Rader og kolonner

Merke celleinnhold i Excel

Merke celler, områder, rader eller kolonner i et regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

På et regneark kan du merke celler, områder, rader eller kolonner – for eksempel hvis du vil formatere dataene i det merkede området eller sette inn andre celler, rader eller kolonner. Du kan også merke hele eller deler av celleinnholdet og aktivere redigeringsmodus, slik at du kan endre dataene.

Du kan merke celler og områder i en Microsoft Excel-tabell på samme måte som i et regneark, men det å merke tabellrader og -kolonner er forskjellig fra å merke regnearkrader og -kolonner.

Obs!: Hvis et regneark er beskyttet, kan det hende at du ikke kan merke celler eller innholdet i dem i et regneark.

Merke celler, områder, rader eller kolonner

Hvis du vil merke

Gjør du følgende

En enkeltcelle

Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.

Et celleområde

Klikk den første cellen i området, og dra deretter til den siste cellen, eller hold nede SKIFT mens du trykker piltastene for å utvide det merkede området.

Du kan også merke den første cellen i området og deretter trykke F8 for å utvide det merkede området ved hjelp av piltastene. Du stopper utvidelsen av det merkede området ved å trykke F8 på nytt.

Et stort celleområde

Klikk den første cellen i området, og hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen i området. Du kan rulle for å gjøre den siste cellen synlig.

Et stort celleområde uten å måtte rulle

Klikk den første cellen i området for å merke den, og klikk deretter i Navn-boksen til venstre for formellinje.

Navn-boks

Navn-boks

Skriv inn cellereferansen i den siste cellen i området du vil merke, og hold deretter nede SKIFT mens du trykker ENTER.

Alle cellene i et regneark

Klikk Merk alt -knappen.

Merk alt-knappen

Du kan også trykke CTRL+A for å merke hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, merkes gjeldende område når du trykker CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til for å merke hele regnearket.

Obs!: Hvis du vil merke alle cellene i det aktive området, trykker du CTRL + SKIFT + *.

Celler eller celleområder som ikke ligger ved siden av hverandre

Merk den første cellen eller det første celleområdet, og hold nede CTRL mens du merker de andre cellene eller områdene.

Du kan også merke den første cellen eller det første celleområdet, og deretter trykker du SKIFT+F8 for å legge til en celle eller et område som ikke ligger ved siden av det merkede området. Du slutter å legge til celler eller områder i det merkede området ved å trykke SKIFT+F8 på nytt.

Obs! Du kan ikke oppheve merkingen av en celle eller et celleområde i et ikke-sammenhengende utvalg uten å oppheve hele merkingen.

En hel rad eller kolonne

Klikk rad- eller kolonneoverskriften.

Regnearkoverskrifter

Radoverskrift.

Kolonneoverskrift

Du kan også merke celler i en rad eller kolonne ved å merke den første cellen, og deretter trykke CTRL+SKIFT+piltast (pil høyre eller pil venstre for rader, pil opp eller pil ned for kolonner).

Obs! Hvis raden eller kolonnen inneholder data, merker CTRL+SKIFT+piltasten raden eller kolonnen til den siste brukte cellen. Når du trykker CTRL+SKIFT+ piltast én gang til, merkes hele raden eller kolonnen.

Rader og kolonner som ligger ved siden av hverandre

Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den første raden eller kolonnen, og hold nede SKIFT mens du merker den siste raden eller kolonnen.

Rader eller kolonner som ikke ligger ved siden av hverandre

Klikk kolonnen- eller radoverskriften for den første raden eller kolonnen i det merkede området og hold nede CTRL mens du klokker kolonne eller radoverskriftene for andre rader eller kolonner du vil legge til utvalget.

Den første eller siste cellen i en rad eller kolonne

Merk en celle i raden eller kolonnen, og trykk deretter CTRL+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader, PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

Den første eller siste cellen i et regneark i en tabell i Microsoft Office Excel

Trykk CTRL+HOME for å merke den første cellen i regnearket eller i en Excel-liste.

Trykk CTRL+END for å merke den siste cellen i et regneark eller i en Excel-liste som inneholder data eller formatering.

Celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne)

Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+END for å utvide det merkede området med celler til sist brukte celle i regnearket (nederste høyre hjørne).

Celler til begynnelsen av regnearket

Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+HOME for å utvide det merkede utvalget med celler til begynnelsen av regnearket.

Flere eller færre celler enn det aktive merkede området

Hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen du vil ta med i det nye merkede området. Det rektangulære området mellom den active cell og cellen du klikker, blir det nye merkede området.

Obs!: 

  • Hvis du vil fjerne merkingen av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

  • Excel merker valgte celler eller områder ved å utheve dem. Disse uthevingene vises ikke på en utskrift. Hvis du vil vise celler med en utheving når du skriver ut et regneark, kan du bruke formateringsalternativer for å bruke cellebakgrunn.

  • Når SCROLL LOCK er på, vises Scroll Lock på statuslinjen. Hvis du trykker piltastene mens SCROLL LOCK er på, blar du én rad oppover eller nedover, eller én kolonne til venstre eller høyre. Hvis du vil bruke piltastene til å flytte mellom celler, må du deaktivere SCROLL LOCK.

  • Hvis utvalget utvides når du klikker en celle eller trykker taster for å flytte rundt i regnearket, kan grunnen være at du har trykt F8 eller SKIFT+F8 for å utvide eller legge noe til i utvalget. I så fall vises Utvid utvalg eller Legg til i merket område på statuslinjen. Hvis du vil stoppe å utvide eller legge noe til i et utvalg, kan du trykke F8 eller SKIFT+F8 på nytt.

Til toppen av siden

Merke innholdet i en celle

Slik merker du innholdet i en celle

Gjør du følgende

I cellen

Dobbeltklikk cellen, og dra deretter på tvers av innholdet i cellen du vil merke.

I formellinje Knappesymbol

Klikk cellen, og dra deretter på tvers av innholdet i cellen du vil merke på formellinjen.

Bruke tastaturet

Trykk F2 for å redigere cellen, bruk piltastene til å plassere innsettingspunktet, og trykk SKIFT+PIL-tast for å merke innholdet.

Til toppen av siden

Merke rader og kolonner i en Excel-tabell

Du kan merke celler og områder i en tabell på samme måte som i et regneark, men det å merke tabellrader og -kolonner er forskjellig fra å merke regnearkrader og -kolonner.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

En tabellkolonne med eller uten tabellmeldingshoder

Klikk den øverste kanten i kolonneoverskriften eller kolonnen i tabellen. Følgende valgpil vises og angir at kolonnen merkes når du klikker.

Valgpil for tabellkolonne

Obs!    Hvis du klikker den øverste kanten én gang, merkes tabellkolonnedataene. Hvis du klikker den to ganger, merkes hele tabellkolonnen.

Du kan også klikke et hvilket som helst sted i tabellkolonnen og deretter trykke CTRL+MELLOMROM, eller du kan klikke den første cellen i tabellkolonnen og deretter trykke CTRL+SKIFT+PIL NED.

Obs!    Hvis du trykker CTRL+MELLOMROM én gang, merkes tabellkolonnedataene, og hvis du trykker CTRL+MELLOMROM to ganger, merkes hele tabellkolonnen.

En tabellrad

Klikk venstre kant i tabellraden. Følgende valgpil vises og angir at raden merkes når du klikker.

Valgpil for tabellrad

Du kan klikke den første cellen i tabellraden og deretter trykke CTRL+SKIFT+PIL HØYRE.

Alle tabellrader og -kolonner

Klikk øverste venstre hjørne i tabellen. Følgende valgpil vises og angir at dataene i hele tabellen merkes når du klikker.

Valgpil for tabellhjørne

Hvis du klikker det øverste venstre hjørnet i tabellen to ganger, merkes hele tabellen, inkludert tabellmeldingshodene.

Du kan også klikke et hvilket som helst sted i tabellen og deretter trykke CTRL+A for å merke alle dataene i tabellen, eller du kan klikke cellen øverst til venstre i tabellen og deretter trykke CTRL+SKIFT+END.

Trykk CTRL+A to ganger for å merke hele tabellen, inkludert tabellmeldingshodene.

Til toppen av siden

Lære mer

Obs!: I noen tilfeller kan merking av en celle medføre merking også av flere tilstøtende celler. For tips om hvordan du kan løse dette problemet, se dette innlegget Hvordan kan jeg stoppe Excel fra å utheve to celler om gangen? i fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×