MICROSOFT PROGRAMVARE – LISENSVILKÅR

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom Microsoft Corporation (eller, basert på hvor du bor, et av datterselskapene deres) og deg. Les vilkårene nøye. De gjelder for den forannevnte programvaren, som omfatter mediet du eventuelt mottok den på. Vilkårene gjelder også alle

 • oppdateringer,

 • tillegg,

 • Internett-baserte tjenester og

 • støttetjenester

fra Microsoft for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse elementene. I så fall gjelder de vilkårene.

Du godtar Programvarekomponenten ved hjelp av programvaren E TERMER. Hvis du ikke godtar vilkårene, ikke bruke programvaren.

Hvis du overholder disse lisensvilkårene, har du rettighetene nedenfor.

 1. RETTIGHETER VED INSTALLASJON OG BRUK.   

  1. Generelle.    Du kan installere og bruke så mange kopier av programvaren på enhetene dine. Du kan bruke programvaren bare å vise og skrive ut filer som er opprettet med Microsoft Office-programvare. Du kan ikke bruke programvaren til andre formål.

  2. Fordelingen.    Du kan kopiere og distribuere programvaren, forutsatt at:

   • hver kopi er fullstendig og uendret, inkludert presentasjon av denne avtalen for hver bruker godtakelse; og

   • du verne, forsvare og holde skadesløs Microsoft og dets tilknyttede selskaper og leverandører fra en hvilken som helst krav, inkludert advokathonorarer, som er knyttet til distribusjonen av programvaren.

    Du kan ikke:

   • distribuere programvaren med enn Microsoft-programvare som kan bruke programvaren til å forbedre funksjonaliteten som

   • Endre en hvilken som helst opphavsrett, varemerke eller patenterklæringer i programvaren

   • bruke Microsofts eller tilknyttede selskaper eller leverandører navn, logo eller varemerker til å markedsføre produkter eller tjenester

   • distribuere programvaren med skadelig, falske eller ulovlig programmer, eller

   • Endre eller distribuere programvaren slik at det blir en del av den med utelukket lisens. En utelukket lisens er en verdi som krever, som et vilkår for bruk, endring eller distribusjon som

    • koden er publisert eller distribuert i skjemaet for kilde-kode. eller

    • andre har tillatelse til å endre den.

 2. Omfanget av lisens.    Programvaren er lisensiert, ikke er solgt. Denne avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, kan du bruke programvaren bare slik det uttrykkelig er tillatt i denne avtalen. Ved å gjøre dette, må du overholder eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare kan du bruke den på bestemte måter. Du kan ikke

  1. Omgå eventuelle tekniske begrensninger i programvaren

  2. Foreta omvendt utvikling («reverse engineering» ), dekompilere eller demontere programvaren med mindre og bare i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen

  3. Lage flere kopier av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen

  4. Publisere programvaren, slik at andre kan kopiere den

  5. leie ut, lease eller låne bort programvaren

  6. Bruke programvaren til kommersielle vertstjenester

 3. Sikkerhetskopi.    Du kan gjøre en sikkerhetskopi av programvaren. Du kan bruke det bare å installere programvaren på nytt.

 4. Dokumentasjon.    En person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller interne nettverk kan kopiere og bruke dokumentasjonen til interne referanseformål.

 5. OVERFØRE til en annen enhet.    Du kan avinstallere programvaren og installer det på en annen enhet til bruk. Du kan ikke gjøre dette hvis du vil dele denne lisensen mellom enheter.

 6. EKSPORTBEGRENSNINGER.    Programvaren er underlagt USA eksportlover og bestemmelser. Du må være i samsvar med alle nasjonale og internasjonale eksportlover og bestemmelser som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner på mål, sluttbrukere og slutt bruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://aka.ms/exporting.

 7. Støttetjenester.    Siden denne programvaren leveres "som er", gir vi kanskje ikke støttetjenester for den.

 8. Hele avtalen.    Denne avtalen samt vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og støttetjenester du bruker, er hele avtalen for programvaren og støttetjenestene.

 9. GJELDENDE LOV.   

  1. USA.    Hvis du kjøpte programvaren i USA, Washington tilstand lov styrer denne avtalen, og gjelder krav knyttet til kontraktsbrudd, uavhengig av lovkonfliktprinsippene. Lovene i delstaten der du bor, styrer alle andre krav, inkludert krav under tilstand forbrukerlovgivning, illojal konkurranselover og erstatningsansvar.

  2. Utenfor USA.    Hvis du kjøpte programvaren i et annet land, gjelder lovene i det landet.

 10. JURIDISKE EFFEKT.    Denne avtalen beskriver visse rettigheter. Du kan ha andre rettigheter under lovene i landet ditt. Du kan også ha rettigheter med hensyn til parten du har anskaffet programvaren. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter under lovene i landet ditt hvis lovene i ditt land ikke tillater dette.

 11. Ansvarsfraskrivelse på garanti.   Av programvare er LICENSED "AS-er." DU BÆRER RISIKOEN VED Å BRUKE DEN. MICROSOFT gir ingen HURTIGINSTALLASJON garantier eller betingelser. DU KAN HA FLERE FORBRUKERRETTIGHETER UNDER LOKALE LOVER SOM IKKE KAN ENDRE DENNE AVTALEN. MICROSOFT UTELUKKER til av omfanget tillatt UNDER lokale lover, IMPLIED garantier for aERCHANTABILITY, TRENING FOR et bestemt formål, og ikke-KRENKELSE. 

 12. Begrensninger på og UTELUKKELSER for skader.   Du kan GJENOPPRETTE fra MICROSOFT og ITS leverandører bare direkte skader opptil USD 5,00. Du kan ikke GJENOPPRETTE andre skader, herunder CONSEQUENTIAL, tapt fortjeneste, spesielt, indirekte eller tilfeldige skader. 

  Denne begrensningen gjelder følgende:

  1. Alt som har å gjøre med programvaren, tjenestene, innholdet (inkludert kode) på Internett-steder eller i tredjepartsprogrammer

  2. krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på garanti eller inneståelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsansvar, så langt ikke annet følger av ufravikelig lov.

   Den gjelder også selv om Microsoft var klar over eller burde vært klar over faren for skader. Begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke deg siden landet ditt kanskje ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre former for skade.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×