Nettdel for sidevisning

Du kan bruke nettdelen for sidevisning til å vise en nettside, en fil eller en mappe på en nettdelside. Du angir en hyperkobling, en filbane eller et mappenavn for å lage en kobling til innholdet.

Obs!: 

 • Du kan bare bruke nettdelen for sidevisning i en nettleser som støtter HTML-IFRAME-elementet.

 • Du må ha Microsoft Internet Explorer for å kunne vise en fil eller en mappe.

I denne artikkelen

Måter du kan bruke nettdelen for sidevisning på

Slik viser nettdelen for sidevisning en nettside på en nettdelside

Egendefinerte egenskaper for nettdelen for sidevisning

Vanlige egenskaper for nettdeler

Måter du kan bruke nettdelen for sidevisning på

Du kan bruke nettdelen for sidevisning til å vise:

 • En favorittkilde for nyheter på Internett i en dedikert del for nyhetssammendrag på en nettdelside.

 • En liste over aktive arbeidsgruppefiler på en nettverksserver som du vil vise regelmessig.

 • Et ofte brukt dokument eller regneark.

Til toppen av siden

Slik viser nettdelen for sidevisning en nettside på en nettdelside

Det koblede innholdet i nettdelen for sidevisning holdes atskilt fra annet innhold på nettdelsiden ved hjelp av HTML-IFRAME-elementet. Dette elementet sørger for at HTML-elementer som vises som innhold i nettdelen for sidevisning, ikke kommer i konflikt med andre HTML-elementer på nettdelsiden. Det kan for eksempel hende at nettdelsiden allerede inneholder et HTML-SKJEMA-element, og at siden ikke vil vises på riktig måte hvis det koblede innholdet også inneholder et HTML-SKJEMA-element som ikke var i HTML-IFRAME-elementet.

Nettdelen for sidevisning viser innhold asynkront fra resten av siden. Dette betyr at du kan vise og bruke andre nettdeler på siden hvis koblingen bruker lang tid på å returnere innholdet.

Til toppen av siden

Egendefinerte egenskaper for nettdelen for sidevisning

De egendefinerte egenskapene for nettdelen for sidevisning vises nedenfor.

Obs!: Du kan ikke vise eller redigere noen av disse egendefinerte egenskapene i personlig visning.

Egenskap

Beskrivelse

Nettside-, Mappe- eller Fil-gruppe

Angir hva slags innhold du vil vise i nettdelen for sidevisning.

Velg ett av følgende:

 • Nettside     Velg dette alternativet hvis du vil vise en nettside som innholdet på nettdelen for sidevisning. Dette alternativet angir automatisk Hypertext Transfer Protocol (http://) i tekstboksen Kobling og skjuler Bla gjennom-knappen hvis den vises. Dette er standardverdien.

 • Mappe     Velg dette alternativet hvis du vil vise en liste over filer i en mappe. Dette alternativet skjuler Bla gjennom-knappen hvis den vises.

 • Fil     Velg dette alternativet hvis du vil vise innholdet i en fil. Dette alternativet viser også Bla gjennom-knappen under tekstboksen Kobling. Filen åpnes enten i et eget nettleservindu eller inne i nettdelen hvis programmet som åpner filen, støtter innebygd aktivering for denne filen i nettleservinduet.

Kobling

Angir en hyperkobling, mappe eller fil som skal kobles til innholdet som skal vises i nettdelen for sidevisning:

 • Hvis du valgte Nettside tidligere i denne delen, må du oppgi en gyldig hyperkobling. Det finnes to gyldige protokoller for hyperkoblinger som du kan bruke:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med personvern, som bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan bruke en absolutt nettadresse eller en relativ nettadresse. Du kan imidlertid ikke bruke en filbane.

 • Hvis du valgte Mappe tidligere i denne delen, må du angi en gyldig lokal mappe eller en nettverksmappe. Du må ha Microsoft Internet Explorer for å kunne vise en mappe.

 • Hvis du valgte Fil tidligere i denne delen, må du angi en gyldig filbane. Du må ha Microsoft Internet Explorer for å kunne vise en fil. Du kan også klikke Bla gjennom for å finne filen.

Til toppen av siden

Vanlige egenskaper for nettdeler

Alle nettdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt nettdel, kan en nettdelutvikler ha valgt ikke å vise en eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført i delene Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan deaktivere eller skjule nettdelegenskapene.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på nettdelen som vises på nettdelens tittellinje.

Høyde

Angir høyden på nettdelen.

Bredde

Angir bredden på nettdelen.

Kromstatus

Angir om hele nettdelen vises på siden når en bruker åpner nettdelsiden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele nettdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for nettdelrammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner nettdelsiden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en nettdel hvis du ønsker å bruke den til å sende data til en annen nettdel via en nettdeltilkobling, men ikke ønsker å vise nettdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i nettdelinnholdet. Eksempel: Arabisk skrives fra høyre til venstre, mens engelsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer nettdeler.

Sone

Angir sonen på nettdelsiden der nettdelen finnes.

Obs!: Soner på nettdelsiden er ikke oppført i listeboken når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen til nettdelen i en sone når sonen inneholder mer enn én nettdel.

Hvis du vil angi rekkefølgen, skriver du inn et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis nettdeler i sonen er organisert ovenfra og ned, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises øverst i sonen. Hvis nettdeler i sonen er organisert fra venstre til høyre, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om nettdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om nettdelen kan fjernes fra nettdelsiden.

Tillat skjuling

Angir om nettdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om nettdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat tilkoblinger

Angir om nettdelen kan kobles sammen med andre nettdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for nettdel kan endres i en personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne nettdelen. Avhengig av konfigurasjonen kan denne innstillingen være utilgjengelig.

Nettadresse for tittel

Angir nettadressen for en fil som inneholder mer informasjon om nettdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker nettdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten i følgende nettdelgallerier: Nettsted, Virtuell server og Nettdelside.

Nettadresse til hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om nettdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Nettdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en nettdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner nettsiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Windows SharePoint Services 3.0 bare åpnes i et eget leservindu.

Nettadresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som nettdelikonet i nettdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Nettadresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for nettdel. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere nettdelen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×