Måter å dele en skjemamal

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

InfoPath Forms Services er en serverteknologi, tilgjengelig i Microsoft Office Forms Server 2007 og Microsoft Office SharePoint Server 2007, som gjør at brukerne kan fylle ut Microsoft Office InfoPath 2007 skjemaer ved hjelp av en nettleser i stedet for, eller i tillegg til klientprogrammet Office InfoPath 2007. Denne teknologien kan bredere tilgang til skjemaer enn det som var mulig med tidligere versjoner av Microsoft Office InfoPath.

Denne artikkelen forklarer de ulike måtene du kan dele Office InfoPath 2007 skjemamaler på en server som kjører InfoPath Forms Services.

I denne artikkelen

Introduksjon til InfoPath-skjemamaler

Distribuere og aktiverer en skjemamal

Måter som brukere kan arbeide med skjemaer som du distribuerer

Introduksjon til InfoPath-skjemamaler

InfoPath er et program som bruker åpne XML-standarder til å gi brukerne en fleksibel ennå strukturert måte å samle inn data. Fordi InfoPath er bygd på XML-standarder, kan brukes om igjen data som samles inn ved hjelp av InfoPath-skjemaer i en organisasjon. Dataene som er lagret i et utgiftsrapportskjema kan for eksempel tilgang til og vises på en nettside som uthever trendene budsjett for en avdeling.

Når en skjemautformeren oppretter et nytt InfoPath-skjema, oppretter utformingen faktisk Hva er kjent som en skjemamal. En skjemamal definerer datastrukturen, utseendet og virkemåten til skjemaer som brukere fyller ut. Tenk på en skjemamal som en blåkopi – startpunktet at brukerne kan opprette nye skjemaer som bruker og lagrer data på samme måte. Fordi en skjemamal må være tilgjengelig før du kan fylle ut et skjema, må skjemamaler distribueres til et sted der de kan få tilgang til brukere. Skjemamaler som ofte distribueres til plasseringene på firmanettverket som delte mapper, Web-servere eller SharePoint-biblioteker.

Hvis brukerne har tilgang til plasseringen der en skjemamal er lagret, kan de fyller ut et skjema som er basert på denne malen ved hjelp av InfoPath, en nettleser, en mobil enhet eller Microsoft Office Outlook 2007. Om et skjema kan fylles ut ved hjelp av InfoPath eller en av de andre metodene, avhenger av flere faktorer, inkludert hvordan skjemamalen er utformet og distribuert. Hvis du for eksempel for å være fylt i en nettleser, et skjema må være utformet for å kjøre i en nettleser, og skjemamalen for skjemaet må distribueres til en server som kjører InfoPath Forms Services.

Til toppen av siden

Distribuere og aktiverer en skjemamal

InfoPath Forms Services gjør at brukerne kan fylle ut Office InfoPath 2007 skjemaer ved hjelp av en nettleser i stedet for, eller i tillegg til klientprogrammet Office InfoPath 2007. Dette gjør at bredere tilgang til skjemaer enn det som var mulig med tidligere versjoner av Microsoft Office InfoPath.

I tillegg InfoPath Forms Services gjør det mulig for brukere å fylle ut skjemaer ved å bruke en mobil enhet. Settet med kontroller som er tilgjengelige for bruk i mobile-aktiverte skjemaer er mer begrenset enn dem som er tilgjengelige for nettleseraktiverte skjemaer.

En mal skjemautformeren kan også aktivere fremheving av egenskap for en skjemamal. Dette alternativet kan data fra et skjema som er basert på malen som skal vises som kolonneverdier i et SharePoint-bibliotek, slik at brukere enkelt kan arbeide med skjemadataene uten å åpne selve skjemaet.

Hvis du vil dele en skjemamal på området, må en skjemautformeren mal eller en administrator først distribuere skjemamalen. Hvis du vil distribuere en skjemamal, må en mal skjemautformeren publisere skjemamalen som en skjemamal for bruker, eller en administrator må laste opp skjemamalen som en administratorgodkjent skjemamal. Valget om å bruke begge typer skjemamal, avhenger av funksjonene som legges til i skjemamalen.

Distribuere en skjemamal

Skjemamal som du bruker bestemmer hvem er ansvarlig for å distribuere den.

Brukerskjemamal    En brukerskjemamal kan distribueres av en versjon av malen skjemautformeren har utformingstillatelse på webområdet. Hvis en bruker kan opprette et dokumentbibliotek, kan vedkommende publisere et skjema der. Denne typen distribusjon er for skjemamaler som ikke inneholder forvaltet kode.

Administratorgodkjent skjemamal    Distribusjon av en administratorgodkjent skjemamal krever flere tillatelsesnivåer og kan koordineres blant følgende roller:

  • Malen skjemautformere, personene som oppretter skjemamalen

  • Farmadministratorer, personene som laster opp skjemamalene etter å ha kontrollert at de ikke inneholder feil

  • Administratorer for områdesamling, personer som aktiverer skjemamaler, gjøre dem tilgjengelige som skal brukes som innholdstyper i et dokumentbibliotek

Aktiverer en skjemamal

Etter at en administratorgodkjent skjemamal distribueres, må være aktivert. Aktivering er prosessen som brukes til å slå på eller av funksjoner i en området eller områdesamlingen. Fordi administratorgodkjent skjemamaler regnes områdesamlingsfunksjoner i InfoPath Forms Services, må de aktiveres før de kan brukes. Når du aktiverer en administratorgodkjent skjemamal, gjøre den tilgjengelig som skal brukes i en nettstedssamling som en innholdstype for et dokumentbibliotek eller som skal åpnes direkte fra mal skjemabiblioteket for områdesamlingen.

Obs!: 

  • Hvis du vil distribuere en skjemamal som inneholder forvaltet kode, men du har ikke tillatelse til å gjøre dette, kan du kontakte en farmadministrator for å få hjelp. Før du ber en farmadministrator om å distribuere en skjemamal, må du publisere den til et sted der administratoren har tilgang til den.

  • Når en farmadministrator distribuerer en skjemamal, legges den til en sentral plassering på serveren. De som har administratorrettigheter for områdesamling kan aktivere skjemamalen for sin områdesamling. Denne metoden for distribusjon anbefales bare for skjemamaler som du vil gjøre tilgjengelig for én eller flere områdesamlinger.

Til toppen av siden

Måter som brukere kan arbeide med skjemaer som du distribuerer

Når du distribuere og aktivere en skjemamal til en server som kjører InfoPath Forms Services, kan brukere arbeide med skjemaer som er basert på skjemamalen på en rekke måter.

Bruk skjemaer i en nettleser

Med Office InfoPath 2007, kan en mal skjemautformeren opprette en nettleserkompatibel skjemamal og distribuere den til en server som kjører InfoPath Forms Services. Når den webleserkompatibel skjemamalen er webaktivert, kan brukere som ikke har installert på datamaskinene InfoPath fylle ut skjemaet i en nettleser.

Tidligere, brukerne som er nødvendig å ha InfoPath installert på datamaskinene til å fylle ut skjemaet. Brukere kan fylle ut et skjema for Office InfoPath 2007, for eksempel et utgiftsrapportskjema, i en leser med InfoPath Forms Services. Denne funksjonaliteten er det nyttig å fylle ut skjemaer på datamaskiner der InfoPath ikke er installert. Når brukere er reise og har ikke tilgang til sin egen datamaskin, kan de for eksempel fylle ut utgiftsrapporter i en nettleser fra en hvilken som helst datamaskin med Internett-tilgang.

Bruk skjemaer på mobile enheter

En mal skjemautformeren kan opprette en webleserkompatibel skjemamal som kjører på en mobil enhet ved hjelp av Office InfoPath 2007 sammen med InfoPath Forms Services. Malen skjemautformeren kan opprette en webleserkompatibel skjemamal som er utelukkende for visning på en liten skjerm. Utformingen kan også opprette en dedikert visning for mobile brukere i en webleserkompatibel skjemamal og andre visninger for personer som fyller ut skjemaet i InfoPath eller i en nettleser.

Eksportere skjemadata

Når en mal skjemautformeren aktiverer Fremheving av egenskap for en skjemamal, kan data fra et skjema som er basert på malen vises kolonneverdiene i et SharePoint-bibliotek. Dette gjør det enkelt for brukere å arbeide med skjemadataene uten å åpne selve skjemaet.

Dette gjør det også enkelt for brukere å eksportere dataene fra biblioteket der skjemaene er lagret. Brukere kan eksportere skjemadata som vises i visningen biblioteket til en Microsoft Office Excel-arbeidsbok. Brukere kan deretter dele arbeidsboken eller utføre andre oppgaver, for eksempel sortere data i arbeidsboken eller gruppering radene og kolonnene.

Obs!: Dataene som du eksporterer til et regneark er et øyeblikksbilde av dataene fra listen. Dataene i biblioteket er ikke koblet til dataene i regnearket. Hvis skjemaer i biblioteket oppdateres senere, oppdateres ikke dataene i regnearket.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×