NEGBINOM.FORDELING.N (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen NEGBINOM.FORDELING.N i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den negative binomiske fordelingen, sannsynligheten for at det vil være antall_f mislykkede forsøk før det antall_s-te vellykkede forsøket, med sannsynlig_s sannsynlighet for suksess.

Funksjonen ligner binomisk fordeling, bortsett fra at antallet vellykkede forsøk er fast, og antallet forsøk varierer. På samme måte som for binomisk fordeling antas det at hvert forsøk er uavhengig.

Anta at du må finne ti mennesker med feilfrie reflekser, og at du er klar over at sannsynligheten for å finne en kandidat med slike kvalifikasjoner er 0,3. NEGBINOM.FORDELING.N beregner sannsynligheten for at du vil intervjue et visst antall ukvalifiserte kandidater før du har funnet alle de ti kvalifiserte kandidatene.

Syntaks

NEGBINOM.FORDELING.N(antall_f; antall_s; sannsynlig_s; kumulativ)

Syntaksen for funksjonen NEGBINOM.FORDELING.N har følgende argumenter:

 • Antall_f     Obligatorisk. Antallet mislykkede forsøk.

 • Antall_s     Obligatorisk. Terskelverdi for antall vellykkede forsøk.

 • Sannsynlig_s     Obligatorisk. Sannsynligheten for en suksess.

 • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer formen på funksjonen. Hvis kumulativ er SANN, returnerer NEGBINOM.FORDELING.N den kumulative fordelingsfunksjonen. Hvis kumulativ er USANN, returneres sannsynlighetsfunksjonen for tetthet.

Merknader

 • Antall_f og antall_s blir avrundet til heltall.

 • Hvis et av argumentene ikke er numerisk, returnerer NEGBINOM.FORDELING.N feilverdien #VERDI!.

 • Hvis sannsynlig_s < 0 eller hvis sannsynlig_s > 1, returnerer NEGBINOM.FORDELING.N feilverdien #NUM!.

 • Hvis antall_f < 0 eller antall_s < 1, returnerer NEGBINOM.FORDELING.N feilverdien #NUM!.

 • Formelen for den negative binomiske fordeling er:

  Formel

  der:

  x er antall_f, r er antall_s, og p er sannsynlighet_s.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

10

Antall mislykkede forsøk

'5

Terskelverdi for antall vellykkede forsøk

0,25

Sannsynligheten for en suksess

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NEGBINOM.FORDELING.N(A2;A3;A4;SANN)

Kumulativ negativ binomisk fordeling for betingelsene ovenfor

0,3135141

=NEGBINOM.FORDELING.N(A2;A3;A4;USANN)

Sannsynlig negativ binomisk fordeling for betingelsene ovenfor

0,0550487

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×