Når du bør bruke nettdelen for innholdsspørring i SharePoint, og når du bør bruke nettdelen for innholdssøk

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det finnes to webdeler som kan brukes til å søke etter data på et SharePoint-område. De er svært like: Innhold spørringen Web del (nettdelen for Innholdsspørring) og Innhold Søk Web del (Innholdssøk). Ved å kontrollere navnene deres, er det ikke klar til å skille forskjellen mellom to.

Nettdelen for Innholdsspørring og nettdelen for innholdssøk

I denne artikkelen skal vi hjelpe deg med å forstå hvordan disse nettdelene virker, og når du bør bruke den ene nettdelen fremfor den andre.

Det er viktig at du forstår fordelene og begrensningene til de to nettdelene. Hvis du velger feil, kan det oppstå ytelsesproblemer med nettstedet. Du kan bruke begge nettdelene til å vise innhold som er basert på en spørring. Her ser du en forenklet måte du kan velge mellom de to på:

  • Bruk nettdelen for innholdsspørring når du har en begrenset mengde innhold, spørringen er enkel og du ikke forventer at innholdsmengden vil øke særlig i fremtiden.

  • Bruk nettdelen for innholdssøk i alle andre situasjoner der du vil vise innhold som er basert på en spørring.

Tabellen nedenfor sammenligner de to nettdelene:

Nettdelenes virkemåte

Nettdel for innholdsspørring

Nettdel for innholdssøk

Spørringskonfigurasjon

Enkel

Du må vite om bestemte søkefunksjoner, for eksempel Behandle søkeskjemaet i SharePoint Online.

Spørring på tvers av store mengder innhold

Begrenset

Ja

Håndtere komplekse spørringer

Begrenset

Ja

Skalere for å takle fremtidig økning i innholdsmengde

Begrenset

Ja

Vise innhold fra andre nettstedsamlinger

Nei

Ja (se Bruk den webdel for innholdssøk til å vise innhold fra andre områdesamling nedenfor)

Utformingen av spørringsresultater kan tilpasses

Ja, ved hjelp av XSLT.

Ja, ved hjelp av HTML.

Vedlikeholdskostnad i en kompleks nettstedarkitektur

Høy

Liten (se bruke nettdelen for innholdssøk for å holde vedlikeholdskostnadene nede nedenfor)

Begrense spørringsresultatene som vises i nettdelen

Nei

Ja, i kombinasjon med Presisering-nettdelen.

Du kan bruke begge nettdelene til å vise informasjon som er lagret på et sekundært nettsted. Brukeropplevelsen for innholdsforfattere og de som besøker hjemmesiden, er identisk, uansett hvilken av nettdelene du bruker. Forskjellen mellom de to nettdelene ligger i teknologien de bruker. Nettdelen for innholdsspørring er en database, mens nettdelen for innholdssøk spør i søkeindeksen.

Her er et eksempel på hvordan disse nettdelene oppfører seg. Eksempel A viser et selskap som bruker nettdelen for innholdsspørring til å vise innhold fra det sekundære nettstedet for salg, og eksempel B viser et selskap som bruker nettdelen for innholdssøk til å vise innhold fra det sekundære nettstedet for salg.

Hvordan nettdelen for innholdsspørring og nettdelen for innholdssøk viser innhold

Bildeforklaring

Eksempel A:
Webdel for innholdsspørring

Eksempel B:
Webdel for innholdssøk

1

Du forfatter innhold i en liste.

Du forfatter innhold i en liste.

2

Listeelementene lagres umiddelbart i en database.

Det utføres et automatisk kravlesøk i listeelementene ved bestemte tidsintervaller, og listeelementene legges til i søkeindeksen.

3

En besøkende viser hjemmesiden. Nettdelen for innholdsspørring utsteder automatisk en spørring til databasen.

En besøkende viser hjemmenettstedet. Nettdelen for innholdssøk utsteder automatisk en spørring til søkeindeksen.

4

Databasen returnerer et spørringsresultat og viser det i nettdelen for innholdsspørring.

Søkeindeksen returnerer et spørringsresultat og viser det i nettdelen for innholdssøk.

Siden nettdelene bruker forskjellig teknologi, er det forskjell på i hvilke brukstilfeller du bør velge den ene nettdelen fremfor den andre. Et brukstilfelle er ofte mer kompleks enn det enkle eksemplet som ble vist i den forrige delen. Før du bestemmer deg for hvilken nettdel du skal bruke, er det viktig at du vurderer følgende:

  • Hvor mye innhold har jeg?

  • Hvor kompleks vil spørringen være?

  • Hvor skal innholdet lagres?

  • Hvor mye vil innholdsmengden øke over tid?

  • Hvor mye vil vedlikeholdskostnadene øke over tid?

Vi anbefaler at du vurderer disse problemstillingene som en helhet i stedet for hver for seg.

Obs!:  Hvis du vurderer å flytte fra et lokalt SharePoint-nettsted til et SharePoint Online-nettsted, og hvis du bruker nettdeler for innholdsspørring på det lokale SharePoint-nettstedet, kan det oppstå ytelsesproblemer. I SharePoint Online kan du ikke skalere leieren for å forbedre ytelsen. I tillegg oppfører funksjonaliteten for hurtigbufring seg annerledes i SharePoint Online enn i lokale SharePoint-nettsteder.

Hva påvirker ytelsen til webdelen for innholdsspørring

Hvis nyhetslisten i det forrige eksemplet inneholder mindre enn 5000 elementer, vil ytelsen til nettdelen for innholdsspørring sannsynligvis være svært god. Hvis nyhetslisten derimot overstiger 5 000 elementer, og spørringen i nettdelen for innholdsspørring er kompleks, kan det oppstå ytelsesproblemer med nettdelen. Det er vanskelig å definere nøyaktig hva en kompleks spørring er, men en kilde som går tvers av alle nettstedene i nettstedsamlingen er mer kompleks enn en kilde som spør en bestemt liste. I tillegg blir spørringen mer kompleks hvis den bruker flere filtre. Spørringen blir mer kompleks avhengig av hvilke kolonnetyper og betingelser som brukes for nettstedet. Her er noen eksempler:

  • En spørring som filtre etter en nettstedkolonne av typen flere linjer med tekst er mer kompleks enn en spørring som filtrerer etter en nettstedkolonne av typen Ja/Nei.

  • Et filter som bruker en inneholder-betingelse er mer kompleks enn en spørring som bruker en er lik-betingelse.

  • Flere Eller-betingelser gjør spørringen mer kompleks.

Spørringskonfigurasjon i nettdelen for innholdsspørring

Ytelsen til nettdelen for Innholdsspørring påvirkes også av der innholdet er lagret. Hvis innholdet er lagret på tvers av flere områder, den totale mengden av listeelementer webdelen har behandle kan påvirke ytelsen. Hvis du for eksempel på firmaets home-området vil du vise de siste nyhetselementene fra lister som vedlikeholdes i flere sekundære områder. Hver liste inneholder 1000 elementer. Det betyr at det får nettdelen for Innholdsspørring til spørring på tvers av 3000 elementer.

Spørring på tvers av flere sekundære nettsteder

I dette eksemplet, hvis spørringen er enkel, vil ytelsen til nettdelen for innholdsspørring sannsynligvis være god så lenge det totale antallet elementer er mindre enn 5000. Hvis spørringen derimot er kompleks, kan nettdelen for innholdsspørring støte på ytelsesproblemer selv når det totale antallet elementer er et par tusen.

En annen viktig faktor som kan påvirke ytelsen til nettdelen for innholdsspørring, er hvis innholdsmengden øker. En løsning som fungerer bra i dag vil kanskje ikke gjøre det for fremtidig innhold. Hvis du forventer en stor økning i antall nettsteder eller innholdsmengde, må du ikke bruke nettdelen for innholdsspørring.

Du kan bruke begge nettdelene til å vise innhold basert på informasjon fra nettstednavigasjonen. Når en besøkende for eksempel går til en side, vil nettdelen på den siden automatisk utstede en spørring som inneholder informasjonen fra nettstednavigasjonen. Søkeresultatene vises nå i nettdelen. Hvis du ikke har mye innhold og spørringen er enkel, kan du bruke flere nettdeler for innholdsspørring til å vise innholdet. Men siden du må vedlikeholde hver nettdel for innholdsspørring enkeltvis, kan vedlikeholdskostnadene raskt øke.

Ved å bruke nettdelen for innholdssøk med administrert navigasjon og en kategoriside vil vedlikeholdskostnadene være de samme etter hvert som innholdsmengden øker. Hvis du for eksempel legger til en ny navigasjonkategori i innholdet, kan du kan bruke samme kategoriside til å vise innhold som hører til den nye navigasjonskategorien. Så selv om du får mer innhold, vil du bare trenge å vedlikeholde samme antallet sider.

Se følgende artikler for mer informasjon:

I eksemplet nedenfor kan du se hvordan fire nettdeler for innholdsspørring kan erstattes av én nettdel for innholdssøk på en kategoriside.

Komplekse nettstedarkitekturer

Du kan bruke nettdelen for innholdssøk til å vise innhold fra andre nettstedsamlinger. Hvis du for eksempel vil forfatte innhold i én nettstedsamling og vise dette innholdet i en annen nettstedsamling, må du bruke nettdelen for innholdssøk. Nettdelen for innholdsspørring kan bare vise innhold fra én nettstedsamling.

Søke etter innhold i en annen nettstedsamling

Hvis du er usikker på hvilken nettdel du bør bruke, er sannsynligvis nettdelen for innholdssøk det beste valget i de fleste tilfeller. Denne nettdelen er mer fleksibel enn nettdelen for innholdsspørring og gir deg bedre ytelsesresultater hvis du planlegger å utvide innholdsmengden over tid.

Hvis du bestemmer deg for å bruke nettdelen for innholdsspørring, anbefaler vi at du utfører tester for å finne ut om nettdelen oppfyller dine nåværende og fremtidige krav til ytelse og vedlikehold.

Mer informasjon om innholdssøk og webdeler for spørring

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×