Nye funksjoner i Excel 2013

Klikk et funksjonsnavn i følgende liste for å se detaljert hjelp om funksjonen.

Funksjonsnavn

Type og beskrivelse

ACOT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer arccotangent for et tall

ACOTH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall

ARABISK (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Konverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall

GRUNNTALL (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med angitt rot (grunntall)

BINOM.FORDELING.OMRÅDE (funksjon)

Statistikk:    Returnerer sannsynligheten for et prøveresultat ved hjelp av en binomisk fordeling

BITOG (funksjon)

Teknikk:    Returnerer en bitvis Og av to tall

BITVFORSKYV (funksjon)

Teknikk:    Returnerer en verdi flyttet til venstre av shift_amount-biter

BITELLER (funksjon)

Teknikk:    Returnerer en bitvis ELLER av to tall

BITHFORSKYV (funksjon)

Teknikk:    Returnerer en verdi flyttet til høyre av shift_amount-biter

BITEKSKLUSIVELLER (funksjon)

Teknikk:    Returnerer et bitvist «eksklusivt Eller» av to tall

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Runder av et tall oppover til nærmeste heltall eller nærmeste signifikante multiplum

KOMBINASJONA (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   
Returnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer

COT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall

COTH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer cotangent for en vinkel

CSC (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer cosekant for en vinkel

CSCH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer hyperbolsk cosekant for en vinkel

DAGER (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Returnerer antall dager mellom to datoer

DESIMAL (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall

URL.KODE (funksjon)

Nettadresse:   Returnerer en URL-kodet streng

FILTERXML (funksjon)

Nettadresse:    Returnerer spesifikke data fra XML-innholdet ved å bruke angitt XPath

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

FORMELTEKST (funksjon)

Oppslag og referanse:    Returnerer formelen på angitt referanse som tekst

GAMMA (funksjon)

Statistikk:    Returnerer verdien for Gamma-funksjonen

GAUSS (funksjon)

Statistikk:    Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling

HVIS.IT (funksjon)

Logikk:    Returnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket.

IMCOSH (funksjon)

Teknikk:    Returnerer hyperbolisk cosinus til et komplekst tall

IMCOT (funksjon)

Teknikk:    Returnerer cotangenten for et komplekst tall

IMCSC (funksjon)

Teknikk:   Returnerer cosekans for et komplekst tall

IMCSCH (funksjon)

Teknikk:   Returnerer hyperbolsk cosekans for et kompleks tall

IMSEC (funksjon)

Teknikk:    Returnerer sekant for et komplekst tall

IMSECH (funksjon)

Teknikk:    Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall

IMSINH (funksjon)

Teknikk:    Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall

IMTAN (funksjon)

Teknikk:    Returnerer tangent for et komplekst tall

ERFORMEL (funksjon)

Informasjon:    Returnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel

ISOUKENR (funksjon)

Dato og klokkeslett:   Returnerer nummeret for ISO-ukenummeret for året for en bestemt dato

MENHET (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon

TALLVERDI (funksjon)

Tekst:   Konverterer tekst til tall uavhengig av nasjonal innstilling

PVARIGHET (funksjon)

Økonomi:   Returnerer antall perioder som kreves av en investering for å nå en bestemt verdi

PERMUTASJONA (funksjon)

Statistikk:    Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter

PHI (funksjon)

Statistikk:    Returnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling

REALISERT.AVKASTNING (funksjon)

Økonomi:    Returnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering

SEC (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer sekant for en vinkel

SECH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer hyperbolsk sekant for en vinkel

ARK (funksjon)

Informasjon:    Returnerer arknummeret til det refererte arket

ANTALL.ARK (funksjon)

Informasjon:    Returnerer antall ark i en referanse

SKJEVFORDELING.P (funksjon)

Statistikk:    Returnerer skjevheten i en fordeling basert på en befolkning: karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi

UNICODETEGN (funksjon)

Tekst:    Returnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til

UNICODE (funksjon)

Tekst:    Returnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten

NETTJENESTE (funksjon)

Nettadresse:    Returnerer data fra en nettjeneste

EKSKLUSIVELLER (funksjon)

Logikk:    Returnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×