MINVERS (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen MINVERS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den inverse matrisen til en matrise.

Syntaks

MINVERS(matrise)

Syntaksen for MINVERS har følgende argumenter:

  • Matrise    Obligatorisk. En numerisk matrise med et likt antall rader og kolonner.

Merknader

  • Matrise kan angis som et celleområde, for eksempel A1:C3, som en matrisekonstant, så som {1;2;3\4;5;6\7;8;9}, eller som et navn på et celleområde eller en matrisekonstant.

  • Hvis matrise inneholder tomme celler eller celler som inneholder tekst, returnerer MINVERS feilverdien #VERDI!.

  • MINVERS returnerer også #VERDI!-feilen hvis matrise ikke har et likt antall rader og kolonner.

  • Formler som returnerer matriser, må angis som matriseformler.

  • Omvendte matriser brukes generelt på samme måte som determinanter til å løse systemer med matematiske ligninger med flere variabler. Produktet av en matrise og dens omvendte matrise er identitetsmatrisen – firkantmatrisen der de diagonale verdiene er lik 1, og alle andre verdier lik 0.

  • Som et eksempel på hvordan en matrise med to rader og to kolonner beregnes, kan du anta at området A1:B2 inneholder bokstavene a, b, c og d som representerer fire vilkårlig valgte tall. Tabellen under viser den inverse av matrisen A1:B2:

Kolonne A

Kolonne B

Rad 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Rad 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • MINVERS beregnes med en nøyaktighet på tilnærmet 16 sifre, noe som kan forårsake mindre numeriske feil i utregningene.

  • Enkelte kvadratiske matriser kan ikke inverteres, og vil returnere feilverdien #NUM! når de brukes sammen med MINVERS. Determinanten til en matrise som ikke kan inverteres, er lik 0.

Eksempler

Eksempel 1

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

4

-1

2

0

Formel

Beskrivelse

Resultater

=MINVERS(A2:B3)

Obs! For å fungere riktig må formelen angis som en matriseformel i Excel-programmet.

Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, begynner du med formelcellen og merker området C5:D6. Trykk F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen ikke legges inn som en matriseformel, returneres et enkelt resultat (0) i C5.

0

0,5

-1

2

Eksempel 2

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

1

2

1

3

4

-1

0

2

0

Formel

Beskrivelse

Resultater

=MINVERS(A2:C4)

For å fungere riktig må formelen angis som en matriseformel i Excel-programmet.

Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, begynner du med formelcellen og merker området C6:E8. Trykk F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen ikke legges inn som en matriseformel, vises et enkelt resultat (0,25) i C5.

0,25

0,25

-0,75

0

0

0,5

0,75

-0,25

-0,25

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×