Nybegynnerveiledning for Visio

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det finnes mange typer Visio-diagrammer, inkludert organisasjonskart, nettverksdiagrammene, arbeidsflyter og home eller office planer. Men du kan bruke samme tre grunnleggende trinn til å opprette nesten alle:

 1. Velge og åpne en mal.

 2. Dra og koble figurer.

 3. Legge til tekst for figurer.

La oss for eksempel opprette et flytskjema.

Trinn 1: Velge og åpne en mal

 1. Start Visio.

 2. Klikk kategorien flytskjemaer.

 3. Klikk Enkelt flytskjema, og klikk deretter Opprett.

Hver mal inneholder figurer som er knyttet til typen tegning i samlinger kalt sjablonger. Sjablonger er i figurer-vinduet ved siden av tegningssiden. Hvis du for eksempel er en av sjablongene som åpnes med Enkelt flytskjema Figurer for enkelt flytskjema.

Trinn 2: Dra og koble sammen figurer

Du oppretter diagrammet ved å dra figurer fra sjablongen til den tomme siden og koble dem sammen. Du kan koble figurer på flere måter, men for øyeblikket bruker du Automatisk tilkobling. Noen få klikk kan for eksempel koble en start/slutt-figur i et flytskjema til en ny Prosess-figur.

 1. Dra start-/sluttfiguren fra sjablongen Figurer for enkelt flytskjema til tegningssiden, og slipp deretter museknappen.

 2. Hold pekeren over figuren slik at de blå Automatisk tilkobling-pilene vises.

  Piler for automatisk tilkobling

 3. Hold pekeren over den blå pilen som peker i den retningen du vil plassere den andre figuren.

  Det vises en miniverktøylinje som inneholder de øverste figurene i sjablongen.

  Miniverktøylinje for automatisk tilkobling

 4. Klikk den firkantede prosessfiguren.

  Prosessfiguren legges til i diagrammet og kobles automatisk til start-/sluttfiguren.

Hvis miniverktøylinjen ikke inneholder figuren du vil legge til, kan du dra den aktuelle figuren fra Figurer-vinduet og slippe den på en blå pil. Den nye figuren kobles til den første figuren på samme måte som om du hadde klikket figuren på miniverktøylinjen.

Pilene for automatisk tilkobling kan også brukes til å koble to figurer som allerede er i tegningen. Dra en automatisk tilkobling-pil fra en figur, og slipp den på en annen figur. Du får en pil fra den første figuren til den andre.

Trinn 3: Legge til tekst på figurer

 1. Klikk figuren, og skriv inn teksten. Du trenger ikke dobbeltklikke for å legge til tekst på en figur, siden tekst du skriver, legges til på figuren som er merket.

  Merk en figur, og skriv inn

 2. Når du har skrevet inn det du vil, klikker du et tomt område på tegningssiden eller trykker ESC.

Du kan legge til tekst på nesten alle slags objekter, til og med koblinger, ved å merke dem og skrive.

Hva er Visio-figurer, -sjablonger og -maler?

Figurer

Visio- figurer er ferdiglagde objekter som du drar til tegningssiden, de er selve byggeblokkene i diagrammet.

Når du drar en figur fra figurer-vinduet bort på tegningssiden, forblir den opprinnelige figuren på sjablongen. Den opprinnelige kalles en originalfigur. Figuren som du plasserer i tegningen er en kopi, også kalt en forekomst – av denne malen. Du kan dra så mange forekomster av det samme formen bort på tegningen du vil ha.

Rotere og endre størrelsen på figurer

De vanligste tingene personer gjør med figurer omfatter funksjoner som er bygget rett inn i figurene. Visuelle stikkord hjelpe deg med å finne og bruke disse funksjonene raskt:

 • Rotasjonshåndtak

  Det runde håndtaket Rotasjonshåndtak over en merket figur kalles et rotasjonshåndtak. Dra det mot høyre eller venstre for å rotere figuren.

 • Tilkoblingspiler for automatisk tilkobling

  Med tilkoblingspilene Knapp kobler du enkelt figurene til hverandre, som vist i forrige del.

 • Markeringshåndtak for endring av figurstørrelse

  Du kan bruke de firkantede markeringshåndtakene til å endre høyde og bredde på figuren. Klikk og dra et markeringshåndtak i hjørnet av en figur for å forstørre figuren uten å endre proporsjonene, eller klikk og dra et markeringshåndtak på siden av figuren for å gjøre figuren høyere eller bredere.

Spesialfunksjoner for Visio-figurer

Visio-figurer er mye mer enn enkle bilder eller symboler.

Figurer kan inneholde data

Du kan legge til data i hver figur ved å skrive dataene i Figurdata-vinduet. Klikk Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Figurdata. I Visio Professional Edition kan du også importere data fra en ekstern datakilde.

Dataene vises ikke på tegningen som standard. Hvis du vil se dataene for en enkeltfigur, åpner du vinduet Figurdata fra Data > Vis/skjul > Figurdatavindu og velger figuren.

Hvis du vil vise dataene for mange figurer samtidig, kan du bruke en funksjon som kalles datasymboler, også i kategorien Data. Illustrasjonen nedenfor viser dataene for to trær samtidig.

Datasymboler viser dataene for to figurer samtidig.

Figurer med spesielle virkemåter

Mange Visio-figurer har spesielle virkemåter som du finner ved å strekke, høyreklikke eller flytte det gule kontrollhåndtaket på figuren.

Du kan for eksempel strekke en Personer-figur for å vise flere personer, eller du kan dra Voksende blomst-figuren for å indikere vekst.

Personer-figuren viser opptil fire personer når den strekkes vannrett.   Voksende blomst-figuren blir høyere når den strekkes loddrett.

Tips!: Du finner enkelt ut hva en figur gjør, ved å høyreklikke figuren for å se om det er noen spesialkommandoer på hurtigmenyen for figuren.

Hvis du bygger et organisasjonskart, kan figurer bygge rapporteringsstrukturen automatisk. Dra figuren for hver person til diagrammet, og slipp den på sjefens figur. Figurene kobles automatisk for å vise hierarkiet.

Sjablonger

Visio- sjablonger holder samlinger av figurer. Figurer i hver sjablong har noe felles. Figurene kan være en samling av figurer som du må opprette en bestemt type diagram eller flere ulike versjoner av samme figur.

Sjablongen Figurer for enkelt flytskjema inneholder for eksempel bare vanlige flytskjemafigurer. Det er mer spesialiserte flytskjemafigurer i andre sjablonger, for eksempel Arbeid Flow objekter og Figurer for TKL-Diagram.

Sjablonger vises i Figurer-vinduet, med tittellinjene gruppert sammen øverst i vinduet. Når du vil vise figurene på en bestemt sjablong, klikker du tittellinjen dens. Hvis det er mange sjablonger i malen, får tittellinjeområdet et rullefelt, og noen tittellinjer kan være skjult. Rull ned for å finne alle. Du kan også utvide tittellinjeområdet ved å dra den nederste skillelinjen ned, slik at alle tittellinjer blir synlige.

Åpne en Visio-sjablong

Hver mal åpnes med de sjablongene du trenger for å lage en bestemt type tegning, men du kan når som helst åpne andre sjablonger også.

 • Klikk Flere figurer i Figurer-vinduet, pek på ønsket kategori, og klikk deretter navnet på sjablongen du vil bruke.

Maler

Når du vil opprette et diagram, kan du begynne med en mal for den typen diagram (eller nærmeste typen hvis det ikke finnes et nøyaktig samsvar – kan du endre innstillingene for å være det du ønsker). Visio skjemamaler kan du starte med de riktige innstillingene:

 • Sjablonger fylt med de figurene du trenger for å opprette en bestemt type tegning

  Hjemtegning-malen åpnes for eksempel med sjablonger full av figurer som vegger, møbler, apparater, kabinetter og så videre.

  Organisasjonskart-malen har egne figurer for direktører, ledere, assistenter, posisjoner, konsulenter, ledige stillinger og mer.

 • Riktig rutenettstørrelse og linjalmålenheter

  Enkelte tegninger krever en spesiell målestokk. Situasjonsplan-malen åpnes for eksempel med en teknisk målestokk der 1 tomme representerer 10 fot. Det finnes maler med innstillinger som passer for de forskjellige tegningstypene.

 • Spesialkategorier

  Enkelte maler har unike funksjoner som du finner i spesialkategorier på båndet. Når du for eksempel åpner Kontorplan-malen, vises kategorien Plan. Du kan bruke kategorien Plan til å konfigurere skjerminnstillinger som er spesifikke for kontorplandiagrammer.

 • Veivisere som hjelper deg med spesielle typer tegninger

  Når du åpner en mal, vises det i noen tilfeller en veiviser som gjør det enkelt å komme i gang. Områdeplan-malen åpnes for eksempel med en veiviser som hjelper deg med å definere område- og rominformasjon.

Vise eksempler på maler

Slik finner du ut hvilke maler som er tilgjengelige:

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Ny.

 3. Klikk de ulike malkategoriene, og klikk deretter miniatyrbildene av malene for å få en kort beskrivelse av dem.

Til toppen av siden

Trinn 1: Velge og åpne en mal

 1. Starte Visio 2007.

 2. Klikk Flytskjema i Malen kategorier-listen.

 3. Dobbeltklikk Enkelt flytskjema i vinduet Flytskjema under Aktuelle maler.

Vinduet Komme i gang som viser hvordan du åpner malen for enkelt flytskjema

Når du åpner en mal, figurene du trenger åpner med den, i samlinger kalt sjablonger. Sjablongene som åpnes med Enkelt flytskjema kalles Pilfigurer, bakgrunner og Figurer for enkelt flytskjema.

Sjablongene som åpnes med Enkelt flytskjema-malen, er Pilfigurer, Bakgrunner og Figurer for enkelt flytskjema

Trinn 2: Dra og koble sammen figurer

Hvis du vil opprette tegningen, er alt du trenger dra figurer fra sjablongene til tom tegningssiden og koble dem til hverandre. Det finnes mange måter å koble sammen figurer, men for øyeblikket bruker vi raskest – dra figurer oppå hverandre for å koble dem automatisk ved hjelp av automatisk tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legg til koblinger mellom figurer i Visio.

 1. Dra den første figuren fra sjablongen Figurer for enkelt flytskjema til tegningssiden, og slipp deretter museknappen.

  Dra en beslutningsfigur fra sjablongen Figurer for enkelt flytskjema til tegningssiden

 2. Dra den andre figuren oppå først slik at de blå pilene viser, men ennå ikke slipper du museknappen.

  Dra en datafigur fra sjablongen Figurer for enkelt flytskjema til beslutningsfiguren.

 3. Mens du holder nede museknappen, plasserer du pekeren over den blå pilen som peker mot der du vil plassere den andre figuren.

  Pekeren flytter seg over beslutningsfiguren for å utheve den blå pilen i den retningen som datafiguren beveger seg i.

 4. Nå slipper du museknappen. Figurene kobles sammen, og den første figuren peker til den andre figuren.

  Beslutning-figuren er koblet til Data-figuren med en pil som peker mot Data-figuren.

 5. Fortsett å bygge tegningen ved å gjenta trinn 2 til 4.

Trinn 3: Legge til tekst på figurer

Selv om noen tegninger foreta et punkt alle alene, er det ofte nyttige og noen ganger nødvendig å legge til tekst på figurene. Det finnes mange måter å legge til tekst i figurer, men for øyeblikket bruker vi den enkleste måten.

Legge til tekst direkte i en figur

 1. Dobbeltklikk figuren.

  Når beslutningsfiguren har blitt dobbeltklikket, blir tekstboksen aktiv.

 2. Begynn å skrive.

  Når tekstboksen er aktiv, kan du begynne å skrive.

 3. Når du har skrevet inn, klikker du et tomt område på tegningssiden.

  Teksten vises på figuren selv om figuren ikke lenger er merket.

Nøyaktig hva er Visio-figurer, sjablonger og maler?

Vi snakket allerede om disse litt, men hvis du kjenner mer om Visio-figurer, sjablonger og maler sikrer Visio mye enklere å bruke.

Figurer

Visio-figurer er ferdiglagde bilder som du drar til tegningssiden, de er byggesteinene i tegningen.

Når du drar en figur fra en sjablong til tegningssiden, forblir den opprinnelige figuren på sjablongen. Den opprinnelige kalles en originalfigur. Figuren som du plasserer i tegningen er en kopi, også kalt en forekomst – av denne malen. Fra de fleste Visio-sjablonger, kan du dra så mange forekomster av det samme formen bort på tegningen du vil ha.

Produksjonsfiguren dras fra Avdeling-sjablongen til tegnesiden.

Det er mange måter å bruke og tilpasse Visio-figurer, men du kan utføre mye med bare de mest populære metodene og noen spesialfunksjoner.

Tilpasse figurer på stedet

Det finnes tusenvis av Visio-figurer og utallige måter å bruke, og tilpasser dem. De vanligste tingene personer gjør med figurer omfatter funksjoner som er bygget rett inn i figurene. Visuelle stikkord hjelpe deg med å finne og bruke disse funksjonene raskt.

En merket figur viser grønne rotasjons- og markeringshåndtak samt blå tilkoblingspiler.

1. rotasjonshåndtak

Lys grønn prikkene plassert over figurer kalles rotasjonshåndtak. Dra et rotasjonshåndtak høyre eller venstre for å rotere figuren.

2. blå tilkoblingspiler for automatisk tilkobling

Lys tilkoblingspilene blå kobler du enkelt figurene til hverandre, som vist i forrige del. Det finnes flere måter for å bruke automatisk tilkobling, så hvis du vil ha mer informasjon, kan du se legge til koblinger mellom figurer i Visio.

3. markeringshåndtak for endring av figurstørrelse

Du kan bruke lys grønne markeringshåndtak til å endre høyden og bredden på figuren. Klikk og dra et markeringshåndtak på hjørnet i en figur for å forstørre figuren uten å endre proporsjonene, eller klikk og dra et markeringshåndtak på siden av en figur for å gjøre figuren høyere eller bredere.

Spesialfunksjoner for Visio-figurer

Visio-figurer er mye mer enn enkle bilder eller symboler.

Figurer kan inneholde data

Hver figur kan være knyttet til data. Det finnes en rekke måter du kan legge til data i figurer. Foreløpig bare ser vi hvordan til å vise eller vise dataene når den er lagt til.

Når dataene er lagt til en figur, kan den ikke vises i tegningen som standard. Den enkleste måten å se dataene er å merke figuren og deretter åpne Figurdata-vinduet, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Figurdata-vinduet viser dataene for en merket figur.

Hvis du vil vise dataene for mange figurer samtidig, kan du bruke en funksjon som kalles datagrafikk. Illustrasjonen nedenfor viser dataene for to trær samtidig.

Datasymboler viser dataene for to figurer samtidig.

Obs!: Datasymboler er bare tilgjengelig i Microsoft Office Visio Professional 2007.

Figurer med spesielle virkemåter

For mange Visio-figurer har spesielle virkemåter til å vise dem alle, men her er noen eksempler på.

Du kan for eksempel strekke en Personer-figur for å vise flere personer, eller du kan dra Voksende blomst-figuren for å indikere vekst.

Personer-figuren viser opptil fire personer når den strekkes vannrett.   Voksende blomst-figuren blir høyere når den strekkes loddrett.

Neste illustrasjon viser hvordan du kan måle størrelsen på en figur på siden ved hjelp av en spesiell dimensjonsfiguren som er utformet for å måle andre figurer. (Dimensjonsfigurer er bare tilgjengelig i Office Visio Professional 2007.)

Den horisontale figuren fra dimensjoneringssjablongen viser størrelsen til en figur på tegningssiden.

Og nedenfor er et sektordiagram-figur fra sjablongen Diagramfigurer. Du kan høyreklikke figuren for å angi antall sektorer og hva prosent hver sektor representerer.

Sektordiagram

Tips!: Du finner enkelt ut hva en figur gjør, ved å høyreklikke figuren for å se om det er noen spesialkommandoer på hurtigmenyen for figuren.

Sjablonger

Visio-sjablonger inneholder samlinger av figurer. Figurene i hver enkelt sjablong har noen fellestrekk. Figurene kan være en samling med figurer du bruker til å opprette en bestemt type diagram, eller de kan være ulike versjoner av samme figur.

Sjablongen Figurer for enkelt flytskjema inneholder vanlige flytskjemafigurer og bakgrunner-sjablongen inneholder en rekke bakgrunner i illustrasjonen nedenfor. Du kan også opprette din egen sjablong med figurer som favoritt.

Sjablonger som er stablet i Figurer-vinduet, kan få ny rekkefølge slik at du ser hver enkelt sjablong etter tur

1. sjablonger vises i figurer-vinduet.

2. Når sjablonger åpnes, forankre de seg selv automatisk i figurer-vinduet, ett oppå en annen.

3. Klikk tittellinjen i en sjablong for å hente den til toppen av stabelen.

4. sjablongen som tidligere var oppå stabelen går til bunnen av figurer-vinduet.

Åpne en Visio-sjablong

Hver mal åpnes med sjablongene at du må opprette en bestemt type tegning, men det er lurt å vite at du kan åpne andre sjablonger som helst.

 1. Velg figurerfil-menyen, pek på kategorien du vil bruke, og klikk deretter navnet på sjablongen du vil bruke.

 2. Gjenta trinn 1 for andre sjablonger som du vil åpne.

  sjablonger som åpnes fra filmenyen.

Maler

Visio-maler er litt vanskeligere å beskrive fordi de ikke er en enkelt ting – de er mer ut som en samling av innstillinger. En Visio-mal kombinerer en tom tegningsside med en hvilken som helst kombinasjon av følgende:

Sjablonger full av figurer som er nødvendige for å opprette en bestemt type tegning     Diagrammer og grafer malen, for eksempel åpnes med en sjablong full av raskt og enkelt figurer for å opprette diagrammer og grafer.

Diagramfigurer-sjablongen åpnes med mange figurer du kan bruke til å opprette enkel grafikk og enkle diagrammer.

Riktig Rutenettstørrelse og linjalmålenheter    Noen tegninger krever en spesiell skala. Situasjonsplan-malen åpnes for eksempel med en konstruksjonsskala, der 1 tomme er lik 1 fot.

Situasjonsplan-malen åpnes med en spesiell konstruksjonsskala.

Spesielle menyer    Noen maler har unike funksjoner som du kan finne på spesielle menyer. Når du åpner Kalender-malen, vises for eksempel en Kalender-menyen på menylinjen i hovedvinduet. Du kan bruke Kalender-menyen til å konfigurere kalenderen eller importere data fra Microsoft Office Outlook til kalenderen.

Kalendermalen åpnes sammen med en spesiell kalendermeny.

Veivisere som hjelper deg med spesielle typer tegninger    I noen tilfeller når du åpner en Visio-mal en veiviser hjelper deg med å bli tegningen en god start. Hvis du for eksempel konfigurere Områdeplan-malen åpnes med en veiviser som hjelper deg med lar informasjonen plass og ROM.

Områdeplan-malen åpnes med en veiviser som hjelper deg å komme i gang.

Neste trinn

Her er noen forslag til hvordan du får mer kjent med Visio.

Få hjelp med å lage en mer komplisert tegning

Du kan bruke grunnleggende trinn som beskrevet ovenfor for mange Visio-maler. For mer komplekse malene er det egentlig kan være nyttig å lese artikkelen skrevet for denne bestemte malen.

 1. Klikk Hjelp for Microsoft Office VisioHjelp-menyen i Visio.

  Hjelpemenyen i Visio

 2. Klikk knappen Vis innholdsfortegnelse i Hjelp-vinduet.

  Hvis du klikker bokikonet i Hjelp-vinduet i Visio, åpnes innholdsfortegnelsen for Visio.

 3. Klikk kategorien for tegningen du vil opprette i Innholdsfortegnelse-vinduet.

  Visios innholdsfortegnelse åpnet til hjelpeemnet Opprett idédugnadsdiagrammer

  Tips!: Du kan finne alle typer informasjon i Visio hjelp Hvis du ta noen minutter å bla gjennom den.

Oppdage en rekke Visio-maler

Avhengig av hvilken versjon av Visio som du bruker, har mellom 25 (for Microsoft Office Visio Standard 2007 ) og 64 (for Office Visio Professional 2007 ) forskjellige maler til å arbeide med. Hvis du vil finne ut mer om disse malene, kan du Bla gjennom skjermbildet komme i gang, som åpnes automatisk når du starter Visio. Klikk de ulike kategoriene, og klikk deretter miniatyrbildene for å se større versjoner av miniatyrbildene og korte beskrivelser av malene.

Vinduet for å komme i gang ble åpnet for å vise nettverksmalene.

Bla gjennom sjablongene

Ta deg tid til å åpne listen med sjablonger er en flott måte å få mer informasjon om svært mange forskjellige figurer som er tilgjengelige, men utforske noen av sjablongene er selve enda bedre.

Du trenger ikke å åpne et diagram – bare klikk figurerfil-menyen, og gå deretter ned til sjablongen du vil åpne.

sjablonger som åpnes fra filmenyen.

Bla gjennom menyene

Åpne menyer er en annen rask måte å få en følelse av hva du kan gjøre i Visio. Vis, Data og figur menyene er tre av de mest populære menyene.

Vis-menyen, Data-menyen og Figur-menyen der alle kommandoene vises.

1. på Vis-menyen viser alle spesielle vinduer for Visio-tegninger og kommandoene for å slå på og på visuelle støttelinjer, for eksempel rutenettet for tegning.

2. på Data-menyen viser kommandoene for avanserte funksjoner, for eksempel importere og vise data. Dette er noen av de mest virkningsfulle funksjonene som er tilgjengelige i Visio.

3. figur-menyen viser kommandoene som vende figurer og koblinger slik at du ønsker dem i tegningen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×