Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse)

Klikk navnet på funksjonen i den første kolonnen hvis du ønsker detaljert informasjon om den.

Obs!: Versjonindikatorene angir hvilken versjon av Excel en funksjon ble introdusert i. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner. Versjonsinformasjonen for 2013 viser for eksempel at denne funksjonen er tilgjengelig i Excel 2013 og alle nyere versjoner.

Funksjon

Beskrivelse

ABS (funksjon)

Returnerer absoluttverdien til et tall

ARCCOS (funksjon)

Returnerer arcus cosinus til et tall

ARCCOSH (funksjon)

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall

ACOT (funksjon)
Excel 2013

Returnerer arccotangent for et tall

ACOTH (funksjon)
Excel 2013

Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall

MENGDE (funksjon)

Returnerer mengden i en liste eller database

ARABISK (funksjon)
Excel 2013

Konverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall.

ARCSIN (funksjon)

Returnerer arcus sinus til et tall

ARCSINH (funksjon)

Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall

ARCTAN (funksjon)

Returnerer arcus tangens til et tall

ARCTAN2 (funksjon)

Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater

ARCTANH (funksjon)

Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall

GRUNNTALL (funksjon)
Excel 2013

Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med angitt rot (grunntall)

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon)

Runder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK (funksjon)
Excel 2013

Runder av et tall opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS (funksjon)

Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.

KOMBINASJON (funksjon)

Returnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter

KOMBINASJONA (funksjon)
Excel 2013

Returnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer

COS (funksjon)

Returnerer cosinus til et tall

COSH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall

COT (funksjon)
Excel 2013

Returnerer cotangent for en vinkel

COTH (funksjon)
Excel 2013

Returnerer hyperbolsk cotangent for et tall

CSC (funksjon)
Excel 2013

Returnerer cosekant for en vinkel

CSCH (funksjon)
Excel 2013

Returnerer hyperbolsk cosekant for en vinkel

DESIMAL (funksjon)
Excel 2013

Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall

GRADER (funksjon)

Konverterer radianer til grader

AVRUND.TIL.PARTALL (funksjon)

Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall

EKSP (funksjon)

Returnerer e opphøyd i en angitt potens

FAKULTET (funksjon)

Returnerer fakultet til et tall

DOBBELFAKT (funksjon)

Returnerer et talls doble fakultet

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED (funksjon)

Avrunder et tall nedover, mot null

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK (funksjon)
Excel 2013

Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS (funksjon)

Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes ned uavhengig av tallets fortegn.

SFF (funksjon)

Returnerer høyeste felles divisor

HELTALL (funksjon)

Avrunder et tall nedover til nærmeste heltall

ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon)
Excel 2013

Returnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum.

MFM (funksjon)

Returnerer minste felles multiplum

LN (funksjon)

Returnerer den naturlige logaritmen til et tall

LOG (funksjon)

Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall

LOG10 (funksjon)

Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall

MDETERM (funksjon)

Returnerer matrisedeterminanten til en matrise

MINVERS (funksjon)

Returnerer den inverse matrisen til en matrise

MMULT (funksjon)

Returnerer matriseproduktet av to matriser

REST (funksjon)

Returnerer resten fra en divisjon

MRUND (funksjon)

Returnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum

MULTINOMINELL (funksjon)

Returnerer det multinominelle for et sett med tall

MENHET (funksjon)
Excel 2013

Returnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon

AVRUND.TIL.ODDETALL (funksjon)

Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetall

PI (funksjon)

Returnerer verdien av pi

OPPHØYD.I (funksjon)

Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens

PRODUKT (funksjon)

Multipliserer argumentene

KVOTIENT (funksjon)

Returnerer heltallsdelen av en divisjon

RADIANER (funksjon)

Konverterer grader til radianer

TILFELDIG (funksjon)

Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1

TILFELDIGMATRISE-funksjonen

Office 365-knapp

Returnerer en matrise med tilfeldige tall mellom 0 og 1. Du kan imidlertid angi antall rader og kolonner som skal fylles ut, minimums-og maksimums verdier, og om du vil returnere hel tall eller desimal verdier.

TILFELDIGMELLOM (funksjon)

Returnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt område

ROMERTALL (funksjon)

Konverterer vanlige tall til romertall, som tekst

AVRUND (funksjon)

Avrunder et tall til et angitt antall sifre

AVRUND.NED (funksjon)

Avrunder et tall nedover, mot null

AVRUND.OPP (funksjon)

Runder av et tall oppover, bort fra null

SEK (funksjon)
Excel 2013

Returnerer sekant for en vinkel

SECH (funksjon)
Excel 2013

Returnerer hyperbolsk sekant for en vinkel

SUMMER.REKKE (funksjon)

Returnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen

FORTEGN (funksjon)

Returnerer fortegnet for et tall

SIN (funksjon)

Returnerer sinus til en gitt vinkel

SINH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske sinus til et tall

ROT (funksjon)

Returnerer en positiv kvadratrot

ROTPI (funksjon)

Returnerer kvadratroten av (tall * pi)

DELSUM (funksjon)

Returnerer en delsum i en liste eller database

SUMMER (funksjon)

Legger sammen argumentene

SUMMERHVIS (funksjon)

Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår

SUMMER.HVIS.SETT (funksjon)

Legger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår

SUMMERPRODUKT (funksjon)

Returnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenter

SUMMERKVADRAT (funksjon)

Returnerer kvadratsummen av argumentene

SUMMERX2MY2 (funksjon)

Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser

SUMMERX2PY2 (funksjon)

Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser

SUMMERXMY2 (funksjon)

Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser

TAN (funksjon)

Returnerer tangens for et tall

TANH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske tangens for et tall

AVKORT-funksjonen

Korter av et tall til et heltall

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Se også

Excel-funksjoner (etter kategori)

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×