Mål for prosjektstyring: Innlede et prosjekt

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

.

Før du oppretter et prosjekt i Project 2010, må du bestemme hva prosjektet går ut på, omfanget av prosjektet, og hva du håper å oppnå.

Vent! Det er én ting til: Du må finne ut om du i det hele tatt trenger et prosjekt.

Denne oversikten gir deg det store bildet av prosjektplanleggingen. Følg koblingene i hvert trinn hvis du vil vite mer om hver prosess.

Denne artikkelen er ett av mange prosjektstyringsmål på Project-veikartet.

Hva du vil gjøre?

Bestemme om du trenger et prosjekt

Definere prosjektmålene

Identifisere prosjektforutsetningene

Identifisere prosjektbegrensningene

Utarbeide en omfangsstyringsplan

Bestemme om du trenger et prosjekt

Før du starter opp arbeidet, bør du spørre deg selv om det du holder på med, er et prosjekt. Hvis du er heldig, krever ikke alle de store oppgavene full prosjektstyring og ressursene det vil føre med seg.

Les mer om å bestemme om du trenger et prosjekt . . .

Et prosjekt har vanligvis noen kjennetegn:

 • Er midlertidig og unikt.    Utforme en bil produksjon fabrikk er et prosjekt fordi det er en engangs aktivitet. Administrasjon av bil kommer av plante, selv om det omfatter rekke sammenkoblede trinn, er en pågående serie med aktiviteter.

 • Har en begynnelse og en slutt.    Utforme en bil produksjon fabrikk har en sluttdato, men produksjon av biler er pågående.

 • Bruker ressurser.    Ressurser, personer eller materiell er begrenset og må administreres nøye, spesielt hvis de er delt på tvers av prosjekter.

 • Har et budsjett.    Prosjektledere er vanligvis opptatt av den totale fortjenesten for et prosjekt og om aktivitetene i prosjektet innenfor kostnader som er fordelt mot prosjektet.

Her er noen eksempler på prosjekter:

 • Utvikling av et nytt produkt.

 • Omstrukturering av en organisasjon.

 • Tegne et hus.

 • Utvikle et kjøretøy med lave utslipp.

Definere prosjektmålene

Klare mål er svært viktig hvis et prosjekt skal lykkes.

Les mer om å definere mål . . .

Et prosjektmål skal være presist og målbart. Unngå vage mål som "Lage en toppmoderne leveranse". Prosjektmål kan bestå av følgende:

 • En liste over leveringer.

 • Forfallsdatoer både for prosjektet og milepæler.

 • Bestemte kvalitetskriterier som leveransen må oppfylle.

 • Kostnadsrammer som prosjektet ikke må overskride.

For at målene skal være effektive må alle prosjektmedlemmene være enige i dem. Ofte lager prosjektlederen et måldokument for prosjektet.

Kobling kommer

Legg ved Microsoft Office-filer eller andre filer i prosjektplanen for enkel tilgang.

Bli kjent med OneNote 2010

Samle og del prosjektmål med OneNote 2010.

Laste opp dokumenter

Hvis organisasjonen bruker Project Server, kan du laste opp dokumenter til prosjektets nettsted ved hjelp av Project Web App.

Komme i gang med Project Server

Lær hvordan du bruker Project Server 2010 til å laste opp dokumenter, spore prosjekter gjennom oppstart og godkjenning, og vurdere dem opp mot målene for organisasjonen.

Identifisere prosjektforutsetningene

Du kan begynne planleggingen ved å gjøre noen kvalifiserte gjetninger om viktige deler i prosjektet, og deretter lage en tidsplan på grunnlag av dette.

Les mer om å identifisere forutsetninger . . .

Vurder disse prosjektområdene når du skal identifisere underliggende forutsetninger:

 • Leveringer fra andre prosjekter.Hvis prosjektet avhenger av andres arbeid, har de forstått dette avhengighetsforholdet og godkjent leveringsdatoene?

 • Ressurstilgjengelighet (blant annet personer, materiell og utstyr).Hvis du ikke styrer alle personene som arbeider på prosjektet, hvem gjør det da? Og har denne personen godkjent din bruk av disse ressursene?

 • Aktivitetsvarighet.Er aktivitetsanslagene basert på velfunderte opplysinger eller gjetninger?

 • Prosjektkostnader.Hvor viktige er kostnadene? Hvem godkjenner endringer i budsjett?

 • Tilgjengelig tid.Hvis dere arbeider mot et kjent tidsfrist, er det da realistisk at dere kan fullføre alle aktivitetene med et akseptabelt kvalitetsnivå?

 • Leveringer. Samsvarer med listen over project avhengigheter og leveringer det kunder og andre deltagere forventet? Hvis du må avkall på en levering, har det deltakere gått med på hvilke aspekter av leveransen vil først utsatt?

Microsoft Office-programmer kan gjøre det enklere å forstå kompleksiteten i et prosjekt.

Opprette en Svømmebane-flytskjema

Opprett et tverrfunksjonelt svømmebaneflytskjema for prosjektforutsetninger med Visio 2010.

Opprette en blogg

Artikkel

Opprett en blogg for gruppemedlemmer med SharePoint 2010 for å utveksle prosjektideer.

Komme i gang med Office Online i Office 365

Del prosjektinformasjon på nettet med Microsoft Word, Excel, PowerPoint og OneNote Online-programmer.

Identifisere prosjektbegrensningene

Prosjektbegrensninger er faktorer som sannsynligvis vil begrense prosjektlederens muligheter.

Her er tre vanlige og viktige begrensninger:

 • Tidsplan, for eksempel en fast sluttdato eller en tidsfrist for en større milepæl.

 • Ressurser, for eksempel et forhåndsdefinert budsjett.

 • Omfang, for eksempel et krav om det skal utvikles tre modeller av et produkt.

En endring av en av disse begrensningene har vanligvis innvirkning på de to andre og kvaliteten som sådan.

Les mer om å identifisere begrensninger ...

Hvis for eksempel prosjektvarigheten (tidsplanen) reduseres, kan det medføre et behov for flere arbeidere (ressurser) og at antallet funksjoner som kan tas med i produktet (omfanget), må reduseres.

Prosjektlederen bestemmer så om dette kompromisset er akseptabelt. Dette konseptet kalles "de tre betingelsene for prosjektstyring" eller "prosjekttrekanten".

Listen over prosjektbegrensninger må gjøres kjent i løpet av planleggingsprosessen for å sikre at alle deltakere i prosjektet kjenner til begrensningene, og får mulighet til å uttale seg om dem.

Det er også viktig at deltakerne er enige om hvordan de skal håndtere uventede begrensninger som kan oppstå i løpet av prosjektet.

Utarbeide en omfangsstyringsplan

Prosjektets omfang er en kombinasjon av alle prosjektmål og prosjektaktiviteter og arbeidet som er nødvendig for å utføre dem.

Omfangsstyringsplanen er et dokument som beskriver hvordan prosjektomfanget skal håndteres, og hvordan endringer i omfanget skal integreres i prosjektet.

Les mer om omfangsstyringsplaner. . .

En omfangsstyringsplan kan inneholde følgende:

 • En vurdering av hvor sannsynlig det er at omfanget vil endres, hvor ofte, og hvor mye.

 • En beskrivelse av hvordan eventuelle endringer i omfanget kan identifiseres og klassifiseres.

  I et byggeprosjekt bestemmer du for eksempel at arbeidslederen har myndighet til å godkjenne arbeidet hvis kunden ber om en endring i utformingen som vil koste under kr 5 000. Hvis endringen derimot koster mer, må prosjektlederen og kunden revurdere omfanget av prosjektet i form av kostnader, ressurser og andre faktorer.

 • En plan for hva som skal gjøres når en omfangsendring blir identifisert (for eksempel varsle garantisten og utstede en kontraktendringsordre).

En gjennomarbeidet omfangsstyringsplan kan fungere som grunnlag for prosjektets alternativ plan.

Selv om du kan opprette omfangsstyringsplaner med Project, kan de også opprettes med andre programmer som Microsoft Word og OneNote.

Gå tilbake til veikartet for Project

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×