Navigere i PerformancePoint-instrumentbord og utforske data

Når du ser på et PerformancePoint-instrumentbord på et SharePoint-område, kan du se ett eller flere elementer på det. Vanligvis inneholder instrumentbordet en målstyring og noen filtre, diagrammer og rutenett, men det er ikke alltid tilfelle. Hver målstyring og rapport plasseres på instrumentbordet som en webdel. Du kan navigere i en rapport eller utføre handlinger på selve webdelen. Instrumentbord kan inneholde flere sider.

Instrumentbordet i eksemplet nedenfor viser et filter, koblinger til flere sider, en målstyring, et analysediagram, en KPI-detaljrapport og et sektordiagram. Hver målstyring og rapport er i en separat webdel som hver har en egen meny. Kontrollene for hver webdel angis på instrumentbordsiden med et nedtrekkssymbol ( Nedtrekkssymbol for en webkontroll i et instrumentbord ).

I enkelte tilfeller vil handlingene du utfører i en webdel, påvirke resultatene du ser i en annen webdel. I eksempelet nedenfor gjelder resultatene i KPI-detaljrapporten for elementet (DATAMASKINER – målbeløp) som er uthevet i Salgsbeløp-målstyringen.

PerformancePoint-instrumentbord som viser en målstyring og en tilhørende KPI-detaljrapport

Det er enkelt å vise og utforske data ved å bruke målstyringene og rapportene som finnes på et instrumentbord. Du kan gå nedover (eller oppover) i målstyringer og analysediagrammer og rutenett for å se lavere (eller høyere) detaljnivåer, og for å endre visningen av dataene i rapportene. Dette er nyttig når du vil se mer informasjon enn det som vises i instrumentbordet. Du kan også vise hver rapport i et separat vindu eller eksportere dem til PowerPoint eller til Excel.

Hva vil du gjøre?

Navigere i et instrumentbord

Flytte rundt i instrumentbordet

Samhandle med målstyringer og rapporter

Flytte mellom instrumentbordsider

Styre visningen av en målstyring eller rapport

Bruke filtre til å vise bare de dataene du trenger

Bruke Webdeler-menyen

Utforske data i instrumentbordet

Bruke hurtigmenyer for rapporter

Angre endringer for et diagram som åpnes i et nytt webleservindu

Tilbakestille rapportvisningen

Video: Utforske data i PerformancePoint-rapporter og -målstyringer

Navigere i et instrumentbord

Den egentlige styrken til et PerformancePoint-instrumentbord ligger i interaktiviteten. Ved å flytte rundt i instrumentbordet og undersøke hver målstyring og rapport, kan du få et svært detaljert bilde av ytelsen til organisasjonen.

Flytte rundt i instrumentbordet

Bruk markøren til å velge målstyringen eller rapporten du vil konsentrere deg om. Hvis instrumentbordsiden er større enn webleservinduet, kan du bruke de loddrette eller vannrette rullefeltene til å flytte instrumentbordet opp og ned eller til venstre og høyre. Høyreklikk en rapport for å se hurtigmenyen. Eksemplet nedenfor viser hurtigmenyen for et analysediagram.

Høyreklikk menyen i et PerformancePoint-stolpediagram

Samhandle med målstyringer og rapporter

De fleste rapporter har noe samhandling. Hvis du for eksempel klikker en del av et sektordiagram, kan det hende at et nytt sektordiagram åpnes og viser mer detaljerte data om delen du har klikket. Hvis du klikker en celle i en målstyring som har en tilhørende KPI-detaljrapport, oppdateresKPI-detaljrapportenog viser detaljer som gjelder bare for den valgte cellen. KPI-detaljrapporten i følgende eksempel viser resultatene for DATAMASKINER, elementet som er valgt i den tilknyttede målstyringen.

PerformancePoint-målstyring og tilhørende KPI-detaljrapport

Til toppen av siden

Flytte mellom instrumentbordsider

Hvis instrumentbordet inneholder flere sider, kan du flytte fra én side til en annen ved å klikke sidekoblingene øverst på instrumentbordsiden. Instrumentbordet i eksempelet i begynnelsen av denne artikkelen har tre sider: Salgsbeløp, Salgsmarginer og Bestselgende butikker og produkter. Koblingene for disse sidene finnes øverst på instrumentbordet, ved siden av navnet på instrumentbordet. Den aktuelle siden vises alltid med vanlig tekst, mens andre sider vises i hyperkoblet tekst.

Til toppen av siden

Styre visningen av en målstyring eller rapport

Hvert nedtrekkssymbol Nedtrekkssymbol for en webkontroll i et instrumentbord i et instrumentbord betyr at en meny eller en annen kontroll, for eksempel et filter, er tilgjengelig.

Bruke filtre til å vise bare de dataene du trenger

Når du for første gang åpner et instrumentbord som inneholder filtre, får du se en visning som er basert på de innledende filtervalgene, men du kan endre visningen ved å bruke filterkontroller. Eksemplet nedenfor viser to filtre, ett for tid og det andre for produkter. Du kan endre tidsfilteret ved å klikke nedtrekkssymbolet Nedtrekkssymbol for en webkontroll i et instrumentbord . Dermed vises det en liste over alle mulige valg for dette filteret. Hvis du velger et annet tidsrom, oppdateres alle tilkoblede rapporter på instrumentbordet slik at de viser informasjon for det aktuelle året. I eksempelet nedenfor er I fjor valgt.

Hvis du vil begrense visningen enda litt mer, kan du filtrere den til bare produktet du er interessert i, eller du kan sammenligne ytelsen til et bestemt produkt med alle tilgjengelige produkter. I dette eksempelet er Alle, Datamaskiner og Kameraer og videokameraer valgt. Ved å foreta disse valgene kan brukeren sammenligne salget av datamaskiner og kameraer i foregående år med hele produktsalget.

Dialogboks med Alle, Datamaskiner og Kamera og videokameraer valgt

Tips!:  Hvis du vil vise data for alle produkter, velger du Alle. Hvis du vil vise bare bestemte produkter, fjerne du merket for Alle og merker bare produktene som interesserer deg.

Til toppen av siden

Bruke Webdeler-menyen

Hver webdel har sin egen meny. Klikk nedtrekkssymbolet Nedtrekkssymbol for en webkontroll i et instrumentbord i det øverste hjørnet i webdelen for å se alternativene som gjelder for webdelen. Eksemplet nedenfor viser de tilgjengelige kontrollene for en målstyring. Du kan åpne den i et nytt vindu, tilbakestille den til den opprinnelige visningen og eksportere den til PowerPoint eller Excel, avhengig av rapporttypen. Hvis du har riktige tillatelser, kan du også bruke disse kontrollene til å slette målstyringen, endre den eller endre tilknytninger. Åpne i nytt vindu er en svært nyttig kontroll fordi du kan bruke den til å arbeide med rapporten isolert, manipulere den uten å endre den opprinnelige instrumentbordvisningen og se den i større detalj.

Følgende eksempel viser Webdel-menyen for en målstyring.

PerformancePoint-målstyring med høyreklikkmeny vist

Til toppen av siden

Utforske data i instrumentbordet

Et instrumentbord kan inneholde en eller flere målstyringer og andre rapporter. Hva du kan gjøre i hver rapport, avhenger av hvilken rapporttype det er. Hvis du vil ha mer informasjon om rapporttyper, kan du se Om PerformancePoint-rapporttyper.

Bruke hurtigmenyer for rapporter

Hver rapport på et instrumentbord har et eget sett med kontroller, og du får tilgang til de fleste ved å høyreklikke. Du kan for eksempel høyreklikke i et hvilket som helst diagram eller rutenett, velge Rapporttype og deretter endre den til en annen rapporttype. Du kan også foreta formateringsendringer eller filtrere dataene du ser. Du kan klikke bestemte datapunkt, for eksempel dem i det følgende linjediagrammet, eller klikke enkeltstolper i et analysediagram for å gå videre inn i dataene. Du kan også velge en del av et sektordiagram for å se flere detaljer eller andre detaljer. Du kan oppdage hvilke elementer som er interaktive ved å flytte musepekeren rundt i rapporten. Når pekeren endres, betyr det at du kan klikke dette elementet.

Linjediagram med sammendragsinformasjon vist

Høyreklikk en verdi i diagrammet, og velg Drill ned til. Dermed lastes det inn en liste over tilgjengelige dimensjoner du kan utforske.

Menyen Drill ned til i et PerformancePoint-linjediagram

Målstyringer er svært interaktive også. Du kan for eksempel høyreklikke ulike steder i en målstyring, og du kan utføre følgende oppgaver, avhengig av hvordan målstyringen er konfigurert:

  • Gå oppover og nedover for å vise høyere eller lavere detaljnivåer

  • Filtrere data

  • Finne de ti øverste i en kategori (for eksempel salg etter kanal)

  • Analysere en dataverdi i et nedbrytingstre

Følgende eksempel viser en hurtigmeny du får tilgang til ved høyreklikke en målstyring.

PerformancePoint-målstyring med høyreklikkmeny vist

Obs!:  Av og til når du viser og deretter skjuler flere rader eller kolonner i en målstyring, kan det hende at vis/skjul-funksjonen ikke fungerer som forventet. Hvis dette skjer, bruker du webdel-menyen til å oppdatere målstyringen for å gjenopprette den til den opprinnelige visningen.

Til toppen av siden

Angre endringer for et diagram som åpnes i et nytt webleservindu

Klikk Tilbake-knappen i webleservinduet. Dermed angres den siste endringen du foretok i visningen. Gjenta til du når visningen du vil bruke. Dette er nyttig hvis du har foretatt flere endringer i rapporten, men ikke vil tilbakestille diagrammet til standardvisningen.

Tips!:  Hvis Tilbake-knappen ikke er aktiv, vises rapporten i standard rapportvisning.

Til toppen av siden

Tilbakestille rapportvisningen

Du kan tilbakestille en rapport til opprinnelig visning ved å bruke én av følgende metoder:

  • Hvis du viser rapporten på sin opprinnelige plassering på instrumentbordet   , åpner du Webdel-menyen, og deretter velger du Tilbakestill visning.

  • Hvis du viser rapporten i et nytt webleservindu   , klikker du Oppdater-knappen i det nye webleservinduet (eller trykker F5). Dette vil ikke bare tilbakestille analysediagrammet til standardvisningen som vises i instrumentbordet, men også endre størrelse på diagrammet slik at det passer i det nye webleservinduet.

Til toppen av siden

Video: Utforske data i PerformancePoint-rapporter og -målstyringer

I denne videoen kan du se hvordan du undersøker data i PerformancePoint-rapporter og målstyringer, hvordan du driller ned i data og hvordan du filtrerer. Dette supplerer informasjonen som finnes i denne artikkelen.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×