Måter å arbeide med SharePoint på

SharePoint gjør det mulig for organisasjoner å finne løsninger på vanlige bedrifts problemer ved hjelp av ferdige webdeler og-programmer. De unike bedrifts scenariene bestemmer hva slags område og nett deler som skal brukes. Det finnes flere ressurser for å inspirerer det neste SharePoint-området, for eksempel SharePoint-utseendet og veilednings gjennomganger

Bruk denne artikkelen til å se hvordan ulike typer roller og avdelinger i en hvilken som helst organisasjon kan arbeide sammen for å dekke behovene til brukernes og forretnings mål.

Scenario eksempler:

 • Lær hvordan en markedsførings leder oppretter et internt nettsted for å øke tilstede status og beredskap i støtte for en forestående produkt lansering

 • Se hvordan en PERSONAL sjef oppretter et område for nye ansettelses-og forbedre en ny ansatt bevaring

 • Lær hvordan en Passionate-ansatt oppretter en ny gruppe for firma fellesskap for å gi andre muligheter

 • Se hvordan en produkt behandling oppretter et prosjekt spesifikt gruppe nettsted for å fremskynde oppstarten av et nytt produkt

Opprette et internt produkt Start område for å øke den ansattes tilstedende og beredskap av nytt produkt

Mike er en markedsførings leder som forbereder oppstarten av et nytt produkt. Han jobber allerede med flere interne interessenter, for eksempel produkt teknikk, kunde støtte og detalj handel. De samtykker i at et delt område for å klargjøre resten av organisasjonen for den kommende produkt lanseringen er den riktige løsningen.

Scenario mål:

 • Etabler én informasjons kilde i sannheten for å sikre at de ansatte fullt forstår produkt informasjonen og kan bruke prosjekt verdien og oppdraget

 • La ansatte evangelize det nye produktet og snakke trygt om produktet internt og eksternt

 • Utstyrs ansatte med markedsførings godkjente visuelle aktiva som kan deles eksternt

 • Gi tilgang til produkt ressurser, opplæring, hendelser og svar på produkt spørsmål

Trinn for å opprette området:

Planlegge området – 2 dager

Mike vet han trenger for å få hele organisasjonen gleden og forberedt for å støtte dette nye produktet. Han møter med eksperter, for eksempel ingeniør teamet, produkt teamet og støtte teamet, for å validere innholdet som må være på nettstedet. Deretter arbeider han for å samle inn nettsteds ressurser, for eksempel godkjente produkt bilder, logoer, markedsførings materiell og opplærings veiledninger.

Mike bestemmer seg for å opprette et kommunikasjons område for SharePoint for å nå alle ansatte i organisasjonen. 

Bygge nettstedet – 3 dager

Mike bygger et nettsted for SharePoint-kommunikasjon ved hjelp av nett deler som vil engasjere seg og informere publikum. Han fokuserer på å utforme nettstedet på en måte som er visuelt pleasing, interaktivt og enkelt å bruke. Mike vet at publikum vil sannsynligvis få tilgang til det nye produkt start området på en mobil enhet, slik at bruk av kommunikasjons nett steder på SharePoint også blir optimalisert for smart telefoner. 

Administrere det nettbaserte området

 • Mike viser område bruk regelmessig for å forstå hvilke personer som besøker siden, og hvilket innhold som er populært

 • Ved hjelp av skjema nett delener en undersøkelse innebygd i områdets side for å samle inn tilbake melding om produkt opplærings effektiviteten

 • Siden produktet utvikler seg over tid, fortsetter Mike å bruke nettstedet til å informere ansatte om produkt oppdateringer og mile pæler

Oppstår

 • Økt klar gjøring sammenlignet med tidligere produkt lanserings meldinger 

 • Øke kunde støtte effektiviteten og muligheten til å støtte kunder etter hvert som de får det nye produktet

 • Har redusert mengden møter og e-postmeldinger etter Starts IDen for området mens produktiviteten økes

 • Forbedret organisasjons tilstede status og spenningen til den kommende produkt lanseringen

 • Øke antall ansatte som forfremmer den kommende lanseringen av det nye produktet via den sosiale medie aktiviteten

Nytt produkt Start område:

Nytt produkt Start område

Opprette et nytt ansettelses sted for å forbedre prosessen med den nye ansatte på tavle

Tom er en avdelings personale (HR) leder som ser en mulighet til å forbedre den innebygde opplevelsen for nye ansettelser. Organisasjonen har for øyeblikket et Excel-regneark med enkelte koblinger til vanlige ressurser, og ansettelses ansvarlige er ansvarlig for ny ansettelse på tavle. Både nylige nye ansettelses-og ansettelses ansvarlige har utgangs avfornøyd med den gjeldende prosess prosessen. 

Scenario mål:

 • Hjelp nye ansatte på kortet til avdelingen

 • Forbedre ytelse og tid for den nye ansatte på produktivitet

 • Forbedre en ny ansatt bevaring

 • Øke ansettelses engasjement og tilfredshet for nye ansatte

Trinn for å opprette området:

Planlegge nettstedet – 1 dag

Tom møter med ansettelses ansvarlige for å sikre at den nye ansettelses opplevelsen er justert etter målene for organisasjonen og avdelingene de nye Ansettelsene vil bli med i.

Det er besluttet at Tom vil bygge nettstedet, og ansettelses ansvarlige vil bidra til innholds strategien og vedlikeholdet for området. En ansettelses sjef identifiserer en nylig ny ansettelse for å fungere som en Champion for det nye nettstedet. Andre medlemmer av ansettelses ansvarlige og pers gjør planer for å bidra til det nye leie området regelmessig. 

Tom starter ved å samle inn alt innhold nye ansatte trenger å vite om firmaet, kulturen, avdelings systemer, prosesser, policyer og fordeler.

Bygge nettstedet-2 dager

Tom bestemmer seg for å bruke et kommunikasjons område i SharePoint til sentral styring av dokumenter, opplærings materiell og sosiale tilkoblinger som enkelt kan nås og alt på ett sted. 

 • Ved hjelp av webdelen dokument bibliotek, tom, opprettes filer og mapper organisert etter område, rolle og fordels typer

 • Hvis du bruker liste nett delen, oppretter tom en ny ansettelses sjekk liste for ansettelses lederne og den nye ansatte

 • Nettstedet inneholder en nett del for Yammer-samtalersom lar ansatte i avdelingen dele opplevelser, utvide nettverket, stille spørsmål og gi tilbake melding om den nye ansatte på tavle-prosess

 • Nye ansettelses videoer ble opprettet av lederskap-teamet og lagt inn ved hjelp av Microsoft stream-nettdelen

Administrere det nettbaserte området

 • Tom plan en Start hendelse som feire det nye nettstedet og planlegger opplærings økter for nye leier ledere og ambassadører som kan bidra til nettstedet over tid 

 • Hvis du vil ha tilbake melding og måle virkningen av den nye ansatte på tavle, oppretter tom en undersøkelse ved hjelp av nett delen Microsoft Forms

 • Månedlige, tom gjennomganger og deler nettsteds bruk og analyser med leder gruppen og ansettelses ansvarlige

Oppstår

 • Forbedret oppbevaring av ny ansatt i avdeling fra 75% til 90% i ett år

 • Forbedret ny ansatt forhandling med 10% på ett år

 • Større ansettelses sjefs tilfredshet og trygghet i den nye prosessen for ansettelse på kort

 • Reduserte tiden og ressursene som ble brukt på kort og opplæring for nye ansettelser

Nytt opplærings nettsted:

Forandres ansettelses leier for opplærings område

Opprett et fellesskaps nettsted som kobler til kvinner på tvers av alle områder og avdelinger for å øke forhandlingen og oppleggene

Maria arbeider i en organisasjon som er i ferd med å rekruttere mer med arbeidere enn tidligere. I løpet av det siste året hører hun mer og mer om hvordan kvinner i arbeids plassen ser etter en større gruppe med fellesskap. Maria oppdager dette unmet behovet går utover bare å bygge et fellesskap med kvinner, ser etter eksperter, karriere veilede, tilgang til lederskap og nyheter om kvinner på arbeids plassen. 

Scenario mål: 

 • Forene kvinner på tvers av alle områder og avdelinger i organisasjonen

 • Opprette et trygt møte sted for å koble til, dele og opprette

 • Ring kvinner som er i ferd med å bygge sitt nettverk, fellesskap og Ally – leveres på jobben

 • Gi ambassadører for å få mer kvinner til å finne suksess på jobben

Trinn for å opprette området:

Planlegge nettstedet – 3 dager

Maria finner personer som hun allerede vet er Passionate om å opprette og administrere det nye fellesskaps området. Sammen definerer de målene for nettstedet og diskuterer hvordan du kan prioritere behovene til fellesskapet deres. Deretter møter de med andre fellesskap i organisasjonen for å lære beste Fremgangs måter for å utvider og rekruttere for deres årsak.

Når du har definert mål, kan Maria og teamet begynne å kompilere bilder, filer, nyhets artikler, videoer og annet innhold for området. Når du arbeider sammen, blir innholdet gruppert og organisert på sider som utgjør område strukturen. Deretter identifiserer Maria eiere som skal være ansvarlige for å opprette og behandle innholdet på hver av sidene på området.

Bygge nettstedet – 1 dag

Maria bygger et kommunikasjons område i SharePoint og gjør det mulig for side eiere å redigere, legge til og slette innhold. Mens du lager områdets sider, kan Maria-gruppen fokuserer på å bruke nett deler som krever lite vedlikehold over tid.

 • Bruke nett delenfor SharePoint-nyheter, Maria og gruppen til å skrive og kuratere fellesskaps midt stilt nyheter

 • Månedlige hendelser er organisert og annonsert ved hjelp av nett delen for hendelser

 • Én side har personer-nettdelensom enkelt kobler fellesskapet med andre Allies i organisasjonen

 • Ved hjelp av Yammer-webdelenkan medlemmer av dette fellesskapet starte samtaler med ledere og koble sammen andre med ressurser

 • Bygg inn nett delen brukes på hele nettstedet til å bygge inn videoer (fra YouTube for eksempel) som uthever diskusjoner og innhold fra fellesskaps ledere

Administrere det nettbaserte området

 • Maria overvåker jevnlig og deler innsikt fra nettsteds bruken og analyseringen

 • Månedlige innholds strategi møter er planlagt for å organisere den redigerte kalenderen, planlegge fellesskaps hendelser og rekruttere nye innholds bidrags ytere

 • Halv-årlig, Maria og teamet deres evaluerer områdes IDer og navigasjonen på nytt for å gjøre endringer når fellesskapet vokser.

Oppstår

 • Økt engasjement og tilfredshet på en kvinner på arbeids plassen

 • Økt ansatt bevaring for fellesskaps medlemmer sammenlignet med ikke-medlemmer

 • Økt nettverk og samarbeid på tvers av team som deltar i fellesskaps hendelser og Yammer-diskusjoner

Nytt fellesskaps nettsted:

Eksempel på fellesskaps nettsted

Arbeide med et prosjekt team i Microsoft Teams for å forbedre samarbeidet

Megan er en prosjekt leder som er ansvarlig for ledende et team som jobber med å frigi et nytt produkt i løpet av de neste seks månedene. Hun trenger et sted for å lagre team dokumenter, samarbeide på innhold, dele oppdateringer på prosjekt nyheter og kommunisere med gruppen. For øyeblikket bruker Megan gruppen e-post som primær form for kommunikasjon og noen prosjekt dokumenter er lagret på et delt sted, men er ikke sikkert tilgjengelig utenfor kontoret eller på en mobil enhet.

Scenario mål:

 • Opprette ett samlet sted for prosjekt nyheter, gruppe samarbeid og prosjekt kommunikasjon

 • Aktiver mer effektive måter å kommunisere på ved hjelp av chat-og video konferanser i sanntid

 • Samle gruppe ressurser som en gruppe kalender, e-postadresse, OneNoteog oppgave behandlings verktøy

 • Lagre filer og mapper på et sikkert sted som kan åpnes eksternt på alle enheter

Trinn for å opprette området:

Planlegge området – 2 dager

Megan starter med idé dugnads ideer med en annen prosjekt leder som har opprettet et lignende nettsted tidligere. Hun lærer den beste måten å starte prosjekt nettstedet på, er å be gruppen om å få tilbake melding om hvordan de foretrekker å kommunisere, samarbeide og hvilke typer funksjoner som er mest verdifull for det nye prosjekt nettstedet. Megan identifiserer teamenes øverste prioriteringer og begynner å samle dokumenter, bilder og annet innhold.

Megan bestemmer at et SharePoint-gruppeområde passer best til behovene til teamet og prosjektet. Et SharePoint-gruppeområde tillater imidlertid ikke for sann tids chat med mindre du integrerer Microsoft Teams. Megan fungerer sammen med administrator for SharePoint-leietaker for å sikre at Microsoft Teams er tilgjengelig. Hun lærer at organisasjonen allerede har tillatelse til å bruke Microsoft Teams og at hun må gjøre det for å sikre at gruppe området er koblet til en Office 365-gruppe.  

Nå er Megan klar til å komme i gang med å bygge sin tilkoblede gruppe nettsted for Office 365.

Bygge nettstedet – 1 dag

Megan bygger et SharePoint-gruppeområde og kobler nettstedet til en Office 365-gruppe. Ved å koble til gruppen får hun automatisk tilgang til delte ressurser som en gruppe kalender, OneNote, Planner og e-postadresse.

 • Ved hjelp av Planner-webdelenkan teamet spore og dele prosjekt frem drifts detaljer 

 • Nyhets nett delen bidrar til å kommunisere prosjekt oppdateringer og mile pæler til organisasjonen

 • Teamet har enkel tilgang til hverandres tilgjengelighet ved å bruke webdelen for gruppe kalender

 • Når du bruker webdelen for hurtig koblinger, kan medlemmer av dette fellesskapet starte samtaler med ledere og koble sammen andre med ressurser

 • Integrering av Microsoft Teams gjør det mulig å kommunisere og samarbeide med sann tids samtaler, video konferanser, alternativer for å registrere møter og Lagre delte ressurser fra SharePoint-gruppeområdet

Administrere det nettbaserte området

 • Megan går gjennom gruppe området halv måned for å sikre at prosjekt tids frister og-nyheter er oppdatert

 • Når Project starter, Megan planer for å endre deler av områdets innhold og nett deler for å justere til den nye Rhythm virksomheten for å støtte produktet

 • Ukentlig, Megan posterer prosjekt status oppdateringer i form av nyhets inn Legg som kan søkes, vises i nyhets nett delen og legges automatisk inn i Teams-kanalen

 • Månedlig, Megan Hosts Live Q&en økt som driftes av Microsoft streamog synkroniseres automatisk til strøm fanen i Teams-kanalen 

Oppstår

 • Gir gruppe medlemmene muligheten til å holde kontakten gjennom hele dagen gjennom video konferanser og ved varende chat

 • Økt gruppe produktivitet ved å la gruppe medlemmene samarbeide om innhold i Teams eller SharePoint

 • Redusere møte volumet og e-postmeldingen før oppstarten av gruppe området

 • Aktiverte eksterne gruppe medlemmer som kan arbeide mer effektivt

Nytt gruppe nettsted:

Bilde av et gruppe nettsted med en telle tid taker, nyhets artikkel og Planner

Flere ånden for område oppretting:

SharePoint-utse ende bok

Veiledende gjennomganger: opprette områder

Microsoft 365 Productivity-bibliotek

Moderne opplæring for arbeidsom råde 

Innføring i Microsoft tech Community

Planlegge SharePoint-området ditt

Video: Opprette et gruppe- eller kommunikasjonsområde

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×