Notisblokk

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Notisblokk er et redigeringsprogram for rik tekst som medlemmer kan bruke til å lage dokumenter som lagres som sider.

Hva vil du gjøre?

Gå til en bestemt side

Legge til en ny notatside

Redigere en notatside

Lær mer om redigeringskonflikter

Bruke funksjoner for rik tekst

Gi nytt navn til en notatside

Slette en notatside

Eksportere en notatside

Søke etter tekst i en notatside

Opprette koblinger for å Vær oppmerksom på sider

Skrive ut notatsidene

Visning av endre tillatelser for Notisblokk

Gå til en bestemt side

Klikk Vis eller skjul notatsidelisten Hvis du vil se en liste over notatsidene som du eller andre medlemmer av arbeidsområdet har lagt til i Notisblokk. Sidelisten gir statusinformasjon om notater, for eksempel deres størrelse, Endringsdato og siste redigeringsprogram.

Du kan gå til en bestemt notatside ved å klikke Forrige- eller Neste-knappen for å bla fortløpende i notatsider, eller ved å klikke et notat i Side-listen.

Til toppen av siden

Legge til en ny notatside

 1. Klikk Nytt notat i kategorien Hjem.

  Det åpnes en ny, tom side i Notisblokk.

 2. Gi et navn til notatet i Tittel-boksen.

 3. Skriv inn innhold for notatet i redigeringsområdet. Høyreklikk for å se formateringsalternativer eller bruke formatering ikonene i kategorien Hjem.

 4. Lagre notatet.

Til toppen av siden

Redigere en notatside

Slik redigerer du en notatside i Notisblokk:

 1. Gå til notatsiden du vil redigere, og klikk Rediger.

  Obs!: Hvis et annet arbeidsområdemedlem er allerede redigerer valgte notatsiden, SharePoint Workspace ber deg om å avgjøre om du vil redigere notatet likevel, eller vente til andre medlemmet gjøres redigering. Se om redigeringskonflikter nedenfor for mer informasjon.

 2. Foreta endringer av teksten etter behov.

 3. Lagre notatet.

Til toppen av siden

Redigeringskonflikter

Rediger-knappen i Notisblokk viser antall brukere som redigerer hvis andre medlemmer redigerer den valgte notatsiden. Du kan peke på Rediger-knappen hvis du vil vise et tekstvindu der det vises hvem som redigerer notatsiden.

Status for notatredigering

Hvis du klikker Rediger-knappen mens et annet medlem redigerer siden, får du spørsmål om du vil redigere notatet likevel, eller vente til det andre medlemmet er ferdig med å redigere. Hvis du bestemmer deg for å fortsette å redigere siden, lagres endringene i en ny "konfliktkopi" av notatsiden. En konfliktside inkluderer også en kobling tilbake til den opprinnelige Notisblokk-siden. Tittelområdet på en konfliktside vises på bildet nedenfor:

Konfliktside i Notisblokk

Hvis du redigerer en side, og et annet medlem begynner å redigere samme side, vises en kortvarig melding om at et annet medlem har begynt å redigere siden. Eksempel:

Statusmelding for notatredigering

Hvis dette skjer, lagres endringene tilbake i det opprinnelige dokumentet, og det andre medlemmets endringer lagres i en ny konfliktkopi.

Til toppen av siden

Bruke funksjoner for rik tekst

Du kan bruke funksjoner for rik tekst mens du redigerer en notatside, ved å velge kategorien Hjem og deretter klikke alternativene i Formater tekst-området.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til en notatside

Slik gir du nytt navn til en notatside i Notisblokk:

 1. Høyreklikk notatet i Side-listen, og klikk deretter Gi nytt navn.

 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk ENTER.

Du kan også klikke Rediger hvis du vil endre et notat og skrive inn et nytt navn i tittelboksen.

Til toppen av siden

Slette en notatside

Slik sletter du en notatside i Notisblokk:

 1. Gå til notatsiden du vil slette, og klikk Slett.

  Du kan også merke notatsiden i Side-listen og trykke DEL.

 2. Klikk OK for å bekrefte at du vil slette siden.

Til toppen av siden

Eksportere en notatside

Du kan eksportere en valgt notatside i Notisblokk som en RTF-fil (rikt tekstformat). Du kan deretter åpne den eksporterte filen med rik tekst i andre programmer som støtter dette formatet, for eksempel Microsoft Word.

 1. Gå til notatsiden du vil eksportere.

 2. Klikk Eksporter i kategorien Arbeidsområde.

 3. Angi en diskplassering og et filnavn for den eksporterte filen i dialogboksen Eksporter til fil, og klikk Lagre.

I Notisblokk brukes tittelen på notatet som filnavn som standard.

Til toppen av siden

Søke etter tekst på en notatside

Du kan søke etter tekst på en valgt notatside. Du kan søke mens et notat er åpent for lesing eller redigering. Hvis et notat er åpent for redigering, må du imidlertid klikke i tekstredigeringsområdet før du starter et søk.

 1. Gå til notatsiden der du vil søke etter tekst.

 2. Klikk Søk i kategorien Hjem.

 3. Gjør det følgende i dialogboksen Søk, og klikk Søk etter neste:

  • Skriv inn teksten du vil søke etter på notatsiden.

  • Hvis du vil, kan du velge alternativer for å begrense søket ved å skille mellom store og små bokstaver og/eller søke etter bare hele ord.

  • Velg søkeretningen.

   Obs!: Søket starter og går i den valgte retningen til toppen eller bunnen av notatsiden, og deretter stopper det.

Til toppen av siden

Opprette koblinger til notatsider

Som med andre arbeidsområdeverktøy kan du opprette en kobling som velger verktøyet. I tillegg kan du opprette koblinger som går til sider.

 1. Gå til notatsiden du vil koble til.

 2. Klikk Kopier som kobling i kategorien Hjem.

 3. Gå til plasseringen for rik tekst der du vil lime inn koblingen.

 4. Klikk Lim inn i kategorien Hjem.

Hvis du for eksempel vil lime inn koblingen i en diskusjon, går du til verktøyet, oppretter et emne, klikker brødtekstområdet og klikker deretter Lim inn.

Til toppen av siden

Skrive ut notatsider

 1. Klikk notatet du vil skrive ut, i notatlisten.

 2. Klikk Office-knappen, velg kategorien Skriv ut, og klikk deretter Skriv ut.

Til toppen av siden

Vise eller endre tillatelser for Notisblokk

Obs!: Du kan ikke endre tillatelsene som er tilordnet til medlemsroller i SharePoint Workspace 2010-arbeidsområder. Du kan kanskje endre tillatelsene i 2007-arbeidsområder eller tidligere, avhengig av rollen din.

Slik viser du tillatelsene som er tilordnet til medlemsroller: Klikk kategorien Arbeidsområde, klikk Egenskaper, og klikk deretter Tillatelser

Som standard har alle medlemmer unntatt gjester tillatelse til å opprette, redigere og slette notatsider.

Se visning eller endre tillatelser for arbeidsområdeverktøy for informasjon om hvordan du endrer standardtillatelsene for et verktøy.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×