Office
Logg på

MINHVIS-funksjon

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av MIN.HVIS.SETT, som er én av statistikkfunksjonene i Excel.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

Prøv Office 365 eller den nyeste versjonen av Excel

Beskrivelse

MIN.HVIS.SETT-funksjonen returnerer minimumverdien blant cellene angitt av et gitt sett med betingelser eller kriterier.

Syntaks

MINHVIS(min_område, kriterie_område1, kriterium1, [kriterie_område2; kriterium2], …)

Argument

Beskrivelse

min_range
(obligatorisk)

Det faktiske celleområdet der den minste verdien bestemmes.

kriterie_område1
(obligatorisk)

Er settet med celler for evaluering med i kriteriet.

kriterium1
(obligatorisk)

Er kriteriet i form av et tall, uttrykk eller en tekst som definerer hvilke celler som skal evalueres som minimum. Samme sett med vilkår fungerer for MAKSHVIS, SUMHVIS- og GJENNOMSNITTHVIS-funksjoner.

kriterie_område2,
kriterium2,...(valgfritt)

Andre områder og deres tilordnede kriterier. Du kan angi opptil 126 par med områder/kriterier.

Merknader

  • Størrelse og form på min_område- og kriterie_områdeN- argumentene må være det samme, ellers returnerer disse funksjonene #VERDI! feil.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i alle følgende tabeller, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Før formlene kan vise resultater, må du merke dem, trykke F2, og deretter trykke Enter. Du kan eventuelt justere kolonnebredden for å se alle dataene.

Eksempel 1

Grad

Vekt

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Formel

Resultat

=MINHVIS(A2:A7,B2:B7,1)

88

I kriterieområde1 oppfyller cellene B2, B6 og B7 kriteriet for 1. Av de tilsvarende cellene i minimumsområde, har A7 minimumsverdien. Resultatet er derfor 88.

Eksempel 2

Vekt

Grad

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

Formel

Resultat

=MINHVIS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

Obs!: Kriterieområdet og minimumsområdet er ikke justert, men de har samme form og størrelse.

I kriterieområde1 oppfyller 1., 2. og 4. celle kriteriet for «a». Av de tilsvarende cellene i minimumsområde, har A2 minimumsverdien. Resultatet er derfor 10.

Eksempel 3

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

100

11

a

Teknisk

100

12

a

Bedrift

200

13

b

Teknisk

300

14

b

Teknisk

300

15

b

Bedrift

400

Formel

Resultat

=MINHVIS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

13

I kriterieområde1 oppfyller cellene B2, B5, B6 og B7 kriteriet for «b». Av de tilsvarende cellene i kritereområde2, oppfyller D5, D6 og D7 kriteriet for > 100. Av de tilsvarende cellene i minimumsområde, har D5 minimumsverdien. Resultatet er derfor 13.

Eksempel 4

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

8

1

a

Teknisk

8

100

a

Bedrift

8

11

b

Teknisk

0

1

a

Teknisk

8

1

b

Bedrift

0

Formel

Resultat

=MINHVIS(a2:a7,B2:B7,"b",D2:D7,a8)

1

Kriterie2-argumentet er A8. Fordi A8 er tom, behandles det imidlertid som 0 (null). Cellene i kriterie_område2 som samsvarer med 0 er D5 og D7. Av de tilsvarende cellene i min_område, har til slutt A7 minimumsverdien. Resultatet er derfor 1.

Eksempel 5

Vekt

Grad

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formel

Resultat

=MINHVIS(A2:A5,B2:C6,"a")

#VERDI!

På grunn av at størrelsen og formen på min_område og kriterie_område ikke er den samme, returnerer MIN.HVIS.SETT feilverdien #VERDI!.

Eksempel 6

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

100

1

a

Teknisk

100

100

a

Bedrift

200

1

b

Teknisk

300

1

a

Teknisk

100

1

a

Bedrift

400

Formel

Resultat

=MINHVIS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Ingen celler samsvarer med kriteriet.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

MAKSHVIS-funksjon

SUMMERHVIS-funksjon

GJENNOMSNITTHVIS-funksjon

ANTALLHVIS-funksjon

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×