Microsoft Teams på mobilenheter

Hjelp for Microsoft Teams > Microsoft Teams på mobilenheter

Du kan bruke Microsoft Teams på disse mobilplattformene:

 • iOS

 • Android

 • Windows Phone

I dette emnet

Førstegangsbrukere

Team og kanaler

Jobbe i team og kanaler

Personlig tilpasning av Microsoft Teams

Møter og anrop

Meldinger

Administrere varslinger og holde fokus

Bruke apper, tjenester og plugin-modul med Microsoft Teams

Førstegangsbrukere

Hvis du vil laste ned mobilappen for Microsoft Teams, kan du bruke koblingen på https://aka.ms/getteams nedlastingssiden. Eller last den ned fra App Store, Windows Store eller Google Play.

Når du har logget på Microsoft Teams, vil det fortsatt kjøre selv etter at du har logget av eller slått av enheten.

Trykk Flere-knappen.

På iOS- og Android-enheter, velger du Innstillinger.

Trykk Logg av.

Du vil kunne logge på igjen senere med samme konto eller annen påloggingsinformasjon.

Trykk Flere-knappen.

For iOS og Android-enheter, trykker du Innstillinger.

Trykk Om.

Du kan fjerne Microsoft Teams på samme måte som du fjerner andre apper på enheten din:

På iOS- og Android-enheter kan du bare dra fingeren nedover for å oppdatere og synkronisere chat og meldinger.

Med T-Bot blir det enklere å lære å bruke Microsoft Teams! Still et spørsmål eller skriv inn et nøkkelord eller en frase i chatten, så finner vi et svar til deg.

Har du forslag? Da hører vi gjerne fra deg. Du kan når som helst åpne tilbakemeldingssiden i mobilappen ved å riste på telefonen (ja, du leste riktig). Der kan du rapportere problemer, be om nye funksjoner, sende tilbakemeldinger og legge ved skjermbilder.

Hvis du bruker en iOS-enhet, kan du sende en GIF ved å kopiere den fra Giphy-appen og lime den inn i en samtale.

På en Android-telefon kan du sende en GIF ved å trykke på GIF-ikonet i skriveboksen.

Trykk på Mer-knappen. På Windows Phone kan du endre varslinger, logge av, og se hvilken versjon av Microsoft Teams du er på. Trykk på Varslinger for å endre varslinger for chatter, omtaler, svar og liker.

På iOS- og Android-enheter, trykker du Innstillinger , der du kan få tilgang til eller endre disse innstillingene:

 • Varslinger: Du kan endre varslinger for chatter, omtaler, svar, liker og andre varsler. Du kan også endre lydvarslinger og velge om du vil at varslinger skal sendes kun når du ikke er aktiv på skrivebordet, eller om de alltid skal sendes, selv om du er aktiv på skrivebordet.

 • Alternativer: Du kan slette søkehistorikken og aktivere eller deaktivere visning av søkehistorikken. Du kan også slette appdata, og på iOS kan du slette nedlastede filer. På Android kan du aktivere logging.

 • Hjelp: Du kan få tilgang til T-Bot eller hjelpeartikler fra Microsoft Office Support.com.

 • Om: Du kan få tilgang til Microsoft Teams';; versjoninformasjon og koblinger til personvern, bruksvilkår og tredjepartsmerknader.

 • Logg av: Du kan logge av Microsoft Teams.

Team og kanaler

Team er grupper av mennesker som samarbeider om ulike prosjekter. Kanaler er som chatterom for hele teamet.

Organiser kanaler etter emne, sted, prosjekt eller fagområde.

Vil du legge til noen i en kanal? Hvis det er du som eier teamet, er det enkelt. Når du legger til noen på teamet ditt, får du umiddelbar tilgang til alle teamets kanaler (og de kan når som helst delta i samtalen). Du kan gi nye teammedlemmer tilgang til spesifikke kanaler som tilhører team du eier, ved å legge dem til på teamet ditt. Hvis du vil ha tilgang til et team noen andre eier, kan du be dem om å legge deg til. Hvis du ikke er eieren av teamet, vet du nå hvem du bør prate med.

Du kan la folk vite at du har opprettet en kanal, ved å @omtale dem i kanalen, så ser de en varsling.

Du kan la teamet vite at du har opprettet et nytt team ved å @omtale navnet på teamet i Generelt-kanalen din. Alle teammedlemmer blir varslet.

Teameiere må aktivere @teamomtaler.

I mobilappen ser du automatisk alle team du er invitert til.

Skrivebordsprogrammet og nettappen inneholder enda flere alternativer.

Jobbe i Team og Kanaler

Den beste metoden for å sikre at andre ser meldinger du skriver, er å @omtale dem.

Skriv inn @ før et navn, og velg personen du ønsker å omtale fra velgeren. De får et varsel, og et nummer vises ved siden av kanalen du omtalte vedkommende i.

Du kan @omtale folk på iOS eller Android ved å trykke @ i skriveboksen eller skrive @ før navnet på personer du vil omtale.

På Windows Phone trenger du bare å skrive @ før navnet på personer du vil inkludere i en samtale.

Hvis du vil se alle kanaler i et team, trykker du på teamnavnet.

Etter at du har trykket på teamnavn, trykker du på stjernen for å legge til et team som favoritt.

Kanaler er åpne for hele teamet.

På Android-enheter kan du se medlemslister for hver kanal ved å trykke på teamnavnet, og deretter på Flere alternativer-ikonet øverst til høyre.

Hvis noen @omtaler deg, betyr det at vedkommende vil inkludere deg i en samtale eller gjøre deg oppmerksom på noe.

Hvis du skriver @ før navnet på en person, blir vedkommende @omtalt (og varslet).

Men bare slapp av. Ingen andre blir varslet. Andre kan imidlertid se at du har @omtalt noen.

 • Android: I en kanal trykker du på en persons avatarbilde for å vise kontaktkortet. I en chat trykker du på en persons avatarbilde og deretter på ikonet Vis profil.

 • iOS: Trykk på en persons avatarbilde i en kanal for å se vedkommendes kontaktkort. Trykk på personens avatarbilde i chattelisten og så på vedkommendes navn øverst i samtalen.

Dette skjermbildet viser noens profilkort.

Personlig tilpasning av Microsoft Teams

Hvis du vil endre status på iOS og Android, trykker du påMer-knappen.

Trykk deretter Status (nedenfor bildet ditt) for å se alternativene.

Dette skjermbildet viser noens status.

I skrivebordsprogrammet og nettappen kan du endre rekkefølgen på teamene og favoritt-chattene dine. Alle endringer gjenspeiles på mobilenheten din.

Hvis du vil gjøre et team til favoritt, går du til bunnen av teamlisten din og trykker på Se alle team. Deretter trykker du på stjerne ved siden av teamet du vil legge til som favoritt.

Hvis du vil legge til en ny kanal som favoritt, trykker du på team-ikonet for å vise teamlisten. Deretter trykker du på stjernen ved siden av kanalen som du vil legge til som favoritt. Du kan dra og omorganisere dine kanaler fra skrivebordet og nettappen, og den nye rekkefølgen gjenspeiles på den mobile enheten.

Møter og anrop

Hvis du er i en samtale, kan du raskt og enkelt holde et improvisert møte ved å bruke teammøter. Disse inkluderer lyd, video og skjermdeling.

Teammøter holdes i skrivebordsprogrammet eller nettappen. Du finner mer informasjon om hvordan du starter eller blir med i møter her: Møter og anrop.

Du ser en melding i en kanalsamtale hver gang det startes et møte. Og du kan bli med i møtet fra skrivebordsprogrammet eller nettappen.

På iOS og Android kan du ha private en til en-samtaler som ikke vises i team-samtalen. Oppføringer for anropene vil derimot vises i chatten.

I en ny eller pågående chat, velger du lydikonet. Personen du ringer til kan svare fra skrivebords- eller mobilappen.

Du kan også starte et anrop fra noens kontaktkort. Å trykke på avataren deres i en kanal eller fra et søk.

Meldinger

Hvis du vil kopiere teksten fra en sendt melding, trykker du på mer-ikonet og deretter på Kopier.

Og når du er i skriveboksen, er funksjonaliteten som vanlig. Trykk på og hold inne for å merke eller kopiere teksten, og lim den inn.

Vil du forsikre deg om at meldingen din blir lagt merke til? Merk den som viktig!

 • På iOS og Android kan du utvide skriveboksen ved å trykke på formatikonet Format-ikonet og så trykke på utropstegn-ikonet for å fremheve meldingen i chatten.

 • På Windows Phone kan du trykke på skriveboksen for å utvide den, og så trykke på utropstegn-ikonet.

Da sendes det også en varsling til alle i den aktuelle kanalen.

Husk at makt og ansvar hører sammen. Denne funksjonen fungerer best når den ikke brukes noe særlig.

Dette skjermbildet viser en melding merket som viktig.

Du kan slette en melding innen 24 timer etter at du har sendt meldingen. På iOS trykker og holder du på meldingen, og trykker deretter på Slett. På Android trykker du på Flere alternativer-ikonet og velger Slett.

Bare for iOS og Android: Trykk på format-ikonet Format-ikonet i skriveboksen for å åpne tekstredigeringsappen. Med redigeringsprogrammet kan du legge til understreket, kursiv eller fet tekst. Du kan starte nye avsnitt (uten å trykke på "send" ved et uhell), fremheve tekst eller til og med bytte til rød tekst.

Hvis du har stavefeil i en kladdet melding eller innlegg, vil de være understreket i rødt. På iOS- og Android-enheter trykker du på ordet som er feilstavet, og du vil få noen forslag til endringer!

Hvis du vil lagre en melding i en kanal på iOS og Android, trykker du på mer-ikonet til høyre for meldingen, og velger Lagre.

Deretter finner du de lagrede meldingene i Mer-visningen, ved å trykke på Lagret.

Tråder er en flott måte å holde styr på flere samtaler i én kanal. Hvis du vil svare på en tråd, trykker du svarikonet nedenfor siste innlegg. Dette sikrer at svaret ditt holdes innenfor tråden. For mer informasjon kan du se skrivebordartikkelen Hva er trådkjøring.

Hvis du vil svare på en tråd, trykker du på svar-ikonet som vises etter siste innlegg. Dette holder svaret ditt inni tråden som inneholder samtalen. Hvis du vil avbryte og starte en samtale om et nytt emne, skriver du inn en melding til kanalen fra skriveboksen.

Hvis du vil få kontakt med alle i teamet, er det best å legge inn en melding i teamets generelle kanal. Du kan også starte en melding i alle kanaler med «@team». Dette varsler alle i teamet at de er blitt @omtalt i kanalen selv om de ikke følger kanalen. Omtaler fungerer bare hvis omtaler av @team er aktivert for teamet ditt, og det er definitivt mest effektivt hvis du ikke bruker det for ofte.

I kanaler kan alle teammedlemmene se meldingene dine (fordi alle arbeider åpenlyst).

I private chatter og gruppechatter kan bare personene i samtalen se meldingene dine.

Gamle samtaler vises ikke i chattelisten din når det har gått mer enn to uker uten at de har hatt aktivitet. Vi sørger imidlertid for at du alltid har minst ti samtaler i chattelisten.

Men ingen grunn til panikk – gamle meldinger er fortsatt lagret. Du finner dem igjen ved å opprette en ny samtale med de samme deltakerne eller ved å søke etter dem.

Bare for iOS og Android: Du kan finne gamle meldinger ved å trykke på Ikonet for søk. og skrive inn nøkkelord for å søke etter dem.

Når du har lagret en melding, kan du trykke på Mer-knappen og så på Lagret. Da ser du både den og alle andre meldinger du har lagret.

iOS

Dette skjermbildet viser lagrede meldinger.

Android

Dette skjermbildet viser lagrede meldinger.

Trykk på bildeikonet Ikonet for bilde i skriveboksen for å ta et bilde eller åpne bildegalleriet ditt.

Vi har både gode og dårlige nyheter: Du kan se meldinger som har blitt opprettet med markdown på mobilen, men du kan ikke opprette markdown-formaterte meldinger. Så dersom du ønsker å bruke markdown til å gjennomstreke tekst (eller lage lister eller kodeblokker), må du heller bruke nettappen eller skrivebordsappen.

På iOS and Android kan du fortsatt åpne tekstredigeringsprogrammet i skriveboksen for å formatere og utheve tekst.

Dersom du vil vite mer, kan du gå til Støtter Microsoft Teams markdown?.

Microsoft Teams lagrer hele chatteloggen din, helt tilbake til den første meldingen du sendte. Dersom noen forlater organisasjonen din, er svarene deres fortsatt i chatteloggen.

Trykk på Aktivitet-knappen Aktivitet-knappikonet . Din aktivitetsfeed er stedet å gå til hvis du trenger et sammendrag over alt som skjedde i teamene og kanalene du liker. Du kan se antall liker, @omtaler, svar og varsler fra kanalene du følger.

Administrere varslinger og holde fokus

Den beste måten å følge kanaler på er å legge dem til som favoritter. Da ser du dem alltid i teamlisten. Trykk på Team-ikonet Team-ikonet. og så på teamnavnet. Velg stjerneikonet ved siden av kanaler du vil legge til som favoritter.

Det er enkelt å holde seg oppdatert. Trykk Team-knappen Team-ikonet. og deretter Nylig. Da ser du alle nyhetene fra favorittkanalene dine.

Dette skjermbildet viser meldinger i en teamkanal.

Kanaler med fet skrift er aktive kanaler med uleste meldinger. Du ser bare kanaler du legger til som favoritter, i teamlisten din. Tall ved kanalnavn angir hvor mange ganger du har blitt omtalt.

Du vil også få varslinger når noen @omtaler deg eller svarer i en samtale du er med i, så det er en annen måte du kan se om en kanal er aktiv på.

Dette er en annen måte du kan holde deg oppdatert på: Gå til Nylig etter å ha trykket på Team-knappen. Team-ikonet. Da ser du alle nyhetene fra favorittkanalene dine.

Hvis du vil finne ut hvilke samtaler som inkluderer deg, trykker du på Aktivitet-knappen. Aktivitet-ikonet.

Der ser du alle @omtalene og varslingene dine. Trykk på en varsling for å gå til det aktuelle stedet i samtalen.

Dette skjermbildet viser ny melding til en person som er @omtalt i en samtale.

Den beste metoden for å sikre at folk på teamet ditt ser meldinger du skriver, er å @omtale dem.

Skriv inn @ før navnet på en person, så blir vedkommende varslet.

For å få oppmerksomheten til hele teamet skriver du @team foran meldingen, så vil alle teammedlemmene få en varsling.

Hvis du skriver @kanal før meldingen din, blir alle på teamet varslet.

Bare så du er klar over det: Omtaler av typen @team og @kanal må aktiveres av teameierne.

Det er ikke mulig å fjerne noen fra samtaler eller gruppechatter når de allerede er med, men du kan alltids lage nye samtaler med andre deltakere.

Bare for Android og Windows Phone: Du blir varslet hvis noen prøver å gjøre deg oppmerksom på noe. Du ser en rød sirkel ved siden av Aktivitet-knappen for ting som @omtaler, svar og liker.

Dersom du vil få varsler når du ikke er i appen, kan du skru på varslinger i enhetens innstillinger.

Hvis du ser et kanalnavn i fet skrift, har du uleste meldinger.

Tall ved kanalnavn angir hvor mange ganger du har blitt omtalt.

For å endre varslingsinnstillingene dine for iOS og Android, trykker du Mer-knappen. Deretter trykker du Innstillinger og Varsler.

For å endre varslingsinnstillingene dine for Windows-telefon, trykker du Mer-knappen, og trykker deretter Varsler.

Bruke apper, tjenester og plugin-modul med Microsoft Teams

Roboter er det beste som finnes! Chat med dem for å se hvor nyttige de kan være. Roboter kan finne hjelpeinnhold og støtte når du trenger det, bestille neste flytur, spille spill og mer. En dag kan de også gjøre selvangivelsen for deg (tuller!). Gå til https://aka.ms/teamsbotsplatform for å komme i gang.

Hvis du vil opprette dine egne tilpassede roboter, kan du gå til https://aka.ms/teamsbotsplatform.

Leter du etter en robot? Gå til https://aka.ms/teamsbotgallery for å finne det du trenger.

Vi har koblinger som lar deg integrere apper og tjenester direkte inn i samtalen.

Du kan se koblingsmeldinger i mobilappen, men du kan legge dem til kun i skrivebords- eller webappen.

OneDrive-filer du ser i Teams, er OneDrive for Business-filer som er tilknyttet Office 365-kontoen din – ikke den personlige OneDrive-kontoen din. Bare du og andre du har gitt eksplisitt tillatelse til, kan se og redigere slike filer.

På Android har du tilgang til, men kan ikke laste opp OneDrive for Business-filer. Du kan gjøre det ved å trykke Mer-knappen, Filer og så OneDrive.

Du kan redigere Office-filer ved å åpne dem i sine respektive Office-apper på mobilen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×