MAKSHVIS-funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

MAKS.HVIS.SETT-funksjonen returnerer den maksimale verdien mellom celler angitt av et gitt sett forhold og kriterier.

Obs!: Denne funksjonen er tilgjengelig på Windows eller Mac Hvis du har Office 2019, eller hvis du har et Office 365-abonnementet. Hvis du er en Office 365-abonnent, Kontroller at du har den nyeste versjonen av Office.

Syntaks

MAKS.HVIS.SETT(maksimumsområde, vilkårsområde1, vilkår1, [vilkårsområde2; vilkår2], …)

Argument

Beskrivelse

maksimumsområde
(Obligatorisk)

Det faktiske celleområdet der maksimalverdien bestemmes.

Vilkårområde1
(Obligatorisk)

Er settet med celler som skal evalueres med vilkåret.

Vilkår1
(Obligatorisk)

Er vilkåret i form av et tall, uttrykk eller en tekst som definerer hvilke celler som skal evalueres som maksimum. Samme sett av vilkår fungerer for MIN.HVIS.SETT-, SUMMER.HVIS.SETT og GJENNOMSNITT.HVIS.SETT-funksjoner.

vilkårsområde2,
vilkår2,...(valgfritt)

Andre områder og deres tilordnede vilkår. Du kan angi opptil 126 par med områder/vilkår.

Merknader

  • Størrelse og form på maksimumsområde- og vilkårsområdeN- argumentene må være det samme, ellers returnerer disse funksjonene #VERDI! feil.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i alle følgende tabeller, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Før formlene kan vise resultater, må du merke dem, trykke F2, og deretter trykke Enter. Du kan eventuelt justere kolonnebredden for å se alle dataene.

Eksempel 1

Grad

Vekt

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Formel

Resultat

=MAKSHVIS(A2:A7,B2:B7,1)

91

I vilkårsområde1 oppfyller celle B2, B6 og B7 vilkåret for 1. Av de tilsvarende cellene i maksimumsområde, har A6 maksimumsverdien. Resultatet er derfor 91.

Eksempel 2

Vekt

Grad

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formel

Resultat

=MAKSHVIS(a2:a5,B3:B6,"a")

10

Obs!: Vilkårsområde og maksimumsområde er ikke justert, men de har samme form og størrelse.

I vilkårsområde1 oppfyller 1, 2. og 4. celle vilkårene for «a». Av de tilsvarende cellene i maksimumsområde, har A2 maksimalverdien. Resultatet er derfor 10.

Eksempel 3

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

100

1

a

Teknisk

100

100

a

Bedrift

200

1

b

Teknisk

300

1

a

Teknisk

100

50

b

Bedrift

400

Formel

Resultat

=MAKSHVIS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

50

I vilkårsområde1 oppfyller celle B2, B5 og B7 vilkåret for «b». Av de tilsvarende cellene i vilkårsområde2, oppfyller D5 og D7 vilkåret for > 100. Av de tilsvarende cellene i maksimumsområde, har til slutt A7 maksimalverdien. Resultatet er derfor 50.

Eksempel 4

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

8

1

a

Teknisk

8

100

a

Bedrift

8

11

b

Teknisk

0

1

a

Teknisk

8

12

b

Bedrift

0

Formel

Resultat

=MAKSHVIS(a2:a7,B2:B7,"b",D2:D7,a8)

12

Vilkår2-argumentet er A8. Fordi A8 er tom, behandles det imidlertid som 0 (null). Cellene i vilkårsområde2 som samsvarer med 0 er D5 og D7. Av de tilsvarende cellene i maksimumsområde, har til slutt A7 maksimalverdien. Resultatet er derfor 12.

Eksempel 5

Vekt

Grad

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formel

Resultat

=MAKSHVIS(A2:A5,B2:C6,"a")

#VERDI!

Som en følge av at størrelsen og formen på maksimumsområde og vilkårsområde ikke er det samme, returnerer MAKS.HVIS.SETT feilverdien #VERDI!.

Eksempel 6

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

100

1

a

Teknisk

100

100

a

Bedrift

200

1

b

Teknisk

300

1

a

Teknisk

100

1

a

Bedrift

400

Formel

Resultat

=MAKSHVIS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Ingen celler samsvarer med vilkåret.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

MIN.HVIS.SETT-funksjonen

SUMMER.HVIS.SETT-funksjon

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT (funksjon)

ANTALL.HVIS.SETT (funksjon)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×