på nytt for å flytte sorteringen tilbake til standard innstillingen.

Skjerm bilde av egenskaps arket for Access uten sortering av egenskaper

Ny etikett navn egenskap for kontroller

Vi har lagt til en ny egenskap i kontrollene som kalles kalt Etikettnavn, slik at du kan knytte en etikettkontroll til en annen kontroll. Tidligere måtte du «klippe ut» en etikett og deretter «lime den inn» på en annen kontroll for å knytte den til. Med den nye Etikettnavn-egenskapen kan du enkelt skrive inn navnet på en etikettkontroll for å knytte den til.

Ved å knytte et etikettnavn til en kontroll oppnår du bedre tilgjengelighet, fordi hjelpeteknologier kan nå registrere og angi tilknytningen.

Egenskapen Etikettnavn vises i egenskapsarket

Kjør logikk for ODBC-tilkobling på nytt

Når Access mister ODBC-tilkoblingen til en ekstern data kilde, må brukerne lukke og åpne Access-databasene på nytt for å fortsette å arbeide med objekter som bruker data fra disse eksterne data kildene. Access prøver ikke å gjenopprette den fjernede tilkoblingen selv om tilkoblingen er gyldig igjen, og det er ingenting som brukere kan gjøre for å få Access til å prøve å koble til den eksterne data kilden på nytt.

Vi har forbedret denne opplevelsen slik at nå hvis Access mister ODBC-tilkoblingen til en ekstern data kilde, prøver Access automatisk å koble til data kilden på nytt. I dette scenariet ser du nå følgende opplevelse:

 • Hvis Access mister ODBC-tilkoblingen til en ekstern data kilde du prøver å bruke, ser du en feil melding som beskriver feilen.

 • Access prøver nå å koble til data kilden på nytt automatisk når du utfører operasjoner som krever en tilkobling til en ekstern data kilde. Hvis prøvingen er vellykket, kan du fortsette å arbeide med dataene og database objektene uten å måtte lukke og åpne Access på nytt.

 • Hvis prøvingen mislykkes, kan du ikke arbeide med objekter som bruker de fjernede eksterne data kildene, men du kan fortsette å arbeide med andre områder av databasen som ikke er avhengige av de utilgjengelige data kildene.

 • Hvis du prøver å bruke data eller andre objekter på nytt som er avhengige av eksterne data tilkoblinger, prøver Access å koble til den eksterne data kilden på nytt.

Forbedringer av tilgjengelighet

Vi fortsetter vår innsats for å forbedre tilgjengeligheten til Access for alle kunder. I Access 2019 ser du mange nye forbedringer på tvers av Access-liggende.

Her er noen forbedringer du kan se når du bruker Windows skjerm leser og andre hjelpe teknologi:

 • Statusen for oppslags felt og kombinasjons bokser (om skjult eller utvidet) kan nå gjenkjennes og leses.

 • Hele oppslags-eller kombinasjons boks raden når det er flere kolonner som nå kan gjenkjennes og leses.

 • Et navn på en gruppe alternativer sammen med tilstanden til et alternativ (enten det er merket eller ikke merket) i en dialog boks, kan nå gjenkjennes og leses.

 • Ikonet for filter meny pilen for en dataark-kolonne kan nå gjenkjennes og leses.

 • Du kan nå trykke pil venstre eller pil høyre for å navigere til en alternativ knapp i skanner modus for Windows, og deretter trykke mellomrom eller ENTER for å slå den av.

 • Skjerm leser og andre hjelpe teknologi kan nå høre flere kontroll elementer som kalles opp når de bruker vedlegg, kategori kontroller og avmerkings boks kontroller i skjemaer, rapporter og dataark.

 • Skjerm leser og andre hjelpe teknologi har nå en enklere tid å lese ut Kol onne navnene som vises i tabell-, spørrings-og skjema data ark.

 • Forbedret lyd kommentar og andre hjelpe teknologi når en kontroll i en skjema inndeling får fokus.

Her er noen forbedringer du kan se når du bruker modus for høy kontrast i Windows:

 • Filtrer-knappen i post navigasjons feltet nederst i et skjema eller dataark vises nå.

 • Kategorien lagrede Importer i dialog boksen behandle data oppgaver vises riktig og vises nå når du redigerer tekst.

 • Skjemaer og rapporter vises i høy kontrast modus, for eksempel Kol onne overskrifter i dataark, kommando knapp kontroller for tema og fokus celle tekst i dataark.

Annen tilgjengelighet forbedringer i Access

 • Hvis du vil opprette en tabell, kan du nå trykke Alt + H. Hvis du vil åpne Filter menyen for en tabellkolonne, kan du trykke Q. Hvis du vil åpne dialog boksen Søk og erstatt, kan du trykke FD.

 • Ved hjelp av F6 og Skift + F6 er hurtig taster nå vekslet gjennom alle inndelinger i popup-skjemaer.

Det er enklere å redigere et nytt verdi liste element

Vi lanserer en ny hurtigtast som gjør det enklere å åpne dialogboksen Rediger listeelementer når du arbeider med kombinasjonsbokser for verdilister i Access-skjemaer.

Hvis kombinasjonsboksen din bruker en verdiliste som datakilde og du har angitt egenskapen Tillat redigering av verdiliste til Ja, kan du bruke denne nye hurtigtasten. Når du har fokus på kombinasjonsboksen i skjemavisning, trykker du på CTRL+E for å åpne dialogboksen Rediger listeelementer.

Dialogboksen Rediger listeelementer i et Access-skjema

Forbedringer i boksen Fortell meg det

Boksen Fortell meg hva du vil gjøre øverst på båndet, er oppdatert med forbedret søk, innhold og anbefalinger for å svare på spørsmålene dine bedre og raskt. Når du nå skriver inn et søk etter en bestemt oppgave, funksjon eller spørsmål, vil du se en rekke ulike alternativer. Hvis det er en rask oppgave tilgang, kan du prøve å ta hånd om det fra Fortell meg-ruten. Hvis det er et mer komplisert spørsmål, viser vi deg hjelp som vi tenker best med dine behov. Prøv det for å se hvor raskt du kan finne det du leter etter, og få ting gjort.

Klikk Fortell meg det i Access, og skriv inn hva du ønsker å gjøre. Fortell meg det vil hjelpe å utføre denne oppgaven.

Det er enklere å endre størrelsen på objekter i utformingen

Vi har hørt tilbake melding om at det er vanskelig å endre størrelse på tabell objekter i spørrings utformingen og Relasjons vinduene. Vi har lyttet til tilbake meldingen din, og gjorde at det er enklere for musen å ta i mot kanten av kant linjene. Nå har du en enklere tids Grabbing og endrer størrelsen på kant linjen for tabellene med musen i disse vinduene.

Vi hørte også tilbake melding om at Grabbing og bevegelige popup-skjemaer ved hjelp av musen var vanskelig. På samme måte gjorde vi det eneste området av kant linjene enklere for musen å ta i disse scenariene. Nå har du en enklere tids Grabbing og endrer størrelsen på kant linjen til tabellene med musen og flytte popup-skjemaer.

Rulle forbedringer for navigasjons ruten

Vi har lyttet til tilbake melding fra kunder som blar gjennom listen over objekter i navigasjons ruten i høy PPT-Display modus resulterte i uventede resultater. Vi har forbedret dette området nå, som betyr at du ikke skal se rullende "støter" når du bruker navigasjons ruten i høyere PPT-display.

Forbedre Office-ferdighetene dine

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×