Mål filer, nyheter og sider til bestemte mål grupper

Mål filer, nyheter og sider til bestemte mål grupper

Hev filer, inkludert sider og nyheter, til bestemte mål grupper med moderneSharePoint Online mål gruppe angivelse. Du kan angi én eller flere grupper som mål gruppen for en fil.

Obs!: Noe funksjonalitet er gradvis innført i organisasjoner som har valgt å være rettet mot det aktuelle Utgivelses programmet. Dette betyr at du kanskje ikke kan se denne funksjonen, eller den kan se annerledes ut enn det som beskrives i hjelpeartiklene.

Først må du aktivere mål gruppe angivelse for biblioteket

Først må du aktivere mål gruppe angivelse som vil opprette en mål gruppe egenskap.

 1. Gå til biblioteket. Hvis du for eksempel arbeider med sider eller nyheter, velger du Innstillinger, deretter område innholdog deretter områdes IDer.

 2. Velg Innstillingeri biblioteket, og deretter bibliotek innstillinger.

 3. Velg mål gruppe mål Settings innstillingerunder generelle innstillinger.

 4. Merk avmerkings boksen Aktiver mål gruppe angivelse .

Deretter velger du mål gruppen for en fil

Velg en fil fra biblioteket, og velg en verdi for egenskapen mål gruppe i Detaljer-ruten. Publiser sider på nytt, og Oppdater nyhets innleggene.

En mål gruppe defineres av sikkerhets grupper. Hvis du trenger det, kan du opprette en Office 365-gruppe for medlemmene i mål gruppen. Eller, hvis du er administrator, kan du opprette en sikkerhets gruppe fra administrasjons senteret for Microsoft 365.

Nyheter blir nå filtrert etter mål gruppe på SharePoint Starts IDen og på nyheter-fanen i SharePoint mobil. Aktiver den på nett deler med følgende trinn.

Aktivere mål gruppe angivelse for nett delen

Den uthevede innholds nett delen og nett delen for nyheterstøtter mål gruppe angivelse etter at den er aktivert.

 1. Redigere en eksisterende side eller opprette en ny

 2. Legge til eller redigere nett delen

 3. Aktiver mål gruppe angivelse i filter -delen

 4. Publisere eller publisere siden på nytt

Obs!: 

Oversikt

Ved å bruke mål grupper kan du vise innhold, for eksempel liste-eller bibliotek elementer, navigasjons koblinger og annet innhold til bestemte grupper av personer. Dette er nyttig når du vil presentere informasjon som bare er relevant for en bestemt gruppe personer. Du kan for eksempel legge til innhold i et dokument bibliotek som forfremmes til én avdeling.

Et hvilket som helst element i en SharePoint liste eller et bibliotek, kan rettes mot bestemte mål grupper. Hvis du vil gjøre dette, bruker du nett delen for innholds spørring. Andre typer nett deler og innholdet kan også rettes mot mål grupper.

I tillegg kan du rette område navigasjons koblinger til mål grupper. Det å identifisere koblingene forenkler brukernes opplevelse, fordi de bare ser navigasjons koblingene som er relevante for dem.

Hvis du vil identifisere en mål gruppe, kan du bruke ett eller flere av følgende:

 • SharePoint grupper

 • Distribusjonslister

 • Sikkerhetsgrupper

 • Globale mål grupper

  Globale mål grupper er reglers BAS ert mål grupper som opprettholdes av SharePoint administratorer.

Alle som har minst bidrags yter tillatelser, kan angi mål gruppen, så lenge navnet på mål gruppen er kjent. Du kan søke etter en mål gruppe ved hjelp av navnet, aliaset eller beskrivelsen ved å klikke Bla gjennom Ingen i listen mål mål grupper .

Til toppen av siden

Mål liste-eller bibliotek elementer til en mål gruppe

Fremgangs måten nedenfor viser et eksempel på hvordan du kan målrette alle elementene fra en bestemt liste der liste typen er et dokument bibliotek. Webdelen for innholds spørring lar deg også vise alle elementene fra et nettsted og de sekundære nett stedene, eller til å vise elementer fra alle områder i en nettsteds samling. Du kan deretter bygge en spørring for å inkludere mål gruppe angivelsen du angav for elementene på områdene eller område samlingen.

Du må ha tre trinn for å identifisere elementer fra en liste eller et bibliotek til en bestemt mål gruppe:

Trinn 1: aktivere mål gruppe angivelse for listen eller biblioteket

Når du aktiverer mål gruppe angivelse for en liste eller et bibliotek, kan du angi hvert element i listen eller biblioteket til en mål gruppe.

Obs!: Hvis SharePoint listen eller biblioteket allerede er aktivert for mål gruppe angivelse, vises kolonnen mål mål grupper .

 1. Klikk listen eller biblioteket som inneholder elementet du vil identifisere.

 2. Klikk Innstillingerfor SharePoint Online eller SharePoint Server 2019, og klikk liste innstillinger eller Innstillinger for dokument bibliotek.

  Innstillinger-menyen med bibliotek innstillinger valgt eller Innstillinger-menyen med liste innstillinger uthevet

  For SharePoint 2016, 2013, 2010 eller 2007, klikk Innstillingerpå verktøy linjen for liste eller bibliotek, og klikk deretter liste innstillinger eller Innstillinger for dokument bibliotek.

  Liste innstillinger på båndet eller Innstillinger-knapper for SharePoint-bibliotek på båndet

 3. Klikk Innstillinger for mål gruppe angivelseunder generelle innstillinger.

  Mål gruppe angivelse av innstillinger under Generelt på siden Innstillinger for bibliotek eller liste
 4. Merk avmerkings boksen Aktiver mål gruppe angivelse .

  Avmerkings boksen Aktiver mål gruppe targetting

Trinn 2: angi mål gruppen for elementene

Når du har aktivert listen eller biblioteket for mål gruppe angivelse, kan du angi at enkelt elementer i listen eller biblioteket skal vises for én eller flere mål grupper.

 1. Hvis du vil ha SharePoint Online eller SharePoint Server 2019, klikker du til venstre for elementet du vil endre mål grupper, klikker ikonet detaljer Informasjon eller knappen for å åpne detalj ruten og klikker deretter Rediger alle etter egenskaper.

  For SharePoint 2016, 2013, 2010 og 2007, klikker du pilen eller ellipsene (...) ved siden av navnet på et element i listen eller biblioteket, og deretter klikker du Rediger egenskaper eller Egenskaper. Noen versjoner av SharePoint kan det hende at du må klikke på et annet sett med ellipser (...).

 2. Legg til én eller flere mål grupper i listen mål mål grupper .

  Legge til én eller flere mål grupper

  Obs!: Hvis innholds godkjenning eller arbeids flyt er aktivert på listen eller biblioteket, kan det hende at elementet må gå gjennom godkjennings prosessen.

 3. Klikk på Lagre.

Trinn 3: vise elementet i en nettdel for SharePoint 2016, 2013, 2010 eller 2007

Hvis du vil vise en SharePoint -liste eller et bibliotek element til en bestemt mål gruppe, kan du bruke webdelen for innholds spørring. Du kan bruke webdelen for innholds spørring til å bygge en spørring som kan filtrere liste-og bibliotek elementer.

Obs!: Nett deler kan ikke være synlige for SharePoint Online.

Dette eksemplet viser deg hvordan du viser alle elementene fra en bestemt liste til en mål gruppe. Liste typen er dokument bibliotek.

 1. Klikk Knappesymbol eller innstillinger Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. på siden der du vil vise elementet, og klikk deretter Rediger side.

 2. For SharePoint 2010, 2013 og 2016 klikker du Sett inn -fanen, og deretter klikker du nettdel

  Sette inn en nettdel

  Klikk Legg til en nettdeli SharePoint 2007, og klikk deretter nett delen for innholds spørringunder standard.

  Klikk innholds spørringunder fremheving av innhold.

  Legge til en webdel for innholds spørring

  Obs!: Hvis innholds spørring ikke finnes, kan du ta kontakt med SharePoint-administratoren.

 3. Klikk på Legg til.

 4. Hvis du vil ha SharePoint 2010, 2013 og 2016, klikker du pil ned- Webdel-redigering pil ned til høyre for nett delen, og deretter klikker du Rediger nettdel på menyen.

  Klikk Redigeri SharePoint 2007, eller klikk deretter Endre delt nettdel for å åpne oppgaverute for nett delen.

  Webdel-meny for å velge Rediger nettdel
 5. Gjør følgende under spørring i verktøy ruten:

  Egenskaps liste for webdel for innholds spørring med tre bilde forklaringer
  1. Klikk Vis elementer fra følgende liste , og angi deretter plasseringen av listen.

   Obs!: I dette eksemplet angir vi en bestemt liste. Du kan utvide omfanget for å inkludere elementer i lister fra mer enn ett nettsted, ved å klikke ett av de andre alternativene.

  2. Under den nødvendige liste typenvelger du typen liste som elementet er medlem av. I dette eksemplet klikker du dokument bibliotek. Bare elementer i liste typen du velger, behandles av spørringen.

  3. Gjør følgende under mål gruppe angivelse:

   Hvis du vil

   Gjør du dette

   Vis liste elementene til mål mål gruppen som du angav i trinn 2: angi mål gruppen for elementene når den gjeldende brukeren er medlem av mål gruppen.

   Velg avmerkings boksen Bruk mål gruppe filtrering . Dette er obligatorisk for at spørringen skal fungere riktig.

   Vis også elementene i listen som ikke har en angitt mål gruppe. Disse elementene vises til alle.

   Merk avmerkings boksen Inkluder elementer som ikke er målrettet . Dette er valgfritt.

   Når siden gjengis, vises innholdet i nett delen bare for gjeldende brukere som er medlemmer av mål gruppene du har angitt.

Til toppen av siden

Rette en nettdel mot en mål gruppe

SharePoint Nett deler kan være målrettet for å vises bare for personer som er medlemmer av en bestemt gruppe eller mål gruppe. På denne måten kan du opprette tilpassede sider for bestemte grupper.

Obs!: I tillegg til alle nett deler har webdelen for innholds spørring en mål gruppe liste i Avansert -delen av verktøy ruten. Denne innstillingen bestemmer om selve webdelen er synlig for den gjeldende brukeren. Hvis ikke, gjelder ingen av de andre innstillingene.

En mål gruppe kan identifiseres ved hjelp av en SharePoint gruppe, en distribusjons liste, en sikkerhets gruppe eller en global mål gruppe.

 1. Klikk Knappesymbol eller innstillinger Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. på siden der du vil vise elementet, og klikk deretter Rediger side.

 2. Hvis du vil ha SharePoint 2010, 2013 og 2016, klikker du pil ned- Webdel-redigering pil ned til høyre for nett delen, og klikker deretter Redigernettdel.

  Webdel-meny for å velge Rediger nettdel

  Klikk Redigeri SharePoint 2007, eller klikk deretter Endre delt nettdel for å åpne oppgaverute for nett delen.

 3. Legg til ett eller flere mål gruppe navn i listen mål mål grupper under Avansert.

  Webdel-egenskaper for inndeling med mål publikum uthevet

Når siden gjengis, vises nett delen bare for personene som er medlemmer av mål gruppene du har angitt.

Til toppen av siden

Angi en navigasjons kobling til en mål gruppe

En navigasjons kobling på en SharePoint server kan rettes slik at den vises bare for personer som er medlemmer av en bestemt gruppe eller mål gruppe. Du må ha minst utformings tillatelse for å endre innstillingene for område navigasjon.

 1. Klikk Knappesymbol eller innstillinger Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. på siden der du vil vise elementet, og klikk Innstillinger for område. Hvis du ikke ser nettsteds innstillinger, klikker du område informasjon, og deretter klikker du Vis alle nettsteds innstillinger.

 2. Klikk navigasjon under utseende og funksjonalitet, eller klikk endre navigasjon.

 3. På siden Innstillinger for område navigasjon under strukturell navigasjon: redigering og sortering klikker du Legg til kobling.

  Under strukturert navigasjon i navigerings innstillinger med Legg til kobling-uthevet
 4. Skriv inn tittelen og URL-adressen til koblingen i dialog boksen navigasjons kobling , og legg deretter til ett eller flere mål gruppe navn i listen over mål grupper .

  Egenskaper for navigasjons kobling med OK uthevet.

  Du kan kopiere en til utklipp stav len for Netta dressenved å høyreklikke koblingen og deretter klikke Kopier snarvei. Hvis du ikke har dette alternativet i nett leseren, går du til siden du vil koble til, og kopierer adresse linjen.

Når siden gjengis, vises navigasjons koblingen bare for personene som er medlemmer av mål gruppene du har angitt.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×