MAKSHVIS (funksjon)

MAKS.HVIS.SETT-funksjonen returnerer den maksimale verdien mellom celler angitt av et gitt sett forhold og kriterier.

Obs!: Denne funksjonen er tilgjengelig på Windows eller Mac hvis du har Office 2019 eller hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du har et Office 365 abonnement, sørg for at du har den nyeste versjonen av Office.

Syntaks

MAKS.HVIS.SETT(maksimumsområde, vilkårsområde1, vilkår1, [vilkårsområde2; vilkår2], …)

Argument

Beskrivelse

maksimumsområde
(Obligatorisk)

Det faktiske celleområdet der maksimalverdien bestemmes.

Vilkårområde1
(Obligatorisk)

Er settet med celler som skal evalueres med vilkåret.

Vilkår1
(Obligatorisk)

Er vilkåret i form av et tall, uttrykk eller en tekst som definerer hvilke celler som skal evalueres som maksimum. Samme sett av vilkår fungerer for MIN.HVIS.SETT-, SUMMER.HVIS.SETT og GJENNOMSNITT.HVIS.SETT-funksjoner.

vilkårsområde2,
vilkår2,...(valgfritt)

Andre områder og deres tilordnede vilkår. Du kan angi opptil 126 par med områder/vilkår.

Merknader

  • Størrelse og form på maksimumsområde- og vilkårsområdeN- argumentene må være det samme, ellers returnerer disse funksjonene #VERDI! feil.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i alle følgende tabeller, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Før formlene kan vise resultater, må du merke dem, trykke F2, og deretter trykke Enter. Du kan eventuelt justere kolonnebredden for å se alle dataene.

Eksempel 1

Grad

Vekt

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(A2:A7,B2:B7,1)

91

I kriterie_område1 oppfyller celle B2, B6 og B7 kriteriet for 1. Av de tilsvarende cellene i maks_område, har A6 maksimumsverdien. Resultatet er derfor 91.

Eksempel 2

Vekt

Grad

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(a2:a5,B3:B6,"a")

10

Obs!: Kriterie_område og maks_område er ikke justert, men de har samme form og størrelse.

I kriterie_område1 oppfyller 1, 2. og 4. celle vilkårene for «a». Av de tilsvarende cellene i maks_område, har A2 maksimalverdien. Resultatet er derfor 10.

Eksempel 3

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

100

1

a

Teknisk

100

100

a

Bedrift

200

1

b

Teknisk

300

1

a

Teknisk

100

50

b

Bedrift

400

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

50

I kriterie_område1 oppfyller celle B2, B5 og B7 kriteriet for «b». Av de tilsvarende cellene i kritere_område2, oppfyller D5 og D7 kriteriet for > 100. Av de tilsvarende cellene i maks_område, har til slutt A7 maksimalverdien. Resultatet er derfor 50.

Eksempel 4

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

8

1

a

Teknisk

8

100

a

Bedrift

8

11

b

Teknisk

0

1

a

Teknisk

8

12

b

Bedrift

0

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(a2:a7,B2:B7,"b",D2:D7,a8)

12

Kriterie2-argumentet er A8. Fordi A8 er tom, behandles det imidlertid som 0 (null). Cellene i kriterie_område2 som samsvarer med 0 er D5 og D7. Av de tilsvarende cellene i maks_område, har til slutt A7 maksimalverdien. Resultatet er derfor 12.

Eksempel 5

Vekt

Grad

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(A2:A5,B2:C6,"a")

#VERDI!

Siden størrelse og form på maks_område og kriterie_område ikke er like, returnerer MAKS.HVIS.SETT feilverdien #VALUE!

Eksempel 6

Vekt

Grad

Klasse

Nivå

10

b

Bedrift

100

1

a

Teknisk

100

100

a

Bedrift

200

1

b

Teknisk

300

1

a

Teknisk

100

1

a

Bedrift

400

Formel

Resultat

=MAKS.HVIS.SETT(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Ingen celler samsvarer med vilkåret.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

MIN.HVIS.SETT-funksjonen

SUMMER.HVIS.SETT-funksjon

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT (funksjon)

ANTALL.HVIS.SETT (funksjon)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×