MIRR, funksjon

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Returnerer et langt flyttall som angir den endrede internrenten for en serie periodiske kontantstrømmer (betalinger og inntekter).

Syntaks

MODIR ( verdier (), kapitalrente, reinvesteringsrente)

Syntaksen for funksjonen MODIR har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

verdier ()

Obligatorisk. Matrise med langt flyttall som angir kontantstrømverdier. Matrisen må inneholde minst én negativ verdi (en betaling) og én positiv verdi (en inntekt).

Kapitalrente

Obligatorisk. Doble flyttall som angir rentesatsen betalt som finansieringskostnad.

reinvesteringsrente

Obligatorisk. Doble flyttall som angir rentesats mottatt på kontantreinvesteringer.


Kommentarer

Den interne modifisert rentabiliteten er internrenten når betalinger og inntekter finansieres med forskjellige satser. MIRR -funksjonen tar hensyn til både investeringskostnad (kapitalrente) og rentesatsen for kontantreinvestering (reinvesteringsrente).

Argumentene kapitalrente og reinvesteringsrente er prosentandeler uttrykt som desimaler verdier. Hvis du for eksempel er 12 prosent uttrykt som 0,12.

MIRR -funksjonen bruker rekkefølgen til verdiene i matrisen til å tolke rekkefølgen av betalinger og inntekter. Pass på at du setter inn innbetalingene og bekreftelse verdier i riktig rekkefølge.

Eksempel

Merknad: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet brukes MIRR -funksjonen til å returnere den endrede internrenten for en serie kontantstrømmer som finnes i matrise Values(). LoanAPR representerer kapitalrenten, og InvAPR representerer rentesatsen for reinvesteringer.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×