Nybegynnerveiledning for Visio

Office 365-abonnement, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det finnes mange typer Visio-diagrammer, inkludert organisasjons kart, nettverksdiagrammer, arbeids flyter og hjem-eller Office-planer. Du kan imidlertid bruke de tre grunnleggende trinnene til å opprette nesten alle:

 1. Velg og åpne en mal.

 2. Dra og koble sammen figurer.

 3. Legge til tekst i figurer.

La oss for eksempel opprette et flytskjema-diagram.

Trinn 1: velge og åpne en mal

 1. Start Visio.

 2. Klikk flyt skjema kategorien.

 3. Klikk på grunnleggende flyt skjema, og klikk deretter på Opprett.

Velg enkelt flyt skjema, og Velg diagrammet du vil begynne med.

Hver mal inneholder figurer som er relatert til typen tegning, i samlinger som heter sjablonger. Sjablonger er i figurer -vinduet ved siden av tegnings siden. En av sjablongene som åpnes med malen grunnleggende flyt skjema , er for eksempel figurer for enkelt flyt skjema.

Trinn 2: dra og koble sammen figurer

Hvis du vil opprette diagrammet, kan du dra figurer fra sjablongen til den tomme siden og koble dem sammen med hverandre. Det finnes flere måter å koble sammen figurer på, men for bruk nå automatisk tilkobling. Bare noen få klikk kobler for eksempel Start/slutt-figuren for flyt skjema til en ny prosess figur.

 1. Dra Start/slutt -figuren fra sjablongen figurer for enkelt flyt skjema til tegnings siden, og slipp deretter muse knappen.

 2. Hold pekeren over figuren slik at de blå automatisk tilkoblings pilene vises.

  Piler for automatisk tilkobling

 3. Flytt pekeren over den blå pilen som peker mot der du vil plassere den andre figuren.

  En mini verktøy linje vises som inneholder figurer fra toppen av sjablongen.

  Miniverktøylinje for automatisk tilkobling

 4. Klikk den firkantede prosess figuren.

  Prosess figuren legges til i diagrammet, som kobles automatisk til Start/slutt- figuren.

Hvis figuren du vil legge til, ikke finnes på mini verktøy linjen, kan du dra figuren du vil bruke, fra figurer -vinduet og slippe den på en blå pil. Den nye figuren er koblet til den første figuren som om du hadde klikket den på mini verktøy linjen.

Bruk pilene for automatisk tilkobling til å koble sammen to figurer som allerede finnes i tegningen. Dra en pil for automatisk tilkobling fra én figur og slipp den på en annen figur. Du får en pil fra den første figuren til den andre.

Trinn 3: legge til tekst i figurer

 1. Klikk figuren, og begynn å skrive. Du trenger ikke å dobbeltklikke for å legge til tekst i en figur. Når du skriver, legges det til tekst i hvilken som helst figur, som er valgt.

  Merk en figur, og skriv inn

 2. Når du er ferdig med å skrive, klikker du på et tomt område på tegnings siden eller trykker på ESC.

Du kan legge til tekst i nesten alle objekter – til og med koblinger – ved å velge den og skrive inn.

Hva er Visio-figurer,-sjablonger og-maler?

Figurer

Visio- figurer er ferdig lagde objekter som du drar til tegnings siden – de er bygge steinene i diagrammet.

Når du drar en figur fra Figurer-vinduet til tegnings siden, forblir den opprinnelige figuren på sjablongen. Den opprinnelige kalles en original figur. Figuren du plasserer på tegningen, er en kopi, også kalt en forekomst – i den overordnede. Du kan dra så mange forekomster av den samme figuren til tegningen din slik du ønsker.

Rotere og endre størrelse på figurer

De vanligste tingene som personer gjør med figurer, omfatter funksjoner som er bygget rett inn i figurene. Visuelle indikatorer hjelper deg med å finne og bruke disse funksjonene raskt:

 • Rotasjons håndtak

  Det runde håndtaket rotasjonshåndtak som ligger over en merket figur, kalles et rotasjons håndtak. Dra den til høyre eller venstre for å rotere figuren.

 • Koblings piler for automatisk tilkobling

  Koblings pilene Knapp hjelper deg med å koble figurer til hverandre på en enkel måte, som du så i den forrige delen.

 • Markerings håndtak for å endre størrelse på figurer

  Du kan bruke de firkantede markerings håndtakene til å endre høyden og bredden på figuren. Klikk og dra et markerings håndtak på hjørnet av en figur for å forstørre figuren uten å endre proporsjonene, eller klikk og dra et markerings håndtak på siden av en figur for å gjøre figuren større eller bredere.

Spesial funksjoner i Visio-figurer

Visio-figurer er mye mer enn enkle bilder eller symboler.

Figurer kan inneholde data

Du kan legge til data i hver figur ved å skrive den inn i Figurdata -vinduet – Klikk på oppgave ruteri Vis -gruppen på visning -fanen, og klikk deretter på figur data. Med Visio Professional Edition kan du også importere data fra en ekstern data kilde.

Data vises ikke i tegningen som standard. Hvis du vil se dataene for en enkelt figur, åpner du Figurdata -vinduet i data > Vis/Skjul > figur data-vinduet, og deretter merker du figuren.

Hvis du vil vise dataene for mange figurer samtidig, kan du bruke en funksjon som heter data symbol, også på data -fanen. Illustrasjonen nedenfor viser dataene for to trær på én gang.

Datasymboler viser dataene for to figurer samtidig.

Figurer med spesiell virke måte

Mange Visio-figurer har spesielle virke måter som du kan finne ved å strekke, høyreklikke eller flytte det gule kontroll håndtaket på figuren.

Du kan for eksempel strekke en personer -figur for å vise flere personer, eller strekke figuren voksende blomst for å angi vekst.

Personer-figuren viser opptil fire personer når den strekkes vannrett.   Voksende blomst-figuren blir høyere når den strekkes loddrett.

Tips!: En flott måte å finne ut hva en figur kan gjøre, er å høyreklikke den for å se om det finnes spesielle kommandoer på hurtig menyen.

Hvis du lager et organisasjons kart, kan figurer automatisk bygge rapporterings strukturen. Dra hver persons figur til diagrammet, og slipp den på toppen av lederens figur. Figurene kobles automatisk til visning av hierarkiet.

Sjablonger

Visio -sjablonger inneholder samlinger av figurer. Figurene på hver sjablong har noe til felles. Figurene kan være en samling figurer som du trenger for å opprette en bestemt type diagram eller flere ulike versjoner av samme figur.

Sjablongen figurer for enkelt flyt skjema inneholder for eksempel bare felles flyt skjema figurer. Flere spesial flyt skjema figurer er i andre sjablonger, for eksempel arbeids flyt objekter og figurer for TKL-diagram.

Sjablonger vises i figurer -vinduet, med tittel linjene gruppert sammen øverst i vinduet. Hvis du vil se figurene på en bestemt sjablong, klikker du tittel linjen. Hvis det er mange sjablonger i malen, vil tittel linje området ha et rulle felt, og noen tittel linjer er skjult. Bla for å finne dem alle. Du kan også utvide tittel linje området ved å dra det nederste dele linjen ned, slik at alle tittel stolpene er synlige.

Åpne en Visio-sjablong

Hver mal åpnes med sjablongene du trenger for å opprette en bestemt type tegning, men du kan åpne andre sjablonger når du vil.

 • Klikk flere figureri figurer -vinduet, pek på den kategorien du ønsker, og klikk deretter navnet på sjablongen du vil bruke.

Maler

Når du vil opprette et diagram, starter du med en mal for denne diagramtypen (eller den nærmeste typen hvis det ikke er et nøyaktig samsvar – du kan når som helst endre innstillingene slik du vil ha det). Visio- maler hjelper deg med å starte med de riktige innstillingene:

 • Sjablonger full av figurene som trengs for å opprette en bestemt type tegning

  Hjem tegning -malen åpnes for eksempel med sjablonger fullt av figurer som vegger, møbler, apparater, skap og så videre.

  Organisasjons kart malen inneholder distinkte figurer for ledere, ledere, assistenter, stillinger, konsulenter, ledige stillinger og mer.

 • Riktig rute nett størrelse og linjal mål

  Noen tegninger krever en spesiell skala. Malen nettSteds plan åpnes for eksempel med en teknikk skala, der 1 tomme representerer 10 meter. Maler er klare med riktige innstillinger for tegnings typen.

 • Spesial faner

  Noen maler har unike funksjoner som du kan finne på spesielle faner på båndet. Når du for eksempel åpner kontor oppsett malen, vises en plan -fane. Du kan bruke plan -fanen til å konfigurere visnings alternativer som er spesifikke for diagrammer i Office-oppsett.

 • Vei visere for å hjelpe deg med spesielle typer tegninger

  I noen tilfeller når du åpner en Visio-mal, hjelper en vei viser deg med å komme i gang. Malen område plan åpnes for eksempel med en vei viser som hjelper deg med å sette opp plass-og rom informasjonen.

Vise eksempler på maler

Slik finner du ut hvilke maler som er tilgjengelige:

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Ny.

 3. Klikk de ulike mal kategoriene, og klikk deretter miniatyr bildene for maler for å vise korte beskrivelser av malene.

Til toppen av siden

Trinn 1: velge og åpne en mal

 1. Start Visio 2007.

 2. Klikk flyt skjemai mal kategorier -listen.

 3. Dobbelt klikk enkelt flyt skjemaunder populære maleri flytskjema -vinduet.

Vinduet Komme i gang som viser hvordan du åpner malen for enkelt flytskjema

Når du åpner en mal, åpnes figurene du trenger, i samlinger som heter sjablonger. Sjablongene som åpnes med malen grunnleggende flyt skjema , kalles pil figurer, bakgrunnerog figurer for enkelt flyt skjema.

Sjablongene som åpnes med Enkelt flytskjema-malen, er Pilfigurer, Bakgrunner og Figurer for enkelt flytskjema

Trinn 2: dra og koble sammen figurer

Hvis du vil opprette tegningen, trenger du bare å dra figurer fra sjablonger til den tomme tegnings siden og koble dem til hverandre. Det er mange måter å koble sammen figurer på, men for å la oss bruke det raskest, kan du dra figurene oppå hverandre for å koble dem til automatisk ved hjelp av automatisk tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se legge til koblinger mellom figurer i Visio.

 1. Dra den første figuren fra sjablongen figurer for enkelt flyt skjema til tegnings siden, og slipp deretter muse knappen.

  Dra en beslutningsfigur fra sjablongen Figurer for enkelt flytskjema til tegningssiden

 2. Dra den andre figuren oppå den første slik at de blå pilene viser, men ikke slipp muse knappen ennå.

  Dra en datafigur fra sjablongen Figurer for enkelt flytskjema til beslutningsfiguren.

 3. Mens du holder muse knappen, flytter du pekeren over den blå pilen som peker mot der du vil plassere den andre figuren.

  Pekeren flytter seg over beslutningsfiguren for å utheve den blå pilen i den retningen som datafiguren beveger seg i.

 4. Nå slipper du muse knappen. Figurene er koblet sammen, og den første figuren peker til den andre figuren.

  Beslutning-figuren er koblet til Data-figuren med en pil som peker mot Data-figuren.

 5. Fortsett å bygge tegningen ved å gjenta trinn 2-4.

Trinn 3: legge til tekst i figurer

Selv om noen tegninger utgjør et punkt, er det ofte nyttig og noen ganger nødvendig å legge til tekst i figurene. Det er mange måter å legge til tekst i figurer på, men la oss bruke den enkleste måten. 

Legge til tekst direkte i en figur

 1. Dobbelt Klikk figuren.

  Når beslutningsfiguren har blitt dobbeltklikket, blir tekstboksen aktiv.

 2. Begynn å skrive inn.

  Når tekstboksen er aktiv, kan du begynne å skrive.

 3. Når du er ferdig med å skrive, klikker du på et tomt område på tegnings siden.

  Teksten vises på figuren selv om figuren ikke lenger er merket.

Hva er egentlig Visio-figurer,-sjablonger og-maler?

Vi har allerede snakket om disse på en litt stund, men hvis du vet mer om Visio-figurer,-sjablonger og-maler, kan det være mye enklere å bruke Visio.

Figurer

Visio-figurer er ferdig lagde bilder som du drar til tegnings siden – de er bygge steinene i tegningen.

Når du drar en figur fra en sjablong til tegnings siden, forblir den opprinnelige figuren på sjablongen. Den opprinnelige kalles en original figur. Figuren du plasserer på tegningen, er en kopi, også kalt en forekomst – i den overordnede. Fra de fleste Visio-sjablonger kan du dra så mange forekomster av den samme figuren til tegningen din slik du ønsker.

Produksjonsfiguren dras fra Avdeling-sjablongen til tegnesiden.

Det er mange måter å bruke og tilpasse Visio-figurer på, men du kan utføre mye med bare de mest populære metodene og noen få spesielle funksjoner.

Tilpasse figurer på spoten

Det finnes tusenvis av Visio-figurer og utallige måter å bruke og tilpasse dem på. De vanligste tingene som personer gjør med figurer, omfatter funksjoner som er bygget rett inn i figurene. Visuelle indikatorer hjelper deg med å finne og bruke disse funksjonene raskt.

En merket figur viser grønne rotasjons- og markeringshåndtak samt blå tilkoblingspiler.

1. rotasjons håndtak

De lyse grønne prikkene som er plassert ovenfor figurer, kalles rotasjons håndtak. Dra et rotasjons håndtak mot høyre eller venstre for å rotere figuren.

2. blå koblings piler for automatisk tilkobling

Med lys blå koblings pilene kan du enkelt koble figurer til hverandre, som du så i den forrige delen. Det finnes imidlertid mer enn én måte å bruke automatisk tilkobling på, slik at du finner mer informasjon i legge til koblinger mellom figurer i Visio.

3. markerings håndtak for å endre størrelse på figurer

Du kan bruke de lyse grønne markerings håndtakene til å endre høyden og bredden på figuren. Klikk og dra et markerings håndtak på hjørnet av en figur for å forstørre figuren uten å endre proporsjonene, eller klikk og dra et markerings håndtak på siden av en figur for å gjøre figuren større eller bredere.

Spesial funksjoner i Visio-figurer

Visio-figurer er mye mer enn enkle bilder eller symboler.

Figurer kan inneholde data

Hver figur kan knyttes til data. Det finnes flere måter du kan legge til data i figurer på. La oss nå ganske enkelt se hvordan du viser eller viser dataene etter at de er lagt til.

Når data er lagt til en figur, vises den ikke i tegningen som standard. Den enkleste måten å se dataene på er å velge figuren og deretter åpne Figurdata -vinduet, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Figurdata-vinduet viser dataene for en merket figur.

Hvis du vil vise dataene for mange figurer samtidig, kan du bruke en funksjon som heter data symbol. Illustrasjonen nedenfor viser dataene for to trær på én gang. 

Datasymboler viser dataene for to figurer samtidig.

Obs!: Data symboler er bare tilgjengelig i Microsoft Office Visio Professional 2007.

Figurer med spesiell virke måte

For mange Visio-figurer har spesielle funksjoner for å vise alle, men her er et par eksempler.

Du kan for eksempel strekke en personer -figur for å vise flere personer, eller strekke figuren voksende blomst for å angi vekst.

Personer-figuren viser opptil fire personer når den strekkes vannrett.   Voksende blomst-figuren blir høyere når den strekkes loddrett.

Den neste illustrasjonen viser hvordan du kan måle størrelsen på en figur på siden ved å bruke en spesiell dimensjons figur som er utformet for å måle andre figurer. (Mål figurene er bare tilgjengelige i Office Visio Professional 2007.)

Den horisontale figuren fra dimensjoneringssjablongen viser størrelsen til en figur på tegningssiden.

Og nedenfor er en Pie-diagram -figur fra sjablongen Diagramfigurer. Du kan høyreklikke figuren for å angi antall sektorer og hvilken prosent andel hver sektor representerer.

Sektordiagram

Tips!: En flott måte å finne ut hva en figur kan gjøre, er å høyreklikke den for å se om det finnes spesielle kommandoer på hurtig menyen.

Sjablonger

Visio-sjablonger inneholder samlinger av figurer. Figurene på hver sjablong har noe til felles. Figurene kan være en samling figurer som du trenger for å opprette en bestemt type diagram eller flere ulike versjoner av samme figur.

I illustrasjonen nedenfor inneholder sjablongen figurer for enkelt flyt skjema felles flyt skjema figurer, og bakgrunner -sjablongen inneholder en rekke bakgrunner. Du kan til og med opprette din egen sjablong med favoritt figurer. 

Sjablonger som er stablet i Figurer-vinduet, kan få ny rekkefølge slik at du ser hver enkelt sjablong etter tur

1. sjablonger vises i figurer -vinduet.

2. Når sjablonger er åpne, kan de automatisk forankre seg selv i figurer -vinduet, ett oppå hverandre.

3. Klikk tittel linjen på en sjablong for å få den øverst i bunken.

4. sjablongen som tidligere var øverst i stakken, flyttes til bunnen av figurer -vinduet.

Åpne en Visio-sjablong

Hver mal åpnes med sjablongene du trenger for å opprette en bestemt type tegning, men det er fint å vite at du kan åpne andre sjablonger når du vil.

 1. Pek på figurerfil -menyen, pek på den kategorien du ønsker, og klikk deretter navnet på sjablongen du vil bruke.

 2. Gjenta trinn 1 for eventuelle andre sjablonger du vil åpne.

  sjablonger som åpnes fra filmenyen.

Maler

Visio-maler er litt vanskeligere å beskrive fordi de ikke er ett enkelt element – de er mer lik en samling av innstillinger. En Visio-mal kombinerer en tom tegnings side med en kombinasjon av følgende:

Sjablonger full av figurene som trengs for å opprette en bestemt type tegning     Diagrammer-og graf -malen åpnes for eksempel med en sjablong som er full av hurtig, enkle figurer for å opprette diagrammer og grafer.

Diagramfigurer-sjablongen åpnes med mange figurer du kan bruke til å opprette enkel grafikk og enkle diagrammer.

Riktig rute nett størrelse og linjal mål    Noen tegninger krever en spesiell skala. Malen nettSteds plan åpnes for eksempel med en teknikk skala, der 1 tommer er lik 1 fot.

Situasjonsplan-malen åpnes med en spesiell konstruksjonsskala.

Spesial menyer    Noen maler har unike funksjoner som du kan finne på spesial menyer. Når du for eksempel åpner Kalender malen, vises en Kalender -meny på Hovedmeny-linjen. Du kan bruke Kalender -menyen til å konfigurere kalenderen eller importere data fra Microsoft Office Outlook til kalenderen.

Kalendermalen åpnes sammen med en spesiell kalendermeny.

Vei visere for å hjelpe deg med spesielle typer tegninger    I noen tilfeller når du åpner en Visio-mal, hjelper en vei viser deg med å få tegningen ut til å være en god start. Malen område plan åpnes for eksempel med en vei viser som hjelper deg med å sette opp plass-og rom informasjonen.

Områdeplan-malen åpnes med en veiviser som hjelper deg å komme i gang.

Neste trinn

Her er noen forslag til hvordan du får mer kjennskap til Visio.

Få hjelp til å opprette en mer kompleks tegning

Du kan bruke grunnleggende trinn beskrevet ovenfor for mange av Visio-malene. For mer kompliserte maler er det veldig nyttig å lese artikkelen som er skrevet for den bestemte malen.

 1. Klikk Hjelp for Microsoft Office VisioHjelp -menyen i Visio.

  Hjelpemenyen i Visio

 2. Klikk knappen Vis innholds forTegnelse i Hjelp -vinduet.

  Hvis du klikker bokikonet i Hjelp-vinduet i Visio, åpnes innholdsfortegnelsen for Visio.

 3. Klikk kategorien for tegningen du vil opprette, i vinduet innholds fortegnelse.

  Visios innholdsfortegnelse åpnet til hjelpeemnet Opprett idédugnadsdiagrammer

  Tips!: Du kan finne alle typer informasjon i Hjelp for Visio hvis du bruker noen få minutter til å bla gjennom dem.

Oppdag de forskjellige Visio-malene

Avhengig av hvilken versjon av Visio du bruker, har du mellom 25 (for Microsoft Office Visio Standard 2007 ) og 64 (for Office Visio Professional 2007 ) forskjellige maler å arbeide med. Hvis du vil finne ut mer om disse malene, kan du bla gjennom komme i gang-skjermen, som åpnes automatisk når du starter Visio. Klikk de ulike kategoriene, og klikk deretter miniatyr bildene for malene for å se større versjoner av miniatyr bildene og de korte beskrivelsene av malene.

Vinduet for å komme i gang ble åpnet for å vise nettverksmalene.

Bla gjennom sjablongene

Hvis du bruker en liten stund på å åpne listen over sjablonger, er det en god måte å få vite mer om den store variasjonen av figurer som er tilgjengelig, men det er enda bedre å utforske noen av sjablongene.

Du trenger ikke engang å åpne et diagram – bare klikk på figurerfil -menyen, og Naviger ned til sjablongen du vil åpne.

sjablonger som åpnes fra filmenyen.

Bla gjennom menyene

Åpnings menyer er en annen rask måte å få et inntrykk av hva du kan gjøre i Visio. Menyene Vis, dataog figur er tre av de mest populære menyene.

Vis-menyen, Data-menyen og Figur-menyen der alle kommandoene vises.

1. Vis -menyen viser alle de spesielle vinduene for Visio-tegninger samt kommandoene for å aktivere og deaktivere de visuelle støtte linjene, for eksempel tegne rute nettet.

2. data -menyen viser kommandoene for avanserte funksjoner, som å importere og vise data. Dette er noen av de kraftigste funksjonene som er tilgjengelige i Visio.

3. figur -menyen viser kommandoene som orienterer figurene og koblingene slik du vil ha dem i tegningen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×