Microsoft Visual Basic .NET-kode til UML-tilordning

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Under omvendt utvikling tilsvarer følgende kodekonstruksjoner i Visual Basic .NET UML-elementer.

Namespace

En Namespace i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som en UML- pakke og omfatter:

 • Navn

 • Medlemmer

Klasse

En klasse i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som en UML- klasse og inkluderer:

 • Navn

 • Arvet klasser og implementert grensesnitt

 • Synlighet (offentlig, beskyttet eller privat)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Medlemsoperasjoner / -funksjoner (medlemsvariabler)

Følgende Visual Basic klassen skjemakonstruksjoner støttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Venn

 • Skygger

Grensesnittet

Et grensesnitt i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som en UML- grensesnitt og inkluderer:

 • Navn

 • Synlighet (offentlig, beskyttet eller privat)

 • IsLeaf

 • Grunnleggende grensesnitt

 • Medlemsoperasjoner

Opplistet

En opplistet i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som en UML- datatype med << opplistet >> stereotyp, og den omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (offentlig, beskyttet eller privat)

 • IsLeaf

 • Grunnleggende klasser

 • Medlemmer

Obs!: Integrerte typer, er ikke omvendt utvikling i Visual Basic.

Struktur

En struktur i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som en UML-klasse med << struktur >> stereotyp, og den omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (offentlig, beskyttet eller privat)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Grunnleggende klasser og implementert grensesnitt

 • Medlemmer

Egenskaper

Egenskaper i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som UML-operasjoner, og de omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Type

 • Blikkfang med og Setter

Obs!: Egenskapen default støttes ikke i Visual Basic.

Representanter

Representanter i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som UML-klasser med << representant >> stereotypen, og de omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Signatur (lagt til i klassen som en operasjon)

Medlemsoperasjoner

Medlemsoperasjoner i Visual Basic legges til UML-modellen som UML-operasjoner, og de omfatter:

 • Navn

 • Synlighet (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Omfang (statisk eller delt)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Operasjonstype

Operasjoner flagges i henhold til type, for eksempel konstruktør, ødelegger, operator eller prosedyre. Du kan vise disse flagg i UML-modellen ved hjelp av Koden generering av alternativer-siden i dialogboksen Egenskaper for UML-operasjon.

 • Returtype

 • Parametere

 • mustOverride

Obs!: Følgende Visual Basic medlemsoperasjoner støttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Ikke overstyres, støttes ikke direkte, tilordner til UML-element: operasjon::IsLeaf

 • Overlappinger – støttes ikke

 • Håndterer – ikke støttes

Hendelser

Hendelser i Visual Basic legges til i modellen som operasjoner, og de omfatter:

 • Synlighet (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Parametere

Konstanter

Konstanter i Visual Basic utføres omvendt utvikling av som UML-attributter og de omfatter:

 • Synlighet (offentlig eller privat)

 • Type

 • Startverdien

Konstantene blir lagt til i modellen som attributter med redigerbare feltet satt til frosset.

Hvis du for eksempel Visual Basic-linjen:

Const str As String = "some text"

får startverdien:

"some text"

tid

Const x As Integer = 1

får en startverdi av 1.

Obs!: Skrivebeskyttet-elementer i koden utføres omvendt utvikling av som konstanter.

Medlemsvariabler

Medlemsvariabler i Visual Basic legges til UML-modellen som UML-attributter og de omfatter:

 • Navn

 • Type

 • Synlighet (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Omfang (statisk eller delt)

 • Kan endres (frosset eller kan endres)

 • Startverdien

Metodeparametere

I Visual Basic legges til UML-modellen som UML-parametere og de omfatter:

 • Navn

 • Type

 • Retning (in, inout, out eller Enter)

 • Standardverdi

Obs!: Følgende Visual Basic-parameteren skjemakonstruksjoner støttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Valgfri

 • ParamArray

Visual Basic-kodekonstruksjoner som ikke støttes i UML

Følgende Visual Basic-kode skjemakonstruksjoner tilordnes ikke til UML-elementer når omvendt utvikling fra Visual Studio. NETTO til Microsoft Office Visio.

 • Klasser: Venn, beskyttet venn, skygger.

 • Medlemmer: Dim, New, WithEvents.

 • Opplistet: integrerte ikke omvendt utvikling av.

 • Medlemsoperasjoner: overlappinger, håndtak, ikke overstyres (tilordner til UML-element: operasjon::ErSeksjon).

 • Parameter: valgfri, paramArray.

 • Egenskap: standard.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×