MsgBox, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I en Access-database MsgBox-funksjonen, vises en melding i en dialogboks, venter på at brukeren skal klikke en knapp og returnerer et heltall som angir hvilken knapp brukeren klikket.

Syntaks

Meldingsboks ( ledetekst [knapper ] [Tittel ] [, hjelpefil ] [kontekst ] )

Syntaksen for MsgBox -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

ledetekst

Obligatorisk. Strenguttrykk som vises som en melding i dialogboksen. Maksimal lengde for ledetekst er omtrent 1024 tegn, avhengig av bredden på tegnene som brukes. Hvis ledetekst består av mer enn én linje, du kan skille linjene ved hjelp av et returtegn (Chr(13)), et linjeskift-tegn (Chr(10)), eller returtegn returnere – disse to tegn kombinasjon (Chr(13) & Chr(10)) mellom hver linje.

knapper

Valgfritt. numerisk uttrykk er summen av verdier som angir antall og type knapper for å vise, ikonstilen du bruker, identiteten til standardknappen og modalitet meldingsboksen. Hvis det utelates, er standardverdien for knapper 0.

Tittel

Valgfritt. Strenguttrykk som vises i tittellinjen i dialogboksen. Hvis du utelater Tittel, plasseres programnavnet på tittellinjen.

hjelpefil

Valgfritt. Strenguttrykk som identifiserer hjelpefilen som skal brukes til å gi Kontekstsensitiv hjelp for dialogboksen. Hvis hjelpefil er angitt, må også kontekst angis.

kontekst

Valgfritt. Numerisk uttrykk som er tilordnet til det riktige hjelpeemnet av forfatteren hjelp hjelp kontekst nummeret. Hvis kontekst er angitt, må også hjelpefil angis.


Innstillinger

Knappene argument innstillingene er:

Konstant

Verdi

Beskrivelse

vbOKOnly

0

Vise bare OK -knappen.

vbOKCancel

1

Viser OK og Avbryt -knappene.

vbAbortRetryIgnore

2

Vise knappene avbryte, Prøv på nyttog Ignorer .

vbYesNoCancel

3

Viser Ja, Neiog Avbryt -knappene.

vbYesNo

4

Vise Ja og Nei -knappene.

vbRetryCancel

5

Vise knappene Prøv på nytt og Avbryt .

vbCritical

16

Vise Kritisk melding -ikonet.

vbQuestion

32

Vis Advarselsspørring    -ikonet.

vbExclamation

48

Vise Advarselsmelding    -ikonet.

vbInformation

64

Vis Informasjon -ikonet.

vbDefaultButton1

0

Første knapp er standard.

vbDefaultButton2

256

Andre knapp er standard.

vbDefaultButton3

512

Tredje knapp er standard.

vbDefaultButton4

768

Fjerde knapp er standard.

vbApplicationModal

0

Programmet modal; brukeren må svare på melding-boksen før du fortsette å arbeide i det aktuelle programmet.

vbSystemModal

4096

System modal; Alle programmer sperres inntil brukeren svarer på melding-boksen.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Legger til Hjelp-knappen i meldingsboksen

VbMsgBoxSetForeground

65536

Angir meldingsvinduet boks som forgrunnsvindu

vbMsgBoxRight

524288

Teksten er høyrejustert

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Angir teksten skal vises som høyre-mot-venstre lesing i hebraisk og arabisk


Tips!: Uttrykksverktøyet har IntelliSense slik at du kan se hvilke argumenter uttrykket krever i Access 2010.

Den første gruppen med verdier (0 – 5) beskriver antall og type knapper som vises i dialogboksen. den andre gruppen (16, 32, 48, 64) beskriver ikonstilen; den tredje gruppen (0, 256, 512) bestemmer hvilken knapp er standard. og den fjerde gruppen (0, 4096) bestemmer modalitet meldingsboksen. Når du legger til tall for å opprette en siste verdi for argumentet knapper , bruker du bare ett tall fra hver gruppe.

Obs!: Disse konstantene angis av Visual Basic for Applications. Dermed kan navnene brukes hvor som helst i koden i stedet for de faktiske verdiene.

Returverdier

Konstant

Verdi

Beskrivelse

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Annuller

vbAbort

3

Avbryte

vbRetry

4

Prøv på nytt

vbIgnore

5

Ignorere

vbYes

6

Ja

vbNo

7

Nei


Kommentarer

Når både hjelpefil og kontekst er angitt, kan brukeren trykke F1 (Windows) eller HELP (Macintosh) for å vise hjelpeemnet tilsvarer kontekst. Enkelte host-programmer, for eksempel Microsoft Excel, også automatisk legge til en Hjelp -knapp i dialogboksen.

Hvis dialogboksen viser en Avbryt -knapp, virker trykker ESC-tasten på samme måte som når du klikker Avbryt. Hvis dialogboksen inneholder en Hjelp -knapp, gis kontekstavhengig hjelp for dialogboksen. Ingen verdi returneres imidlertid til ett av de andre knappene klikkes.

Obs!: Hvis du vil angi mer enn det første navngitte argumentet, må du bruke MsgBox i en uttrykk. Hvis du vil utelate noen plasseringsargumenter, må du ta med tilsvarende kommaskilletegnet.

Eksempel

Obs!: Eksemplene nedenfor viser hvordan du bruker denne funksjonen i en Visual Basic for Applications (VBA) modul.

Dette eksemplet brukes MsgBox -funksjonen til å vise en kritisk feilmelding i en dialogboks med knappene Ja og Nei. Ingen er angitt som standardsvar. Verdien som returneres av MsgBox -funksjonen, er avhengig av knapp valgt av brukeren. Dette eksemplet forutsetter at DEMO.HLP er en hjelpefil som inneholder et emne med et hjelp kontekst tall lik 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×