MDX-spørringsutformer for Analysis Services (Power Pivot)

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Kuber er spørringsstrukturer som er spesielt utformet for å analysere måledata for forretningsprestasjon (for eksempel nettofortjeneste eller bruttosalg) i forskjellige dimensjoner (tid, geografi, demografi og så videre). Personer som bygger pivottabeller eller pivotdiagrammer i Excel, bruker ofte Analysis Services-kuber som datakilde.

MDX er spørringsspråket for kuber. I bakgrunnen bruker Excel MDX til å hente felt og dataverdier når du velger elementer fra en feltliste i en pivottabell. Du kan også bygge MDX-spørringer manuelt når du importerer data fra en Analysis Services-kube.

Hvis du bruker Power Pivot i Excel, kan du bygge en MDX-spørring ved hjelp av MDX-Spørringsutformer når du importerer fra en flerdimensjonal database som kjører Analysis Services.

Hvem bør bruke MDX-spørringsutformeren? Du vil klare deg godt med MDX-spørringsbyggeren hvis du allerede kjenner til MDX, eller hvis du har en forhåndsdefinert spørring du kan bruke eller teste. Hvis du ikke er en MDX-ekspert, kan du bruke Excel til å hente Analysis Services-data. Når du kobler til en server og en database, vises tilgjengelige kuber i Excel, og alle målene og dimensjonene importeres, slik at du kan kjøre en spørring mot en hvilken som helst del av kuben ved hjelp av feltlisten i pivottabellen.

 1. Åpne Power Pivot-vinduet

 2. Klikk Hjem > Hent eksterne data > Fra database > Fra Analysis Services eller Power Pivot.

 3. Oppgi navnet på en flerdimensjonal Analysis Services-server i veiviseren for tabellimport, og velg databasen. Klikk Neste.

 4. Lim inn MDX-spørringen i MDX-setningsvinduet.

 5. Klikk Valider.

 6. Fjern spørringen fra vinduet hvis det oppstår en feil.

 7. Klikk Utforming for å åpne MDX-spørringsutformeren, som du kan kjøre i utformings- eller spørringsmodus, alt etter hva du er vant til. Utformeren har en liste over funksjoner og viser hele kubestrukturen, slik at du kan velge hvilke mål, KPIer og dimensjoner du kan legge til i datamodellen.

 8. Lim inn spørringen i spørringsvinduet. Bruk funksjonene og metadataene fra utformeren til å utforme en spørring som virker.

 9. Når spørringen er validert, klikker du Fullfør for å hente dataene. Dataene og metadataene importeres til en datamodell som du kan vise i Power Pivot. Du må kanskje opprette relasjoner for å koble sammen disse dataene med andre tabeller i modellen. Se Opprette relasjoner i diagramvisning for mer informasjon.

MDX-spørringsutformeren har to modi: utformingsmodus og spørringsmodus. Hver modus inneholder en metadatarute der du kan dra medlemmer fra de valgte kubene for å bygge en MDX-spørring som henter dataene du vil bruke.

Grafisk MDX-spørringsutformer i utformingsmodus

Når du redigerer en MDX-spørring, åpnes den grafiske MDX-spørringsutformeren i utformingsmodus.

Figuren nedenfor viser rutene for utformingsmodus.

Relasjonsspørringsutformer

Tabellen nedenfor viser rutene i denne modusen:

Rute

Funksjon

Velg kube-knappen (...)

Viser gjeldende valgte kube.

Metadatarute

Viser en hierarkisk liste over mål, KPIer (Key Performance Indicators) og dimensjoner definert for den valgte kuben.

Rute for beregnede medlemmer

Viser definerte, beregnede medlemmer som kan brukes i spørringen.

Filtreringsrute

Brukes til å velge dimensjoner og relaterte hierarkier for å filtrere data ved kilden og begrense dataene som returneres.

Datarute

Viser kolonneoverskriftene for resultatsettet når du drar elementer fra metadataruten og ruten for beregnede medlemmer. Oppdaterer automatisk resultatsettet hvis knappen for autokjøring velges.

Du kan dra dimensjoner, mål og KPIer fra metadataruten, og beregnede medlemmer fra ruten for beregnede medlemmer til dataruten. I filterruten kan du velge dimensjoner og relaterte hierarkier og angi filteruttrykk for å begrense dataene som er tilgjengelig for spørringen. Hvis veksleknappen for autokjøring ( Ikon for relasjonsspørringsutformer ) på verktøylinjen velges, kjører spørringsutformeren spørringen hver gang du slipper et metadataobjekt i dataruten. Du kan kjøre spørringen manuelt ved å bruke Kjør-knappen ( Ikon for relasjonsspørringsutformer ) på verktøylinjen.

Når du oppretter en MDX-spørring i denne modusen, inkluderes automatisk følgende tilleggsegenskaper i spørringen:

Medlemsegenskaper MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME

Celleegenskaper VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

Hvis du vil angi dine egne tilleggsegenskaper, må du redigere MDX-spørringen manuelt i spørringsmodus.

Import fra en MDX-spørringsfil støttes ikke.

Verktøylinje for grafisk MDX-spørringsutformer i utformingsmodus

Verktøylinjen for spørringsutformeren inneholder knapper som hjelper deg med å utforme MDX-spørringer ved hjelp av det grafiske grensesnittet. Tabellen nedenfor beskriver knappene og funksjonene.

Knapp

Beskrivelse

Rediger som tekst

Ikke aktivert for denne datakildetypen.

Importer

Importer en eksisterende spørring fra en rapportdefinisjonsfil (RDL) på filsystemet.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Bytt til kommandotypen MDX.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Oppdater metadata fra datakilden.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Vis dialogboksen Verktøy for beregnet medlem.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Veksle mellom å vise og ikke vise tomme celler i dataruten. (Dette er det samme som å bruke NON EMPTY-setningen i MDX).

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Kjør spørringen automatisk og vis resultatet hver gang en endring utføres. Resultater vises i dataruten.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Vis aggregeringer i dataruten.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Slett den valgte kolonnen i dataruten fra spørringen.

Ikon for spørringsparameter

Vis dialogboksen Parametere for spørring. Når du angir verdier for en spørringsparameter, opprettes det automatisk en parameter med samme navn.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Klargjør spørringen.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Kjør spørringen, og vis resultatene i dataruten.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Avbryt spørringen.

Ikon for relasjonsspørringsutformer

Veksle mellom utformingsmodus og spørringsmodus.

Til toppen av siden

Grafisk MDX-spørringsutformer i spørringsmodus

Hvis du vil endre den grafiske spørringsutformeren til spørringsmodus, klikker du Utformingsmodus på verktøylinjen.

Figuren nedenfor viser rutene for spørringsmodus.

Relasjonsspørringsutformer

Tabellen nedenfor viser rutene i denne modusen:

Rute

Funksjon

Velg kube-knappen (...)

Viser gjeldende valgte kube.

Rute for metadata/funksjoner/maler

Viser en hierarkisk liste over mål, KPIer og dimensjoner definert for den valgte kuben.

Spørringsrute

Viser spørringsteksten.

Resultatrute

Viser resultatene av å kjøre søket.

Metadataruten viser faner for Metadata, Funksjoner og Maler. Du kan dra dimensjoner, hierarkier, KPIer og mål fra Metadata-fanen til MDX-spørringsruten. Du kan dra funksjoner fra fanen Funksjoner til MDX-spørringsruten. Du kan legge til MDX-maler fra fanen Maler i MDX-spørringsruten. Når du utfører spørringen, viser resultatruten resultatene for MDX-spørringen.

Du kan utvide den standard MDX-spørringen generert i utformingsmodus for å inkludere ekstra medlemsegenskaper og celleegenskaper. Når du kjører spørringen, vises ikke verdiene i resultatsettet. De sendes imidlertid tilbake med feltsamlingen for datasettet, og du kan bruke disse verdiene.

Verktøylinje for grafisk spørringsutformer i spørremodus

Verktøylinjen for spørringsutformeren inneholder knapper som hjelper deg med å utforme MDX-spørringer ved hjelp av det grafiske grensesnittet.

Verktøylinjeknappene er identiske for utformingsmodus og spørringsmodus, men følgende knapper er ikke aktivert for spørringsmodus.

 • Rediger som tekst

 • Legg til beregnet medlem ( Ikon for relasjonsspørringsutformer )

 • Vis tomme celler ( Ikon for relasjonsspørringsutformer )

 • Autokjør ( Ikon for relasjonsspørringsutformer )

 • Vis aggregeringer ( Ikon for relasjonsspørringsutformer )

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×