Microsoft Office Opplastingssenter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med Microsoft Office Opplastingssenter er det nå mulig å se statusen til filer du laster opp til en server, på ett sentralt sted. Når du laster opp en fil til en nettserver, lagres filen først lokalt i bufferen for Office-dokument før opplastingen startes, slik at du kan lagre endringene og umiddelbart fortsette å arbeide selv når du er frakoblet eller har en dårlig nettverkstilkobling. Microsoft Office Opplastingssenter gir deg mulighet til å følge med på fremdriften til opplastingene og om du må gjøre noe med noen av filene.

Dette er nyttig i følgende situasjoner:

 • Du har åpnet en fil fra en server, og serveren kobles fra. Du kan lagre filen, vel vitende om at den lastes opp når serveren kobles til igjen.

 • Du har arbeidet på filer i en Internett-sone på en flyplass og skal straks gå om bord i flyet. Ved å kontrollere statusen i opplastingssenteret ser du når opplastingen er fullført, og du kan gå om bord i flyet.

 • Det oppstår en feil under opplastingen. Du varsles umiddelbart, slik at du kan løse problemet og fortsette opplastingen raskt.

Office Opplastingssenter installeres automatisk som en del av Microsoft Office fra og med Office 2010, og du kan åpne det på et par ulike måter, avhengig av hvilken versjon av Windows du bruker.

Slik åpner du Opplastingssenter ved hjelp av varslingsikonet:

 1. Klikk Upload Center ikonet Ikon for Opplastingssenter i systemstatusfeltet.

 2. Klikk Åpne Opplastingssenter.

Slik åpner du Opplastingssenter i Windows 8 eller Windows 10:

 1. Søk etter Opplastingssenter på startskjermen.

 2. Klikk Office Opplastingssenter-ikonet.

Slik åpner du Opplastingssenter ved hjelp av Start-menyen i Windows:

 1. Klikk Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Microsoft Office eller Microsoft Office Starter.

 2. Klikk Microsoft Office-verktøy.

 3. Klikk Microsoft Office Opplastingssenter.

Ikonet for Opplastingssenter i systemstatusfeltet

Dette ikonet viser også statusen til filopplastingene gjennom de følgende ikonene i systemstatusfeltet:

Ikon for Opplastingssenter

Betyr at ingen elementer venter på å lastes opp.

Ikon for ventende opplasting i Opplastingssenter

Angir at Opplastingssenter inneholder filer som venter på opplasting, fordi serveren ikke kan kontaktes. Disse filene blir automatisk lastet opp når serveren er tilgjengelig.

Pauseikon for Opplastingssenter

Angir at Opplastingssenter inneholder filer som venter på opplasting, fordi opplastinger, stanses midlertidig. Du kan fortsette å laste opp filene ved Åpne Upload Center og velge CV opplastinger.

Ikon for mislykket opplasting for Opplastingssenter

Betyr at Opplastingssenter inneholder filer som ikke kunne lastes opp. Du kan løse disse opplastingsproblemene ved å åpne Opplastingssenter og velge Løs-menyen for hver fil med feil.

Ikonet kan også informere deg om statusen til filopplastingene ved å vise varslinger

Popup-varsling i Opplastingssenter

eller hvis du holder pekeren over ikonet for Opplastingssenter.

Popup-varsling i Opplastingssenter

Til toppen av siden

Vise filer i Opplastingssenter

Opplastingssenter viser Ventende opplastinger, Nylig opplastede filer og Alle bufrede filer. Når du åpner du Upload Center, viser standardskjermbildet du alle filer som er for øyeblikket venter på opplasting til serveren. Se oppføringen for sist 25 som ble lastet opp, eller alle filer som er i bufferen, klikker du pilen for menyen rullegardinlisten og velg hvilken skjerm du vil se.

Office Opplastingssenter med ventende opplastinger

Arbeide med alle filer i Opplastingssenter

 • Klikk Last opp alle hvis du vil laste opp alle filer som venter på å lastes opp i Opplastingssenter.

 • Klikk Stans opplastinger midlertidig hvis du vil stanse alle opplastinger midlertidig. Klikk Fortsett opplastinger for å fortsette alle opplastinger.

 • Klikk Innstillinger hvis du vil gjøre endringer i varslingene og måten bufferen for Office-dokument administreres på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger for Office Opplastingssenter.

Hvis du vil arbeide med en spesifikk fil i Opplastingssenter, klikker du Handlinger eller Løs ved siden av filen, og deretter velger du hva du vil gjøre, på menyen.

Løs-menyen i Opplastingssenter

Du kan også merke filen du vil arbeide med og få tilgang til filhandlinger via Handlinger-menyen på verktøylinjen og via hurtigmenyen for hver fil. De tilgjengelige alternativene endres avhengig av statusen til filen:

 • Velg    Når en opplasting har mislyktes fordi en annen person har endret serverversjonen av filen, slik at det oppstår en konflikt, åpner denne handlingen det et vindu der du kan se versjonene og velge hvilken versjon du vil beholde. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se Løse konflikter i Opplastingssenter.

 • Åpne    Åpner filen, slik at du kan vise eller redigere den direkte fra Opplastingssenter.

 • Åpne for å løse    Når en opplasting har mislyktes, kan du åpne redigeringsprogrammet som automatisk vises hvis du vil ha mer informasjon om problemet og handlinger for å løse den. Denne handlingen er ofte standardhandlingen for å løse feil i opplasting.

 • Åpne nettsted    Åpner nettstedet der filen er lagret.

 • Lagre som    Lagrer en kopi av filen på datamaskinen.

 • Lagre en kopi    Denne handlingen løser en opplastingsfeil ved å lagre endringene på en annen plassering.

 • Logge på    Når en opplasting har mislyktes fordi du ikke er logget på webserveren, kan denne handlingen du Logg på for å løse en opplastingsfeil.

 • Forkaste    Fjerner filen fra Upload Center. Hvis denne filen på serveren, vil den fortsatt være tilgjengelig for nedlasting.

 • Last opp    Denne handlingen prøver å laste opp ventende endringer til serveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lukke en fil som blir lastet opp til en server.

De forskjellige filstatusene i Opplastingssenter representeres av følgende ikoner:

Opplastingssenter-ikon når det ikke er noen endringer som venter på å bli lastet opp

Betyr at filen ikke har noen endringer som venter på å lastes opp.

Opplastingssenter-ikon for ventende endringer

Angir at filen ikke har endringer som venter på opplasting, fordi serveren ikke kan kontaktes. Når serveren blir tilgjengelig, Upload Center blir automatisk lastet opp med disse filene.

Opplastingssenter-ikon for midlertidig stanset opplasting

Angir at filen ikke har endringer som venter på opplasting, fordi opplastinger til serveren er midlertidig stanset. Klikk CV laster opp på verktøylinjen for å laste opp filene.

Opplastingssenter-ikon for mislykket opplasting

Betyr at filen har endringer som ikke kunne lastes opp. Du kan løse disse problemene ved å klikke Åpne for å løse i filens Løs-meny.

Til toppen av siden

Visningsalternativer

Alle tilgjengelige varslinger er aktivert som standard. Du kan spesifisere hvilke varslinger og bufrede filer du ser ved å merke av for eller fjerne merket for følgende alternativer:

 • Vis varslinger om opplastingsfeil

 • Vis varslinger om ventende opplasting

 • Vis varslinger om midlertidig stanset opplasting

 • Vis ikon i systemstatusfeltet

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger for buffer for Office-dokument.

 • Du kan angi det maksimale antallet dager filene skal beholdes i bufferen for Office-dokument, ved å justere Dager å beholde filene i Office Document Cacheetter behov. Filer som er eldre enn det maksimale antallet dager, fjernes fra bufferen bare når det ikke er noen endringer som venter på å bli lastet opp.

 • For brukere som foretrekker å arbeide direkte med serveren, eller som er bekymret for personvernet, slettes dokumentene fra bufferen automatisk når filene lukkes, når Slett filer fra buffer for Office-dokument når de lukkes er valgt.

  Viktig!: Hvis du har valgt Slett filer fra buffer for Office-dokument når de lukkes og lukker en fil før opplastingen er fullført, kan du vente til filen er lastet opp, lagre filen på en annen plassering eller lukke den uten å lagre endringene. Du kan ikke la dokumenter fortsette å vente på å bli lastet opp senere når serveren er tilgjengelig.

 • Du kan tømme bufferen for Office-dokument når som helst ved å klikke Slett bufrede filer.

  Obs!: Hvis du tømmer bufferen for Office-dokument ved å klikke Slett bufrede filer eller aktivere Slett filer fra buffer for Office-dokument når de lukkes, slettes dokumentinnholdet fra bufferen, men en liste over filer som har blitt åpnet, beholdes i bufferen og lagres på datamaskinen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×