Mid, funksjon

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Returnerer en variant (streng) som inneholder et angitt antall tegn fra en streng.

Syntaks

DELTEKST ( streng, start [lengde ] )

Syntaksen for Mid -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

streng

Obligatorisk. strenguttrykk, returneres. Hvis streng inneholder Null, returneres Null .

Start

Obligatorisk. Lang. Tegnplassering i strengen som skal utføres Mid. Hvis start er større enn antall tegn i streng, returnerer DELTEKST tom streng ("").

lengde

Valgfritt. Variant (Langt). Antall tegn som skal returneres. Hvis utelatt, eller hvis det er færre lengde -tegn i teksten (inkludert tegnet ved start), returneres alle tegn fra start -plasseringen til slutten av strengen.


Kommentarer

Bruk funksjonen Lengde til å bestemme antall tegn i strengen.

Obs!: Bruke funksjonen DELTEKSTB med bytedata i en streng, som vist språk med dobbeltbyte-tegnsett. I stedet for å angi antall tegn, angi argumentene antall byte. For eksempelkode som bruker DELTEKSTB, kan du se det andre eksemplet i eksempelemnet.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Det første eksemplet brukes Mid -funksjonen til å returnere et angitt antall tegn fra en streng.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

Det andre eksemplet brukes DELTEKSTB og en brukerdefinert funksjon (MidMbcs) til å returnere også tegn fra strengen. Her forskjellen er at inndata-streng er ANSI og lengden i byte.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×