Motta varsler og RSS-feeder om søkeresultater

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan holde deg oppdatert om endringer i søkeresultater ved at du får beskjed om slike endringer i form av varsler og RSS-feeder (Really Simple Syndication) hvis området er konfigurert til å sende slike.

Hva vil du gjøre?

Oversikt

Motta varsler når endring av søkeresultater

Abonnere på RSS-feeder

Oversikt

Både varsler og RSS-feeder informerer deg om oppdateringer, og begge lar deg tilpasse hvor mye informasjon du mottar. Forskjellen er måten du mottar oppdateringene på.

Varsler kommer i e-postmeldinger eller som tekstmeldinger på mobiltelefonen og informerer deg når bestemte elementer er endret. Du angir selv hvor ofte du vil motta slike varsler. Hvis du for eksempel vil ha beskjed hver gang noen legger til nye filer i et bibliotek, kan du opprette et varsel for deg selv, eller til og med for en medarbeider. Du kan definere den samme varselstypen for å bli varslet når søkeresultatet endres.

Med RSS-feeder kan du samle oppdateringer fra ulike områder i en RSS-leser. RSS-feeder kommer med jevne mellomrom og vises i en RSS-leser, der du kanskje allerede abonnerer på andre typer informasjon, for eksempel overskrifter fra nyhets- eller bloggområder. Det finnes mange typer lesere, inkludert frittstående lesere, weblesere som Windows Internet Explorer og e-postprogrammer som Microsoft Outlook.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer varsler om lister, biblioteker, mapper eller andre elementer, kan du se Behandle varsler.

Motta varsler når søkeresultater endres

Når du utfører et søk, kan du bruke VarsleMegKnappen -knappen for Varsle meg for å konfigurere fremtidige varsler for når søket endres. Du kan søke i en gruppekalender, og deretter har varsler sendt til du når kalenderen er endret:

 1. Utfør et søk, og vis resultatene.

 2. Klikk Varsle meg VarsleMegKnappen på siden med søkeresultater.

 3. Skriv inn en tittel for varselet i boksen Tittel på varsel på siden Nytt varsel. Tittelen vil bli brukt som emnet i e-postvarselet.

 4. Skriv inn navnene på personene du vil motta dette varselet fra, i boksen Send varsler til.

  Obs!: Dialogboksen Send varsler til vises bare for personer som har tillatelsen områdeeier og ovenfor.

 5. I den Leveringsmetodevelger du metoden leveringsmetoden for varslene.

  Obs!: Hvis Tekstmelding (SMS) alternativer er nedtonet, må du kanskje et mobiltelefonnummer som er lagret på webområdet. Hvis du vil lagre et mobiltelefonnummer øverst på området, klikk navnet ditt, og klikk deretter Innstillinger for Mitt. Klikk deretter Rediger element på siden brukerinformasjon. Hvis du har lagret et mobiltelefonnummer og alternativene fremdeles er nedtonet, kan området ikke er konfigurert for utgående e-post og SMS-varsler. Kontakt serveradministratoren.

 6. Velg endringstypene du vil spore, under Endringstype. Du kan for eksempel velge bare å motta varsler når nye elementer endres, når eksisterende elementer endres, eller for alle endringer.

 7. Velg om du vil motta daglige eller ukentlige varsler, under Når varsler skal sendes.

 8. Klikk OK. Du vil motta en bekreftelsesmelding via e-post. Denne meldingen omfatter en kobling til siden Mine varsler på dette området.

  Obs!: Avhengig av hvordan området og servere er konfigurert, kan personen du opprettet et varsel for mottar en e-postmelding som bekrefter at du har opprettet et varsel. Advarsel om e-postmeldingen kan gir deg koblinger til varslingsinnstillingene, navnet på personen som opprettet varselet, en mobilvisning og annen informasjon og kommandoer.

Behandle varslene dine

Du kan gå gjennom og behandle varslene dine ved å bruke Mine innstillinger-koblingen fra området der du angav varselet.

 1. Hvis du vil se gjennom varslene dine, klikker du navnet ditt øverst i området der du utførte søket, og deretter klikker du Mine innstillinger.

 2. Klikk Mine varsler på Brukerinformasjon-siden.

 3. Gjør ett av følgende på siden Mine varsler på dette området:

  • Hvis du vil redigere et eksisterende varsel, klikker du navnet på varselet i listen.

  • Hvis du vil avslutte et varsel, merker du av for varselet, og deretter klikker du Slett merkede varsler.

   Obs!: Du kan legge til andre typer kobling varsel fra Mine varsler på denne siden. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker slike typer varsler, kan du se Se også-delen i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Abonnere på RSS-feeder

Før du kan motta RSS-feeder, serveradministratoren må aktivere RSS-feeder i Sentraladministrasjon og områdeadministratoren må ha aktivert RSS-feeder for området på siden Innstillinger for område. Hvis du vil lære mer om hvordan du aktiverer RSS-feeder for området eller områdesamlingen, kan du se artikkelen Administrere RSS-feeder.

Du kan abonnere på RSS-feeder med søkeresultater. Du kan for eksempel søke på et bestemt dokument som er under revidering. Fra siden med søkeresultater kan du abonnere på RSS-feeden for dette dokumentet. Du bør angi at RSS-leseren skal be om nye feeder hver dag, slik at du kan gå gjennom eventuelle endringer.

Gjør følgende for å abonnere på RSS-feeder for søkeresultater.

 1. Utfør et søk, og vis søkeresultatene.

 2. Klikk knappen RSS RSS-knapp på siden med søkeresultater på siden med søkeresultater.

  Obs!: Hvis RSS-knappen ikke vises, er RSS ikke aktivert for dette området.

 3. Klikk Abonner på denne feeden.

 4. Skriv inn en tittel for RSS-feeden som vil hjelpe deg med å huske hva søkeresultatene er for, i Navn-boksen i dialogboksen Abonner på denne feeden.

 5. Velg Feeder i mappelisten Opprett i.

 6. Velg Abonner. Det vises en kobling til den nye RSS-feeden i Feeder-listen i webleseren.

 7. Følg eventuelle tilleggsinstruksjoner i RSS-leseren, webleseren eller e-postprogrammet

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×