Microsoft MyAnalytics personlig instrumentbord

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

MyAnalytics hjelper deg til å forstå hvordan du samarbeider med kolleger og bruker arbeidstiden. Instrumentbordet gir deg verktøyene du trenger til å prioritere arbeidet og bruke tiden mer effektivt. Du kan sette deg ukentlige mål og måle fremdriften over tid.

Bare du har tilgang til MyAnalytics-instrumentbordet. MyAnalytics inneholder ikke noen innstillinger som gir din overordnede eller andre i organisasjonen tilgang til instrumentbordet.

Hvor finner jeg det personlige instrumentbordet mitt?

 • I Office 365 går du til Delve og klikker MyAnalytics i den venstre ruten.

 • Det finnes to kategorier, main instrumentbord og trender

Hvilke data bruker det personlige instrumentbordet?

MyAnalyticsbruker informasjon fra Office 365-postboksen og -kalenderen, for eksempel hvor mange e-postmeldinger du sender og mottar fra ulike mottakere, og møtevarighet. Vi samler imidlertid ikke inn innhold fra e-postteksten eller kalenderbeskrivelsene.

Merknad: Noen av dataene brukes til å beregne samlet statistikk, som vises til andre MyAnalytics-brukere. Eksempler er gjennomsnittstiden personer i organisasjonen din bruker på lesing og skriving av e-post, eller hvor mye av tiden de bruker i møter. Du kan velge å melde deg ut slik at dataene dine ikke brukes til å beregne denne samlede statistikken. Se Kan jeg slå av MyAnalytics?

Hva er tilgjengelig i det personlige instrumentbordet mitt, og hvordan beregnes statistikken?

På viktigste instrumentbordet få innsikt og data om forrige uke. Siden trender er bor dine langsiktige trender.

Tabellene nedenfor beskriver det du ser, hvordan statistikken beregnes og hvor dataene kommer fra.

Tiden din

Tiden din

Du ser dette

Få en rask oversikt over hvordan du har brukt tiden denne uken, og se hvordan dette er sammenlignet med målene.

 • Klikk Rediger mål for å endre standardmålene.

  Når du endrer et mål, endres også målene for tidligere uker.

Du finner mer informasjon lenger nede på siden for hver kategori.

Hvor dataene kommer fra

Dataene dine samles inn fra Office 365-postboksen og -kalenderen.

Slik beregnes statistikken

Se detaljer for hver kategori:

Tips

Se Tips for MyAnalytics for forslag til hvordan du kan bruke tiden mer effektivt.

Nettverk

Hold kontakten

Du ser dette

Beste samarbeidpartnere viser hvem du har brukt mest tid med. Tallene er basert på møter og e-postkommunikasjon.

Hvis du vil holde oversikt over hvor mye tid du bruker med bestemte personer, klikker du stjernen Klikk for å legge til personen i Viktige-listen ved siden av navnet på personen. Personen vises deretter i Viktig. Du kan også søke etter personer som du vil legge til Viktig-listen.

Hvor dataene kommer fra

Dataene dine samles inn fra Office 365-postboksen og -kalenderen.

Slik beregnes statistikken

Se Møter og E-post.

Vi ikke inkluderer møter med mer enn 25 deltakere når vi beregner tiden som er brukt med en person.

Å miste kontakten

Du ser dette

Viser kolleger du ikke har samarbeidet med i møter eller e-post på en stund.

Hvis du vil ta opp igjen kontakten med noen, kan du bruke handlingene til høyre.

Hvor dataene kommer fra

Dataene dine samles inn fra Office 365-postboksen og -kalenderen.

Slik beregnes statistikken

Kontaktene under Mistet kontakten er personer som tidligere har vært viktige kontakter, men som du ikke har kommuniserte med på en stund.

Du og overordnede

Du ser dette

Viser hvor mye tid du har brukt med den overordnede basert på møter og e-postkommunikasjon.

1:1 møter er møter mellom deg og din overordnede bare.

Hvor dataene kommer fra

Dataene dine samles inn fra Office 365-postboksen og -kalenderen.

Slik beregnes statistikken

Les satser og svar klokkeslett basert på gjennomsnitt i det valgte tidsområdet.

Møter

Møtetid

Du ser dette

Viser hvor mye tid du har brukt på møter, og skiller mellom møter som du har planlagt og møter som andre har planlagt.

Hvor dataene kommer fra

Dataene dine samles inn fra Office 365-kalenderen din. Gjennomsnitt for firmaet er basert på samlede data fra andre brukere i organisasjonen.

Slik beregnes statistikken

Statistikken er basert på møter i kalenderen som du har godtatt, og der statusen er satt til Opptatt.

Følgende møter er ikke inkludert:

 • Møter uten andre deltakere enn deg selv, for eksempel når du blokkerer klokkeslett i kalenderen eller angir påminnelser.

 • Heldagsmøter

 • Møter merket som Privat.

Tips

Se møtetips for forslag om hvordan du kan gjøre møter mer effektive.

Møtevaner

Du ser dette

Viser hvor mye tid du har brukt i vanlige møtekategorier.

Hvor dataene kommer fra

Dataene samles inn fra Office 365-kalenderen og -postboksen din.

Slik beregnes statistikken

Statistikken er basert på møter i kalenderen som du har godtatt, og der statusen er satt til Opptatt.

Disse møtene legges til følgende kategorier:

 • Fleroppgaverkjøring i møter

  Møter der du har sendt mer enn to e-postmeldinger eller lest mer enn fire e-postmeldinger i timen.

 • Overtidsmøter

  Møter utenfor definert arbeidstimene i dine Innstillinger for Outlook.

 • Regelmessige møter

  Møter som er en del av en serie eller finner sted regelmessig.

 • Lengre møter

  Møter som varer lengre enn en time.

 • Sammenfallende møter

  Møter som overlapper med andre møter du har sagt ja til, og hvor statusen din er satt til Opptatt. Alle møter med konflikter legges til denne kategorien.

Tips

Se møtetips for forslag om hvordan du kan gjøre møter mer effektive.

E-post

E-posttimer

Du ser dette

Estimert hvor lang tid du brukte sende og lese e-postmeldinger. Se hvordan disse forhold til gjennomsnittet firmaet og til personlige målene.

Hvor dataene kommer fra

Dataene samles inn fra Office 365-postboksen din. Gjennomsnitt for firmaet er basert på samlede data fra andre brukere i organisasjonen.

Slik beregnes statistikken

Hovedreglene er:

 • For hver e-postmelding du skriver (sender), tilordner vi 5 minutter.

 • For hver e-postmelding du leser (åpner), tilordner 2,5 minutter.

Det finnes imidlertid unntak:

 • Hvis du sender en e-postmelding og deretter åpner eller sender én til innen 5 minutter, tilordner vi tiden mellom de to handlingene til den første e-postmeldingen. I eksemplet nedenfor er dette e-postmeldingen som er tilordnet 2 minutter.

 • Hvis du åpner en e-postmelding og deretter åpner eller sender én til innen 2,5 minutter, tildeler vi tidsforskjellen mellom de to handlingene til den første e-postmeldingen. I eksemplet nedenfor, er dette e-postmeldingen som ble tildelt 1 minutt.

Her er et eksempel

Eksempel på hvordan Delve Analytics beregner e-posttid
 • Vi registrere e-post på tvers av alle enheter, for eksempel bærbar datamaskin eller mobiltelefon.

 • Vi inkluderer bare e-postmeldinger der navnet ditt eller en gruppe du er medlem av, er på Til- eller Kopi-linjen.

 • Vi teller ikke e-postmeldinger som du sletter uten å åpne dem først.

 • E-postmeldingen du lese eller skrive utenfor Angi arbeidstimer (som definert av din OOutlook innstillinger) er inkludert i etter timer.

Tips

Se E-posttips for forslag til hvordan du kan få e-post til å fungere bedre for deg.

Visningsdetaljer – e-postaktivitet

Du ser dette

Klikk Vis detaljer under E-posttimer for å se hvor mange e-poster du har sendt og lest i arbeidstiden og utenfor arbeidstiden, basert på tidsinnstillingene dine.

Grafen viser når du har sendt og lest e-postmeldinger.

Du ser totalene for uken.

Hvor dataene kommer fra

Dataene dine samles inn fra Office 365-kontoen din.

Slik beregnes statistikken

Se E-posttimer.

E-postvaner

Du ser dette

Prosent lest av andre: Viser statistikk for e-postmeldinger du har sendt direkte til enkeltpersoner og grupper med minimum fem kvalifiserte mottakere*. MyAnalytics viser hvor stor prosentandel av mottakerne som har lest e-postmeldingen din, men ikke hvem som leste e-postmeldingen.

Prosent lest av deg: Viser statistikk for e-postmeldinger som sendes direkte til deg og gruppene du er medlem av.

Du også se hvor raskt andre svarte deg, og hvor raskt du svarte andre.

* Statistikken inkluderer ikke eksterne brukere eller personer i organisasjonen som har slått av MyAnalytics.

Hvor dataene kommer fra

Dataene samles inn fra Office 365-postboksen din. Prosentandel lest av andre er basert på samlede data fra personer du sender e-postmeldinger til i organisasjonen.

Slik beregnes statistikken

Les satser og svar klokkeslett er beregninger basert på gjennomsnittet for de siste 30 dagene.

Tips

Bruk Outlook-tilleggsprogrammet MyAnalytics for å se hvor mange personer som har lest, videresendt og svart på e-postmeldingene dine.

Fokustimer

Fokustimer

Du ser dette

Fokustimer defineres som minst to fortløpende timer uten møter.

Hvor dataene kommer fra

Dataene dine samles inn fra Office 365-kalenderen din. Gjennomsnitt for firmaet er basert på samlede data fra andre brukere i organisasjonen.

Slik beregner vi tallene

 • Summerer totalt antall timer i kalenderen der du har minst to fortløpende timer uten møter.

 • Kun fokustimer innenfor den fastsatte arbeidstiden inkluderes

 • Sending eller mottak av e-postmeldinger under fokustimer påvirker ikke beregningen av fokustimer.

Tips

Se Tips for fokustimer.

Overtid

Overtid

Du ser dette

Viser tiden som er brukt i e-post og møter utenfor settet med arbeidstimer, som er angitt av dine innstillinger i Outlook. Hvis du for eksempel e-postmeldinger Les eller sendt i helgene. Er en beregning bare etter timer, og er ikke ment å gjenspeile faktiske timene som er utført.

Hvor dataene kommer fra

Data som samles inn fra Office 365 kalenderen og postboksen. Firmaet gjennomsnitt er basert på samlede data fra andre brukere i organisasjonen. Hva vi, regnes som etter arbeidstid arbeid kan konfigureres i dine Innstillinger for Outlook.

Slik beregner vi tallene

Se Møter og E-post.

Tips

Se Tips for overtid for forslag om hvordan å balansere arbeid og fritid.

Trender over tid

Vise fremdriften og sammenligne dine vaner over tid i delen trender i instrumentbordet.

Sammenligne gjeldende vaner til tidligere trender for hvert mål.

trender full_C3_2017822101224

Nye MyAnalytics brukere skal begynne med en sju ukevisning. Etter hvert tid, det vil være lengre tid varigheten (opptil to år) for synlig historiske trender tilgjengelig.

Som standard, vil du se seks uker av trender. Du kan velge og dra rullefeltet skal vises i forhåndsvisningsruten nederst i diagrammet for å vise en annen tidsperiode.

slider_C3_201782210138

Velg, og fjern merkingen spesifikke mål i diagramforklaringen Hvis du vil vise eller fjerne trend linjene.

legend_C3_2017822101351

Velg alternativet "Måned" for å kunne vise trender etter måned.

Hold pekeren på trendlinjer til å vise detaljer om tiden din.

pekerfølsomme detail_C3_2017822101424

Deling av statistikken din

Om du vil feire oppnå et mål, vise fremdriften til prosjektlederen, eller be om hjelp; Du kan dele Velg stats fra instrumentbordet med personer i organisasjonen. Du kan opprette flere muligheter for deg selv for å få støtte i områder som er viktigst for deg ved å dele stats. Så dele din stats og få samtalen i gang.

Hvordan kan jeg dele?

Du finner del-ikonet øverst, høyre hjørne av instrumentbordet.

dele button_C3_2017621105953

Når valgt, vil instrumentbordet Merk delene som er tilgjengelige for deling. (Inndelinger for eksempel nettverks- og e-vaner er ikke tilgjengelig for øyeblikket.)

Som standard er alle tilgjengelige delene valgt for deling. Du kan fjerne alle markeringer ved å fjerne merket i avmerkingsboksen til høyre for MyAnalytics logoen øverst på instrumentbordet.

select_C3_201762111327

Du kan velge ikke å dele en stat ved å fjerne merket for de enkelte kortene på en inndeling, eller du kan fjerne hele inndelingen ved å fjerne merket i avmerkingsboksen i øverste venstre hjørne av hver inndeling.

Når du har valgt alle stats du vil dele, klikk Bekreft' øverst på instrumentbordet. Dette kommer frem en e-postmal for deg å velge mottakerne, og Skriv en personlig melding til dem. Alle tre feltene (mottakere, emnelinjen og e-postmelding) kreves.

dele email_C3_201762111411

Når du er klar, velg 'del'-knappen og MyAnalytics sender e-post.

Hvor finner jeg delte stats?

Alle stats som du har delt vises i Sendte elementer i Outlook mappe. Og de som mottar din delte stats får en e-postmelding i innboksen med en kobling til å vise hva du har delt via deres MyAnalytics instrumentbord.

Hvorfor kan jeg vise delte stats?

Nedenfor finner du vanlige årsaker til stats som du har delt (eller andre deler med deg) ikke Vis kan.

 • Alle delte stats utløpe etter 30 dager. Når utløp omganger, kobling til delt stats blir inaktiv.

 • Hvis URL-adressen var feil kopiert og limt inn i nettleseren.

 • E-postmeldingen som inneholder koblingen delt stats ble videresendt til en mottaker i stedet for delt direkte gjennom MyAnalytics instrumentbordet.

Velkomst-e-postmelding

Når installasjonen er fullført (Dette kan ta noen dager), MyAnalytics sender deg en «Velkommen e-post." Velkommen til e-postmeldingen gir deg grunnleggende informasjon om MyAnalytics, for eksempel hva det er og hvordan det fungerer, og også gir du en først se på noen av statistikken. Det kreves ingen handling fra deg å motta Velkommen e-post.

Følge Velkommen e-postmeldingen, og forutsetter at du ikke melde deg ut av MyAnalytics (se godkjenningstrinn ut delen nedenfor), MyAnalytics sender deg ukentlige ufullstendig e-postmeldinger som gir deg viktige uthevinger om forrige uke.

Hvis du ikke vil motta ufullstendig e-postmeldinger fra MyAnalytics, kan du melde deg ut av e-postmeldinger ved å gjøre følgende:

 • Gå til Innstillinger i MyAnalytics

 • Gå til Funksjonen innstillingen, og Merk av for Ufullstendig e-post

 • Klikk OK for å lagre endringene.

Kan jeg melde deg ut av MyAnalytics?

Du kan velge å melde deg ut, slik at dataene dine ikke brukes til å beregne denne samlede statistikken for organisasjonen. Hvis du for eksempel melder deg ut, vil dataene ikke brukes til å beregne statistikk over gjennomsnittstiden som personer i organisasjonen bruker i møter eller på e-postmeldinger.

Hvis du melder deg ut, vil du ikke lenger kunne få tilgang til ditt personlige instrumentbord.

Å melde deg ut av MyAnalytics

 1. Gå til Innstillinger i Delve

  Gå til Innstillinger
 2. Gå til Funksjonsinnstillinger og velg Av for MyAnalytics.

  Slå av dokumenter
 3. Klikk OK for å lagre endringene.

Hvis jeg melder meg ut, kan jeg melde meg på igjen?

Ja, du kan melde deg inn igjen når som helst, og få tilgang til ditt personlige instrumentbord.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×