Office
Logg på

Nettverksoverføring – konsolidere flere Yammer-nettverk

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du har flere e-domener i Office 365-leieren, og hver e-postdomene har sin egen Yammer-nettverket, oppdateres konsolidere ett Yammer-nettverket må per 16 oktober 2018.

Denne artikkelen er bare nødvendig hvis du har flere Yammer-nettverk, for eksempel hvis firmaet har flere forretningsenheter eller datterselskaper, hver med sin egen Yammer-nettverket.

Konsolidering til én overordnede nettverket bidrar til å gjøre de ansatte samarbeide nært med hverandre og forenkler behandling av Yammer-nettverket.

Her er de grunnleggende trinnene:

Trinn   

Beskrivelse   

Trinn 1: planlegge

Identifiser Yammer-nettverk til å konsolidere, identifisere data for å eksportere og laste opp, planlegge eventuelle nødvendige endringer gruppe strukturen og medlemskap i det overordnede nettverket og planlegge kommunikasjon med brukerne.

Trinn 2: Eksportere innhold fra datterselskapets nettverk

Eksportere alt innhold fra datterselskapets Yammer-nettverk. Overføring overfører bare brukere, ikke data. Ingen får tilgang til underordnede nettverket etter overføringen er startet.

Trinn 3: Kommunisere med alle brukerne før overføringen

Bruk eksempel kommunikasjonen nedenfor for å la alle på underordnede nettverk vet formålet med endringen, tidsberegning, hva slags informasjon vil beholdes og gruppen strukturen i det overordnede nettverket. Anbefale at brukere lagrer informasjon de vil beholde før overføringen startdato, for eksempel filer og dataene i diskusjoner. La overordnede nettverket brukerne få vite at flere personer føyer sammen.

Trinn 4: Utføre nettverksoverføringen

Kjøre overføringsverktøyet i nettverket én gang for hver underordnede nettverket. Verktøyet overfører alle brukere fra datterselskapets Yammer-nettverk til det overordnede Yammer-nettverket, og slår av det underordnede nettverket. Det ikke overføre en samtale eller fildata.

Trinn 5: Gjøre overordnede nettverksendringer

Juster strukturen til overordnet Yammer-nettverket slik at det dekker behovene til brukere som vil være å bli med i den. Opprette grupper, invitere medlemmer i gruppene og laste opp filer du har eksportert.

Trinn 6: Kommunisere med alle brukere etter overføringen

La alle vite konsoliderte Yammer-nettverket er klar til bruk.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor konsolidering er nødvendig, kan du se Vanlige spørsmål: konsolidere Yammer-nettverk.

Trinn 1: planlegge

Her er de viktigste spørsmålene du kan stille under planlegging trinn:

 • Hvilke Yammer-nettverk trenger som skal konsolideres?

 • Hvilke nettverket skal være det overordnede nettverket, og hvilke som er datterselskapene?

 • For hver underordnede nettverket må hvilket innhold som skal eksporteres og lastet inn på det overordnede nettverket?

  Hvem vil gjøre faktiske overføringen, eksportere dataene, sette opp gruppen strukturen i det overordnede nettverket, laste opp data og kommunisere med brukere?

 • Hvilke grupper er nødvendig for brukere som er kommer inn fra datterselskapet i det overordnede nettverket? Hvem skal være i disse gruppene? Hvem skal være administratorer?

 • Hva er den beste måten å kommunisere med brukere før og etter konsolideringen?

 • Hvilken rolle skal brukerne ha under planlegging av konsolideringen? Vurder å bruke en Yammer-gruppe på hver underordnede nettverket til å planlegge endringene.

 • Hva er tidsberegning? Trenger nedetid? Hvis dette er tilfelle, Hva er det beste tidspunktet å planlegge dette?

Her er det du trenger å vite for å planlegge og organisere nettverk-konsolidering.

 • Bare brukere med rollen global administrator i Office 365 kan utføre nettverket konsolidering.

 • Når du eksporterer data fra et underordnet nettverk, kan du ende opp med CSV-filer som inneholder gruppen, bruker, admin, fil, og samtale informasjon, pluss en mappe som inneholder alle filer fra nettverket. Hvis du har tenkt å bruke denne informasjonen til å laste opp data eller konfigurere grupper i det nye nettverket, må du noen til å tilordne informasjonen til hva som er nødvendig i det overordnede nettverket og noen som kan bruke denne tilordningen til å konfigurere Windows PowerShell-skript til å laste inn dataene.

 • Yammer-nettverk datterselskap og overordnede må være på bekreftede domener i én Office 365-leier. Konsolidere Yammer-nettverk på tvers av Office 365-leiere støttes ikke.

 • Underordnede nettverk kan være Yammer Basic eller Yammer Enterprise, men det overordnede nettverket må være Yammer Enterprise.

 • Nettverksoverføringer kan ikke angres.

 • Flere nettverksoverføringer kan kjøres samtidig. Du må ikke vente på at én fullføres før du starter en ny.

 • Under overføringen, aktive og ventende brukergrupper, deriblant brukernes informasjon, for eksempel navn og profil bilde, overføres.

 • Hvis det finnes en bruker i et datterselskap og overordnede nettverk, forblir brukerkontoen i det overordnede nettverket, og om nødvendig, vil forfremmes fra en gjestekonto til en vanlig konto. Kontoen i det underordnede nettverket blir slettet.

 • Grupper, diskusjoner og filer overføres ikke.

 • Når en overføring er fullført, kan ingen tilgang til datterselskapets Yammer-nettverk.

Eksempel på nettverket konsolidering

Her er et eksempel som viser Contoso, Ltd. med datterselskaper. Alle datterselskapene har sitt eget Yammer nettverk:

 • Contoso.com    Det overordnede nettverket for Contoso, Ltd. som betjener brukere med e-postadresser som slutter med @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    Et underordnet nettverk for ansatte i en avdeling av Contoso, Ltd. som betjener brukere med e-postadresser som slutter med @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    Et underordnet nettverk for ansatte i farmasiavdelingen som betjener brukere med e-postadresser som slutter med @contosopharmaceuticals.com.

Contoso, Ltd. ønsker at de ansatte i farmasiavdelingen fortsatt skal ha sitt eget nettverk, men ønsker å flytte ansatte fra Contoso_Sub.com til contoso.com. Contoso, Ltd. vil overføre brukere fra det underordnede nettverket Contoso_Sub.com til det overordnede nettverket Contoso.com.

Illustrasjonen nedenfor viser det underordnede nettverket Contoso_Sub før overføringen til det overordnede Contoso-nettverket.

Et Yammer-nettverk for et datterselskap og et overordnet Yammer-nettverk før en overføring utføres for å konsolidere brukere fra datterselskapet til det overordnede nettverket

Illustrasjonen nedenfor viser situasjonen etter overføringen, der brukerne og eksterne nettverk har blitt overført fra Contoso_Sub til Contoso, Ltd. Legg merke til at det underordnede nettverket og innholdet i det ikke er tilgjengelig etter overføringen.

Etter en Yammer-nettverksoverføring, er brukerne i datterselskapet lagt til i det overordnede nettverket. Eventuelle eksterne nettverk er også overført (med brukere). Datterselskapets nettverk (inkludert alt innhold) er ikke lenger tilgjengelig.

Trinn 2: Eksportere innhold fra datterselskapets nettverk

For informasjon om hvordan du eksporterer alle Yammer-data for et datterselskap nettverk, kan du se eksportere data fra Yammer Enterprise og eksportere data fra Yammer Basic.

 • Eksporterte filer kan lastes opp til det overordnede nettverket. Du må opprette en tilordning mellom filnavnet og plassering for filen i det overordnede nettverket.

 • Gruppenavn og gruppemedlemskap overføres ikke. Du kan bruke de eksporterte listene over grupper og brukere til å opprette gruppene i det overordnede nettverket.

 • Samtaler overføres ikke, slik at det underordnede nettverksbrukere må lagre eventuelle nødvendige data fra samtaler.

Trinn 3: Kommunisere med alle brukerne før overføringen

Bruk eksempel kommunikasjonen nedenfor for å la alle på underordnede nettverk vet formålet med endringen, tidsberegning, hva slags informasjon vil beholdes og gruppen strukturen i det overordnede nettverket. Anbefale at brukere lagrer informasjon de vil beholde før overføringen startdato, for eksempel filer og dataene i diskusjoner. La overordnede nettverket brukerne få vite at flere personer føyer sammen.

Eksempel før overføring kommunikasjon til personer som bruker underordnede Yammer-nettverk

[Contoso.com] konsoliderer våre Yammer-nettverk slik at vi alle enklere å kommunisere med hverandre. Vi starter denne overføring på [date]. Når overføringen er fullført, når du har tilgang til Yammer ved hjelp av e-postadressen din vanlig arbeid, kan du vil gå direkte til det nye konsoliderte Yammer-nettverket.

Viktige oppgavene du må utføre før [date]   

 1. Konsolideringen flyttes ikke Yammer-innhold [Contoso.com] Yammer-nettverket. Du må lagre alle filer og samtaler du vil beholde.

 2. Lagre filer

  1. JegYammer-n, klikk innstillinger-ikonet, og klikk deretterfiler. Bruk denFilene mine-delen for å finne filene dine.

  2. Klikk pil ned ved siden av hver fil du vil lagre, og klikk deretter Last ned.

  3. Velg en plassering, og klikk deretter Lagre.

 3. Lagre data fra privat samtaler

  1. I Yammer, klikk innboksen, og klikk deretter Private meldinger.

  2. Klikk en melding og se gjennom innholdet i samtalen, og kopier og Lim eventuell nødvendig informasjon til en fil.

Nedetid

Ikke bruk [Contoso.com] Yammer-nettverket fra [date] til [date]. Vi setter inn grupper og gruppefiler fra [Contoso.sub]-nettverk. Du får en annen e-post fra oss når alt er klart til bruk.

Eksempelmelding for personer som for øyeblikket bruker overordnet Yammer-nettverk

Vi er spennende å meddele at alle brukere [Contoso] fra [Contoso_sub1] og [Contsoso_sub2] will nå sammenføyde oss på [Contoso.com] Yammer-nettverket.

Start [date], ser du noen endringer i våre gruppe-strukturen og noen nye grupper, i tillegg til flere personer. [Vis endringene]

Spørsmål eller problemer eller bare vil Velkommen [Contoso_sub1] og [Contoso_sub2] ansatte? Bli med i gruppen ny "ett firma - ett Yammer-nettverk". Vi ønsker inndataene å gjøre vår nye konsoliderte nettverket hjelpe alles voice gjennomgås.

Trinn 4: Utføre nettverksoverføringen

Viktig!: Før du begynner, må du være sikker på at du har eksportert data fra det underordnede nettverket og kommuniserte med brukere!

Nettverksoverføringen har tre trinn som denne artikkelen leder deg gjennom. Flere nettverksoverføringer kan kjøres samtidig. Du må ikke vente på at én fullføres før du starter en ny. Start fra det overordnede nettverket (nettverket du vil overføre de andre nettverkene til):

Kjøre verktøyet nettverksoverføring

 1. Gå til Innstillinger i overordnet Yammer-nettverk > Nettverksadministrator.

 2. Velg nettverksoverføring.

  Skjermbilde av menyelementet for nettverksoverføring for Yammer-administratorer

  Du starter på siden med tittelen Trinn 1 av 3 – Kontrollere/legge til bekreftede domener. På denne siden finner du en liste over bekreftede domener som allerede er blitt lagt til i Office 365-leieren for dette Yammer-nettverket. Hvis du ikke ser det ønskede nettverket, følger du koblingen til Office 365 for å legge til flere bekreftede domener og deretter gå tilbake til denne siden.

  Skjermbilde av trinn 1 av 3 – Kontrollere/legge til bekreftede domener før overføring av et Yammer-nettverk
 3. Når du har lagt til alle de bekreftede domenene du ønsker, velger du Neste.

  Du er nå på siden Trinn 2 av 3 – Velge et Yammer-nettverk å overføre. Denne siden viser alle nettverkene som er kvalifiserte for overføring. Husk at alle domenene til et Yammer-nettverk som du vil overføre, må legges til som bekreftede domener i Office 365. Bare de bekreftede domenene for Yammer-nettverk står oppført på siden. Hvis du ikke ser nettverket du leter etter, velger du Forrige-knappen, og legger til de bekreftede domenene.

  Skjermbilde av trinn 2 av 3 – Velge et Yammer-nettverk å overføre
 4. Velg Yammer-nettverket du vil overføre til dette nettverket på trinn 2 av 3 – velge et Yammer-nettverk å overføre -siden, og velg deretter Neste.

 5. Du kommer til siden med tittel trinn 3 av 3 – eksportere Data og starte overføring. Denne siden gir deg informasjon om nettverket du er i ferd med å overføre, for eksempel nettverksnavn og antall meldinger, slik at du kan bekrefte Hvis det er riktig nettverket. Legg merke til at bare aktive og ventende brukere som skal overføres. Alt annet innhold slettes permanent. Også slette gjest brukernes profiler i prosessen.

  Skjermbilde av trinn 3 av 3 – Eksportere data og starte overføring
 6. Når du har eksportert de ønskede dataene, og du er klar til å starte overføringen, velger du Start overføring.

  En bekreftelsesdialogboks vises.

  Skjermbilde av dialogboksen for å bekrefte at du vil overføre et Yammer nettverk
 7. Skriv inn navnet på det nettverket du vil overføre, for å bekrefte det under Jeg bekrefter nettverksoverføringen av Network Name i boksen Er du helt sikker på at du vil overføre nettverket?. Deretter velger du Overfør.

  Forsiktig!: 

  • Du kan ikke stoppe eller reversere overføringen. Du bør derfor være sikker på at du har eksportert alle dataene du vil beholde, og at du har valgt riktig nettverk å overføre, før du velger Overfør. Hvis du er usikker, velger du Avbryt og går tilbake for å eksportere dataene eller kontrollere nettverksnavnet.

  • Vær oppmerksom på, når du overfører et nettverk, alt innhold og dataene i det underordnede nettverket går tapt. Pass på å eksportere eventuelle filer eller dokumenter som du ønsker å beholde før den starter overføringen. 

 8. Du kan se overføringsstatusen på siden Status for nettverksoverføringer. Her kan du se hvilke domener som er knyttet til nettverkene som overføres, hvilken person som startet overføringen, datoer og klokkeslett for start og fullførelse av overføringen og overføringsstatusen. Du kan se detaljer om nettverket, for eksempel antallet aktive brukere, antallet meldinger og de eksterne nettverkene.

  Skjermbilde som viser status for nettverksoverføringer – Nettverkoverføring i Yammer kjører
 9. Vær oppmerksom på at flere nettverksoverføringer kan kjøres samtidig. Du må ikke vente på at én fullføres før du starter en ny. Du kan dermed starte neste overføring umiddelbart ved å gå gjennom veiviseren på nytt.

Vise status for nettverksoverføring

Nettverksoverføringsprosessen fungerer som vist i illustrasjonen nedenfor.

Et flytskjema som viser at du først overfører domener fra datterselskapets Yammer-nettverk og deaktiver nettverket og deretter overfører brukere og eksterne nettverk parallelt.

I trinn 1, overføres domener fra datterselskapets nettverk og det underordnede nettverket er ikke tilgjengelig. Deretter i trinn 2, aktivt og ventende brukere og eksterne nettverk overføres parallelt. Selv om et delsett av brukere eller eksterne nettverk ikke er overført, overføringen selve fortsetter og Fullfør, og du finner flere detaljer/feil på statussiden.

Statussiden for overføringer kan vise følgende feilmeldinger:

Feilmelding

Hva det betyr

Kunne ikke overføre source network name

Overføringen av det underordnede nettverket mislyktes.

Kunne ikke overføre user email

Hvis én eller flere brukere ikke kunne overføre, vil det være én eller flere feilmeldinger om dette. Du kan nå bestemmer deg å legge til brukeren manuelt til det overordnede nettverket. Legg merke til at det underordnede nettverket har blitt overført på dette tidspunktet.

Kunne ikke overføre external network name

Hvis én eller flere eksterne nettverk ikke kunne overføre, vil det være én eller flere feilmeldinger om dette. Legg merke til at det underordnede nettverket har blitt overført på dette tidspunktet.

Hvis du vil feilsøke ytterligere, kan du kontakte kundestøtte for Yammer.

Trinn 5: Gjøre overordnede nettverksendringer

Opprette grupper

Bruke dataene fra groups.csv og users.csv til å identifisere grupper som du kan trenge i det overordnede nettverket, og Inviter de nye brukerne til disse gruppene. Du kan gjøre dette manuelt eller ved å opprette et Windows PowerShell-skript.

Laste opp filer

Eksporterer data, er filer navn med sin Yammer-ID i stedet for filen navnet. Filen navn og plassering er oppført i filen Files.csv, slik at du må opprette et Windows PowerShell-skript for å gi nytt navn til de eksporterte filene og laste dem inn i riktig sted i det overordnede nettverket.

Trinn 6: Kommunisere med alle brukere etter overføringen

Bruk denne kommunikasjonen til å fremheve hvor du vil at andre skal bruke Yammer.

Eksempel etter overføring kommunikasjon

Vi er klar til å samarbeide mer effektivt! Logg på Yammer i dag, med [Contoso.com] e-post og vanlig passordet ditt for kontoen. Hvis du trenger for tilbakestilling av passord for kontoen, kan du kontakte [IT-avdelingen]. Vi har restrukturert gruppene slik at innholdet passer for alle, så du kan ta litt tid å bla gjennom grupper og bli med de som gir mening for deg.

Spørsmål eller problemer? Bli med i gruppen ny "ett firma - ett Yammer-nettverk". Vi ønsker inndataene å gjøre vår nye konsoliderte nettverket hjelpe stemmen gjennomgås.

Se også

Vanlige spørsmål: Konsolidere Yammer-nettverk

Administrere Office 365 med Office 365 PowerShell

Legge til eternal tekstmelding deltakere i Yammer-samtaler

Eksterne nettverk

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×