Nettdel for listevisning

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det er ikke en del kalt listevisning i klassisk SharePoint. Hvis du leter etter webdel for listevisning for sider i den nyeste versjonen av SharePoint Online, kan du se bruke listewebdelen.

I klassisk SharePoint, når du oppretter et nytt område fra en områdemal legges webdeler automatisk til hjemmesiden for området. Et gruppeområde inkluderer for eksempel kunngjøringer, kalender og koblinger webdeler. Disse webdelene er forekomster av webdelen for listevisning som bruker en forhåndskonfigurert listemal til å vise listedata.

Når du på samme måte oppretter en liste eller et bibliotek på nettstedet, opprettes automatisk en nettdel for listevisning med samme navn som listen eller biblioteket. Hvis du for eksempel oppretter en liste kalt Kontrakter, vil nettdelen Kontrakter for listevisning være tilgjengelig i nettstedsnavn-galleriet. Nettdelen viser automatisk dataene i listen eller biblioteket du opprettet.

I denne artikkelen

Måter du kan bruke nettdelen for listevisning på

Tilpasse visningen av en liste eller et bibliotek i en nettdel

Koble en nettdel for listevisning til en annen nettdel

Støttede listetyper som kan tilkobles

Støttede listekolonnetyper som kan tilkobles

Egendefinerte egenskaper for nettdelen for listevisning

Vanlige egenskaper for nettdeler

Måter du kan bruke nettdelen for listevisning på

Du kan bruke nettdelen for listevisning til å vise og redigere liste- eller biblioteksdata på nettstedet og koble til andre nettdeler, inkludert andre nettdeler for listevisning. Lister er informasjon som du deler med gruppemedlemmer, og som ofte vises i tabellformat. Listevisninger viser denne informasjonen på forskjellige måter til ulike formål, for eksempel ved filtrering, sortering eller valg av bestemte kolonner.

Du kan vise de fleste lister og nettdeler for listevisning i én av to tabellvisninger: standardvisning, som er tilgjengelig for alle brukere, og dataarkvisning. Dataarkvisning krever et program eller en kontroll som er kompatibel med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office Access 2007 og støtte for ActiveX-kontroll.

Du kan bruke nettdelen for listevisning til å gjøre følgende:

 • Vise listedata på en nettdelside i et tabellformat, slik at du raskt kan sortere, filtrere, isolere og oppdatere data.

 • Vise dokumentene som er klar for gruppegjennomgang eller dokumentene som gruppen bruker regelmessig, i en nettdel for listevisning.

 • Spore prosjektdata i en nettdel for listevisning og filtrere eller sortere dataene etter en kolonne som inneholder en persons navn eller arbeidsoppgave, fra en tilsvarende kolonne i en tilkoblet nettdelen for kontaktlistevisning.

 • Søke etter detaljert ansattinformasjon, for eksempel stønader, familie og dekning av helseforsikring, fra en nettdel for listevisning av grunnleggende opplysninger om ansatte som inneholder et navn på ansatt og ID-nummer, i en tilkoblet nettdel for listevisning av grunnleggende opplysninger om ansatte.

 • Undersøke en fullstendig kundeordre i to tilkoblede nettdeler for listevisning: Nettdel for ordrelistevisning som inneholder ordreinformasjonen, og en nettdel for listevisning av ordredetaljer som inneholder alle linjeelementene for ordren.

 • Visuelt forbedre grunnleggende informasjon om en person i en nettdel for kontaktlistevisning ved å vise et bilde av personen i en tilkoblet bildenettdel eller et kart som viser personens firmaadresse i en tilkoblet, egendefinert nettdel for tilordning.

Du finner flere koblinger til informasjon om hvordan du tilpasser forskjellige typer nettdeler i Se også-delen.

Til toppen av siden

Tilpasse visningen av en liste eller et bibliotek i en nettdel

Når du har lagt til en nettdel for listevisning på en nettdelside, kan du tilpasse visningen slik at den viser bare den informasjonen du ønsker. Du redigerer gjeldende visning på nettdelsiden.

Du kan også opprette egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek, som du kan bruke til å vise ulike sett med informasjon i forskjellige forekomster av nettdelen for listen eller biblioteket. Du oppretter egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek ved å bruke Vis-menyen Vis-meny i listen eller biblioteket du vil tilpasse. Du finner koblinger til mer informasjon om opprettelse av egendefinerte visninger av en liste eller et bibliotek i delen Se også.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

 2. Klikk nettdelmenyen Nettdel-meny i nettdelen du vil tilpasse, og klikk deretter Endre delt nettdel.

 3. Klikk Rediger gjeldende visning i verktøyruten.

 4. I Kolonner-delen kan du vise eller skjule kolonner ved å velge de aktuelle alternativene. Ved siden av kolonnenavnet angir du hvilket nummer kolonnen har i rekkefølgen i visningen.

 5. Velg om og hvordan du vil at informasjonen skal sorteres, i Sorter-delen. Du kan bruke to kolonner for sorteringen, for eksempel først etter forfatter og så etter filnavn for hver forfatter.

 6. I Filter-delen velger du om du vil filtrere informasjonen og hvordan. En filtervisning gir deg et mindre utvalg, for eksempel elementer opprettet av en bestemt avdeling eller som har status Godkjent.

 7. I Grupper etter-delen kan du gruppere elementer med samme verdi i en egen inndeling, for eksempel en utvidbar inndeling for dokumenter av en bestemt forfatter.

 8. I Totalt-delen kan du telle antall elementer i en kolonne, for eksempel som totalt antall saker. I noen tilfeller kan du summere eller destillere tilleggsinformasjon som for eksempel gjennomsnitt.

 9. I Stil-delen velger du stilen du vil bruke for visningen, for eksempel en skyggelagt liste der annenhver rad er skyggelagt.

 10. Hvis listen eller biblioteket har mapper, kan du opprette en visning som ikke omfatter mappene. Dette blir av og til kalt en flat visning. Du kan vise alle listeelementene på samme nivå ved å klikke Vis alle elementer uten mapper.

 11. Hvis listen eller biblioteket er omfattende, kan du begrense hvor mange filer som kan vises på samme side. Velg de alternativene du vil, i Elementgrense-delen.

 12. Hvis du planlegger å vise listen eller biblioteket på en mobil enhet, velger du de alternativene du vil, i Mobil-delen.

 13. Klikk OK.

Til toppen av siden

Koble en nettdel for listevisning til en annen nettdel

Du kan vise de fleste lister og nettdeler for listevisning i én av to tabellvisninger: standardvisning, som er tilgjengelig for alle brukere, og dataarkvisning. Dataarkvisning krever et program eller en kontroll som er kompatibel med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Office Access 2007 og støtte for ActiveX-kontroller.

Du kan bruke enten standardvisning eller dataarkvisning til å koble en nettdel for listevisning til en annen nettdel, registrere data i nettdelen og endre måten data vises på i den andre nettdelen, inkludert en annen nettdel for listevisning.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

 2. Klikk nettdelmenyen Nettdel-meny . Pek deretter på Tilkoblinger.

 3. Pek på Gi rad til eller Hent sortering/filter fra. Klikk deretter navnet på nettdelen du vil koble til.

Nøkkel til kommandoer på undermenyen Tilkoblinger

Kommando på undermeny

Beskrivelse

Send rad til

Du kan koble nettdelen for listevisning til en annen nettdel ved å sende en merket rad med data til den andre nettdelen. Den andre nettdelen kan vise raddataene eller bruke raddataene som en filter- eller parameterverdi, avhengig av hvordan den andre nettdelen ble opprettet og henter data.

I standardvisningen blir en Velg element-kolonne som inneholder alternativknapper, automatisk lagt til når du kobler nettdelen for listevisning, slik at du kan angi hvilken rad som skal sendes til den andre nettdelen. Du kan bare velge én rad om gangen i standardvisning. Enkelte kolonner, for eksempel Rediger-kolonnen, er bare tilgjengelig for bruk i en nettdeltilkobling.

I dataarkvisningen kan du merke flere rader, men bare én rad sendes til den andre nettdelen. Hvis du merker flere rader, blir raden med den aktive cellen sendt til den andre nettdelen, og alle andre rader ignoreres. Du kan ikke sende data i Totalrad eller Ny rad til den andre nettdelen.

Med denne typen tilkobling kan du ha flere nettdeler koblet til nettdelen for listevisning.

Send data til

Du kan koble nettdelen for listevisning til en annen nettdel som fungerer med listedata. I dette tilfellet er nettdelen for listevisning datakilden for den andre nettdelen.

I standard- og dataarkvisning gis bare de viste dataene til den andre nettdelen.

Med denne typen tilkobling kan du ha flere nettdeler koblet til nettdelen for listevisning.

Hent sortering/filter fra

I standard- og dataarkvisningen kan du koble nettdelen for listevisning til en annen nettdel som kan sende følgende informasjon til den:

 • Én eller flere kolonnenavn og verdipar med data som filtrerer data i nettdelen for listevisning.

 • En kolonne med data som sorterer data i stigende eller synkende rekkefølge i nettdelen for listevisning.

Med denne typen tilkobling kan bare én annen nettdel kobles til nettdelen for listevisning.

Alle nettdelene for listevisning på nettstedet er vanligvis tilgjengelige i galleriet for nettstedsnavn. Når du legger til en nettdel for listevisning fra et nettdelgalleri på nettdelsiden for første gang, viser nettdelsiden standard listevisning i nettdelen. Hvis du vil vise dataene du vil ha i nettdelen for listevisning, i tillegg til den tilkoblede nettdelen, må du kanskje redigere visningen av listen. Du kan for eksempel filtrere, sortere eller gruppere data på en annen måte eller vise forskjellige kolonner.

Du kan endre listevisningen fra de egendefinerte egenskapene i Listevisninger-delen i verktøyruten på én av to måter:

 • Velg en annen visning fra egenskapen Valgt visning.

 • Klikk Rediger gjeldende visning hvis du vil redigere den gjeldende visningen.

Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

Til toppen av siden

Støttede listetyper som kan tilkobles

Selv om du kan vise alle listetyper i nettdelen for listevisning, støttes bare bestemte listetyper når du oppretter en nettdeltilkobling. Listetyper som viser data i tabellformat, for eksempel kontakter, støttes vanligvis. Lister som viser data i andre formater enn tabellformat, for eksempel mappevisning, støttes ikke. Listetyper som støttes og ikke støttes, vises nedenfor.

Listetyper som støttes

Listetyper som ikke støttes

 • Kunngjøringer

 • Kontakter

 • Hendelser

 • Problemer

 • Koblinger

 • Oppgaver

 • Egendefinerte lister

 • Lister med data som er importert fra et regneark

 • Dokumentbiblioteker

 • Skjemabiblioteker

 • Kalendervisning for en hendelsesliste

 • Diskusjonstavler

 • Undersøkelser

 • Bildebiblioteker

 • Nettsted- og listemalkataloger

 • Nettdelgallerier

 • Datakilder

Til toppen av siden

Støttede listekolonnetyper som kan tilkobles

Selv om du kan vise alle listekolonnetyper i nettdelen for listevisning, støttes bare bestemte listekolonnetyper når du oppretter en nettdeltilkobling. Listekolonnetyper som støttes og ikke støttes, vises nedenfor.

Listekolonnetyper som støttes

Listekolonnetyper som ikke støttes

 • En enkelt linje med tekst

 • Valg

 • Tall

 • Valuta

 • Dato og klokkeslett

 • Hyperkobling eller bilde (for samsvarende kolonner)

 • Oppslag

 • Ja/nei

 • Beregnet

 • Hyperkobling eller bilde (for filtrering)

 • Flere linjer med tekst

 • Rediger

Til toppen av siden

Egendefinerte egenskaper for nettdelen for listevisning

De egendefinerte egenskapene for nettdelen for listevisning vises nedenfor.

Obs!: Du kan ikke vise eller redigere noen av disse egendefinerte egenskapene i personlig visning.

Egenskap

Beskrivelse

Valgt visning

Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

Angir en listevisning som skal vises i nettdelen. Du kan velge ett av følgende:

 • Alle listenavn eller Alle dokumenter    Denne egenskapen viser alle kolonner i listen eller biblioteket, avhengig av listetypen.

  Obs!: Før du klikker OK eller Bruk, merker du av for <Gjeldende visning> for å gå tilbake til siste visning som ble brukt til å ignorere ulagrede endringer du foretok i kopien av utformingsinformasjonen for listevisningen. Når du har klikket OK eller Bruk, brukes endringene du lagret, i den nye visningen og blir lagret med nettdelen for listevisning.

 • Utforsker-visning     Denne egenskapen viser innholdet i et dokumentbibliotek ved hjelp av ikoner, på samme måte som i Windows Utforsker. Denne visningen er tilgjengelig for dokumentbiblioteker.

 • <Sammendragsvisning>     Denne egenskapen viser sammendragsvisningen for listen. Denne visningen varierer blant listetypene.

 • Ekstra listevisninger    Denne egenskapen viser brukerdefinerte visninger eller andre standardvisninger, avhengig av listetypen.

Rediger gjeldende visning

Velg Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen som brukes i nettdelen, inkludert kolonnene som vises, sorteringsrekkefølgen og filteret som brukes, om totaler skal vises og elementgrensen.

Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingsinformasjonen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagres med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

Verktøylinjetype

Angir måten listeverktøylinjen vises på, eller om den vises i det hele tatt. Velg blant ett av tre alternativer:

Verktøylinje for sammendrag    Dette alternativet viser sammendragsverktøylinjen for listevisningen du har valgt. Dette er standardverdien for de fleste listetyper, bortsett fra egendefinerte lister.

Hele verktøylinjen     Dette alternativet viser hele verktøylinjen for listevisningen du har valgt. Dette er standardverdien for egendefinerte lister.

Ingen verktøylinje     Ingen verktøylinje vises.

Til toppen av siden

Vanlige egenskaper for nettdeler

Alle nettdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt nettdel, kan en nettdelutvikler ha valgt ikke å vise en eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført i delene Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan deaktivere eller skjule nettdelegenskapene.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på nettdelen som vises på nettdelens tittellinje.

Høyde

Angir høyden på nettdelen.

Bredde

Angir bredden på nettdelen.

Kromstatus

Angir om hele nettdelen vises på siden når en bruker åpner nettdelsiden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele nettdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for nettdelrammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner nettdelsiden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en nettdel hvis du ønsker å bruke den til å sende data til en annen nettdel via en nettdeltilkobling, men ikke ønsker å vise nettdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i nettdelinnholdet. Eksempel: Arabisk skrives fra høyre til venstre, mens engelsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer nettdeler.

Sone

Angir sonen på nettdelsiden der nettdelen finnes.

Obs!: Soner på nettdelsiden er ikke oppført i listeboken når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen til nettdelen i en sone når sonen inneholder mer enn én nettdel.

Hvis du vil angi rekkefølgen, skriver du inn et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis nettdeler i sonen er organisert ovenfra og ned, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises øverst i sonen. Hvis nettdeler i sonen er organisert fra venstre til høyre, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om nettdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om nettdelen kan fjernes fra nettdelsiden.

Tillat skjuling

Angir om nettdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om nettdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat tilkoblinger

Angir om nettdelen kan kobles sammen med andre nettdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for nettdel kan endres i en personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne nettdelen. Avhengig av konfigurasjonen kan denne innstillingen være utilgjengelig.

Nettadresse for tittel

Angir nettadressen for en fil som inneholder mer informasjon om nettdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker nettdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten i følgende nettdelgallerier: Nettsted, Virtuell server og Nettdelside.

Nettadresse til hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om nettdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Nettdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en nettdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner nettsiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Windows SharePoint Services 3.0 bare åpnes i et eget leservindu.

Nettadresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som nettdelikonet i nettdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Nettadresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for nettdel. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere nettdelen.

Til toppen av siden

Sist oppdatert 2014-6-16

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×